Afval Midden Groningen ✔️ 4 OPMERKELIJKE WEETJES

Gauw en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal steeds restvuil voortdurend bestaan. Tracht dit afvalstroom heel klein toevallig te behouden en je zult opmerken dat deze financieel voordelig is. Door afval heel zoveel toevallig te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er zo zo weinig mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afval Midden Groningen

Selecteer bij het ruimste aanbod afvalcontainers en koop de meest geschikte afvalcontainer geschikt voor je restvuil. In de rest afvalcontainer werp je al het niet niet-recyclebare afvalstoffen dat je niet extra kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, en ruiten thuishoren niet binnen de rest restafvalcontainer. Tevens voor PMD scheiden bezitten we de juiste rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam voor alle afvalstromen dat in ondernemingen vrijkomen. Deze afvalstromen zouden meestal gescheiden verzameld geraken. Dat is goed voor het milieu natuur en de portemonnee geldtas.

Wat mag wel er in de bedrijfsafval?

Hoezo goed je je afvalstoffen eveneens sorteert, er zal telkens overblijvend afval voortdurend zijn. Tracht het stroom van afval heel minimaal mogelijk te houden en je zult merken dat dit financieel gunstig is. Met afvalstoffen dus zoveel eventueel te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er heel min toevallig overblijvend afval over. In de de afvalcontainer gooi je reeds het niet-recyclebare afval die je geen meer kan sorteren. Karton/karton, swill, PMD en glas thuishoren niet in de rest container.

Is scheiden sorteren van bedrijfsafval gedwongen?

Je bent gedwongen afvalstromen zoveel toevallig te scheiden. In het landelijk Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het het bedoeling vermeld artikelen nogmaals te aanwenden waar dat het kan.

Wat kost een container een container container voor bedrijfsafval?

De tarieven kosten van afvalcontainers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroom stroom van afval, de afmeting van afvalcontainer en hoevaak de rolcontainer geledigd moet geraken. Je vindt je elke tarieven op de.

Welk soort afval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je karton, vensters, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met restafval containers

In elke onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons neem je gemakkelijk en rap een van de verschillende typen afvalcontainers. Wij leveren hem zonder kosten binnen 24 uur in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze lage prijzen zie je meteen in het aankoopproces. Handig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Restafval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te ophalen, verminder je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Bekijk dan even voort. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je altijd passende inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook gaan voor een metalen rolcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is hufterproof en brandwerend, praktisch als de vat op een publieke locatie staat. Je kiest uit diverse groottes. De selectie is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) ontdaan moeten geraken. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de dozijn ruime actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de productie van hernieuwbare kracht. Restafval schijnt dan wellicht zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalindustrie voorbrengt maar minstens een vijfde van de groene energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun pad voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een functionele bestemming. Deze zwarte korrelvormige slakken worden gebruikt voor het verhogen of aanleggen van verkeerswegen. Helaas komen er ook verschillende gevaarlijke substanties los tijdens de verbranden die in minstens of mindere mate desondanks in het natuur terecht komen. Dus moeten we doorgaan met proberen naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Afval Midden Groningen:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons bedrijf, hét adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische overzicht vind je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast verhuur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te voeren. Praktisch voor je werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af waardoor er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nooit voor een té grote container.

Je betaalt alleen voor een leging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak wanneer dit maar halfgevuld is. Met ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen bieden zelfs plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte manier afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren bij ons? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We leveren een passende uitkomst voor ieder type vuilnis en voor elk bedrijf. Daarnaast functioneren we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afval Midden Groningen

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zestal stappen.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe duurzamer de behandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de volume afval in jouw restafvalcontainer terug te dringen, etappe 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over verdelen bij de bron. Want zuiver afzonderlijke afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het natuur en draagt niet bij aan een circulaire maatschappij.

Typen en kosten bedrijfsafval en restafval verwerking

De volume voor een restafvalcontainer varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussendoor. Je kunt opteren voor een voordelige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om in te ramen die maat het goed bij je past? Haal dan snel verbinding op met een van onze experts. Dankzij onze langdurige kennis met afvalsoorten begrijpen wij juist wat je nodig hebt. En verlang je één keer een extra leegmaken of standaard een grootte grotere? Dan is dat natuurlijk ook geen kwestie!

