Afval Eindhoven Openingstijden ➡️ 14 ONVOORSTELBARE ZAKEN

Gauw en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afval ook verdeelt, er zal steeds overblijvend afval aanwezig bestaan. Poog dit afvalstroom heel beperkt eventueel te houden en je gaat zien dat het financieel voordeelgevend is. Met vuil dus mogelijk eventueel te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er dus minimaal toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afval Eindhoven Openingstijden

Selecteer bij het grootste assortiment containers en bestel de de meest geschikte container geschikt voor je overblijvend afval. Binnen het container werp je reeds het niet te recyclen vuil welke je geen verder kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, en glas thuishoren niet binnen het restafvalcontainer. Eveneens omtrent PMD sorteren hebben we de juiste rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam voor elke afvalstromen die in firma’s vrijkomen. Dit stromingen mogen meestal apart opgehaald zijn. Het is verbeterd voor de milieu en het portemonnee.

Wat mag er in ondernemingsafval?

Hoezo goed je je afval eveneens sorteert, er zal steeds overblijvend afval aanwezig voorkomen. Probeer deze afvalstroom dus minimaal eventueel te houden en je gaat opmerken dat dit economisch voordelig is. Via afvalstoffen dus zoveel eventueel te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, blijft er zo min eventueel restafval over. Binnen de container werp je reeds het niet te recyclen afval die je geen meer kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, PMD en ruiten passen niet thuis binnen het container.

Is het scheiden verdelen van ondernemingsafval gedwongen?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen zoveel toevallig te sorteren. In de het landelijk Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het het doel doel omschreven producten weer te aanwenden als dat het lukt.

Wat kost een container container bedrijfsafval?

De prijzen voor de rolcontainers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroom de afvalstroom stroom van afval, de grootte grootte van afvalcontainer alsook hoe vaak de afvalcontainer geleegd moet worden zijn. Jij ontdekt elke prijzen op de tarievenpagina de.

Welk soort afval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je papier, vensters, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In elke onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons neem je gemakkelijk en vlug een van de talloze soorten afvalcontainers. Wij brengen hem kosteloos gedurende een dag in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende kosten zie je direct in het bestelproces. Handig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Gemengd afval is door zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te verzamelen, verminder je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even voort. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd passende verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook gaan voor een ijzeren vuilcontainer. Een metalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, nuttig als de bak op een algemene plek staat. Je gaat uit diverse volumematen. De keuze is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geleegd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de twaalf grote hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de productie van duurzame stroom. Gemengd afval klinkt dan wellicht waardeloos, dat is het dus niet! De afvalsector levert maar zowaar twintig procent van de groene stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metalen er uitgehaald die hun route vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een functionele bestemming. Deze donkere korrelige assen worden gebruikt voor het aanvullen of aanleggen van wegen. Jammer genoeg komen er ook diverse schadelijke stoffen uit in de verbranden die in bepaalde of mindere mate desondanks in het natuur komen. Om die reden moeten we blijven streven naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Afval Eindhoven Openingstijden:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We bieden de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door onze handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze conform een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De bakken dichten adequaat af zodat er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Ook kan stank niet ontkomen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te grote bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak als deze maar halfgevuld is. Met ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime documenten op de correcte manier worden afgebroken.

Redenen een container op wielen huren via ons?

Redenen een rolcontainer verhuren bij ons? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij bieden een passende oplossing voor ieder type vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan doen we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering in 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Afval Eindhoven Openingstijden

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zes treden.

Naarmate je hoger op de orde, hoe ecologischer de behandeling. Zo proberen wij samen met jou de massa rommel in jouw algemeen afval container terug te dringen, stap 1. Dit doen wij door te adviseren over sorteren bij de oorsprong. Want zuiver afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een circulaire maatschappij.

Typen en tarieven ondernemingsafval en restafval beheer

De volume voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en alles daar tussendoor. Je kan selecteren voor een gunstige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om in te schatten wat maat het goed bij je past? Haal dan even contact op met een van onze deskundigen. Dankzij onze jarenlange kennis met afvalsoorten weten wij juist wat je vereist hebt. En wil je een keer een meer legen of regulier een maatje grotere? Dan is dit uiteraard ook geen issue!

