Afvalcontainer 40m3 Afmetingen 🔥 10 SIMPELE WEETJES

Gauw en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook scheidt, er zal altijd restafval aanwezig bestaan. Tracht het afvalstroom heel klein mogelijk te houden en je zal opmerken dat deze financieel voordeelgevend is. Met afvalstoffen zo mogelijk toevallig te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er heel minimaal toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer 40m3 Afmetingen

Kies uit van de ruimste aanbod containers en bestel de de beste ideale container voor je restafval. In de het restafvalcontainer gooi je reeds de niet te recyclen afval die je geen verder kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, en vensterglas thuishoren niet binnen de rest restafvalcontainer. Ook betreffende PMD verdelen hebben wij de juiste correcte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de naam betreffende alle afvalstromen dat in ondernemingen voortkomen. Die stromingen zouden meestal apart opgehaald worden. Dat is verbeterd aangaande het milieu leefomgeving en de geldtas.

Wat is toegestaan er in de zakelijk afval?

Op welke manier uitstekend je je afvalstoffen eveneens verdeelt, er zal er telkens overblijvend afval voortdurend bestaan. Tracht het afvalstroom heel beperkt eventueel te behouden en je zal zien dat het economisch gunstig is. Met afval dus mogelijk eventueel te verdelen, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er dus zo weinig toevallig restafval over. In de restafvalcontainer werp je reeds het niet niet-recyclebare afvalstoffen die je geen verder kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, PMD en vensterglas thuishoren niet in het restafvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van zakelijk afval verplicht?

Je blijft gedwongen afvalstromen zoveel toevallig te sorteren. In het Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel streefdoel vermeld artikelen opnieuw te aanwenden waar het lukt.

Wat kost een container container voor?

De tarieven kosten voor afvalcontainers zijn afhangend van de afvalstroom de afvalstroom, de grootte van omvang van de container en hoevaak hoevaak de container container ontleegd moet zijn. Je ontdekt elke kosten op de de tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je papier, ruiten, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In ieder onderneming komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons neem je eenvoudig en rap een van de talloze soorten rolcontainers. Wij bezorgen hem gratis gedurende een etmaal in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende tarieven zie je gelijk tijdens het bestelproces. Nuttig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te zamelen, verminder je de aantal gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even door. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je altijd geschikte ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook opteren voor een ijzeren rolcontainer. Een stalen afvalcontainer is hufterproof en brandbestendig, nuttig als de vat op een openbare plek staat. Je kiest uit meerdere volumematen. De selectie is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geleegd moeten worden. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf ruime moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de productie van duurzame energie. Gemengd afval lijkt dan misschien nutteloos, dat is het dus niet! De afvalsector voorbrengt maar liefst een vijfde van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de overgebleven metaaldeeltjes er uitgehaald die hun route verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een nuttige bestemming. Deze gitzwarte korrelachtige slakken worden toegepast voor het ophogen of creëren van wegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei giftige stoffen vrij gedurende de verbranden die in bepaalde of mindere mate echter in het leefomgeving belanden. Dus moeten we blijven streven naar zo minimaal verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainer 40m3 Afmetingen:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om voor de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige overzicht vind je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast verhuur je via ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en arriveren deze conform een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw personeel, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaal. De bakken dichten goed af zodat er geen plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan stank niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit zal worden geledigd. Het installeren van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nooit voor een te ruime container.

Je betaald enkel voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak wanneer deze slechts halfvol is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de juiste manier worden afgebroken.

Redenen een container op wielen verhuren bij ons?

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Aangezien we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor ieder type afval en voor elk bedrijf. Daarnaast functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Afvalcontainer 40m3 Afmetingen

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zestal niveaus.

Hoger op de hiërarchie, des te duurzamer de verwerking. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw gemengd afval container te verlagen, etappe 1. Dit realiseren wij door te adviseren over scheiden bij de oorsprong. Want zuiver gescheiden afvalsoorten worden zoveel als kan hergebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een kringloop systeem.

Typen en tarieven bedrijfsafval en algemeen afval beheer

De capaciteit voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en ieder daar tussendoor. Je kan kiezen voor een betaalbare kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om in te ramen welke omvang het perfect bij je aansluit? Neem dan gauw verbinding op met een van onze experts. Dankzij onze jarenlange ervaring met afvalsoorten begrijpen wij precies wat je benodigd hebt. En verlang je een keer een aanvullend leegmaken of regulier een maatje grotere? Dan is dat uiteraard ook geen enkel probleem!

