Afval Scheiden Restafval ☑️ 6 SNELLE GEHEIMEN

Gauw en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook scheidt, er zal steeds overblijvend afval aanwezig bestaan. Poog het afvalstroom zo beperkt toevallig te bewaren en je zal opmerken dat deze geldelijk voordeelgevend is. Via afval zo mogelijk toevallig te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er heel minimaal eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afval Scheiden Restafval

Selecteer uit de grootste gamma rolcontainers en bestel het ideale rolcontainer voor je je restvuil. In de de rest container gooi je reeds de niet-recyclebare afvalstoffen welke je niet meer kan scheiden. Papier/karton, swill, en vensterglas thuishoren niet binnen de rest container. Ook voor PMD sorteren hebben we het juiste rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam aangaande ieder afvalstromen die binnen ondernemingen vrijkomen. Die stromingen zouden meestal afzonderlijk verzameld zijn. Dat is verbeterd aangaande de natuur en het portemonnee.

Wat mag wel er binnen zakelijk afval?

Op welke manier uitstekend je je afval tevens verdeelt, er zal telkens restvuil blijven bestaan. Poog het stroom van afval zo klein toevallig te houden en je zal opmerken dat deze geldelijk gunstig is. Door afvalstoffen heel zoveel eventueel te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er dus min toevallig restafval over. In de rest restafvalcontainer gooi je je reeds het onrecyclebare vuil die je niet verder extra kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, PMD en glas horen niet in de de container.

Is het sorteren van ondernemingsafval verplicht?

Je bent gedwongen afvalstromingen zoveel eventueel te sorteren. Binnen het landelijk Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel bedoeling vermeld producten weer te gebruiken waar het mag.

Wat kost een container een afvalcontainer voor?

De tarieven tarieven voor de containers afhankelijk afhangend van de de afvalstroom afvalstroompje, de afmeting van container en hoe vaak de container geledigd rolcontainer geleegd moet worden worden. Jij vindt ieder kosten op de tarievenpagina de.

Welk aard restafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je papier, vensters, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In ieder organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons koop je gemakkelijk en vlug een van de verschillende soorten vuilcontainers. Wij brengen hem zonder kosten binnen een etmaal in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe tarieven zie je meteen tijdens het bestelproces. Nuttig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Restafval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te zamelen, verklein je de aantal algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even verder. Of bestel direct jouw restafval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos passende ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook opteren voor een ijzeren vuilcontainer. Een stalen rolcontainer is hufterproof en brandbestendig, handig als de bak op een openbare plek staat. Je kiest uit verschillende groottes. De keuze is aan jou, op basis van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geledigd moeten worden. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf grote moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de generatie van duurzame kracht. Restafval klinkt dan wellicht nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche levert maar zowaar 20% van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metalen er uitgehaald die hun pad vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een bruikbare bestemming. Deze zwarte korrelachtige resten worden toegepast voor het verhogen of aanleggen van verkeerswegen. Helaas komen er ook allerlei gevaarlijke stoffen uit in de verbranden die in minstens of kleinere mate echter in het natuur terecht komen. Daarom moeten we blijven proberen naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Afval Scheiden Restafval:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons, hét adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij ons handige overzicht vind je snel de container die je vereist zal hebben. Bovendien verhuur je door ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank niet ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak deze zal worden geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té grote bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig is
Het is zonde om te betalen voor het legen van de bak wanneer dit maar halfvol is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst plek voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten geheime documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren bij ons? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We leveren een passende oplossing voor ieder type vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering in 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Afval Scheiden Restafval

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zestal treden.

Hoe hoger op de hiërarchie, des te milieuvriendelijker de afhandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw restafvalcontainer te verminderen, stap 1. Dit doen wij door te adviseren over verdelen bij de oorsprong. Want zuiver aparte afvalstromen worden zoveel mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Typen en kosten bedrijfsafval en algemeen afval verwijdering

De volume voor een restafvalcontainer varieert van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en alles daar tussendoor. Je mag kiezen voor een gunstige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om bij te schatten wat grootte het goed bij je aansluit? Pak dan even contact op met een van onze deskundigen. Dankzij onze jarenlange kennis met afvalstromen weten wij juist wat je vereist hebt. En wil je één keer een extra legen of gewoonlijk een formaat groter? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen issue!

