Afvalcontainer 10m3 🔥 6 OPZIENBARENDE TRUCS

Gauw en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook sorteert, er zal steeds overblijvend afval aanwezig bestaan. Probeer deze stroom van afval zo klein eventueel te behouden en je zal merken dat deze economisch voordeelgevend is. Door afval dus zoveel toevallig te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er heel minimaal toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer 10m3

Selecteer bij het meest uitgebreide aanbod afvalcontainers en koop het beste afvalcontainer voor je restvuil. In de het restafvalcontainer werp je al het het niet onrecyclebare afval welke je niet extra kan sorteren. Documenten/karton, swill, en glas thuishoren niet in de de container. Eveneens omtrent PMD scheiden beschikken we de geschikte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de naam aangaande elke afvalstromen dat in bedrijven voortkomen. Deze stromen mogen dikwijls apart ingezameld geraken. Het is beter voor het leefomgeving en het geldtas.

Wat kan er binnen zakelijk afval?

Op welke manier uitstekend je je afvalstoffen eveneens verdeelt, er gaat steeds overblijvend afval aanwezig voorkomen. Probeer het stroom van afval heel klein eventueel te behouden en je zal opmerken dat het geldelijk gunstig is. Met afvalstoffen heel veel toevallig te verdelen, zoals karton/karton, PMD, glas, en swill, blijft er zo min toevallig restafval over. In de rest afvalcontainer gooi je reeds het niet onrecyclebare afval die je geen meer kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, PMD en vensterglas thuishoren niet in de rest container.

Is het verdelen van zakelijk afval verplicht?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen mogelijk toevallig te scheiden. In het Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het het doel streefdoel beschreven producten nogmaals te benutten waar dat kan.

Wat kost een een afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven voor afvalcontainers afhankelijk afhangend van de afvalstroom, de grootte omvang van de container alsook hoe vaak de de container rolcontainer ontleegd moet worden worden. Jij vindt alle tarieven op de tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je documenten, ruiten, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met restafval containers

In iedere organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en snel een van de verschillende soorten afvalcontainers. Wij brengen hem zonder kosten in 24 uur in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe tarieven zie je meteen gedurende het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je direct zien of je nog kunt economiseren met een restafval container. Algemeen afval is door zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen apart in te ophalen, reduceer je de aantal restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Doorlees dan even voort. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos passende verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook kiezen voor een metalen vuilcontainer. Een stalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, praktisch als de container op een algemene locatie staat. Je kiest uit diverse volumematen. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geleegd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn omvangrijke moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de opwekking van duurzame kracht. Restafval schijnt dan misschien zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalsector levert maar liefst twintig procent van de duurzame energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metalen er geëxtraheerd die hun pad voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een bruikbare doel. Deze zwarte korrelvormige slakken worden toegepast voor het ophogen of aanleggen van wegen. Helaas komen er ook diverse schadelijke materialen vrij gedurende de verbranding die in minstens of kleinere mate desondanks in het milieu komen. Om die reden moeten we blijven zoeken naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainer 10m3:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij bieden de kans om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je via ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor gratis plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te voeren. Handig voor je werknemers, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De containers dichten goed af zodat er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze zal worden geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een té grote container.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig hebt is
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de container als deze maar halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor vier afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier afgevoerd

Met ons wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen verhuren via ons?

Waarom een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Aangezien wij bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een geschikte oplossing voor ieder type afval en voor elk onderneming. Daarnaast functioneren wij heel soepel. Als het bijv. nodig is om een extra container op wielen te plaatsen, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afvalcontainer 10m3

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het terrein van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is gevormd uit 6 stappen.

Hoe hoger op de ladder, hoe milieuvriendelijker de behandeling. Zo proberen wij samen met jou de hoeveelheid rommel in jouw gemengd afval container terug te dringen, etappe 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over sorteren bij de bron. Want zuiver afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Stap 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een circulaire systeem.

Typen en kosten ondernemingsafval en restafval beheer

De volume voor een algemeen afval container schommelt van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussendoor. Je mag selecteren voor een voordelige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om naar te schatten die maat het beste bij je past? Haal dan even aansluiting op met een van onze deskundigen. Met onze jarenlange ervaring met afvalstromen begrijpen wij precies wat je benodigd hebt. En wil je een keer een extra leegmaken of gewoonlijk een grootte groter? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen enkel kwestie!

