Afval Wierden ☑️ 5 ONTHULLENDE HACKS

Gauw en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook sorteert, er zal altijd overblijvend afval aanwezig bestaan. Poog deze afvalstroom dus klein eventueel te houden en je zult merken dat het financieel gunstig is. Door vuil heel mogelijk eventueel te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er heel min mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afval Wierden

Selecteer van het ruimste assortiment afvalcontainers en bestel de het meest geschikte rolcontainer geschikt voor je overblijvend afval. In de de rest container werp je al het niet onrecyclebare afval welke je geen extra kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, en glas thuishoren niet thuis binnen de restafvalcontainer. Eveneens voor PMD verdelen beschikken we de juiste container.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam betreffende alle afvalstromingen die in ondernemingen voortkomen. Die afvalstromen kunnen dikwijls gescheiden opgehaald worden. Dit is beter betreffende het milieu en de portemonnee.

Wat kan er binnen bedrijfsafval?

Hoe uitstekend je je afval eveneens verdeelt, er zal er steeds restafval aanwezig voorkomen. Tracht dit afvalstroom dus klein toevallig te bewaren en je gaat opmerken dat deze geldelijk gunstig is. Door vuil dus veel mogelijk te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er dus min mogelijk overblijvend afval over. In de de rest afvalcontainer werp je reeds het niet onrecyclebare afval die je geen meer kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, PMD en ruiten passen geen in de rest afvalcontainer.

Is scheiden verdelen van ondernemingsafval verplicht?

Je wordt verplicht afvalstromingen zoveel eventueel te verdelen. In het Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het streefdoel beschreven producten nogmaals te gebruiken als dat lukt.

Wat kost een container voor afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen van rolcontainers afhankelijk afhankelijk van de afvalstroompje, de grootte afmeting van de container alsook hoe vaak de de container rolcontainer geledigd moet worden worden. Je vindt je alle prijzen op tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je papier, vensters, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In iedere bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons koop je eenvoudig en snel een van de verschillende typen vuilcontainers. Wij leveren hem zonder kosten gedurende een etmaal in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe prijzen zie je meteen in het orderproces. Handig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Algemeen afval is door zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te verzamelen, reduceer je de massa restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Doorlees dan even verder. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je steeds passende ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container huren, maar ook opteren voor een metalen afvalcontainer. Een metalen vuilcontainer is hufterproof en brandwerend, nuttig als de container op een publieke plek staat. Je selecteert uit verschillende groottes. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geleegd moeten worden. Een algemeen afval container wordt gratis bij geplaatst. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf omvangrijke moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de productie van hernieuwbare kracht. Restafval lijkt dan misschien waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalsector voorbrengt maar minstens een vijfde van de groene energieopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metalen er geëxtraheerd die hun pad voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een bruikbare toepassing. Deze zwarte korrelachtige slakken worden toegepast voor het ophogen of aanleggen van straten. Jammer genoeg komen er ook diverse schadelijke stoffen los gedurende de verbrandingsproces die in meer of geringere mate echter in het natuur komen. Dus moeten we doorgaan met zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Afval Wierden:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om tegen de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige lijst vind je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Bovendien verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij zorgen voor gratis installatie van de gewenste voordelige container en arriveren deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank niet ontsnappen uit de bak.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze zal worden geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té ruime container.

Je betaalt enkel voor een leging die écht nodig hebt is
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak als dit maar halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Met ons wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren via ons?

Redenen een container op wielen verhuren via ons? Aangezien wij bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We leveren een passende uitkomst voor elk type afval en voor elk bedrijf. Bovendien werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Afval Wierden

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zestal niveaus.

Hoger op de ladder, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de volume rommel in jouw algemeen afval container te verlagen, fase 1. Dit realiseren wij door te adviseren over sorteren bij de afkomst. Want zuiver aparte afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Fase 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een kringloop systeem.

Typen en tarieven zakelijk afval en algemeen afval beheer

De volume voor een algemeen afval container varieerd van 240 liter tot tot wel 2500 liter en ieder daar tussenin. Je kunt selecteren voor een gunstige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om in te bepalen die omvang het goed bij je aansluit? Pak dan even verbinding op met één van onze specialisten. Met onze langdurige ervaring met afvalsoorten weten wij juist wat je vereist hebt. En verlang je een keer een meer leegmaken of standaard een formaat grotere? Dan is dat uiteraard ook geen issue!

