Afvalcontainer 500 Liter ☑️ 6 VERBIJSTERENDE FEITEN

Vlug en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afval ook verdeelt, er zal altijd restafval aanwezig bestaan. Poog deze stroom van afval zo minimaal mogelijk te behouden en je zult opmerken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Door afval zo zoveel mogelijk te scheiden, zoals karton/karton, PMD, glas, en swill, blijft er dus zo weinig eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer 500 Liter

Selecteer van het meest uitgebreide gamma containers en koop de beste ideale afvalcontainer voor je restvuil. In de de rest container werp je al het niet niet-recyclebare afval die je niet verder verder kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, en ruiten thuishoren niet in de rest restafvalcontainer. Tevens voor PMD scheiden bezitten wij de juiste correcte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de naam aangaande alle afvalstromen welke bij bedrijven voortkomen. Die afvalstromen kunnen vaak apart opgehaald worden. Het is goed voor het milieu leefomgeving en de portemonnee.

Wat moet er binnen bedrijfsafval?

Hoezo prima je je afval ook scheidt, er gaat altijd restvuil voortdurend zijn. Tracht dit afvalstroompje zo klein eventueel te behouden en je zal opmerken dat deze economisch gunstig is. Met afval dus mogelijk eventueel te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er dus zo weinig toevallig restafval over. Binnen de container gooi je al het niet niet te recyclen afvalstoffen welke je niet verder verder kan sorteren. Papier/karton, swill, PMD en ruiten thuishoren geen binnen het afvalcontainer.

Is het sorteren van ondernemingsafval gedwongen?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen mogelijk mogelijk te sorteren. In de Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel streefdoel beschreven artikelen nogmaals te aanwenden als het mag.

Wat kost een een container container voor bedrijfsafval?

De prijzen voor de afvalcontainers afhankelijk afhankelijk van de het stroom van afval, de grootte omvang van de container alsook hoe vaak de de container geledigd container geleegd dient zijn. U vindt alle kosten op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk aard bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je karton, glas, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In iedere organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons koop je eenvoudig en snel een van de vele typen vuilcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos gedurende een dag in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze lage prijzen zie je gelijk gedurende het aankoopproces. Handig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Gemengd afval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te ophalen, reduceer je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Lees dan even verder. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd passende verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook opteren voor een metalen rolcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, handig als de container op een publieke plaats staat. Je kiest uit verschillende volumematen. De beslissing is aan jou, op basis van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geleegd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de twaalf ruime hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de opwekking van groene kracht. Algemeen afval lijkt dan misschien zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalbranche voorbrengt maar minstens twintig procent van de groene energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metalen er geëxtraheerd die hun pad voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een bruikbare toepassing. Deze donkere korrelvormige resten worden gebruikt voor het aanvullen of creëren van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse giftige substanties los in de verbrandingsproces die in bepaalde of geringere mate desondanks in het natuur belanden. Om die reden moeten we volhouden met zoeken naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainer 500 Liter:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. Wij bieden de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door onze handige lijst vind je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je door ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. We zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste voordelige container en arriveren deze volgens een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buiten. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De containers dichten adequaat af zodat er geen plagen bij het afval kan. Tevens kan stank niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te ruime bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak wanneer dit slechts halfvol is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de bak zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren via ons?

Waarom een container op wielen huren bij ons? Aangezien wij bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor ieder soort afval en voor elk bedrijf. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Levering binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Afvalcontainer 500 Liter

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit 6 treden.

Hoe hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo pogen wij in samenwerking met jou de volume rommel in jouw restafvalcontainer te verlagen, stap 1. Dit doen wij door te raadplegen over scheiden bij de afkomst. Want puur gescheiden afvalsoorten worden zoveel als kan gerecycled, stap 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Stap 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een circulaire economie.

Soorten en prijzen ondernemingsafval en algemeen afval verwijdering

De volume voor een restafvalcontainer varieert van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar ertussen. Je kunt opteren voor een gunstige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om bij te schatten welke grootte het goed bij je aansluit? Haal dan even contact op met één van onze deskundigen. Door onze jarenlange ervaring met afvalstromen kennen wij exact wat je nodig hebt. En wens je eenmalig een extra legen of standaard een formaat grotere? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel probleem!

