Actieve Scheidingsinstallaties Voor Huishoudelijk Restafval I ᐅ 6 VERBAZENDE WEETJES

Vlug en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook scheidt, er zal telkens restvuil aanwezig bestaan. Probeer het afvalstroom heel beperkt eventueel te bewaren en je zult opmerken dat het economisch gunstig is. Met afval heel veel toevallig te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, overblijft er dus min mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Actieve Scheidingsinstallaties Voor Huishoudelijk Restafval I

Kies uit het ruimste assortiment rolcontainers en koop de beste rolcontainer voor je restafval. In de de rest container werp je al het de niet-recyclebare afval dat je geen extra kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, en vensterglas thuishoren niet in de het container. Ook omtrent PMD verdelen hebben we de juiste geschikte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de algemene benaming betreffende alle afvalstromen dat in bedrijven voortkomen. Die stromingen zouden dikwijls gescheiden opgehaald geraken. Dat is goed aangaande het milieu leefomgeving en het geldtas.

Wat mag wel er binnen zakelijk afval?

Hoezo prima je je afvalstoffen ook sorteert, er zal er steeds overblijvend afval voortdurend voorkomen. Tracht dit stroom van afval zo minimaal mogelijk te houden en je zult zien dat dit economisch gunstig is. Via afvalstoffen heel mogelijk eventueel te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er heel zo weinig mogelijk restvuil over. In de de afvalcontainer werp je al het niet-recyclebare afvalstoffen welke je niet extra kan sorteren. Documenten/karton, voedselafval, PMD en ruiten horen geen binnen de rest container.

Is het scheiden scheiden van bedrijfsafval gedwongen?

Je wordt noodzakelijk afvalstromen zoveel eventueel te scheiden. In de de Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het doel doel vermeld goederen weer te benutten indien dat het lukt.

Wat kost een container een container container voor?

De tarieven voor kosten voor afvalcontainers afhankelijk afhankelijk van de de afvalstroom afvalstroom, de grootte van omvang van de container en hoevaak de container rolcontainer geleegd dient zijn. Jij ontdekt ieder prijzen op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je papier, glas, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met restafval containers

In iedere onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons neem je gemakkelijk en vlug een van de talloze soorten afvalcontainers. Wij brengen hem zonder kosten gedurende een etmaal in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende prijzen zie je gelijk gedurende het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je direct zien of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Restafval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te ophalen, reduceer je de massa algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Doorlees dan even door. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd geschikte verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container huren, maar ook opteren voor een ijzeren rolcontainer. Een stalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, handig als de vat op een publieke plek staat. Je kiest uit meerdere inhoudsmaten. De selectie is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) ontdaan moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf ruime moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de productie van groene energie. Algemeen afval schijnt dan eventueel zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalsector voorbrengt maar minstens een vijfde van de groene energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaaldeeltjes er uitgehaald die hun pad vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een bruikbare bestemming. Deze donkere korrelvormige assen worden gebruikt voor het ophogen of bouwen van straten. Helaas komen er ook verschillende schadelijke substanties vrij tijdens de verbrandingsproces die in bepaalde of mindere mate desondanks in het natuur komen. Om die reden moeten we blijven streven naar zo min mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Actieve Scheidingsinstallaties Voor Huishoudelijk Restafval I:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons handige overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien huur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig plastic of metaalmateriaal. De bakken dichten goed af zodat er geen ongedierte bij het afval kunnen. Ook kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee deze zal worden geleegd. Het installeren van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te ruime container.

Je betaalt alleen voor een leging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak wanneer deze slechts halfvol is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste container is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen bieden zelfs plek voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Met ons wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We leveren een geschikte oplossing voor elk soort afval en voor elk onderneming. Bovendien werken wij heel soepel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Actieve Scheidingsinstallaties Voor Huishoudelijk Restafval I

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is gevormd uit 6 stappen.

Hoger op de orde, hoe duurzamer de verwerking. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de volume afval in jouw restafvalcontainer te verminderen, stap 1. Dit doen wij door te raadplegen over sorteren bij de oorsprong. Want zuiver gescheiden afvalstromen worden zoveel mogelijk hergebruikt, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een circulaire maatschappij.

Soorten en tarieven ondernemingsafval en algemeen afval verwijdering

De capaciteit voor een restafvalcontainer schommelt van 240 liter tot wel 2500 liter en elk daar tussendoor. Je mag kiezen voor een voordelige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om in te ramen die omvang het perfect bij je past? Pak dan gauw contact op met een van onze experts. Dankzij onze vele jaren deskundigheid met afvalstromen weten wij precies wat je benodigd hebt. En wil je een keer een aanvullend lediging of standaard een maatje groter? Dan is dat uiteraard ook geen enkel probleem!

