Afval De Meern 🔥 7 SNELLE TRUCS

Snel en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal telkens restvuil aanwezig bestaan. Probeer deze afvalstroom zo minimaal toevallig te behouden en je zult merken dat het economisch gunstig is. Met afvalstoffen dus veel toevallig te scheiden, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er dus min mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afval De Meern

Selecteer bij het meest uitgebreide assortiment afvalcontainers en koop de beste ideale container geschikt voor je restafval. In het restafvalcontainer werp je reeds het niet onrecyclebare afvalstoffen die je niet meer kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, en glas passen niet in de afvalcontainer. Eveneens betreffende PMD scheiden hebben ons de correcte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de naam betreffende ieder afvalstromen dat binnen bedrijven vrijkomen. Deze afvalstromen mogen meestal apart verzameld worden. Het is goed betreffende het milieu milieu en de geldtas.

Wat kan er in bedrijfsafval?

Hoe goed je je afval ook scheidt, er zal er altijd restvuil aanwezig bestaan. Tracht het afvalstroompje zo minimaal toevallig te houden en je zal merken dat deze geldelijk voordelig is. Met vuil dus zoveel eventueel te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er zo minimaal mogelijk overblijvend afval over. In de de container gooi je je al het het niet onrecyclebare vuil dat je niet verder kan sorteren. Karton/karton, voedselafval, PMD en glas thuishoren niet in de de rest restafvalcontainer.

Is het sorteren van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je wordt gedwongen afvalstromen mogelijk eventueel te scheiden. In de het Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het het bedoeling beschreven goederen weer te benutten waar het lukt.

Wat kost een container voor bedrijfsafval?

De kosten voor de containers afhankelijk afhangend van de afvalstroom het afvalstroom, de grootte van de afvalcontainer alsook hoe vaak de container geledigd container ontleegd moet zijn. Jij ontdekt alle tarieven op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk type afval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je papier, vensters, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In ieder organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons neem je eenvoudig en vlug een van de talloze varianten rolcontainers. Wij leveren hem zonder kosten gedurende 24 uur in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze lage tarieven zie je meteen gedurende het bestelproces. Handig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Restafval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te ophalen, reduceer je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even door. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd geschikte ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook gaan voor een ijzeren afvalcontainer. Een metalen vuilcontainer is solide en brandbestendig, nuttig als de container op een algemene locatie staat. Je kiest uit diverse volumematen. De keuze is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geleegd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt gratis bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 grote moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de generatie van duurzame kracht. Algemeen afval klinkt dan wellicht zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalsector voorbrengt maar minstens 20% van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de resterende metalen er verwijderd die hun weg voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een nuttige doel. Deze zwarte korrelige resten worden ingezet voor het verhogen of creëren van wegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende schadelijke stoffen los in de verbranden die in meer of geringere mate desondanks in het milieu belanden. Dus moeten we volhouden met zoeken naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Afval De Meern:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons handige overzicht vind je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je door ons heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor je werknemers, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het afval kunnen. Tevens kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze zal worden geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té ruime container.

Je betaald enkel voor een lediging die echt nodig is
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer deze maar halfvol is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier vuilniszakken per week. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een passende oplossing voor ieder soort afval en voor elk bedrijf. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Afval De Meern

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zes treden.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe milieuvriendelijker de afhandeling. Zo proberen wij samen met jou de massa vuilnis in jouw gemengd afval container terug te dringen, stap 1. Dit doen wij door te adviseren over sorteren bij de oorsprong. Want zuiver aparte afvalstromen worden zoveel mogelijk hergebruikt, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Fase 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een circulaire systeem.

Soorten en kosten bedrijfsafval en restafval verwerking

De capaciteit voor een algemeen afval container varieert van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je kunt kiezen voor een betaalbare kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om in te schatten welke omvang het goed bij je past? Pak dan gauw aansluiting op met één van onze specialisten. Door onze vele jaren kennis met afvalsoorten begrijpen wij precies wat je nodig hebt. En verlang je een keer een aanvullend leegmaken of standaard een formaat ruimer? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de rolcontainers wisselen per afvalsoort, grondstof en capaciteit. Je verhuurt bij ons telkens tegen de scherpste tarieven. Gemengd afval is een van de duurdere afvalstromen. Dit komt, als we bespraken, door zijn milieubelasting. Gelukkigerwijs vind je bij ons juist voor wat je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelmethode staat overtuigend wat je voor een gemengd afval container of een bepaalde verschillende rolcontainer neerlegt. Wij beschouwen het essentieel dat deze informatie helder is. Hierdoor raak je later nooit voor onaangename verrassingen te liggen.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Afval De Meern

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zand en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele typen papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, kranten en magazines. Ernstig vervuild papier kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de optie uit een zeer gevarieerd assortiment van afvalcontainers tussen 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Karton

