Afval Verbranden ☑️ 15 OPMERKELIJKE FEITEN

Snel en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook scheidt, er zal altijd restafval blijven bestaan. Probeer dit afvalstroompje dus klein toevallig te behouden en je zult merken dat dit geldelijk gunstig is. Met vuil zo mogelijk mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er dus zo weinig mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afval Verbranden

Kies bij het meest uitgebreide assortiment afvalcontainers en bestel de de ideale container voor je je restvuil. Binnen het afvalcontainer gooi je al het niet te recyclen vuil dat je niet verder kan verdelen. Documenten/karton, swill, en vensterglas horen geen in de het afvalcontainer. Ook voor PMD sorteren hebben we het geschikte afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming voor elke afvalstromen die binnen bedrijven vrijkomen. Dit stromen kunnen vaak apart verzameld worden. Het is verbeterd aangaande de natuur en de portemonnee.

Wat kan er binnen bedrijfsafval?

Hoe prima je je afval eveneens sorteert, er gaat altijd restvuil aanwezig voorkomen. Probeer het afvalstroompje heel klein toevallig te bewaren en je zult merken dat het economisch voordeelgevend is. Via vuil dus zoveel mogelijk te verdelen, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er zo zo weinig mogelijk overblijvend afval over. In de restafvalcontainer gooi je reeds de niet-recyclebare vuil die je niet meer kan verdelen. Documenten/karton, swill, PMD en glas passen geen in de container.

Is het scheiden scheiden van ondernemingsafval verplicht?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen zoveel toevallig te scheiden. In de het landelijk Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat de doel omschreven goederen weer te aanwenden als dat het mag.

Wat kost een container voor afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De prijzen voor containers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroom de stroom van afval, de grootte afmeting van de afvalcontainer en hoevaak hoe vaak de container geledigd afvalcontainer geledigd dient geraken. Jij vindt je elke tarieven op de tarievenpagina de.

Welk soort restafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je documenten, vensters, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met restafval containers

In elke organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons neem je snel en vlug een van de vele varianten afvalcontainers. Wij brengen hem zonder kosten in een dag in heel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze lage kosten zie je gelijk tijdens het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Algemeen afval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te ophalen, verminder je de massa restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even door. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd juiste ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook kiezen voor een ijzeren rolcontainer. Een metalen rolcontainer is hufterproof en brandwerend, nuttig als de bak op een publieke plaats staat. Je kiest uit meerdere volumematen. De selectie is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geleegd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt gratis bij neergezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de twaalf grote actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de opwekking van duurzame kracht. Algemeen afval schijnt dan eventueel nutteloos, dat is het echter niet! De afvalsector voorbrengt maar minstens een vijfde van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaaldeeltjes er verwijderd die hun pad vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een nuttige doel. Deze zwarte korrelachtige resten worden ingezet voor het aanvullen of bouwen van straten. Helaas komen er ook allerlei schadelijke materialen los tijdens de verbranden die in minstens of geringere mate desondanks in het milieu belanden. Om die reden moeten we blijven zoeken naar zo minimaal verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Afval Verbranden:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Door ons handige overzicht vind je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste voordelige container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het afval kunnen. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze zal worden geledigd. Het installeren van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té grote container.

Je betaald enkel voor een leging die echt nodig is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container als dit maar halfvol is. Met ons besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren via ons? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We leveren een passende oplossing voor elk type afval en voor elk bedrijf. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijv. nodig is om een extra container op wielen te plaatsen, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Afval Verbranden

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het vlak van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zestal treden.

Hoger op de ladder, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de volume afval in jouw gemengd afval container te verminderen, stap 1. Dit doen wij door te aanbevelen over sorteren bij de oorsprong. Want puur aparte afvalstromen worden zoveel als kan hergebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Stap 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Categorieën en prijzen bedrijfsafval en algemeen afval verwijdering

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer varieert van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je mag kiezen voor een gunstige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om bij te ramen die grootte het perfect bij je past? Neem dan even contact op met een van onze experts. Dankzij onze jarenlange ervaring met afvalstromen kennen wij juist wat je benodigd hebt. En verlang je eenmalig een meer legen of gewoonlijk een grootte groter? Dan is dit natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De prijzen van de containers verschillen per afvalsoort, materiaal en capaciteit. Je huurt bij ons steeds tegen de laagste kosten. Algemeen afval is één van de duurdere afvalstromen. Dit komt, gelijk we bedoelden, door haar milieubelasting. Gelukkig genoeg vind je bij ons precies voor wat je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelmethode is aangegeven duidelijk wat je voor een gemengd afval container of een andere andere container neerlegt. Wij vinden het belangrijk dat dit helder is. Op deze manier kom je achteraf geen voor nare onthullingen te staan.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Afval Verbranden

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Gelijk je ziet zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Wel:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papierafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk gescheiden inzamelen. Je krijgt de optie tussen een heel uitgebreid assortiment van afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papier en Dozen

De meest gepaste rolcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een brede selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een metalen afvalcontainer is geschikt wanneer de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vandalisme aan de loer staat. Selecteer, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte grootte. Vervolgens bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan wel zeven keer gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat jouw papier- en karton in de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en gebruikt als basis voor nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact.

