Afvalbrengstation Binckhorst ☑️ 11 SNELLE WEETJES

Snel en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook scheidt, er zal steeds restvuil blijven bestaan. Tracht deze stroom van afval zo minimaal toevallig te houden en je zal merken dat dit geldelijk gunstig is. Via afvalstoffen heel zoveel mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er dus min toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalbrengstation Binckhorst

Selecteer van het grootste ruimste assortiment rolcontainers en koop het meest geschikte rolcontainer geschikt voor je restvuil. In de de restafvalcontainer gooi je je al het het niet niet-recyclebare afvalstoffen welke je geen meer kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, en ruiten passen geen in de afvalcontainer. Eveneens omtrent PMD verdelen bezitten wij de correcte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam betreffende alle afvalstromen welke in firma’s ontstaan. Deze stromingen kunnen meestal afzonderlijk ingezameld geraken. Het is beter aangaande de milieu en de portemonnee.

Wat kan er binnen ondernemingsafval?

Hoezo prima je je afvalstoffen eveneens sorteert, er zal er telkens restvuil aanwezig bestaan. Probeer deze stroom van afval dus minimaal toevallig te behouden en je gaat zien dat het financieel voordeelgevend is. Via afvalstoffen zo mogelijk toevallig te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er heel minimaal eventueel overblijvend afval over. Binnen het container gooi je je reeds de niet te recyclen vuil die je niet verder meer kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, PMD en glas passen geen binnen de rest container.

Is het scheiden scheiden van zakelijk afval gedwongen?

Je bent verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te sorteren. In het Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het doel de streefdoel omschreven artikelen opnieuw te benutten indien dat mag.

Wat kost een een container container voor bedrijfsafval?

De prijzen van afvalcontainers zijn afhangend van het stroom van afval, de grootte van de rolcontainer en hoe vaak de container geleegd moet geraken. Jij vindt elke prijzen op de tarievenpagina de.

Welk soort afval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je papier, ruiten, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met restafval containers

In iedere organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons neem je gemakkelijk en rap een van de talloze typen rolcontainers. Wij leveren hem kosteloos in 24 uur in heel Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze concurrerende prijzen zie je gelijk in het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te verzamelen, verminder je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even voort. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos passende verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook kiezen voor een stalen afvalcontainer. Een metalen rolcontainer is solide en brandbestendig, nuttig als de bak op een algemene plaats staat. Je kiest uit verschillende volumematen. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geledigd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de dozijn ruime moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de generatie van hernieuwbare kracht. Restafval lijkt dan eventueel waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie voorbrengt maar minstens twintig procent van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metalen er uitgehaald die hun route voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een nuttige doel. Deze zwarte korrelachtige resten worden toegepast voor het aanvullen of aanleggen van straten. Helaas komen er ook diverse giftige stoffen uit gedurende de verbranden die in bepaalde of geringere mate desondanks in het natuur terecht komen. Om die reden moeten we blijven zoeken naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Afvalbrengstation Binckhorst:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We bieden de mogelijkheid om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien verhuur je via ons heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor je personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De bakken dichten goed af waardoor er geen plagen bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit zal worden geleegd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een te ruime container.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer dit maar halfvol is. Bij ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de container wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Met ons wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte manier verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren via ons?

Waarom een container op wielen huren via onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een passende oplossing voor elk soort vuilnis en voor elk onderneming. Daarnaast werken wij heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan doen we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Afvalbrengstation Binckhorst

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zestal niveaus.

Hoger op de orde, hoe duurzamer de behandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid afval in jouw restafvalcontainer te verlagen, etappe 1. Dit doen wij door te aanbevelen over verdelen bij de bron. Want ongemengd gescheiden afvalstromen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het milieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Soorten en tarieven bedrijfsafval en restafval verwerking

De volume voor een gemengd afval container schommelt van 240 liter tot wel 2500 liter en elk daar tussenin. Je mag kiezen voor een voordelige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om naar te bepalen die grootte het perfect bij je past? Haal dan snel contact op met een van onze deskundigen. Dankzij onze langdurige deskundigheid met afvalsoorten kennen wij juist wat je vereist hebt. En wil je één keer een aanvullend lediging of standaard een maatje ruimer? Dan is dit natuurlijk ook geen probleem!

