Afval Kalender Zoetermeer ✔️ 3 MAKKELIJKE TRUCS

Vlug en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal altijd overblijvend afval voortdurend bestaan. Poog deze afvalstroompje zo beperkt toevallig te bewaren en je gaat opmerken dat het financieel voordeelgevend is. Door vuil heel veel eventueel te scheiden, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er dus zo weinig mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afval Kalender Zoetermeer

Kies van de ruimste aanbod afvalcontainers en bestel de meest geschikte container voor je je restvuil. Binnen de afvalcontainer gooi je al het niet te recyclen afval die je niet verder extra kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, en vensterglas horen niet thuis binnen de container. Tevens betreffende PMD scheiden bezitten wij de juiste correcte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam voor elke afvalstromingen die bij bedrijven ontstaan. Deze stromingen mogen dikwijls apart ingezameld geraken. Dat is goed betreffende het leefomgeving en de portemonnee geldtas.

Wat mag er binnen bedrijfsafval?

Op welke manier prima je je afval eveneens scheidt, er zal er steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Tracht deze stroom van afval dus beperkt mogelijk te bewaren en je gaat zien dat deze financieel voordelig is. Door vuil zo mogelijk eventueel te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er zo min mogelijk restvuil over. In de de container gooi je je al het niet-recyclebare afvalstoffen dat je geen meer kan verdelen. Papier/karton, swill, PMD en ruiten thuishoren geen binnen de rest afvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je bent noodzakelijk afvalstromingen mogelijk mogelijk te verdelen. In het landelijk Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het het doel streefdoel vermeld goederen nogmaals te aanwenden waar dat mag.

Wat kost een container voor rolcontainer voor?

De prijzen van afvalcontainers zijn afhangend van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroompje, de grootte van grootte van container alsook hoe vaak de container afvalcontainer geleegd dient worden. Je vindt ieder kosten op de de.

Welk soort bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je documenten, glas, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met restafval containers

In ieder organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons bestel je snel en snel een van de talloze soorten vuilcontainers. Wij brengen hem gratis gedurende 24 uur in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze lage tarieven zie je direct tijdens het aankoopproces. Handig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Algemeen afval is door zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te verzamelen, verklein je de aantal algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even door. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd juiste verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook kiezen voor een stalen rolcontainer. Een metalen afvalcontainer is hufterproof en brandbestendig, praktisch als de container op een openbare locatie staat. Je gaat uit diverse volumematen. De keuze is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) geleegd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de 12 omvangrijke moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de productie van duurzame energie. Restafval lijkt dan misschien zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalbranche produceert maar zowaar een vijfde van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaaldeeltjes er verwijderd die hun weg vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een bruikbare doel. Deze gitzwarte korrelige assen worden ingezet voor het verhogen of aanleggen van wegen. Helaas komen er ook allerlei giftige materialen vrij tijdens de verbranding die in bepaalde of geringere mate toch in het milieu komen. Om die reden moeten we blijven proberen naar zo min mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Afval Kalender Zoetermeer:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, het adres voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. We leveren de kans om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij ons handige overzicht vind je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Bovendien verhuur je door ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor je werknemers, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten goed af zodat er niet plagen bij het afval kunnen. Tevens kan stank niet ontkomen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak dit wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te grote container.

Je betaald enkel voor een leging die echt nodig is
Het is jammer om te betalen voor het legen van de container als deze slechts halfvol is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen zelfs plek voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer verhuren via ons?

Redenen een rolcontainer huren bij ons? Aangezien we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor elk type vuilnis en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Afval Kalender Zoetermeer

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zestal treden.

Naarmate je hoger op de ladder, des te duurzamer de behandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de volume vuilnis in jouw restafvalcontainer te verlagen, etappe 1. Dit doen wij door te aanbevelen over verdelen bij de oorsprong. Want puur aparte afvalstromen worden zo veel als mogelijk hergebruikt, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Typen en tarieven ondernemingsafval en algemeen afval verwerking

De capaciteit voor een gemengd afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en ieder daar ertussen. Je mag kiezen voor een voordelige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om naar te ramen die maat het goed bij je aansluit? Pak dan gauw aansluiting op met een van onze deskundigen. Met onze langdurige ervaring met afvalstromen begrijpen wij exact wat je vereist hebt. En wens je een keer een meer lediging of standaard een maatje grotere? Dan is dit natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de containers wisselen per afvalsoort, grondstof en literinhoud. Je huurt bij ons telkens tegen de laagste tarieven. Restafval is één van de kostbaardere afvalsoorten. Dit ontstaat, gelijk we bespraken, door zijn effect op het milieu. Gelukkigerwijs vind je bij ons precies waarvoor je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelsysteem staat vermeld helder wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een bepaalde andere bak aftikt. Wij achten het belangrijk dat dit transparant is. Zo ben je achteraf niet voor nare onthullingen te liggen.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Afval Kalender Zoetermeer