De kosten van de containers verschillen per afvalsoort, grondstof en capaciteit. Je verhuurt bij ons altijd tegen de scherpste tarieven. Restafval is een van de prijzigere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, gelijk we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkig zie je bij ons juist waar je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat helder wat je voor een specifieke gemengd afval container of een bepaalde andere container betaalt. Wij achten het belangrijk dat dit transparant is. Op deze manier ben je later nooit voor vervelende onthullingen te liggen.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalcontainer 10m3

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder effectief dan op voorhand verdelen bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er daarom flink wat opties om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Ja:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papier, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig vervuild papier kan je beter niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer zetten, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes apart verzamelen. Je hebt de keuze uit een erg gevarieerd assortiment van afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We beschikken over een nationale bereik en je hebt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de containers buiten staan, of vernieling op de horizon staat. Kies, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte grootte. Vervolgens beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan wel 7 keer gerecycled worden. Tevens in jouw beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat jouw document- en karton op de aller efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en gebruikt voor basis tot nieuwe producten. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groentes en fruit en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalstromen vrij, maar tevens in kantoor kunt je je organisch vuilnis scheiden. Je bespaart beduidend aan afvalkosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk van meer herbruikbaar afval dan je denkt! Onopgemerkt bestaat één groot deel uit ondernemingsafval vaak van kunststof verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalsoorten in te zamelen, geraken je containers minder snel snel gevuld. Bovendien is het scheiden uit je afval ook beter voor het de omgeving. PMD mag immers hergebruikt worden. Hierdoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden voor nieuwe artikelen te produceren, je PMD is namelijk één grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Afvalcontainer 10m3

{service1)

Bij ons vind je altijd een passende rolcontainer voor het je PMD. Wij leveren verschillende plastic rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze snelle, gratis levering en nationale dekking, heeft je in 24 uur jouw container bij de gewenste locatie staan. U bepaalt zelfstandig de gewenste capaciteit en hoe frequent het container geleegd moet te zijn. Zo weet je daarom vast waar je je afval altijd kwijt kan en waar je bijdraagt aan een verbeterde milieu via jouw vuilnis te splitsen. Bestel snel je goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, want we belasten het omgeving minder minder als wij afvalstoffen hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale methoden worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna hergebruikt te zijn. Het resterende kunststof wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminium laag aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en ook kauwgom) (Stijf) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek etc.)
 • Draagtas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemisch teken (antitranspirant, lak enz.)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin verschillend materiaal is geplaatst Afzonderlijk karton ofwel ander document
 • Pakket met gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Des te meer vuilnis je scheidt, des te beter dat is voor de milieu en je portemonnee. Glas is één van de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om scheiden is. Glasafval bestaan van flesjes, potjes en ook glasscherven. Zonder het te scheiden pakt het glasafval vanwege de volume en massa heel veel plaats bij het afval van het bedrijf in. Je kan dus flink besparen in je kosten voor afval. Het glas is bovendien volledig om te recyclen. Daarnaast kost het recyclen heel veel kleiner kracht dan glazen te maken uit nieuwe materialen.

Komt er op jouw onderneming veel glasafval los, zoals in de sector van de horeca, dan is één container voor glas onmisbaar. Heb jij wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? wij werkt met aanpasbare overeenkomsten omdat jij het aantal containers makkelijk verandert.

De geschikte container voor glas restafval

Bestel het meest geschikte containers voor het jouw glasafval bij ons. Jij heeft de keuze uit keuze uit een container met tweehonderdveertig liter en van negenhonderd liters. Er is al een container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en dit wordt gratis geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid afval kies jij hoe vaak ons de bak zullen komen legen. ons leveren het voordeligste dienstverlening.

Zo worden glas bewerkt

Het kost kost veel energie om het glas om te produceren van nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter echter een goede grondslag. Er zit gewoonlijk circa 50% oudere glazen binnen nieuwe glazen. Bij het bewerken doen wij onderscheid tussen blank, bruine, groen en ook gemengd glas. Daarnaast zijn kurk en dekseltjes verwijderd. Via het glas te recyclen, kan er zijn op een veel lagere temperatuur glas gemaakt worden. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heb jij vraagstukken? Bekijk de frequent gestelde vragenlijst of neem contact op.

Wat is mag er bij het glasafval?

Wel:

Lege glasverval die gediend heeft zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, steen, porselein. Hieronder vallen jenever kruikjes, bordjes, koppen, keramiek etc. Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend onder vlakglas

Medische ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Je archief dienen beschermd en in veilige wijze vernietigd te worden. Archiefvernietiging kan je daarom best uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainers van ons helpen bij een veilig proces van verzameling en ook vernieling van dossiers. Discreet en ook veilig. Papieren zullen vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heb je 100% zekerheid dat je dossiers beschermd vernietigd is. Na vernieling zullen de restanten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je jij jouw dossiers niet wil in de het papiercontainer wil werpen. Sommige papieren bevatten geheime informatie en kunnen daarom best vernielt . Vermoedelijk gebruik je je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van grote aantallen dossiers is echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb je frequent veel vuil in de het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies voor het archiefvernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container bevat een gleuf waar het document precies erin . Als het papieren al binnen het container zitten, krijgen zij meer in handen. Onze bestuurder komt eenmaal in de zoveel tijdstip bij om de bak ledigen en het documenten ter plekke vernietigen binnen onze truck. Ook dit werkt middels een gesloten mechanisme waarbij het container via het vrachtwagen zelf is opgetild en opengemaakt. Het inhoud wordt daarna direct vernietigd.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop jij jouw geheime documenten veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Door de klep in het deksel kan jij het documenten in het container werpen. Je hebt de keuze van verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Doordat jouw dossier niet op het transport gaat, loopt jij niet gevaar dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden ingezameld en vernietigd.