Afvalcontainer 240 Liter Kopen ✔️ 11 VERBORGEN GEHEIMEN

Gauw en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook sorteert, er zal steeds restvuil blijven bestaan. Probeer het stroom van afval dus klein eventueel te houden en je zal opmerken dat deze economisch voordeelgevend is. Met vuil dus mogelijk mogelijk te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er heel minimaal eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer 240 Liter Kopen

Kies van het grootste meest uitgebreide assortiment rolcontainers en koop het meest geschikte rolcontainer voor je restvuil. In de rest container werp je al het de niet te recyclen vuil welke je geen verder kan sorteren. Papier/karton, swill, en vensterglas thuishoren niet in de rest restafvalcontainer. Ook omtrent PMD verdelen hebben ons de juiste correcte container.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de naam voor elke afvalstromen die bij ondernemingen ontstaan. Dit stromingen kunnen meestal apart ingezameld zijn. Dit is goed voor het milieu en het portemonnee.

Wat mag er binnen ondernemingsafval?

Op welke manier prima je je vuil eveneens scheidt, er zal telkens overblijvend afval blijven bestaan. Tracht het afvalstroom heel beperkt toevallig te houden en je zult opmerken dat dit financieel gunstig is. Door afvalstoffen heel mogelijk toevallig te sorteren, zoals karton/karton, PMD, glas, en swill, rest er heel min eventueel restafval over. In de de restafvalcontainer gooi je al het niet niet te recyclen afvalstoffen die je geen extra kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, PMD en vensterglas thuishoren niet in de rest restafvalcontainer.

Is het sorteren van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je wordt verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden. In het Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het het doel doel omschreven goederen nogmaals te gebruiken waar dat mag.

Wat kost een een container container voor?

De prijzen voor de containers zijn afhankelijk afhankelijk van de stroom van afval, de grootte van de rolcontainer alsook hoe vaak de container ontleegd dient geraken. Je vindt je ieder tarieven op de.

Welk soort afval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je papier, ruiten, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met restafval containers

In elke onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons koop je snel en rap een van de talloze soorten vuilcontainers. Wij leveren hem zonder kosten gedurende een etmaal in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze concurrerende prijzen zie je direct in het orderproces. Handig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te ophalen, reduceer je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Doorlees dan even door. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos passende ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container huren, maar ook kiezen voor een metalen rolcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, praktisch als de bak op een openbare plek staat. Je gaat uit meerdere inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, op basis van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geledigd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de 12 ruime moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de productie van groene kracht. Restafval lijkt dan misschien nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche levert maar liefst 20% van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metaalresten er geëxtraheerd die hun pad vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een functionele toepassing. Deze zwarte korrelvormige assen worden gebruikt voor het aanvullen of bouwen van straten. Spijtig genoeg komen er ook verschillende giftige substanties los in de verbranden die in bepaalde of mindere mate echter in het natuur belanden. Daarom moeten we volhouden met streven naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Afvalcontainer 240 Liter Kopen:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om voor de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door onze handige lijst ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. We zorgen voor gratis installatie van de gewenste voordelige container en arriveren deze volgens een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te voeren. Handig voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten goed af waardoor er niet ongedierte bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te ruime bak.

Je betaalt alleen voor een leging die écht nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de container als deze maar halfvol is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers bieden maar liefst plek voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren bij ons?

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons? Aangezien we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We leveren een passende uitkomst voor elk type afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Levering binnen 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afvalcontainer 240 Liter Kopen

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het gebied van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is gevormd uit 6 treden.

Hoe hoger op de hiërarchie, hoe ecologischer de afhandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de hoeveelheid rommel in jouw gemengd afval container te verminderen, fase 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over sorteren bij de oorsprong. Want ongemengd afzonderlijke afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Categorieën en tarieven zakelijk afval en algemeen afval verwerking

De capaciteit voor een gemengd afval container varieerd van 240 liter tot wel 2500 liter en alles daar ertussen. Je kan opteren voor een voordelige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om in te schatten welke maat het beste bij je past? Haal dan gauw aansluiting op met een van onze deskundigen. Door onze langdurige kennis met afvalsoorten kennen wij precies wat je nodig hebt. En verlang je eenmalig een extra legen of gewoonlijk een formaat grotere? Dan is dit natuurlijk ook geen enkel probleem!

