40 Kuub Container ☑️ 6 ONTHULLENDE ZAKEN

Vlug en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook scheidt, er zal steeds restvuil aanwezig bestaan. Poog deze afvalstroompje dus minimaal mogelijk te behouden en je zal zien dat dit economisch voordeelgevend is. Door afval dus mogelijk eventueel te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er zo min mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over 40 Kuub Container

Kies bij het meest uitgebreide aanbod afvalcontainers en koop het meest geschikte container geschikt voor je restvuil. Binnen de container werp je al het niet-recyclebare afval dat je geen verder kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, en glas thuishoren niet in de de container. Tevens betreffende PMD sorteren hebben we de juiste correcte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam aangaande ieder afvalstromen die in bedrijven vrijkomen. Deze stromen mogen dikwijls apart ingezameld zijn. Dit is goed voor het milieu milieu en de geldbeugel.

Wat kan er in zakelijk afval?

Hoe goed je je afvalstoffen eveneens sorteert, er gaat steeds restafval aanwezig zijn. Probeer dit afvalstroom zo klein mogelijk te houden en je zult opmerken dat het economisch gunstig is. Door afvalstoffen dus mogelijk mogelijk te scheiden, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er heel min toevallig restvuil over. In de de container werp je al het niet onrecyclebare afval die je niet verder extra kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, PMD en glas horen geen binnen de restafvalcontainer.

Is het sorteren van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je wordt gedwongen afvalstromen mogelijk eventueel te verdelen. In de het landelijk Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het het streefdoel vermeld goederen opnieuw te benutten indien dat het lukt.

Wat kost een container een container rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor rolcontainers zijn hangt af van de stroom van afval, de grootte omvang van de container alsook hoe vaak de de container geledigd container ontleegd moet geraken. U vindt alle prijzen op de tarievenpagina de.

Welk aard bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je documenten, glas, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met restafval containers

In ieder bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons bestel je gemakkelijk en rap een van de verschillende soorten vuilcontainers. Wij bezorgen hem gratis binnen een dag in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe prijzen zie je meteen tijdens het orderproces. Praktisch, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te ophalen, reduceer je de aantal gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Bekijk dan even verder. Of bestel direct jouw restafval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je steeds juiste ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook opteren voor een stalen rolcontainer. Een metalen afvalcontainer is hufterproof en brandveilig, nuttig als de bak op een publieke plek staat. Je selecteert uit diverse volumematen. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geledigd moeten geraken. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf ruime moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de opwekking van hernieuwbare energie. Restafval lijkt dan eventueel nutteloos, dat is het dus niet! De afvalsector voorbrengt maar minstens 20% van de groene stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de resterende metalen er geëxtraheerd die hun route verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een functionele bestemming. Deze donkere korrelige assen worden gebruikt voor het verhogen of bouwen van straten. Spijtig genoeg komen er ook allerlei giftige materialen los gedurende de verbranding die in bepaalde of kleinere mate toch in het leefomgeving komen. Dus moeten we blijven zoeken naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

40 Kuub Container:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons, het adres voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We bieden de kans om voor de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste voordelige container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Handig voor jouw personeel, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het afval kunnen. Tevens kan stank niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het installeren van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nooit voor een té grote container.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig is
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de container wanneer dit slechts halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste container is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de correcte wijze verwerkt

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een geschikte uitkomst voor ieder type afval en voor ieder onderneming. Daarnaast functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan doen wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink 40 Kuub Container

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het gebied van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit 6 niveaus.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, des te duurzamer de behandeling. Zo pogen wij samen met jou de volume rommel in jouw restafvalcontainer te verlagen, fase 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over verdelen bij de oorsprong. Want zuiver aparte afvalmaterialen worden zoveel als kan hergebruikt, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Fase 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Categorieën en prijzen ondernemingsafval en algemeen afval verwijdering

De capaciteit voor een restafvalcontainer schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en alles daar tussendoor. Je kan opteren voor een gunstige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om bij te ramen welke omvang het goed bij je past? Haal dan gauw verbinding op met één van onze deskundigen. Door onze jarenlange ervaring met afvalsoorten begrijpen wij juist wat je nodig hebt. En wens je een keer een extra legen of regulier een maatje groter? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen enkel kwestie!

De prijzen van de bakken variëren per afvalcategorie, grondstof en literinhoud. Je least bij ons telkens tegen de laagste kosten. Gemengd afval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, gelijk we bedoelden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig ervaar je bij ons juist voor wat je aan toe bent. In ons simpele bestelmethode is aangegeven overtuigend wat je voor een specifieke gemengd afval container of een andere rolcontainer aftikt. Wij vinden het cruciaal dat deze informatie duidelijk is. Zo ben je naderhand nooit voor nare onthullingen te zitten.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