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en karton vind je op ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een ruime selectie tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren container is geschikt wanneer de containers buiten staan, of wanneer vandalisme op de horizon ligt. Kies, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte grootte. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je container(s) geledigd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan wel 7 maal gerecycled worden. Tevens in je beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je mag er op ons op vertrouwen dat je document- en karton op de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof voor nieuw artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaande van biologisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk aan piepers, brood, deegwaren, drankjes, eierschelpen, patat, taart, groentes en fruit en melkproducten. Met name bij horecagelegenheden komen deze afvalstromen beschikbaar, echter ook op kantoren mag je je biologisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit extra recyclebaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaat één groot gedeelte uit ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalsoorten in verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vol. Daarnaast is het apart houden uit je vuilnis tevens goed voor het het milieu. PMD kan namelijk gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen enkele nieuwe materialen gewonnen te worden om verse artikelen te produceren, je PMD wordt immers een grondstof!

De juiste container voor PMD en Afval De Meern

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor jouw PMD. Wij leveren diverse plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, gratis levering en nationale bereik, heb je binnen 24 uur je afvalcontainer bij het gewenste locatie staan. Je bepaalt zelfstandig het verlangde capaciteit en op welke manier vaak de afvalcontainer geleegd dient te worden. Op deze manier weet je dus zeker dat je je vuilnis steeds kwijt kan en dat je meewerkt aan een beter omgeving via je vuilnis te splitsen. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, mag het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, omdat we belasten het omgeving minder minder als we afvalstoffen hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna hergebruikt te worden. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en gomballen) (Hard) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Shopper draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemische teken (antitranspirant, lak etc)
 • Pakketten inclusief of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend stof is gestopt Afzonderlijk karton of verschillend document
 • Verpakking inclusief chemische stoffen
 • Glasverval

Hoe veel vuilnis je scheidt, hoe goed dat is ten behoeve van het milieu en ook je portemonnee. Glas is een van de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te scheiden zijn. Glasverval bestaat van flesjes, potjes en ook glasscherven. Zonder het te splitsen neemt het door de volume en ook gewicht heel veel ruimte bij het bedrijfsafval op. Je kunt dus flink besparen in je kosten voor afval. Het is ook bovendien volledig te hergebruiken. Ook kost het recyclen veel kleiner kracht dan glazen om te maken van verse materialen.

Komt er bij je bedrijf heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de horecabedrijven, dan is een glascontainer essentieel. Heb je wisselende tijdsperioden qua bezigheden? ons functioneert met flexibele contracten waardoor je de aantal containers eenvoudig aanpast.

Het juiste container voor glasafval

Koop het beste containers voor je glasafval op onze dienst. Je hebt de keuze uit één bak van tweehonderdveertig liters en met 900 liter. Er is reeds één container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en dit worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van de de afval kies jij hoe vaak ons het bak komen legen. ons leveren de meest voordelige dienstverlening.

Zo worden het glas verwerkt

Het veel energie om glas om te maken uit nieuwe materialen. Glasverval is echter echter een goede basis. Daar zitten meestal ongeveer 50% oud glas binnen nieuw glazen. Tijdens de bewerken maken we onderscheid onder wit, bruin, groen en ook gemengd glazen. Daarnaast zijn kurken en ook deksels verwijderd. Door het glas om te recyclen, kunnen er zijn op een veel kleinere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en duurzaam proces . Heb je vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragen of neem verbinding .

Wat mag er zijn bij de glasverval?

Wel:

Leeg glasverval dat gefungeerd heeft zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallen jenever kruikjes, borden, kopjes, aardewerk etc. n Hittebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank etc. vallend binnen vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers dienen beschermd en in een veilige wijze vernietigt worden. Archiefvernietiging kan jij daarom beter uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainer van ons ondersteunen tijdens een veilig proces voor verzameling en vernietiging van jouw dossiers. Discreet en ook veilig. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft je 100% garantie dat je je archief veilig vernietigt is. Na de vernieling worden het restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je jouw archief niet in de papiercontainer wil gooien. Enkele papieren bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen kunnen dus beter vernielt . Vermoedelijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb je regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van onze dienst . U krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze container bevat een gleuf waarin het papier precies doorheen . Wanneer het papieren al binnen het bak zijn, krijgt ze nog in . Onze bestuurder komt eenmaal in zoveel tijdstip langs om het container te legen en de documenten plaats te vernielen binnen onze truck. Ook dit functioneert door middel van een gesloten mechanisme waarin de bak via de truck zelf wordt opgeheven en geopend. De content zal vervolgens meteen vernielt.

De juiste container voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging deponeer jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten rolcontainers van ons. Door het klepje in de deksel kun jij de documenten in het bak gooien. Jij hebt de selectie uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kies jij de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat je dossier niet op het vervoer is, loop je niet gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor je dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is heel goed te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden verzameld en verwoest.