De prijzen van de containers verschillen per afvalsoort, grondstof en literinhoud. Je least bij ons altijd tegen de scherpste tarieven. Restafval is een van de duurdere afvalstromen. Dit voortvloeit, gelijk we bedoelden, door haar effect op het milieu. Gelukkigerwijs vind je bij ons precies waarvoor je te maken hebt. In ons simpele bestelproces is aangegeven duidelijk wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een andere rolcontainer betaalt. Wij achten het essentieel dat deze informatie transparant is. Zo ben je later nooit voor nare onthullingen te zitten.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalcontainer 240 Liter Kopen

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim archief. Zoals je ziet zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes afzonderlijk verzamelen. Je hebt de optie uit een erg uitgebreid aanbod van afvalcontainers van 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je krijgt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is geschikt als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de loer staat. Kies, naargelang van je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je hoe frequent je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Document kan wel zeven keer gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het beduidend als je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat jouw papier- en karton op de meest efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof tot nieuw producten. Wil je je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschalen, frites, gebak, groenten en vruchten en zuivelproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze afvalsoorten beschikbaar, echter tevens op kantoren mag je je biologisch afval apart houden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalkosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit extra recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Onopgemerkt bestaande één omvangrijk deel uit ondernemingsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten in te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Bovendien ligt het scheiden uit je vuilnis ook beter voor het de milieu. PMD mag immers hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen vers materialen ontgonnen te worden om verse artikelen te maken, je PMD wordt namelijk één grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Afvalcontainer 240 Liter Kopen

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte rolcontainer voor jouw PMD. Wij bieden verschillende kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis levering en landelijke dekking, heb je in 24 uur je afvalcontainer op het gewenste plek geplaatst. Je beslist zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en hoe frequent het container geleegd dient te zijn. Zo weet je dus zeker waar je jouw vuilnis altijd weg kunt en dat je bijdraagt aan een beter omgeving via jouw afval te splitsen. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te zamelen in een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is belangrijk, want wij belasten het omgeving veel minder indien we afval hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. De resterende kunststof wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Hard) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Boodschappentas tassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemische teken (antitranspirant, verf enz.)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar verschillend stof zit gestopt Afzonderlijk karton of ander papier
 • Pakket met chemische stoffen
 • Glasverval

Des te meer afval je scheidt, des te goed dat zal zijn voor de milieu en ook je portemonnee. Glas blijkt een van de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om splitsen zijn. Glasscherven bestaat uit flesjes, potten en scherven. Zonder het te splitsen pakt het glasafval vanwege het ruimte en massa heel veel plaats bij het afval van het bedrijf op. Je kunt dus flink besparen in je afvalkosten. Het is bovendien volledig om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het recyclen veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk om te maken van nieuwe materialen.

Komt daar bij jouw bedrijf veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de horecabedrijven, dan is een glascontainer essentieel. Heb je wisselende periodes qua drukte? wij werkt samen met aanpasbare contracten omdat jij het aantal containers eenvoudig aanpast.

De juiste bak voor het glas restafval

Koop de beste containers voor het je glasverval op ons. Je heeft de keuze uit een container met tweehonderdveertig liters en met negenhonderd liter. Er is reeds één container voor glas vanaf €13 per maand en deze wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kies je op welke manier frequent ons de bak komen legen. wij biedt de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het kost kost heel veel energie om het glas om te maken uit verse grondstoffen. Glasafval is daarentegen een prima basis. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oud glazen binnen nieuwe glas. Tijdens het bewerken doen wij verschil onder blank, bruine, groen en bont glas. Ook zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Door het glas te recyclen, kunnen er op één veel lagere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces . Heeft jij vragen? Bekijk het veelgestelde vragen of neem contact op.

Wat mag wel er bij de glasafval?

Wel:

Lege glasafval die gefungeerd had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, steen, porselein. Daaronder vallend kruiken, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplanken etc. vallend binnen vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief dienen veilig en ook op veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging kan jij dus beter goed regelen. Het afgesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen bij een veilig proces van verzameling en vernietiging van jouw dossiers. Discreet en beschermd. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heb je 100% garantie dat je je archief veilig vernietigt is. Na vernietiging zullen de restanten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je jij jouw archief niet in de de papiercontainer wilt gooien. Sommige documenten bevatten geheime gegevens en dus best vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is echter echter heel tijdrovend en omslachtig. Heb je frequent veel afval in de de gedaante van geheim document? Kies voor het dossiervernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze bak bevat een spleet waarin het document exact doorheen . Wanneer de papieren al in het bak zijn, krijgt niemand ze meer in . Onze chauffeur komt eens in zoveel tijd langs voor de container te legen en de papier ter plekke te vernielen in onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarin de bak door de vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. Het inhoud wordt vervolgens direct vernietigd.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging deponeer jij je geheime papieren veilig in de gesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klep in het deksel kun jij de documenten in het bak gooien. Jij hebt de selectie uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kiest je de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief geen op het transport is, loop jij geen risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden verzameld en verwoest.