De tarieven van de rolcontainers variëren per afvalcategorie, grondstof en literinhoud. Je huurt bij ons altijd tegen de scherpste tarieven. Algemeen afval is één van de prijzigere afvalcategorieën. Dit ontstaat, zoals we noemden, door haar effect op het milieu. Gelukkig genoeg zie je bij ons juist waar je aan toe. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat overtuigend wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere bak neerlegt. Wij achten het essentieel dat deze informatie helder is. Zo kom je achteraf nooit voor nare onthullingen te zitten.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalcontainer 40m3 Afmetingen

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we schreven al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en geheim archief. Zoals je ziet zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, kranten en magazines. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes gescheiden inzamelen. Je hebt de optie tussen een erg uitgebreid assortiment met afvalcontainers van 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je hebt een ruime selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is geschikt als de afvalcontainers buiten staan, of vandalisme op de horizon ligt. Selecteer, naargelang uit je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan zelfs 7 keer hergebruikt worden. Ook in jouw beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat je papier- en papier in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet als basis voor nieuwe artikelen. Wil je een afvalcontainer huren maar heb u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan aardappelen, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, taart, groentes en fruit en melkproducten. Met name bij horecazaken komen deze soorten afvalsoorten vrij, maar tevens in kantoor kunt je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van meer herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaat een groot gedeelte van bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je andere afvalstromen in zamelen, geraken je containers minder snel gevuld. Daarnaast ligt het scheiden uit uw vuilnis tevens beter voor het de milieu. PMD kan immers hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen nieuwe materialen ontgonnen te worden om verse producten te produceren, je PMD wordt namelijk een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Afvalcontainer 40m3 Afmetingen

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. Wij leveren verschillende plastic rolcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis bezorging en nationale dekking, heeft je in 24 uur je afvalcontainer op de verlangde plek geplaatst. U beslist zelf het gewenste capaciteit en op welke manier vaak het afvalcontainer geleegd dient te zijn. Zo weet je daarom zeker waar je je vuilnis steeds kwijt kan en dat je meewerkt voor een beter milieu door je vuilnis te scheiden. Bestel snel je voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het omgeving veel als we afvalstoffen hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. De resterende plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Pakketten inclusief aluminiumfolie laag binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en ook kauwgom) (Hard) plastic zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemische teken (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal zit geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel verschillend document
 • Verpakking inclusief chemische stoffen
 • Glasafval

Des te meer vuilnis jezelf sorteert, hoe beter dat het zal zijn voor de milieubescherming en ook je geldbeurs. Glas is één uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om splitsen zijn. Glasscherven bestaan van flessen, potten en glasscherven. Zonder om splitsen neemt het glasafval vanwege de volume en ook massa heel veel plaats bij de bedrijfsafval op. Jij kunt daarom flink uit besparen op jouw kosten voor afval. Het is ook bovendien compleet te recyclen. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel minder kracht dan glaswerk te maken van nieuwe materialen.

Komt daar bij jouw bedrijf heel veel glasafval los, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan is een container voor glas onmisbaar. Heb je wisselende tijdsperioden qua bezigheden? ons functioneert samen met flexibele overeenkomsten omdat je het nummer containers eenvoudig aanpast.

De geschikte container voor het glasafval

Bestel de beste bakken voor jouw glasafval op onze dienst. Je hebt de selectie uit een container met tweehonderdveertig liter en van negenhonderd liter. Er is is reeds een glascontainer vanaf €13 per maandelijkse periode en deze worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kiest je op welke manier frequent ons de container komen ledigen. wij biedt het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt glas verwerkt

Het kost heel veel energie voor het glas te maken uit verse materialen. Glasverval is daarentegen een prima basis. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oud glas in nieuwe glazen. Tijdens het bewerken maken we verschil onder blank, bruin, groen en gemengd glazen. Daarnaast zijn kurken en ook deksels verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kunnen er zijn bij een veel kleinere warmte glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heeft jij vraagstukken? Bekijk dan de veelgestelde vragenlijst of neem verbinding .

Wat is mag wel er zijn bij het de glasverval?

Wel:

Lege glasafval die gefungeerd heeft zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porseleinen. Hieronder vallend kruikjes, bordjes, koppen, keramiek etc. n Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank etc. vallend onder vlakglas

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Je dossiers dienen beschermd en in een veilige wijze vernietigt worden. Dossiervernietiging kan je dus best goed regelen. Het afgesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen tijdens een veilig proces voor inzameling en vernietiging van jouw jouw archief. Discreet en veilig. Papieren worden discreet vervoerd. Op deze manier heb jij 100% garantie dat je jouw dossiers beschermd vernietigt zijn. Na de vernietiging zullen de restproducten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je je dossiers niet in de papierbak wil werpen. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en dus best vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is echter echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in het gedaante van vertrouwelijk document? Kies voor dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze container bevat één gleuf waarin het papier precies erin past. Als het papieren eenmaal binnen de bak zijn, krijgt zij nog in handen. Onze bestuurder komt eens zoveel tijdstip langs voor het container ledigen en de documenten ter plekke vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een afgesloten mechanisme waarbij het bak door het vrachtwagen zelf is opgetild en opengemaakt. Het inhoud zal vervolgens direct vernielt.

De geschikte container voor dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij je geheime documenten veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Via de klepje in het deksel kun jij het documenten in de container gooien. Jij hebt de keuze van verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw behoefte kies je de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw archief geen op vervoer is, loopt je niet gevaar dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kan voor jouw archiefvernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is zeer te recyclen en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt ingezameld en vernietigd.