Afval Kliko Ede 🔥 3 OPMERKELIJKE TRUCS

Snel en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afval ook sorteert, er zal altijd restafval blijven bestaan. Poog dit afvalstroompje zo klein mogelijk te behouden en je zult merken dat het geldelijk gunstig is. Met vuil heel zoveel mogelijk te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er zo zo weinig toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afval Kliko Ede

Selecteer bij het ruimste aanbod containers en bestel de het meest geschikte afvalcontainer voor je je restafval. In de de restafvalcontainer gooi je je al het het niet niet-recyclebare vuil die je niet verder meer kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, en vensterglas thuishoren niet thuis in de het container. Tevens betreffende PMD sorteren beschikken we de juiste afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de naam betreffende ieder afvalstromingen welke bij ondernemingen vrijkomen. Dit stromen mogen dikwijls gescheiden verzameld geraken. Dit is verbeterd voor het milieu leefomgeving en het geldtas.

Wat is toegestaan er in ondernemingsafval?

Op welke manier goed je je vuil ook scheidt, er zal telkens restvuil voortdurend bestaan. Tracht het afvalstroom heel minimaal eventueel te houden en je zal merken dat het geldelijk voordelig is. Met vuil dus zoveel toevallig te scheiden, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er zo minimaal eventueel overblijvend afval over. In de container gooi je al de onrecyclebare vuil welke je niet verder kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, PMD en ruiten horen niet in de de restafvalcontainer.

Is scheiden verdelen van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je wordt gedwongen afvalstromen mogelijk mogelijk te verdelen. In het landelijk Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel doel beschreven artikelen nogmaals te benutten indien dat het mag.

Wat kost een container een container afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven voor rolcontainers zijn afhangend van de afvalstroom, de omvang van afvalcontainer en hoe vaak de container geledigd afvalcontainer geleegd moet worden. Jij vindt ieder kosten op de tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je documenten, ruiten, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In ieder onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons neem je gemakkelijk en rap een van de talloze typen afvalcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos binnen een dag in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe tarieven zie je direct gedurende het orderproces. Handig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Restafval is wegens zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te ophalen, reduceer je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Lees dan even voort. Of bestel direct jouw restafval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos passende verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container huren, maar ook kiezen voor een metalen rolcontainer. Een metalen vuilcontainer is solide en brandveilig, praktisch als de vat op een publieke plek staat. Je selecteert uit diverse inhoudsmaten. De selectie is aan jou, op basis van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geledigd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt gratis bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de twaalf omvangrijke hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de productie van hernieuwbare kracht. Algemeen afval lijkt dan eventueel zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalindustrie produceert maar minstens een vijfde van de duurzame energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de laatste metaaldeeltjes er uitgehaald die hun pad voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een bruikbare toepassing. Deze donkere korrelvormige slakken worden toegepast voor het verhogen of creëren van straten. Helaas komen er ook diverse giftige materialen los tijdens de verbranding die in bepaalde of kleinere mate echter in het leefomgeving terecht komen. Om die reden moeten we doorgaan met proberen naar zo min mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Afval Kliko Ede:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis installatie van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor jouw personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de bak.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een te grote container.

Je betaalt alleen voor een leging die écht nodig zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container wanneer deze slechts halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut zeker dat vertrouwelijke documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren via onze dienstverlening? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We leveren een geschikte oplossing voor elk soort vuilnis en voor elk bedrijf. Daarnaast functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Afval Kliko Ede

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zes stappen.

Hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de behandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de volume rommel in jouw restafvalcontainer terug te dringen, stap 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over sorteren bij de afkomst. Want ongemengd afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel als kan hergebruikt, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een kringloop maatschappij.

Categorieën en kosten ondernemingsafval en gemengd afval verwerking

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieerd van 240 liter tot tot wel 2500 liter en ieder daar ertussen. Je kan kiezen voor een gunstige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om naar te bepalen welke maat het perfect bij je past? Pak dan snel verbinding op met een van onze deskundigen. Met onze jarenlange kennis met afvalstromen kennen wij juist wat je benodigd hebt. En wens je eenmalig een extra leegmaken of gewoonlijk een maatje groter? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel issue!

De prijzen van de bakken variëren per afvalcategorie, stof en capaciteit. Je least bij ons telkens tegen de laagste tarieven. Gemengd afval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit komt, gelijk we noemden, door haar milieu-impact. Gelukkigerwijs vind je bij ons precies waarvoor je aan toe. In ons gemakkelijke bestelsysteem is aangegeven overtuigend wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een bepaalde alternatieve container aftikt. Wij vinden het belangrijk dat dit helder is. Op deze manier ben je achteraf niet voor vervelende ontdekkingen te liggen.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Afval Kliko Ede

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we schreven al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk apart inzamelen. Je krijgt de optie uit een erg uitgebreid assortiment met afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papier en Karton