40 Kuub Container

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele typen papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild document kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Plaats een afvalcontainer plaatsen, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes apart verzamelen. Je krijgt de optie uit een erg uitgebreid aanbod van containers tussen 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en karton vind je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een brede selectie tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is geschikt als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of vandalisme aan de horizon staat. Kies, naargelang van je behoefte, de meest geschikte grootte. Vervolgens bepaal je hoe vaak je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Document kan zelfs 7 maal hergebruikt worden. Ook in jouw portemonnee bespaart het aanzienlijk als je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat jouw papier- en karton in de aller efficiënte, ecologische en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt als grondstof voor nieuw artikelen. Wil je je een rolcontainer huren maar heb u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij piepers, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groenten en vruchten en zuivelproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalstromen vrij, maar tevens in kantoren mag je jouw organisch vuilnis apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit extra recyclebaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaande een groot gedeelte van ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart van je andere afvalstromen in verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vlug vol. Daarnaast ligt het apart houden van je afval tevens goed voor het milieu. PMD kan immers gerecycled worden. Daardoor hoeven er geen vers materialen gewonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, jouw PMD is namelijk één basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en 40 Kuub Container

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden diverse plastic rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis bezorging en landelijke bereik, heb je binnen 24 uren jouw afvalcontainer bij de gewenste plek geplaatst. U bepaalt zelfstandig het gewenste capaciteit en hoe frequent de afvalcontainer geledigd dient te zijn. Op deze manier ken je daarom vast dat je je vuilnis altijd kwijt kan en dat je bijdraagt voor een beter omgeving via je vuilnis te splitsen. Bestel snel je voordelige container(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Via jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD container, mag het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, omdat we belasten het omgeving minder minder indien wij afval hergebruiken. Uit jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om daarna gerecycled te worden. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag binnenin (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en kauwgom) (Hard) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek etc.)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemisch symbool (deodorant, verf enzovoort)
 • Pakketten inclusief vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar ander stof is gestopt Afzonderlijk karton ofwel verschillend document
 • Pakket met gevaarlijke stoffen
 • Glasafval

Hoe meer afval je scheidt, des te beter dat het zal zijn voor het milieubescherming en ook je portemonnee. Glas blijkt één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te scheiden is. Glasscherven bestaat uit flessen, potten en ook glasscherven. Zonder het te splitsen pakt het glasafval door de volume en ook gewicht heel veel plaats bij het afval van het bedrijf in. Jij kan daarom flink uit besparen in je kosten voor afval. Het glas is ook tevens volledig om te hergebruiken. Ook kost het heel veel kleiner energie in vergelijking met glazen te maken van nieuwe grondstoffen.

Ontstaat er bij jouw bedrijf veel glas vrij, bijvoorbeeld in de sector van de horecabedrijven, dan is één glascontainer onmisbaar. Bezit je wisselende periodes qua bezigheden? wij functioneert met flexibele contracten waardoor je het nummer bakken eenvoudig aanpast.

Het juiste bak voor glasafval

Bestel het meest geschikte containers voor jouw glasafval bij ons. Jij heeft de keuze uit selectie uit één bak van tweehonderdveertig liters en ook met negenhonderd liters. Er reeds één glascontainer startend bij €13 elke maand en ook deze wordt kosteloos neergezet. Op basis van hoeveelheid afval kiest jij op welke manier frequent ons het bak zullen komen ledigen. wij biedt de meest voordelige service.

Op deze manier worden glas bewerkt

Het veel energie voor het glas om te produceren van nieuwe grondstoffen. Glasafval is daarentegen één goede basis. Daar zit gewoonlijk circa 50% oud glazen binnen nieuw glas. Bij de verwerken doen wij verschil onder blank, bruin, groene en gemengd glazen. Daarnaast worden kurk en ook dekseltjes verwijderd. Via glas te recyclen, kan er bij een heel veel kleinere warmte glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heeft je vraagstukken? Bekijk dan de frequent gestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat mag wel er bij de glasverval?

Wel:

Lege glasafval dat gefungeerd had als verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porseleinen. Daaronder vallend kruiken, borden, kopjes, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je archief dienen veilig en ook in veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan je daarom best uitstekend regelen. Het gesloten rolcontainers van ons onze dienst helpen bij een veilig proces van verzameling en vernietiging van jouw jouw archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Papieren worden discreet getransporteerd. Op deze manier heb je 100% garantie dat je dossiers beschermd vernietigt zijn. Na de vernieling zullen de restproducten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je je dossiers niet in de het papierbak wilt gooien. Sommige papieren bezitten geheime informatie en daarom best vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge hoeveelheden dossiers is echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb je frequent een grote hoeveelheid afval in het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan dan een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat een spleet waar het document precies doorheen past. Als het documenten eenmaal binnen de container zijn, krijgen zij nog bij . Onze bestuurder komt eenmaal in de tijdstip langs om het bak te legen en het papier ter plekke vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarin de container via de truck zelf wordt opgetild en opengemaakt. Het inhoud wordt vervolgens meteen vernielt.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor archiefvernietiging deponeer je je geheime papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via de klep in het deksel kun je het papieren in het container werpen. Jij hebt de selectie uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kiest je de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier geen op vervoer is, loopt je niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor je archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is zeer te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verzameld en vernietigd.