De tarieven van de containers variëren per afvalsoort, grondstof en literinhoud. Je least bij ons telkens tegen de meest voordelige kosten. Algemeen afval is één van de kostbaardere afvalstromen. Dit voortvloeit, gelijk we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons juist waarvoor je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelsysteem staat vermeld helder wat je voor een specifieke algemeen afval container of een verschillende container aftikt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit helder is. Op deze manier kom je naderhand niet voor vervelende onthullingen te liggen.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalcontainer 500 Liter

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier goed herbruikbare materialen tussen zitten. Na verdeling is immers veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, want we schreven al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papierafval, denk aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar vervuild document kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de optie tussen een zeer divers aanbod van containers van 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papier en Karton

De meest gepaste afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buiten staan, of vandalisme aan de horizon staat. Kies, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Tevens in jouw beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom apart inzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat jouw document- en papier in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof voor nieuwe artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, brood, deegwaren, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groentes en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecazaken komen deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar tevens in kantoor kunt je jouw organisch vuilnis scheiden. Je bespaart beduidend aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk van meer recyclebaar afval dan je denkt! Ongemerkt bestaat een groot gedeelte van bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen horen allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart van je overige afvalsoorten in te zamelen, geraken je afvalcontainers minder vlug vol. Daarnaast ligt het scheiden van je vuilnis tevens goed voor het het milieu. PMD mag immers hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe producten te maken, jouw PMD is namelijk een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Afvalcontainer 500 Liter

{service1)

Bij ons vind je altijd een passende afvalcontainer voor het je PMD. We bieden diverse kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, gratis bezorging en landelijke dekking, heb je in 24 uren jouw afvalcontainer bij het gewenste plek staan. Je bepaalt zelf het verlangde capaciteit en op welke manier vaak het afvalcontainer geleegd dient te zijn. Op deze manier ken je dus vast waar je jouw afval altijd weg kan en dat je bijdraagt voor een verbeterde omgeving via je vuilnis te splitsen. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te zamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het milieu minder minder indien we afval recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om daarna hergebruikt te worden. De overgebleven plastic wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en gomballen) (Stijf) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Draagtas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (antitranspirant, verf enz.)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal is gestopt Los doosjes ofwel verschillend papier
 • Pakket inclusief chemische materialen
 • Glasscherven

Des te veel vuilnis jezelf scheidt, des te beter dat zal zijn voor de milieu en jouw geldbeurs. Glas blijkt 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om scheiden zijn. Glasscherven bestaat van flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder het om scheiden pakt het vanwege de volume en gewicht heel veel ruimte in de bedrijfsafval op. Je kan daarom heel besparen op jouw afvalkosten. Het glas is ook tevens compleet te hergebruiken. Daarnaast kost het heel veel kleiner kracht dan glazen om te produceren van verse materialen.

Ontstaat daar op jouw bedrijf veel glasafval vrij, zoals bij de sector van de horecabedrijven, dan is een glascontainer onmisbaar. Bezit je wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? ons functioneert met flexibele overeenkomsten omdat jij het nummer containers eenvoudig verandert.

Het geschikte container voor glasafval

Koop de beste containers voor je glasverval bij onze dienst. Je hebt de selectie van één bak met tweehonderdveertig liters en met negenhonderd liter. Er reeds een glascontainer startend bij €13 per maand en deze worden gratis geplaatst. Afhankelijk van de de afval kiest jij hoe vaak wij het container zullen komen legen. ons leveren het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt glas verwerkt

Het kost heel veel kracht om het glas om te produceren van verse materialen. Glasverval is echter daarentegen een goede grondslag. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oud glazen in nieuw glazen. Bij het verwerken doen we verschil onder wit, bruin, groen en ook gemengd glazen. Daarnaast worden kurken en ook deksels verwijderd. Via glas te hergebruiken, kan er zijn op één veel kleinere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces dus. Heb je vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragen of neem contact op.

Wat is mag wel er bij het de glasverval?

Wel:

Lege glasverval die gefungeerd had als verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallen jenever kruikjes, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen binnen vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet veilig en ook in een veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging zou jij dus best uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainer van ons ons helpen tijdens een veilig proces voor inzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten worden vertrouwelijk vervoerd. Zo heb jij 100% garantie dat je jouw archief beschermd vernietigd zijn. Na de vernietiging zullen de restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je je je archief niet in de het papiercontainer wil gooien. Sommige documenten bezitten geheime gegevens en dus beter vernielt . Vermoedelijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen archief is heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heb je frequent een grote hoeveelheid vuil in het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt een gesloten container op wielen.

Deze container bevat één gleuf waarin het papier exact erin . Als het documenten al binnen de container zitten, krijgt niemand zij nog bij . Onze chauffeur komt eenmaal zoveel tijd bij om het bak te ledigen en het papier plekke te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een gesloten systeem waarin de bak via de vrachtwagen zelf is opgetild en opengemaakt. De inhoud wordt daarna meteen vernielt.

De geschikte bak voor dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop jij je vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Door het klep in het deksel kun je het documenten in de bak gooien. Jij heeft de keuze van diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Omdat jouw archief niet op transport is, loop jij niet risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde manier wordt ingezameld en vernietigd.