2500 Liter Rolcontainer Kopen ☑️ 14 OPZIENBARENDE WEETJES

Gauw en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook sorteert, er zal steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Tracht deze stroom van afval zo beperkt eventueel te behouden en je zult zien dat deze economisch voordeelgevend is. Met vuil dus zoveel mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er dus zo weinig eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over 2500 Liter Rolcontainer Kopen

Kies uit de grootste aanbod afvalcontainers en koop de beste beste rolcontainer voor je restafval. In de het restafvalcontainer werp je al het het niet te recyclen afval die je geen meer kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, en glas horen niet thuis in de rest container. Ook voor PMD sorteren beschikken wij het geschikte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de naam voor ieder afvalstromen die bij bedrijven ontstaan. Deze stromen mogen dikwijls apart opgehaald zijn. Dat is beter voor het milieu natuur en de geldbeugel.

Wat mag er in de zakelijk afval?

Op welke manier goed je je vuil eveneens scheidt, er gaat telkens restvuil aanwezig zijn. Probeer dit stroom van afval zo klein eventueel te bewaren en je zult merken dat dit financieel gunstig is. Via afval heel zoveel eventueel te verdelen, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, blijft er heel zo weinig mogelijk restafval over. In het container gooi je reeds de niet te recyclen vuil dat je niet verder kan scheiden. Papier/karton, swill, PMD en vensterglas horen niet thuis binnen de rest container.

Is het verdelen van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je bent gedwongen afvalstromen zoveel toevallig te scheiden. In het Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel de streefdoel omschreven producten opnieuw te aanwenden indien dat lukt.

Wat kost een container rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven tarieven voor afvalcontainers afhankelijk afhangend van de afvalstroom het afvalstroom, de afmeting van afvalcontainer en hoe vaak de de container geledigd afvalcontainer ontleegd moet zijn. U ontdekt ieder prijzen op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk type bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je karton, ruiten, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In ieder organisatie komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons koop je snel en vlug een van de talloze soorten vuilcontainers. Wij leveren hem zonder kosten gedurende een dag in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende kosten zie je gelijk gedurende het orderproces. Handig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Algemeen afval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te ophalen, reduceer je de massa gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even verder. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd passende verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook gaan voor een stalen afvalcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, praktisch als de container op een publieke plek staat. Je gaat uit verschillende groottes. De keuze is aan jou, op basis van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) geleegd moeten worden. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de dozijn omvangrijke moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de opwekking van groene stroom. Gemengd afval lijkt dan eventueel nutteloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie voorbrengt maar zowaar een vijfde van de groene energieopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaaldeeltjes er verwijderd die hun pad voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een nuttige bestemming. Deze gitzwarte korrelvormige slakken worden ingezet voor het aanvullen of bouwen van straten. Jammer genoeg komen er ook diverse giftige materialen uit gedurende de verbrandingsproces die in bepaalde of kleinere mate toch in het milieu terecht komen. Daarom moeten we volhouden met zoeken naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

2500 Liter Rolcontainer Kopen:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons, hét adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om voor de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je door ons heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde voordelige container en arriveren deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig kunststof of metaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er niet ongedierte bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak dit wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nooit voor een té ruime bak.

Je betaald alleen voor een leging die écht nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak als dit maar halfvol is. Met ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen zeker dat geheime papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren bij ons?

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We leveren een geschikte oplossing voor ieder soort afval en voor elk onderneming. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Levering in 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink 2500 Liter Rolcontainer Kopen

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is gevormd uit 6 niveaus.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, des te duurzamer de verwerking. Zo pogen wij samen met jou de volume afval in jouw algemeen afval container te verlagen, fase 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over sorteren bij de oorsprong. Want puur aparte afvalsoorten worden zoveel mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Fase 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Categorieën en kosten ondernemingsafval en gemengd afval beheer

De volume voor een restafvalcontainer varieerd van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussendoor. Je kan kiezen voor een gunstige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om bij te ramen die omvang het goed bij je past? Neem dan gauw aansluiting op met een van onze experts. Door onze jarenlange kennis met afvalmaterialen weten wij exact wat je benodigd hebt. En wens je een keer een meer legen of regulier een formaat grotere? Dan is dat natuurlijk ook geen issue!