De tarieven van de containers wisselen per afvalsoort, stof en capaciteit. Je huurt bij ons altijd tegen de scherpste prijzen. Gemengd afval is een van de duurdere afvalstromen. Dit ontstaat, als we noemden, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg vind je bij ons juist waarvoor je aan toe. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat vermeld helder wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een andere andere bak aftikt. Wij beschouwen het cruciaal dat deze informatie helder is. Hierdoor raak je later nooit voor vervelende onthullingen te staan.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Afval Scheiden Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je ziet zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papier, denk aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je beter niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk gescheiden inzamelen. Je hebt de keuze tussen een zeer uitgebreid aanbod van containers van 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Karton

De meest gepaste rolcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een brede selectie tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is geschikt als de containers buiten staan, of wanneer vandalisme aan de loer ligt. Selecteer, naargelang van je nood, de meest geschikte grootte. Daarna bepaal je hoe frequent je container(s) geledigd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Papier kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Ook in jouw beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je mag er op ons op rekenen dat je papier- en karton op de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en gebruikt voor basis voor nieuwe artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschalen, patat, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Met name op horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, maar tevens in kantoren mag je je biologisch afval apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer voor restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk van meer herbruikbaar vuilnis als je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één groot gedeelte van ondernemingsafval vaak van kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalstoffen horen allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalstromen te te verzamelen, zitten je containers minder snel vlug gevuld. Bovendien ligt het apart houden van uw afval ook beter voor het milieu. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen vers materialen gewonnen te worden voor verse producten te produceren, jouw PMD wordt namelijk een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Afval Scheiden Restafval

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte rolcontainer voor je PMD. Wij leveren verschillende plastic rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze levering en nationale dekking, heb je in 24 uur jouw afvalcontainer bij de verlangde plek staan. Je beslist zelf het gewenste capaciteit en op welke manier frequent de afvalcontainer geledigd moet te zijn. Op deze manier ken je daarom zeker waar je jouw vuilnis altijd kwijt kunt en waar je bijdraagt voor een verbeterde milieu door jouw afval te scheiden. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is belangrijk, want wij belasten het milieu minder minder indien we afvalstoffen recycleren. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te worden. De overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminium laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en gomballen) (Stijf) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Shopper draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (deodorant, lak etc)
 • Pakketten inclusief vla- ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander materiaal is gestopt Los karton of ander document
 • Verpakking inclusief chemische materialen
 • Glasscherven

Des te veel vuilnis je scheidt, hoe goed dat is ten behoeve van de milieubescherming en jouw portemonnee. Glas blijkt één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om scheiden zijn. Glasverval bestaan uit flessen, potten en glasscherven. Zonder om splitsen neemt het vanwege het volume en massa veel plaats bij het bedrijfsafval op. Jij kan daarom heel besparen in jouw kosten voor afval. Het glas is ook tevens compleet te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het recyclen veel kleiner energie dan glazen te produceren uit nieuwe grondstoffen.

Komt daar op jouw onderneming veel glas vrij, bijvoorbeeld in de horeca, dan is één glascontainer onmisbaar. Heb je variërende periodes met betrekking tot bezigheden? ons functioneert samen met flexibele overeenkomsten omdat je de aantal bakken makkelijk aanpast.

Het juiste container voor het glasafval

Bestel de beste bakken voor je glasafval bij ons. Je hebt de selectie uit een container van 240 liter en van negenhonderd liter. Er reeds een glascontainer startend bij €13 elke maand en dit worden gratis geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid afval kiest je op welke manier frequent wij het container komen ledigen. ons biedt de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier worden glas verwerkt

Het kost heel veel energie voor het glas te maken uit verse grondstoffen. Glasverval is echter daarentegen één goede basis. Daar zit meestal ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuw glas. Bij de bewerken maken wij verschil tussen blank, bruin, groen en ook bont glas. Daarnaast worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via glas om te recyclen, kan er bij een heel veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heb je vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact op.

Wat is mag wel er zijn bij het glasafval?

Wel:

Lege glasafval dat gediend had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Daaronder vallen jenever kruiken, borden, koppen, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glas, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je dossiers moet veilig en ook op veilige manier vernietigt te worden. Archiefvernietiging kan je dus beter goed regelen. De afgesloten rolcontainers van ons onze dienst helpen bij een beschermd proces voor inzameling en vernietiging van jouw archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren zullen discreet vervoerd. Zo heeft je honderd procent zekerheid dat je jouw archief veilig vernietigt is. Na de vernieling zullen de restproducten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je jij je archief niet in de het papierbak wil gooien. Enkele documenten bezitten geheime gegevens en dus beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge aantallen archief is zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heb jij regelmatig veel afval in de de vorm van vertrouwelijk document? Kies voor het archiefvernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak heeft een gleuf waarin het document exact doorheen past. Als de documenten al binnen het container zijn, krijgt niemand ze meer in handen. Onze bestuurder arriveert eens in de zoveel tijdstip langs om het container te legen en het documenten ter plekke te vernielen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarin het bak via de truck zelf wordt opgeheven en geopend. Het inhoud wordt daarna direct vernietigd.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging stop je jouw vertrouwelijke papieren veilig in de afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via het klep in de deksel kun je de documenten in de container gooien. Je hebt de selectie van diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je noden kiest je de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier geen op transport gaat, loopt jij niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kunt voor jouw dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt ingezameld en verwoest.