Afbeelding Pmd Afval ᐅ 8 ONTHULLENDE GEHEIMEN

Gauw en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afval ook verdeelt, er zal steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Poog dit stroom van afval heel beperkt mogelijk te bewaren en je gaat merken dat het economisch voordeelgevend is. Door afval heel veel mogelijk te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, blijft er dus minimaal mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afbeelding Pmd Afval

Kies uit het grootste grootste assortiment containers en bestel de de ideale rolcontainer voor je restafval. In de de afvalcontainer werp je al het het onrecyclebare afval dat je niet verder meer kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, en ruiten passen niet binnen het container. Ook betreffende PMD verdelen hebben ons het correcte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de naam voor alle afvalstromingen dat bij bedrijven voortkomen. Die stromen zouden meestal afzonderlijk ingezameld geraken. Het is verbeterd voor het milieu en de portemonnee portemonnee.

Wat moet er in de bedrijfsafval?

Hoezo uitstekend je je afval ook scheidt, er zal steeds overblijvend afval blijven zijn. Poog deze stroom van afval dus minimaal toevallig te behouden en je gaat merken dat het economisch voordeelgevend is. Door vuil zo veel eventueel te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, overblijft er heel zo weinig mogelijk restafval over. In de de rest restafvalcontainer werp je reeds het niet onrecyclebare afvalstoffen dat je geen verder kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, PMD en glas horen niet in de het restafvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je bent noodzakelijk afvalstromen zoveel eventueel te scheiden. In de het landelijk Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het bedoeling omschreven goederen nogmaals te benutten waar dat mag.

Wat kost een container een afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten voor de containers zijn afhankelijk afhankelijk van de afvalstroompje, de grootte van grootte van de afvalcontainer en hoe vaak de de container geledigd container geledigd moet worden geraken. Je ontdekt alle prijzen op tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je documenten, vensters, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met restafval containers

In elke bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons neem je gemakkelijk en rap een van de vele varianten vuilcontainers. Wij leveren hem gratis binnen een dag in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe prijzen zie je meteen gedurende het orderproces. Nuttig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te zamelen, reduceer je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even door. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd juiste ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook gaan voor een metalen afvalcontainer. Een metalen vuilcontainer is hufterproof en brandwerend, nuttig als de container op een algemene locatie staat. Je kiest uit diverse volumematen. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geledigd moeten geraken. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de twaalf omvangrijke actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de productie van duurzame stroom. Algemeen afval lijkt dan misschien waardeloos, dat is het echter niet! De afvalsector produceert maar liefst een vijfde van de groene energieopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun route vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een bruikbare doel. Deze gitzwarte korrelvormige slakken worden gebruikt voor het verhogen of bouwen van wegen. Helaas komen er ook allerlei giftige stoffen vrij in de verbranding die in minstens of mindere mate toch in het milieu komen. Om die reden moeten we doorgaan met zoeken naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Afbeelding Pmd Afval:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door onze praktische overzicht ontdek je snel de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je via ons heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste voordelige container en arriveren deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plaats, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaalmateriaal. De containers dichten goed af waardoor er geen plagen bij het afval kunnen. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een té ruime bak.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak als dit slechts halfgevuld is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren bij ons? Aangezien wij bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor elk type vuilnis en voor elk bedrijf. Daarnaast functioneren wij heel soepel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan doen we dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Afbeelding Pmd Afval

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zes niveaus.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe duurzamer de afhandeling. Zo proberen wij samen met jou de massa afval in jouw restafvalcontainer terug te dringen, etappe 1. Dit doen wij door te adviseren over sorteren bij de afkomst. Want ongemengd aparte afvalmaterialen worden zoveel als kan hergebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een circulaire maatschappij.

Categorieën en tarieven zakelijk afval en restafval verwijdering

De volume voor een gemengd afval container schommelt van 240 liter tot wel 2500 liter en alles daar ertussen. Je kunt kiezen voor een betaalbare kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om in te ramen die maat het beste bij je past? Neem dan snel verbinding op met een van onze specialisten. Door onze jarenlange deskundigheid met afvalmaterialen weten wij juist wat je vereist hebt. En wens je een keer een extra leegmaken of regulier een maatje grotere? Dan is dit natuurlijk ook geen kwestie!