De tarieven van de bakken verschillen per afvalstroom, stof en capaciteit. Je least bij ons altijd tegen de meest voordelige prijzen. Gemengd afval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit voortvloeit, zoals we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig genoeg zie je bij ons juist waarvoor je aan toe bent. In ons simpele bestelproces staat vermeld duidelijk wat je voor een specifieke algemeen afval container of een alternatieve bak betaalt. Wij beschouwen het essentieel dat dit aspect helder is. Zo kom je naderhand niet voor nare onthullingen te liggen.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalbrengstation Binckhorst

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, want we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papierafval, denk aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, kranten en magazines. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes afzonderlijk verzamelen. Je hebt de optie uit een zeer uitgebreid assortiment van afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Karton

De meest gepaste afvalcontainer voor je papier en karton vind je op ons. We beschikken over een nationale bereik en je krijgt een brede selectie tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast als de containers buiten staan, of vandalisme op de loer staat. Kies, naargelang van je nood, de meest geschikte grootte. Vervolgens bepaal je hoe vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton behandeld

Document kan wel 7 keer gerecycled worden. Ook in jouw beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je kunt er op ons aan rekenen dat jouw papier- en papier op de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en ingezet als grondstof voor nieuw producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit biologisch vuilnis, zoals (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschelpen, patat, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecagelegenheden komen deze afvalsoorten beschikbaar, maar tevens op kantoren mag je jouw biologisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer met restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk uit meer recyclebaar vuilnis als je denkt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk deel van bedrijfsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten in te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel snel vol. Bovendien is het scheiden uit je vuilnis ook beter voor het milieu. PMD mag immers hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden voor verse artikelen te maken, jouw PMD wordt namelijk een basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en Afvalbrengstation Binckhorst

{service1)

Bij ontdek je altijd een passende rolcontainer voor het je PMD. We bieden diverse kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis bezorging en landelijke dekking, heb je in 24 uren je container bij de verlangde plek staan. Je beslist zelfstandig het gewenste capaciteit en op welke manier frequent het afvalcontainer geleegd moet te zijn. Op deze manier weet je daarom zeker dat je je vuilnis steeds kwijt kunt en waar je meewerkt aan een beter milieu door je vuilnis te splitsen. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te zamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dat is essentieel, omdat wij belasten het milieu minder minder indien wij afval recycleren. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te worden. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) plastic zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek etc.)
 • Shopper draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (deodorant, lak enzovoort)
 • Pakketten met ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin ander materiaal is gestopt Afzonderlijk karton ofwel verschillend papier
 • Verpakking inclusief van chemische materialen
 • Glasverval

Hoe meer vuilnis jezelf scheidt, des te goed dat is ten behoeve van het milieu en jouw geldbeurs. Glas is een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te splitsen zijn. Glasafval bestaan uit flesjes, potjes en glasscherven. Zonder het te scheiden neemt het glasafval door de volume en massa heel veel plaats bij het afval van het bedrijf in. Je kan dus heel besparen op jouw kosten voor afval. Het glas is bovendien compleet te hergebruiken. Ook kost het heel veel minder energie in vergelijking met glazen om te produceren uit nieuwe materialen.

Komt daar bij jouw onderneming heel veel glas vrij, zoals bij de sector van de horeca, dan is is een glascontainer onmisbaar. Bezit jij wisselende periodes met betrekking tot drukte? wij functioneert met aanpasbare overeenkomsten omdat jij de aantal containers makkelijk aanpast.

De juiste bak voor glasafval

Bestel het meest geschikte containers voor jouw glasverval op onze dienst. Je heeft de keuze uit selectie van één bak met tweehonderdveertig liter en ook van 900 liters. Er reeds één glascontainer vanaf €13 elke maand en deze wordt kosteloos geplaatst. Op basis van de hoeveelheid glasafval kiest je hoe vaak wij de container zullen komen legen. ons leveren het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt glas verwerkt

Het kost veel energie voor het het glas te produceren uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen een prima grondslag. Er zitten meestal ongeveer 50% oudere glas in nieuw glas. Tijdens het verwerken doen we verschil onder wit, bruine, groen en ook bont glazen. Ook zijn kurk en ook dekseltjes verwijderd. Via het glas om te recyclen, kunnen er zijn bij een veel lagere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragen of neem contact op.

Wat mag er zijn bij de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gefungeerd heeft als verpakking

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallen kruikjes, borden, koppen, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet beschermd en in veilige manier vernietigd worden. Dossiervernietiging kan je dus beter goed regelen. Het afgesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen tijdens een veilig proces van verzameling en ook vernietiging van jouw archief. Vertrouwelijk en beschermd. Documenten zullen discreet vervoerd. Zo heb jij honderd procent garantie dat je je archief veilig vernietigd zijn. Na de vernieling worden het restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je jouw archief niet wil in het papiercontainer wilt gooien. Enkele documenten bezitten geheime informatie en kunnen daarom best vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden archief is zeer tijd consumerend en omslachtig. Heb je frequent een grote hoeveelheid afval in de het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies voor archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat een gleuf waarin het document exact erin past. Wanneer het documenten al in de container zijn, krijgt niemand zij meer bij . Onze bestuurder arriveert eenmaal in de tijd bij voor de bak te ledigen en de documenten plekke te vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarbij het bak door de truck zelf is opgetild en geopend. De inhoud zal vervolgens meteen vernielt.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor archiefvernietiging deponeer jij je geheime papieren veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Via de klep in de deksel kan jij de papieren in het bak gooien. Jij hebt de selectie uit verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat je archief geen op het vervoer is, loopt je niet gevaar dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kan voor jouw archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is zeer goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden ingezameld en verwoest.