De prijzen van de bakken verschillen per afvalcategorie, stof en volume. Je verhuurt bij ons telkens tegen de meest voordelige kosten. Algemeen afval is een van de prijzigere afvalsoorten. Dit komt, als we noemden, door haar milieubelasting. Gelukkigerwijs zie je bij ons exact waar je aan toe. In ons simpele bestelproces staat vermeld helder wat je voor een specifieke gemengd afval container of een andere alternatieve container aftikt. Wij achten het belangrijk dat dit transparant is. Hierdoor raak je naderhand nooit voor onaangename onthullingen te zitten.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

2500 Liter Rolcontainer Kopen

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de bron. Slechts een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele typen papier, denk aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild papier kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Plaats een afvalcontainer zetten, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes gescheiden inzamelen. Je hebt de keuze tussen een heel divers aanbod met containers tussen 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en papier vind je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de afvalcontainers buitenshuis staan, of vandalisme op de loer staat. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest gepaste grootte. Daarna beslis je op welke manier frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Document kan wel zeven keer hergebruikt worden. Tevens in jouw portemonnee scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je mag er op ons op vertrouwen dat je document- en karton op de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verwijderd en ingezet als basis tot nieuwe producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aardappelen, brood, deegwaren, dranken, eierschalen, frites, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecazaken komen deze afvalsoorten beschikbaar, echter ook in kantoor kunt je je organisch vuilnis scheiden. Je bespaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van meer herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaande een omvangrijk gedeelte van bedrijfsafval vaak van kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk tot hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je overige afvalsoorten in zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Daarnaast is het apart houden uit je afval ook goed voor het het milieu. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden voor verse producten te maken, jouw PMD wordt immers een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en 2500 Liter Rolcontainer Kopen

{service1)

Bij vind je altijd een geschikte rolcontainer voor het je PMD. Wij bieden verschillende kunststof afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze snelle, gratis bezorging en nationale bereik, heb je in 24 uur jouw afvalcontainer op de gewenste plek geplaatst. U beslist zelf de verlangde capaciteit en op welke manier frequent de afvalcontainer geledigd moet te zijn. Zo weet je dus vast dat je je afval altijd weg kan en waar je meewerkt aan een verbeterde omgeving door je vuilnis te splitsen. Bestel vlug uw voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, omdat we belasten het omgeving veel minder indien wij afvalstoffen recycleren. Van je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna gerecycled te worden. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Pakketten inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Stevig) kunststof zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemische teken (antitranspirant, verf enz.)
 • Pakketten met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander stof is geplaatst Afzonderlijk doosjes of verschillend papier
 • Verpakking met van gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Des te veel afval je scheidt, des te beter dat het zal zijn ten behoeve van het milieu en je geldbeurs. Glaswerk is een uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om splitsen is. Glasscherven bestaan uit flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder het om scheiden pakt het glasafval vanwege de volume en massa veel ruimte bij de bedrijfsafval op. Je kunt dus heel uit besparen in jouw kosten voor afval. Het is ook bovendien volledig te hergebruiken. Ook verbruikt het heel veel minder kracht in vergelijking met glaswerk te produceren uit verse grondstoffen.

Komt er bij jouw onderneming heel veel glas los, zoals in de sector van de horeca, dan een glascontainer onmisbaar. Heb jij variërende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons werkt samen met aanpasbare overeenkomsten omdat je het nummer bakken makkelijk verandert.

Het juiste bak voor glas restafval

Koop het beste containers voor je glasverval op onze dienst. Je heeft de keuze uit keuze uit een bak van tweehonderdveertig liters en van negenhonderd liters. Er is is reeds één container voor glas startend bij €13 elke maand en deze worden gratis geplaatst. Op basis van de afval kiest je hoe frequent wij de bak zullen komen legen. ons biedt de voordeligste service.

Zo wordt glas bewerkt

Het kost veel energie om glas om te produceren van nieuwe materialen. Glasafval is daarentegen één prima grondslag. Daar zit gewoonlijk circa 50% oudere glas in nieuwe glas. Tijdens het verwerken doen wij onderscheid tussen wit, bruine, groene en gemengd glazen. Ook zijn kurk en dekseltjes verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kan er zijn op één heel veel lagere temperatuur glas geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en duurzaam proces dus. Heb jij vraagstukken? Bekijk het frequent gestelde vragen of verbinding .

Wat is mag wel er bij de glasverval?

Wel:

Lege glasafval dat gefungeerd heeft zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallend kruikjes, borden, kopjes, keramiek etc. Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen binnen vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en in veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging zou jij daarom best uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen tijdens een veilig proces voor verzameling en vernieling van jouw archief. Discreet en beschermd. Documenten worden vertrouwelijk vervoerd. Zo heb jij 100% garantie dat je archief veilig vernietigd is. Na vernietiging zullen het restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je jouw archief niet in de de papiercontainer wil gooien. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en dus beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heb je regelmatig veel vuil in de de vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons . Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één spleet waar het papier exact doorheen past. Als de papieren eenmaal in de bak zijn, krijgen niemand zij nog in . Onze bestuurder komt eens in de zoveel tijdstip bij voor het container te ledigen en de documenten ter plekke vernielen in onze truck. Eveneens dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarbij de bak door het vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. Het content wordt daarna meteen vernielt.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging stop jij je geheime documenten veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klepje in het deksel kun jij de papieren in het bak gooien. Jij hebt de selectie uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kies jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier niet op transport is, loopt je niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De verzameling van je archief gebeurt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze worden ingezameld en vernietigd.