Swill

Swill bestaat uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan piepers, broden, deegwaren, drankjes, eierschelpen, patat, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, maar ook in kantoren kunt je je biologisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk van extra herbruikbaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk deel van bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je andere afvalsoorten te te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel gevuld. Daarnaast ligt het apart houden van je vuilnis ook beter voor het het milieu. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen vers materialen gewonnen te worden om nieuwe producten te maken, je PMD wordt immers een basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en Afval Verbranden

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor het jouw PMD. We bieden verschillende plastic afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze levering en landelijke dekking, heb je in 24 uren jouw container op de gewenste locatie staan. U bepaalt zelfstandig het verlangde inhoudsmaat en op welke manier frequent de container geleegd dient te zijn. Op deze manier weet je daarom zeker dat je jouw vuilnis steeds weg kan en waar je bijdraagt voor een beter milieu via jouw vuilnis te scheiden. Bestel vlug uw voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, omdat we belasten het milieu minder minder als we afvalstoffen hergebruiken. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. De overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminiumfolie laag binnenin (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en ook gomballen) (Stijf) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (bakken, aftaprek etc.)
 • Shopper boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemische teken (deodorant, verf etc)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin verschillend stof zit geplaatst Los doosjes ofwel verschillend document
 • Pakket met gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Hoe veel afval jezelf sorteert, hoe beter dat het zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en jouw portemonnee. Glas is één uit de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te splitsen is. Glasafval bestaan uit flessen, potten en glasscherven. Zonder het te splitsen pakt het door het volume en ook massa heel veel plaats in de bedrijfsafval in. Jij kan dus flink uit besparen in jouw afvalkosten. Het is tevens volledig om te hergebruiken. Ook verbruikt het veel kleiner energie dan glaswerk om te produceren van nieuwe materialen.

Ontstaat er op je bedrijf heel veel glas vrij, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan is een glascontainer onmisbaar. Bezit je wisselende tijdsperioden qua drukte? ons functioneert samen met flexibele contracten waardoor jij de aantal bakken eenvoudig verandert.

De geschikte container voor het glasafval

Koop de beste bakken voor jouw glasafval bij onze dienst. Jij hebt de keuze uit selectie van een bak van tweehonderdveertig liter en ook met 900 liters. Er is al één glascontainer vanaf €13 elke maand en deze worden gratis neergezet. Afhankelijk van de de afval kiest jij op welke manier frequent ons de bak komen ledigen. wij leveren de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier worden glas bewerkt

Het kost heel veel kracht voor het glas om te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter één goede grondslag. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oud glas in nieuw glas. Tijdens het bewerken maken we verschil tussen wit, bruin, groen en ook bont glazen. Ook zijn kurk en dekseltjes verwijderd. Via het glas om te hergebruiken, kunnen er op één heel veel lagere temperatuur glas geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en duurzaam proces dus. Heeft je vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragen of neem neem verbinding .

Wat is mag er bij het het glasafval?

Toegestaan:

Lege glasverval die gediend heeft als verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Daaronder vallend jenever kruikjes, borden, koppen, aardewerk etc. Warmtebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen binnen vlakglas

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en ook in een veilige wijze vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan je dus best uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainers van onze dienst helpen tijdens een veilig proces voor inzameling en ook vernieling van archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten zullen discreet getransporteerd. Zo heb je honderd procent zekerheid dat je jouw archief beschermd vernietigt zijn. Na de vernietiging worden het restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je je jouw dossiers niet in de de papierbak wilt werpen. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen archief is echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid afval in de gedaante van geheim document? Kies dan dan voor archiefvernietiging van ons . Je krijgt dan dan een afgesloten container op wielen.

Deze container bevat één gleuf waarin het document precies erin past. Wanneer de documenten al in de container zijn, krijgt ze meer bij handen. Onze bestuurder komt eenmaal zoveel tijdstip langs voor de container te legen en de papier ter plaats te vernietigen in onze truck. Eveneens dit functioneert door middel van een afgesloten systeem waarbij de bak via het truck zelf is opgeheven en geopend. De content zal daarna meteen vernietigd.

De juiste container voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop je jouw geheime papieren veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Door de klep in de deksel kan je het papieren in het container gooien. Je hebt de selectie uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw archief niet op vervoer gaat, loop je geen gevaar dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Je kunt voor je archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De verzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is heel goed te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt verzameld en vernietigd.