Afvalbak 3x 30 Liter 🔥 15 SIMPELE FEITJES

Snel en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook verdeelt, er zal altijd restafval voortdurend bestaan. Tracht het afvalstroompje heel minimaal eventueel te behouden en je zult merken dat het financieel voordelig is. Via afvalstoffen dus mogelijk mogelijk te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, glas, en swill, rest er heel minimaal mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalbak 3x 30 Liter

Kies bij het grootste meest uitgebreide gamma afvalcontainers en koop het meest geschikte container voor je restafval. Binnen de container gooi je je al het het niet niet-recyclebare afval welke je niet verder verder kan scheiden. Documenten/karton, swill, en ruiten horen geen in de het restafvalcontainer. Tevens voor PMD sorteren beschikken ons de juiste container.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de algemene benaming voor elke afvalstromingen dat binnen bedrijven ontstaan. Dit afvalstromen kunnen meestal gescheiden verzameld geraken. Dat is goed betreffende het milieu en de geldtas.

Wat kan er in zakelijk afval?

Hoezo goed je je vuil eveneens sorteert, er zal er steeds restafval aanwezig voorkomen. Tracht dit afvalstroom heel beperkt mogelijk te houden en je zult merken dat deze financieel voordelig is. Via afval dus veel eventueel te verdelen, zoals karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, overblijft er zo min toevallig overblijvend afval over. In de restafvalcontainer gooi je al het het niet niet te recyclen afvalstoffen die je niet verder verder kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, PMD en ruiten passen niet in de het restafvalcontainer.

Is scheiden sorteren van zakelijk afval noodzakelijk?

Je blijft gedwongen afvalstromen zoveel toevallig te sorteren. Binnen het Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel doel omschreven producten opnieuw te benutten als dat het mag.

Wat kost een container een rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven tarieven van containers zijn afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom stroom van afval, de grootte van afmeting van afvalcontainer alsook hoe vaak de container geledigd container geleegd moet worden. U vindt elke tarieven op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je documenten, glas, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met restafval containers

In ieder organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons neem je eenvoudig en snel een van de vele soorten rolcontainers. Wij leveren hem gratis in een dag in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze lage tarieven zie je gelijk in het bestelproces. Handig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt besparen met een restafval container. Gemengd afval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te ophalen, reduceer je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Doorlees dan even door. Of bestel direct jouw restafval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je steeds juiste verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook opteren voor een stalen vuilcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is hufterproof en brandveilig, praktisch als de bak op een publieke plaats staat. Je gaat uit meerdere groottes. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geleegd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de twaalf omvangrijke hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de productie van groene stroom. Gemengd afval lijkt dan wellicht waardeloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie produceert maar zowaar twintig procent van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaalresten er uitgehaald die hun pad voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een nuttige bestemming. Deze donkere korrelige assen worden gebruikt voor het aanvullen of creëren van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse schadelijke substanties vrij tijdens de verbranden die in bepaalde of geringere mate toch in het milieu terecht komen. Daarom moeten we volhouden met streven naar zo minimaal afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Afvalbak 3x 30 Liter:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, hét adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien verhuur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale partner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor gratis plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De containers dichten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het afval kunnen. Tevens kan stank niet ontsnappen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak dit wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té grote container.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig is
Het is zonde om te betalen voor het legen van de container als deze slechts halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime documenten op de correcte manier worden afgebroken.

Redenen een container op wielen huren via ons?

Redenen een rolcontainer huren via onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een passende oplossing voor elk type vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Afvalbak 3x 30 Liter

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit 6 niveaus.

Hoe hoger op de hiërarchie, hoe ecologischer de verwerking. Zo proberen wij in samenwerking met jou de massa rommel in jouw gemengd afval container te verlagen, fase 1. Dit doen wij door te raadplegen over verdelen bij de afkomst. Want zuiver gescheiden afvalstromen worden zoveel mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het milieu en draagt niet bij aan een kringloop systeem.

Categorieën en tarieven zakelijk afval en restafval verwijdering

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je mag opteren voor een betaalbare kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om naar te schatten wat maat het goed bij je past? Haal dan gauw verbinding op met een van onze experts. Met onze langdurige deskundigheid met afvalsoorten begrijpen wij precies wat je benodigd hebt. En wens je één keer een extra leegmaken of standaard een maatje grotere? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel probleem!