De kosten van de bakken verschillen per afvalstroom, grondstof en volume. Je huurt bij ons altijd tegen de meest voordelige kosten. Restafval is één van de kostbaardere afvalstromen. Dit komt, zoals we noemden, door haar milieu-impact. Gelukkig vind je bij ons exact voor wat je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelsysteem staat duidelijk wat je voor een gemengd afval container of een verschillende bak betaalt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit duidelijk is. Zo ben je achteraf nooit voor onaangename ontdekkingen te staan.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Afval Eindhoven Openingstijden

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder effectief dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk archief. Zoals je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Ja:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer zetten, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk gescheiden verzamelen. Je krijgt de optie uit een zeer divers aanbod met containers van 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Karton

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je document en papier ontdek je op ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een brede selectie tussen kunststof en metalen containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buitenshuis staan, of vandalisme op de horizon staat. Selecteer, naargelang van je nood, de meest gepaste grootte. Daarna bepaal je hoe vaak je container(s) geleegd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier behandeld

Document kan wel zeven maal hergebruikt worden. Tevens in jouw beurs scheelt het beduidend als je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat je papier- en papier op de meest doelmatige, ecologische en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en ingezet als basis voor nieuwe artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem contact contact.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, broden, pasta, drankjes, eierschalen, patat, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze afvalsoorten vrij, echter ook op kantoren mag je jouw organisch vuilnis apart houden. Je bespaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk uit extra herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaande een groot deel van bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten in zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel gevuld. Daarnaast ligt het apart houden uit je vuilnis tevens beter voor de milieu. PMD mag immers hergebruikt worden. Hierdoor moeten er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden om verse producten te produceren, je PMD wordt immers een basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en Afval Eindhoven Openingstijden

{service1)

Bij ons vind je altijd een passende rolcontainer voor je PMD. We bieden verschillende plastic rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis bezorging en nationale bereik, heeft je binnen 24 uren je container bij de gewenste locatie staan. U bepaalt zelfstandig het gewenste capaciteit en hoe vaak de container geledigd moet te zijn. Op deze manier weet je dus zeker waar je je afval steeds weg kunt en waar je meewerkt aan een verbeterde milieu via je afval te splitsen. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door je PMD gescheiden in te zamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, omdat we belasten het omgeving veel indien we afvalstoffen recycleren. Uit je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te worden. De resterende kunststof wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminium laag binnenin (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Hard) kunststof waaronder speeltjes
 • Huisraad en gebruiksartikelen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Boodschappentas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemische teken (deodorant, lak enz.)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander materiaal is geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel verschillend document
 • Pakket met van gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Hoe meer afval jezelf scheidt, des te beter dat is voor het milieu en ook je portemonnee. Glas blijkt 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te splitsen is. Glasscherven bestaat van flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder te scheiden neemt het door de volume en ook massa veel ruimte bij de bedrijfsafval op. Jij kunt dus flink besparen op jouw afvalkosten. Het glas is tevens volledig om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het recyclen veel minder kracht in vergelijking met glazen om te maken van verse grondstoffen.

Komt daar op je onderneming veel glasafval los, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan is is één container voor glas essentieel. Bezit je variërende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij functioneert samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor je de aantal containers eenvoudig verandert.

De geschikte bak voor glas restafval

Koop het meest geschikte containers voor het je glasafval bij onze dienst. Jij heeft de keuze uit selectie van één bak met tweehonderdveertig liter en ook van 900 liters. Er is reeds een container voor glas startend bij €13 elke maand en deze wordt gratis geplaatst. Op basis van de hoeveelheid glasafval kiest jij hoe vaak wij de container komen legen. ons leveren het voordeligste dienstverlening.

Op deze manier worden glas verwerkt

Het kost heel veel energie om glas om te produceren van nieuwe materialen. Glasverval is echter echter een prima basis. Er zit meestal ongeveer 50% oud glas binnen nieuw glas. Tijdens het bewerken doen we verschil tussen blank, bruin, groene en bont glazen. Ook worden kurken en dekseltjes verwijderd. Via glas om te recyclen, kunnen er zijn op een heel veel lagere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heb je vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragen of neem verbinding .

Wat mag er zijn bij het glasafval?

Wel:

Lege glasafval die gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porseleinen. Hieronder vallend kruikjes, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank etc. vallen binnen vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen veilig en op een veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou jij dus best uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainers van ons ons helpen tijdens een veilig proces voor verzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten zullen discreet vervoerd. Op deze manier heeft jij 100% zekerheid dat je jouw archief veilig vernietigt zijn. Na de vernietiging zullen het restanten gerecycled.

Het begrijpelijk dat jij jouw archief niet in de papierbak wilt gooien. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge aantallen dossiers is heel tijdrovend en omslachtig. Heb jij regelmatig veel vuil in het vorm van vertrouwelijk document? Kies voor archiefvernietiging van onze dienst U. U krijgt een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat een gleuf waarin het papier precies erin past. Als de documenten eenmaal binnen het bak zitten, krijgt zij meer bij handen. Onze chauffeur arriveert eens de tijd langs voor het container te legen en het documenten ter plaats te vernielen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarin het bak via het truck zelf wordt opgetild en opengemaakt. Het content wordt daarna direct vernietigd.

De geschikte container voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je je vertrouwelijke documenten veilig in de afgesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klepje in het deksel kan je het papieren in het bak gooien. Je hebt de keuze van diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je behoefte kiest je de gewenste frequentie van lediging. Omdat je archief niet op het transport gaat, loopt jij niet gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van je dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is zeer te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze worden ingezameld en vernietigd.