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele typen papier, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Zwaar vervuild papier kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Plaats een afvalcontainer plaatsen, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk gescheiden verzamelen. Je hebt de optie uit een zeer divers aanbod van afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Karton

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een brede keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast als de afvalcontainers buiten staan, of vandalisme op de loer staat. Selecteer, afhankelijk van je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je op welke manier frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier behandeld

Papier kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Tevens in je beurs scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat je document- en papier op de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet als grondstof tot nieuwe producten. Wil je je een afvalcontainer huren maar heeft u nog vragen? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem contact contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, broden, pasta, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groentes en fruit en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, echter ook op kantoor kunt je jouw biologisch afval scheiden. Je spaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit meer recyclebaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaande een groot gedeelte van bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen horen allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden van je andere afvalsoorten in verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel gevuld. Bovendien ligt het apart houden uit uw vuilnis tevens goed voor het de milieu. PMD mag namelijk gerecycled worden. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe materialen gewonnen te worden om verse producten te maken, jouw PMD is namelijk een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Afval Kalender Zoetermeer

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor het je PMD. We bieden diverse plastic rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de vlugge, gratis bezorging en landelijke bereik, heb je in 24 uur je afvalcontainer bij het gewenste locatie staan. Je beslist zelf de verlangde inhoudsmaat en hoe vaak het afvalcontainer geledigd moet te worden. Op deze manier weet je dus vast dat je jouw afval steeds kwijt kunt en waar je meewerkt voor een beter milieu via jouw afval te scheiden. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het omgeving minder indien we afvalstoffen recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te worden. Het resterende plastic wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Pakketten met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en ook kauwgom) (Hard) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Draagtas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemisch symbool (deodorant, lak enz.)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin verschillend materiaal zit gestopt Los doosjes ofwel verschillend papier
 • Verpakking inclusief chemische materialen
 • Glasscherven

Hoe veel vuilnis jezelf scheidt, hoe beter dat het zal zijn voor het milieu en jouw geldbeurs. Glaswerk blijkt één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om scheiden is. Glasafval bestaan uit flesjes, potjes en ook scherven. Zonder het te splitsen pakt het vanwege het ruimte en massa heel veel ruimte in het afval van het bedrijf op. Jij kunt daarom flink besparen op je kosten voor afval. Het glas is bovendien volledig om te recyclen. Daarnaast kost het recyclen heel veel minder energie dan glazen te produceren van verse grondstoffen.

Komt er op jouw bedrijf heel veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan is is één glascontainer essentieel. Heb je variërende periodes met betrekking tot drukte? ons werkt samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor je de nummer containers makkelijk verandert.

De geschikte container voor glas restafval

Bestel het meest geschikte containers voor je glasverval op onze dienst. Je heeft de keuze uit een bak met 240 liter en ook met 900 liter. Er al één container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en deze worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kiest jij op welke manier vaak ons het container komen ledigen. wij leveren de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het kost veel kracht om glas om te maken uit verse materialen. Glasafval is echter echter één prima grondslag. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glas in nieuwe glazen. Tijdens de verwerken maken wij onderscheid onder wit, bruin, groene en ook gemengd glas. Daarnaast zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kunnen er bij één heel veel kleinere temperatuur glas gemaakt worden. Een minder milieubelastend en duurzaam proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk dan de frequent gestelde vragenlijst of neem neem verbinding .

Wat is mag wel er bij het het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gefungeerd had als verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruiken, borden, kopjes, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet veilig en ook op een veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging zou je dus beter uitstekend organiseren. Het gesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen bij een veilig proces voor verzameling en vernietiging van jouw dossiers. Discreet en veilig. Documenten worden discreet getransporteerd. Zo heb je honderd procent zekerheid dat je archief beschermd vernietigd zijn. Na de vernieling zullen de restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat jij jouw archief niet wil in de de papierbak wilt werpen. Sommige papieren bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom best vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge hoeveelheden dossiers is echter echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je frequent veel vuil in het vorm van geheim document? Kies dan voor het dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container bevat één gleuf waarin het document precies doorheen past. Wanneer de papieren eenmaal binnen het bak zitten, krijgt ze nog in handen. Onze bestuurder komt eens in de zoveel tijdstip bij om het bak legen en het documenten plaats vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarin de container via het vrachtwagen zelf wordt opgetild en opengemaakt. De inhoud zal vervolgens direct vernietigd.

De geschikte container voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop jij jouw geheime papieren veilig in het gesloten containers op wielen van onze dienst. Via de klepje in het deksel kan jij het documenten in de bak gooien. Je heeft de keuze van diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kiest je de gewenst frequentie van lediging. Doordat je archief niet op het vervoer gaat, loop jij geen gevaar dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kan voor je archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij een gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze worden ingezameld en verwoest.