De prijzen van de containers wisselen per afvalstroom, materiaal en literinhoud. Je least bij ons altijd tegen de meest voordelige prijzen. Restafval is één van de duurdere afvalstromen. Dit ontstaat, als we bedoelden, door haar milieu-impact. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons precies waarvoor je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelmethode is aangegeven overtuigend wat je voor een algemeen afval container of een verschillende bak neerlegt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit aspect duidelijk is. Hierdoor raak je later geen voor vervelende onthullingen te staan.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Afbeelding Pmd Afval

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en vertrouwelijk dossier. Zoals je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele typen kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de keuze uit een erg gevarieerd assortiment van afvalcontainers van 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Dozen

De meest gepaste rolcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een ruime keuze tussen plastic en metalen containers. Een metalen container is gepast wanneer de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling aan de loer staat. Kies, naargelang uit je behoefte, de meest gepaste grootte. Daarna beslis je hoe vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Document kan wel zeven maal hergebruikt worden. Tevens in je beurs scheelt het beduidend als je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat jouw papier- en karton in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en ingezet als basis voor nieuwe artikelen. Wil je je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, deegwaren, drankjes, eierschelpen, patat, taart, groentes en fruit en melkproducten. Vooral op horecazaken komen deze soorten afvalstromen beschikbaar, echter tevens in kantoren kunt je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk uit meer recyclebaar vuilnis als je denkt! Onopgemerkt bestaande één groot gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalsoorten in zamelen, geraken je containers minder snel gevuld. Bovendien ligt het apart houden uit uw afval tevens beter voor de milieu. PMD mag namelijk gerecycled worden. Daardoor moeten er geen nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden voor nieuwe artikelen te maken, jouw PMD is immers een basisgrondstof!

De juiste container voor PMD en Afbeelding Pmd Afval

{service1)

Bij ons vind je altijd een passende rolcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden verschillende plastic rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze levering en nationale bereik, heb je binnen 24 uur je container op de verlangde locatie geplaatst. U bepaalt zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en hoe vaak de container geledigd moet te worden. Op deze manier ken je daarom zeker waar je jouw vuilnis altijd kwijt kan en dat je bijdraagt voor een verbeterde omgeving door jouw vuilnis te splitsen. Bestel snel je voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, omdat we belasten het omgeving minder als wij afval hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale methoden worden de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. De resterende kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Stijf) plastic waaronder speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Shopper boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemische symbool (deodorant, lak etc)
 • Pakketten inclusief of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin ander materiaal zit gestopt Afzonderlijk doosjes ofwel verschillend papier
 • Pakket met van gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Des te meer vuilnis jezelf sorteert, hoe goed dat is voor het milieu en jouw portemonnee. Glaswerk is een uit de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om scheiden is. Glasverval bestaat uit flesjes, potjes en ook glasscherven. Zonder het om splitsen neemt het door het ruimte en massa heel veel ruimte in het afval van het bedrijf in. Jij kan daarom flink uit besparen op jouw afvalkosten. Het is tevens compleet om te hergebruiken. Daarnaast kost het veel minder energie dan glaswerk om te maken uit verse materialen.

Ontstaat er op je onderneming veel glas vrij, zoals bij de sector van de horeca, dan is een glascontainer essentieel. Bezit je variërende periodes qua drukte? wij werkt met flexibele contracten omdat jij het aantal bakken makkelijk verandert.

De juiste container voor het glasafval

Koop de beste containers voor het je glasverval bij ons. Jij hebt de keuze uit selectie van één container van tweehonderdveertig liters en ook met negenhonderd liter. Er reeds een container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en dit worden gratis neergezet. Afhankelijk van de de glasafval kies jij op welke manier frequent ons de bak zullen komen legen. ons leveren het meest voordelige service.

Op deze manier worden glas verwerkt

Het kost veel kracht voor het het glas te produceren uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter echter één goede grondslag. Er zit meestal circa 50% oud glas in nieuw glas. Bij het bewerken maken wij verschil onder blank, bruine, groen en gemengd glazen. Ook worden kurk en ook deksels verwijderd. Via het glas om te hergebruiken, kunnen er zijn bij een veel kleinere warmte glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heb jij vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of neem contact op.

Wat is mag wel er zijn bij het het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gediend heeft als verpakking

NIET:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallend kruiken, borden, kopjes, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glas, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je archief dienen veilig en ook op een veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging kan jij daarom best goed organiseren. De afgesloten rolcontainer van ons ons helpen bij een beschermd proces voor inzameling en ook vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heb jij honderd procent zekerheid dat je je archief veilig vernietigt is. Na vernieling worden de restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat jij jouw archief niet wil in de het papiercontainer wil gooien. Sommige papieren bevatten geheime gegevens en kunnen dus beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen archief is echter echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid afval in de het gedaante van vertrouwelijk document? Kies voor het dossiervernietiging van ons . Je krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één gleuf waar het document exact doorheen past. Als het papieren eenmaal in het bak zitten, krijgt niemand zij nog in . Onze bestuurder komt eens in zoveel tijd langs voor de bak te legen en het papier plekke te vernietigen binnen onze truck. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarbij de container via het vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. Het inhoud wordt daarna meteen vernietigd.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop jij je geheime documenten veilig in het gesloten rolcontainers van ons. Door de klep in het deksel kan je de documenten in de container gooien. Je heeft de keuze uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw dossier niet op transport gaat, loopt je niet gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is zeer te recyclen en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier worden verzameld en verwoest.