De kosten van de rolcontainers variëren per afvalsoort, stof en capaciteit. Je huurt bij ons telkens tegen de scherpste tarieven. Restafval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit komt, als we bedoelden, door zijn milieu-impact. Gelukkigerwijs zie je bij ons exact voor wat je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat duidelijk wat je voor een restafvalcontainer of een andere alternatieve container neerlegt. Wij vinden het essentieel dat dit aspect helder is. Zo ben je achteraf niet voor vervelende verrassingen te staan.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Actieve Scheidingsinstallaties Voor Huishoudelijk Restafval I

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Enkel een klein percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we schreven al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar besmet papier kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer zetten, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes apart verzamelen. Je krijgt de optie tussen een heel gevarieerd assortiment van containers tussen 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We beschikken over een nationale bereik en je hebt een ruime keuze tussen kunststof en metalen containers. Een ijzeren container is gepast wanneer de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vandalisme aan de horizon staat. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest gepaste grootte. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Document kan wel zeven maal hergebruikt worden. Ook in jouw beurs bespaart het aanzienlijk als je deze afvalstroom apart verzamelt. Je kunt er op ons aan rekenen dat jouw papier- en papier in de meest efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en gebruikt voor basis tot nieuw producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij piepers, broden, pasta, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groenten en fruit en melkproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze afvalsoorten beschikbaar, echter ook in kantoren mag je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart beduidend op afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van meer herbruikbaar afval dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaande een omvangrijk deel uit ondernemingsafval vaak van kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen horen allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten te te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder vlug gevuld. Bovendien ligt het scheiden uit uw afval tevens beter voor het het omgeving. PMD mag namelijk hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen nieuwe materialen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, je PMD wordt namelijk één basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Actieve Scheidingsinstallaties Voor Huishoudelijk Restafval I

{service1)

Bij vind je steeds een passende rolcontainer voor het je PMD. We bieden verschillende plastic rolcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze levering en landelijke dekking, heeft je in 24 uur je afvalcontainer bij het verlangde plek staan. Je bepaalt zelfstandig de verlangde capaciteit en op welke manier vaak de afvalcontainer geleegd moet te worden. Zo weet je dus zeker dat je je afval steeds kwijt kunt en dat je bijdraagt voor een verbeterde omgeving via jouw afval te scheiden. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD apart in te verzamelen in een PMD container, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is essentieel, omdat we belasten het milieu minder als wij afvalstoffen recycleren. Uit je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna gerecycled te zijn. De resterende plastic wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Polystyreenschuim Pakketten met aluminiumfolie laag binnenin (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemische symbool (deodorant, verf enz.)
 • Pakketten met of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar ander stof zit gestopt Los karton of ander papier
 • Pakket met van gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Hoe veel vuilnis jezelf sorteert, des te beter dat zal zijn ten behoeve van de milieu en je portemonnee. Glas is 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te splitsen is. Glasscherven bestaan van flesjes, potten en ook scherven. Zonder om scheiden neemt het vanwege het ruimte en ook massa veel ruimte bij de afval van het bedrijf op. Jij kan dus flink uit besparen op jouw kosten voor afval. Het glas is tevens volledig om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel minder energie in vergelijking met glaswerk om te maken uit verse grondstoffen.

Komt daar op jouw onderneming veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de horeca, dan is is een glascontainer essentieel. Heb jij wisselende periodes met betrekking tot drukte? ons functioneert met aanpasbare contracten waardoor jij het nummer containers eenvoudig aanpast.

De geschikte bak voor het glasafval

Bestel de meest geschikte containers voor het jouw glasafval bij ons. Jij hebt de keuze uit keuze van een container van tweehonderdveertig liters en ook met 900 liter. Er is is reeds een glascontainer vanaf €13 per maand en deze wordt gratis geplaatst. Afhankelijk van hoeveelheid afval kies jij hoe frequent wij het bak zullen komen legen. wij biedt de meest voordelige dienstverlening.

Zo worden het glas verwerkt

Het kost kost veel kracht voor het glas te maken van verse grondstoffen. Glasverval is echter een prima grondslag. Er zitten meestal ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuwe glas. Bij de bewerken maken we verschil tussen blank, bruin, groene en ook bont glazen. Daarnaast worden kurken en deksels verwijderd. Door het glas om te recyclen, kan er bij één veel lagere warmte glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heb jij vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragenlijst of contact .

Wat mag wel er bij het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gefungeerd had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porseleinen. Hieronder vallend kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek etc. n Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend binnen glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet veilig en op een veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging zou jij daarom best uitstekend organiseren. De afgesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen tijdens een beschermd proces voor inzameling en vernieling van jouw archief. Discreet en veilig. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb je honderd procent garantie dat je jouw archief veilig vernietigt is. Na vernieling zullen de restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je jij jouw archief niet in de de papierbak wilt werpen. Sommige documenten bevatten geheime gegevens en kunnen dus best vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heb je regelmatig een grote hoeveelheid afval in de gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan voor dossiervernietiging van ons . U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat één gleuf waarin het papier exact doorheen . Wanneer het documenten al binnen het container zijn, krijgen zij meer in . Onze bestuurder komt eenmaal in zoveel tijd langs voor het bak ledigen en het papier ter plekke vernietigen binnen onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een gesloten mechanisme waarin de container via de vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. De inhoud wordt daarna direct vernielt.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop je je geheime documenten veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Door de klepje in het deksel kun jij de documenten in het bak gooien. Jij hebt de selectie van diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je behoefte kies jij de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief niet op transport is, loop jij niet gevaar dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en secuur dankzij een gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel goed te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze wordt ingezameld en verwoest.