De prijzen van de bakken variëren per afvalcategorie, stof en capaciteit. Je huurt bij ons steeds tegen de scherpste prijzen. Restafval is een van de prijzigere afvalcategorieën. Dit komt, zoals we bespraken, door zijn milieubelasting. Gelukkig ervaar je bij ons exact voor wat je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelproces is aangegeven helder wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een verschillende container neerlegt. Wij achten het cruciaal dat dit duidelijk is. Op deze manier kom je later nooit voor onaangename ontdekkingen te staan.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Afval Wierden

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, want we schreven al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele typen papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, kranten en magazines. Ernstig vervuild document kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een rolcontainer zetten, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes apart verzamelen. Je krijgt de keuze uit een erg gevarieerd assortiment van afvalcontainers van 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papier en Karton

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en karton vind je op ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is geschikt als de containers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de horizon ligt. Selecteer, naargelang uit je nood, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier behandeld

Papier kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Ook in je portemonnee scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je mag er bij ons aan vertrouwen dat jouw papier- en karton in de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en ingezet als basis tot nieuwe artikelen. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande van biologisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aan piepers, brood, pasta, drankjes, eierschalen, frites, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Met name op horecagelegenheden komen deze soorten afvalstromen vrij, echter ook op kantoren mag je je organisch afval apart houden. Je spaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk uit meer recyclebaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk deel van ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen horen stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden van je andere afvalstromen in verzamelen, zitten je containers minder snel vol. Bovendien ligt het scheiden van uw vuilnis tevens goed voor het milieu. PMD kan namelijk hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden om verse producten te produceren, je PMD is immers een grondstof!

De juiste container voor het PMD en Afval Wierden

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor jouw PMD. Wij bieden verschillende plastic afvalcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de vlugge, kosteloze levering en landelijke bereik, heb je binnen 24 uur je afvalcontainer bij de gewenste locatie geplaatst. U bepaalt zelfstandig het verlangde capaciteit en hoe frequent het container geleegd dient te zijn. Zo weet je daarom vast waar je jouw afval steeds weg kunt en dat je bijdraagt voor een beter omgeving door jouw afval te scheiden. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is essentieel, want wij belasten het omgeving veel minder indien wij afval recycleren. Uit je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna hergebruikt te zijn. Het resterende plastic wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laag binnenin (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en ook gomballen) (Hard) kunststof zoals speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (deodorant, lak etc)
 • Pakketten inclusief of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin verschillend stof zit geplaatst Afzonderlijk karton of ander papier
 • Pakket met van chemische materialen
 • Glasscherven

Hoe meer vuilnis jezelf sorteert, hoe beter dat zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en ook je geldbeurs. Glaswerk blijkt een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om splitsen is. Glasverval bestaan uit flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder het om splitsen pakt het glasafval door de ruimte en ook massa heel veel ruimte bij de afval van het bedrijf in. Je kan daarom flink besparen in jouw kosten voor afval. Het is ook bovendien volledig om te hergebruiken. Ook kost het veel minder kracht in vergelijking met glaswerk om te produceren van verse materialen.

Komt daar bij je onderneming veel glas los, zoals in de sector van de horeca, dan één container voor glas essentieel. Bezit je variërende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? ons functioneert met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij de aantal bakken eenvoudig aanpast.

De juiste bak voor het glas restafval

Koop het meest geschikte bakken voor het jouw glasverval bij onze dienst. Je hebt de keuze van een container van 240 liters en ook van negenhonderd liter. Er is al één glascontainer startend bij €13 elke maand en ook dit wordt gratis geplaatst. Op basis van de de afval kies jij op welke manier vaak wij het container zullen komen ledigen. wij biedt het meest voordelige service.

Op deze manier worden glas bewerkt

Het kost kost veel energie om glas te produceren uit nieuwe materialen. Glasverval is echter echter een goede grondslag. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oud glas in nieuwe glazen. Tijdens het verwerken maken we verschil tussen wit, bruin, groene en ook bont glas. Ook worden kurk en dekseltjes verwijderd. Via het glas om te hergebruiken, kunnen er zijn op een heel veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem contact .

Wat mag wel er zijn bij het de glasafval?

Wel:

Lege glasverval dat gediend had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallen jenever kruiken, borden, kopjes, keramiek en dergelijke. Warmtebestendig glas, labo glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallen onder vlakglas

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en in een veilige manier vernietigd worden. Dossiervernietiging zou jij dus beter uitstekend regelen. De gesloten rolcontainer van ons ons helpen bij een veilig proces van inzameling en ook vernieling van jouw jouw archief. Discreet en veilig. Papieren worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb je 100% zekerheid dat je jouw archief beschermd vernietigd zijn. Na vernieling worden het restproducten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je jij je dossiers niet wil in de het papierbak wilt gooien. Enkele papieren bevatten vertrouwelijke informatie en daarom best vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heb je frequent een grote hoeveelheid afval in de de vorm van geheim document? Kies dan voor het dossiervernietiging van ons U. U krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze container bevat een spleet waar het document precies doorheen . Wanneer het papieren eenmaal in de container zijn, krijgt niemand zij nog bij handen. Onze chauffeur komt eens tijd langs voor het bak te ledigen en het papier plaats vernielen binnen onze truck. Ook dit werkt middels een gesloten systeem waarin het container door het vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. Het content zal daarna meteen vernietigd.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je jouw vertrouwelijke papieren veilig in de afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via het klep in de deksel kan je de documenten in de container werpen. Je heeft de keuze van verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw noden kies je de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier niet op vervoer is, loopt jij geen risico dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde manier worden ingezameld en vernietigd.