De meest geschikte rolcontainer voor je papier en papier ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je hebt een brede keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de containers buiten geplaatst zijn, of wanneer vandalisme aan de loer ligt. Kies, afhankelijk van je nood, de meest geschikte geschikte grootte. Daarna bepaal je hoe vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton verwerkt

Document kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Tevens in jouw beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat jouw document- en papier in de meest efficiënte, ecologische en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en gebruikt als basis tot nieuwe artikelen. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, zoals (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, brood, deegwaren, dranken, eierschalen, frites, gebak, groenten en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecazaken komen deze afvalstromen beschikbaar, echter tevens in kantoor mag je je biologisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk uit meer herbruikbaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaande een groot deel van bedrijfsafval dikwijls uit plastic verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen horen allemaal bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten te te zamelen, geraken je containers minder vlug vol. Bovendien is het apart houden uit uw vuilnis tevens beter voor de milieu. PMD mag immers hergebruikt worden. Hierdoor moeten er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, jouw PMD is immers een basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Afval Kliko Ede

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende rolcontainer voor het je PMD. We bieden verschillende plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze snelle, gratis levering en nationale dekking, heb je binnen 24 uur jouw container op de gewenste locatie staan. U beslist zelf de verlangde capaciteit en op welke manier vaak de container geledigd dient te worden. Op deze manier weet je daarom vast waar je je vuilnis steeds weg kunt en waar je bijdraagt aan een beter omgeving via je afval te scheiden. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door je PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is belangrijk, want wij belasten het omgeving minder als wij afval hergebruiken. Uit jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te zijn. De overgebleven kunststof wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en ook gomballen) (Hard) kunststof zoals speeltjes
 • Huisraad en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemische symbool (deodorant, lak etc)
 • Pakketten met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar verschillend stof zit geplaatst Los karton ofwel ander papier
 • Verpakking inclusief chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe meer afval jezelf scheidt, des te beter dat is ten behoeve van het milieubescherming en je portemonnee. Glaswerk is 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om splitsen zijn. Glasverval bestaan van flessen, potjes en scherven. Zonder het te splitsen neemt het glasafval door de volume en massa heel veel ruimte in de afval van het bedrijf op. Je kunt dus heel besparen in jouw kosten voor afval. Het glas is ook bovendien volledig om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het recyclen veel kleiner energie in vergelijking met glazen te maken uit nieuwe materialen.

Ontstaat daar op je bedrijf veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de horeca, dan één glascontainer essentieel. Bezit je variërende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij functioneert met flexibele overeenkomsten waardoor je het nummer bakken eenvoudig verandert.

De juiste container voor het glasafval

Koop de beste bakken voor je glasverval op ons. Jij heeft de keuze uit keuze uit één container van tweehonderdveertig liter en met negenhonderd liter. Er is al één container voor glas startend bij €13 elke maand en ook dit wordt gratis neergezet. Op basis van de de glasafval kiest je hoe frequent wij het bak komen ledigen. ons leveren het voordeligste dienstverlening.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het kost veel kracht om het glas om te produceren uit nieuwe materialen. Glasafval is daarentegen één goede basis. Er zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glas binnen nieuw glazen. Tijdens de bewerken doen we onderscheid tussen wit, bruine, groene en gemengd glazen. Daarnaast zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Via glas te recyclen, kunnen er zijn op één heel veel lagere warmte glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heeft je vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem verbinding op.

Wat is mag wel er bij het het glasafval?

Wel:

Lege glasafval dat gefungeerd heeft als verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porseleinen. Daaronder vallen kruiken, bordjes, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Warmtebestendig glas, laboratorium glas, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen onder vlakglas

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers dienen beschermd en op een veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou je daarom best goed regelen. Het gesloten rolcontainers van onze dienst helpen bij een veilig proces van verzameling en vernietiging van dossiers. Discreet en ook beschermd. Papieren zullen discreet vervoerd. Zo heeft je 100% zekerheid dat jouw dossiers beschermd vernietigt zijn. Na de vernieling zullen het restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je je je archief niet in de de papierbak wil gooien. Sommige papieren bezitten geheime informatie en daarom beter vernielt . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid afval in de het vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst U. U krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze bak bevat een gleuf waar het papier exact erin past. Als de papieren al in het bak zijn, krijgt niemand zij meer bij handen. Onze chauffeur komt eenmaal tijdstip bij voor de bak ledigen en de papier ter plaats vernielen in onze truck. Eveneens dit werkt middels een afgesloten mechanisme waarin de container via de vrachtwagen zelf is opgetild en opengemaakt. De inhoud wordt vervolgens meteen vernielt.

De juiste container voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop je je geheime documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Door de klepje in het deksel kan jij de papieren in de bak werpen. Jij heeft de selectie van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw behoefte kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat jouw archief geen op het transport is, loop jij geen risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van je dossier gebeurt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is zeer goed te recyclen en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verzameld en vernietigd.