De kosten van de bakken verschillen per afvalstroom, materiaal en capaciteit. Je huurt bij ons altijd tegen de meest voordelige tarieven. Restafval is één van de kostbaardere afvalsoorten. Dit komt, als we bedoelden, door zijn milieubelasting. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons juist waar je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelmethode staat vermeld duidelijk wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een bepaalde verschillende container neerlegt. Wij vinden het cruciaal dat dit aspect transparant is. Zo raak je later geen voor nare onthullingen te staan.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Afval Midden Groningen

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, want we schreven al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je ziet zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Ja:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele typen papier, denk aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes apart inzamelen. Je hebt de optie tussen een zeer gevarieerd aanbod met containers tussen 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en karton vind je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een brede keuze tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is geschikt als de afvalcontainers buitenshuis staan, of wanneer vandalisme op de horizon staat. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte grootte. Vervolgens beslis je hoe frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan wel 7 keer gerecycled worden. Tevens in jouw beurs scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je kunt er op ons op vertrouwen dat je papier- en karton op de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en ingezet als basis voor nieuw producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heb u nog vragen? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en etensresten. Denk aan aardappelen, broden, pasta, drankjes, eierschelpen, frites, gebak, groenten en vruchten en zuivelproducten. Vooral bij horecazaken komen deze soorten afvalstromen vrij, maar ook op kantoren mag je je organisch vuilnis apart houden. Je bespaart beduidend aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk van meer herbruikbaar vuilnis als je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk deel uit ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalsoorten in zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel snel vol. Bovendien ligt het apart houden uit je vuilnis tevens beter voor het het milieu. PMD mag namelijk gerecycled worden. Daardoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om verse artikelen te produceren, jouw PMD is namelijk één basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en Afval Midden Groningen

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte rolcontainer voor je PMD. We leveren verschillende plastic rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze bezorging en nationale dekking, heeft je binnen 24 uren jouw container op het gewenste locatie geplaatst. Je bepaalt zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en op welke manier frequent de container geleegd moet te worden. Zo ken je dus vast dat je je vuilnis altijd kwijt kan en waar je bijdraagt aan een verbeterde omgeving door je afval te scheiden. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Via jouw PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, omdat we belasten het milieu minder indien wij afvalstoffen recycleren. Uit je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. Het resterende plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en ook kauwgom) (Hard) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (deodorant, lak enz.)
 • Pakketten inclusief vla- ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin verschillend stof zit gestopt Afzonderlijk doosjes of ander papier
 • Verpakking inclusief chemische stoffen
 • Glasafval

Des te veel vuilnis je sorteert, des te beter dat het zal zijn voor de milieu en je geldbeurs. Glaswerk is een van de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om splitsen zijn. Glasverval bestaan van flessen, potten en ook scherven. Zonder om splitsen neemt het glasafval vanwege de volume en massa heel veel plaats bij de afval van het bedrijf in. Jij kunt dus flink uit besparen in jouw kosten voor afval. Het is ook bovendien volledig te recyclen. Daarnaast verbruikt het recyclen veel minder energie in vergelijking met glazen om te maken uit verse grondstoffen.

Komt er op jouw onderneming heel veel glasafval los, bijvoorbeeld in de horeca, dan één glascontainer onmisbaar. Bezit jij wisselende tijdsperioden qua drukte? wij werkt samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor je de aantal containers makkelijk verandert.

Het geschikte bak voor glasafval

Bestel de beste containers voor je glasafval bij ons. Je hebt de selectie uit een container van tweehonderdveertig liters en ook van negenhonderd liters. Er is is al één container voor glas startend bij €13 per maand en deze worden gratis neergezet. Afhankelijk van de glasafval kiest jij hoe vaak ons het container komen ledigen. wij biedt het voordeligste dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het kost veel energie om het glas te produceren uit nieuwe materialen. Glasverval is echter een prima basis. Er zit meestal circa 50% oud glazen binnen nieuw glazen. Bij het bewerken doen wij verschil tussen blank, bruin, groene en bont glas. Ook worden kurk en dekseltjes verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kan er op een heel veel lagere warmte glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heb jij vragen? Bekijk het frequent gestelde vragen of neem verbinding .

Wat mag er bij de glasafval?

Wel:

Lege glasverval die gefungeerd had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallen jenever kruikjes, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplank etc. vallend binnen vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Je dossiers moet veilig en ook in een veilige wijze vernietigt te worden. Dossiervernietiging kan je daarom best uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainers van ons ons helpen tijdens een beschermd proces van inzameling en vernieling van jouw jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten worden discreet getransporteerd. Op deze manier heb je 100% zekerheid dat jouw dossiers beschermd vernietigd zijn. Na de vernieling worden de restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je jij je dossiers niet in het papierbak wil gooien. Enkele documenten bevatten geheime gegevens en kunnen kunnen daarom beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van grote aantallen archief is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heb je regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de de gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak bevat een spleet waarin het papier exact erin past. Wanneer de documenten eenmaal in het bak zitten, krijgen ze nog bij handen. Onze chauffeur komt eens tijdstip bij om de bak legen en de papier plekke te vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarbij de bak door de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. De content zal daarna meteen vernietigd.

De geschikte bak voor archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij je vertrouwelijke documenten veilig in de afgesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klep in het deksel kun je de documenten in de container werpen. Je heeft de keuze uit verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kies jij de gewenste frequentie van lediging. Omdat je dossier geen op het transport is, loopt jij geen gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel te recyclen en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier worden ingezameld en verwoest.