De prijzen van de bakken wisselen per afvalsoort, stof en capaciteit. Je least bij ons steeds tegen de laagste kosten. Gemengd afval is één van de prijzigere afvalstromen. Dit komt, zoals we bedoelden, door zijn milieu-impact. Gelukkig vind je bij ons exact voor wat je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelsysteem staat duidelijk wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een andere container neerlegt. Wij vinden het belangrijk dat deze informatie duidelijk is. Zo kom je later nooit voor onaangename verrassingen te liggen.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalbak 3x 30 Liter

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, want we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Zoals je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papier, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar vervuild papier kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes apart verzamelen. Je krijgt de optie tussen een heel divers aanbod van afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte rolcontainer voor je papier en karton vind je op ons. We beschikken over een nationale bereik en je krijgt een brede selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vandalisme aan de horizon staat. Selecteer, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je hoe vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan wel 7 keer gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat jouw papier- en papier in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en gebruikt voor grondstof tot nieuwe producten. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, echter tevens op kantoor kunt je je biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart beduidend op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk van extra herbruikbaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk deel van ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal tot dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalsoorten te te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vlug vol. Bovendien ligt het scheiden van uw afval ook goed voor het het omgeving. PMD mag namelijk hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen nieuwe materialen gewonnen te worden voor verse producten te maken, je PMD wordt immers een basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en Afvalbak 3x 30 Liter

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor je PMD. We bieden diverse kunststof afvalcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze levering en nationale bereik, heeft je in 24 uur jouw container op de verlangde plek geplaatst. Je beslist zelf de verlangde capaciteit en op welke manier vaak het afvalcontainer geleegd dient te zijn. Zo ken je daarom vast dat je je vuilnis altijd kwijt kan en waar je bijdraagt voor een verbeterde omgeving via jouw afval te scheiden. Bestel vlug je goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, omdat we belasten het omgeving minder als we afval recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna hergebruikt te worden. De overgebleven plastic wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Piepschuim Pakketten met aluminium laag binnenin (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Stijf) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksartikelen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Shopper boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemische teken (deodorant, verf enzovoort)
 • Pakketten met ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend stof is geplaatst Afzonderlijk doosjes of verschillend papier
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Hoe meer afval je scheidt, hoe beter dat het is voor de milieu en je geldbeurs. Glas is één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te splitsen is. Glasverval bestaat van flesjes, potjes en scherven. Zonder te splitsen neemt het vanwege het volume en ook massa veel plaats bij de bedrijfsafval op. Je kunt dus flink besparen op je kosten voor afval. Het glas is tevens compleet te recyclen. Daarnaast kost het heel veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk te maken van nieuwe grondstoffen.

Komt daar op jouw onderneming veel glas los, zoals in de sector van de horeca, dan is een container voor glas essentieel. Bezit jij wisselende periodes qua bezigheden? wij functioneert met aanpasbare contracten waardoor jij het nummer bakken eenvoudig aanpast.

De geschikte container voor glas restafval

Koop het beste containers voor jouw glasafval bij ons. Je heeft de keuze van één container van 240 liter en met negenhonderd liters. Er is reeds een glascontainer vanaf €13 per maand en ook dit worden kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid afval kies je hoe frequent ons het bak komen legen. ons leveren het voordeligste service.

Zo worden glas verwerkt

Het kost heel veel kracht om het glas om te maken van verse grondstoffen. Glasverval is daarentegen één prima grondslag. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oudere glas binnen nieuw glazen. Tijdens de bewerken maken we onderscheid onder wit, bruin, groen en gemengd glazen. Daarnaast zijn kurk en deksels verwijderd. Via het glas om te hergebruiken, kunnen er zijn bij één heel veel lagere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heeft jij vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of neem verbinding .

Wat mag wel er zijn bij het het glasverval?

Wel:

Leeg glasafval dat gediend had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallend jenever kruiken, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. n Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief moet beschermd en ook in een veilige wijze vernietigt te worden. Dossiervernietiging zou jij dus beter goed regelen. Het afgesloten rolcontainer van ons ons helpen bij een beschermd proces van verzameling en ook vernieling van dossiers. Discreet en ook veilig. Documenten zullen discreet vervoerd. Zo heb jij 100% zekerheid dat je dossiers beschermd vernietigt zijn. Na vernieling worden het restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je je jouw dossiers niet wil in de het papiercontainer wil werpen. Enkele papieren bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen kunnen dus beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is echter echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig veel vuil in de het vorm van geheim document? Kies voor archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan dan een gesloten rolcontainer.

Deze container heeft een gleuf waar het document precies erin past. Wanneer het papieren al in de bak zitten, krijgen niemand ze meer in handen. Onze chauffeur komt eens de tijdstip bij om de bak ledigen en de documenten ter plaats vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een gesloten mechanisme waarin het container door het truck zelf wordt opgetild en geopend. De inhoud wordt daarna direct vernietigd.

De geschikte container voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij je vertrouwelijke documenten veilig in de afgesloten containers op wielen van onze dienst. Door de klepje in de deksel kun je het papieren in de container werpen. Jij hebt de selectie van diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je noden kies je de gewenst frequentie van lediging. Doordat je archief geen op het vervoer is, loopt je geen risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De verzameling van je dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is heel te recyclen en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt ingezameld en vernietigd.