Afvalcontainer 6 M3 Uddel ✔️ 13 VERBIJSTERENDE WEETJES

Snel en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook sorteert, er zal altijd overblijvend afval blijven bestaan. Tracht het afvalstroompje zo minimaal mogelijk te behouden en je gaat zien dat deze economisch voordeelgevend is. Door vuil dus zoveel toevallig te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en swill, blijft er heel zo weinig eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer 6 M3 Uddel

Kies bij het grootste ruimste gamma rolcontainers en bestel de meest geschikte container geschikt voor je overblijvend afval. In de de container gooi je al de niet-recyclebare vuil welke je niet verder extra kan scheiden. Papier/karton, swill, en vensterglas passen geen in de de rest afvalcontainer. Tevens betreffende PMD scheiden bezitten we het geschikte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming voor ieder afvalstromen welke binnen ondernemingen vrijkomen. Deze stromen zouden meestal apart ingezameld geraken. Dit is goed betreffende het natuur en de portemonnee.

Wat is toegestaan er in zakelijk afval?

Hoezo prima je je vuil tevens verdeelt, er zal er telkens overblijvend afval voortdurend bestaan. Probeer deze afvalstroom dus minimaal toevallig te bewaren en je zult merken dat dit economisch voordeelgevend is. Via vuil dus mogelijk toevallig te scheiden, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er zo min mogelijk restvuil over. In de rest afvalcontainer gooi je je al het niet te recyclen afvalstoffen die je geen meer kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, PMD en ruiten thuishoren niet thuis in het container.

Is scheiden verdelen van ondernemingsafval verplicht?

Je blijft gedwongen afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden. In de het landelijk Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het streefdoel beschreven producten nogmaals te gebruiken indien dat het kan.

Wat kost een afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten voor containers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroom afvalstroom, de grootte van de rolcontainer en hoevaak hoe vaak de de container afvalcontainer ontleegd dient worden. Jij vindt ieder prijzen op de tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je documenten, vensters, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met restafval containers

In ieder onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons koop je snel en rap een van de vele varianten afvalcontainers. Wij leveren hem kosteloos binnen 24 uur in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze scherpe prijzen zie je gelijk gedurende het bestelproces. Praktisch, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt economiseren met een restafval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te zamelen, verminder je de massa algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Lees dan even verder. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos geschikte verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook kiezen voor een ijzeren rolcontainer. Een metalen afvalcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, handig als de bak op een publieke locatie staat. Je gaat uit diverse groottes. De selectie is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) ontdaan moeten worden. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn omvangrijke actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de opwekking van hernieuwbare stroom. Gemengd afval klinkt dan eventueel nutteloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie produceert maar liefst 20% van de groene energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaaldeeltjes er uitgehaald die hun pad voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een nuttige bestemming. Deze donkere korrelige slakken worden ingezet voor het aanvullen of creëren van wegen. Helaas komen er ook diverse gevaarlijke materialen vrij in de verbrandingsproces die in bepaalde of kleinere mate toch in het leefomgeving belanden. Dus moeten we blijven proberen naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Afvalcontainer 6 M3 Uddel:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. Wij bieden de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je via ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Handig voor je personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaal. De bakken sluiten goed af zodat er niet ongedierte bij het afval kan. Ook kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze zal worden geleegd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te ruime container.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig hebt is
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak als dit slechts halfvol is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een passende oplossing voor elk type afval en voor elk bedrijf. Bovendien werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Afvalcontainer 6 M3 Uddel

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit 6 treden.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, hoe milieuvriendelijker de behandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw restafvalcontainer terug te dringen, etappe 1. Dit doen wij door te raadplegen over scheiden bij de bron. Want zuiver gescheiden afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk hergebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Categorieën en kosten zakelijk afval en gemengd afval verwerking

De volume voor een gemengd afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en elk daar tussendoor. Je kan opteren voor een gunstige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om in te ramen welke maat het perfect bij je past? Haal dan even aansluiting op met één van onze experts. Door onze langdurige ervaring met afvalstromen begrijpen wij exact wat je vereist hebt. En verlang je één keer een extra leegmaken of standaard een formaat groter? Dan is deze uiteraard ook geen enkel kwestie!

De prijzen van de containers wisselen per afvalstroom, stof en literinhoud. Je least bij ons telkens tegen de laagste tarieven. Gemengd afval is één van de kostbaardere afvalstromen. Dit ontstaat, gelijk we bespraken, door haar milieu-impact. Gelukkig vind je bij ons juist waar je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelmethode is aangegeven helder wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een andere rolcontainer betaalt. Wij vinden het belangrijk dat deze informatie duidelijk is. Hierdoor kom je later geen voor onaangename onthullingen te zitten.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalcontainer 6 M3 Uddel

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en geheim dossier. Zoals je ziet zijn er daarom flink wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papier, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes apart verzamelen. Je hebt de keuze tussen een zeer divers aanbod met containers tussen 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een brede keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen container is geschikt wanneer de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling op de loer ligt. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest geschikte gepaste grootte. Daarna bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Document kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Tevens in je portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je kunt er op ons aan rekenen dat je papier- en karton in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet als grondstof tot nieuw artikelen. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaande uit biologisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, broden, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, gebak, groenten en vruchten en zuivelproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, echter ook op kantoor kunt je jouw biologisch afval scheiden. Je bespaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk uit meer recyclebaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat één omvangrijk deel uit bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen horen allemaal tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je overige afvalstromen in te zamelen, zitten je containers minder snel vol. Daarnaast is het apart houden van je afval tevens goed voor het het omgeving. PMD mag immers gerecycled worden. Hierdoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om verse producten te maken, je PMD wordt namelijk een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Afvalcontainer 6 M3 Uddel

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte rolcontainer voor je PMD. We leveren diverse plastic rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heeft je binnen 24 uren je container bij de gewenste plek geplaatst. Je bepaalt zelf de verlangde capaciteit en hoe frequent het afvalcontainer geledigd dient te zijn. Op deze manier weet je dus zeker dat je jouw vuilnis altijd kwijt kunt en waar je meewerkt voor een beter milieu via je vuilnis te splitsen. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is essentieel, want wij belasten het milieu minder als we afval hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna gerecycled te worden. Het overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en ook gomballen) (Stevig) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksartikelen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Boodschappentas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemische symbool (deodorant, lak enz.)
 • Pakketten met vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waar ander stof is gestopt Los doosjes of ander document
 • Verpakking inclusief gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Hoe veel afval jezelf scheidt, des te beter dat zal zijn ten behoeve van de milieu en ook je portemonnee. Glaswerk blijkt één van de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te splitsen is. Glasverval bestaat uit flesjes, potjes en scherven. Zonder om splitsen neemt het door het ruimte en massa veel ruimte in de bedrijfsafval in. Je kunt dus heel besparen in jouw afvalkosten. Het is ook bovendien compleet om te hergebruiken. Ook verbruikt het recyclen veel kleiner energie in vergelijking met glazen om te maken uit verse materialen.

Ontstaat daar bij jouw bedrijf veel glasafval los, zoals in de sector van de horecabedrijven, dan een glascontainer onmisbaar. Bezit jij variërende periodes met betrekking tot bezigheden? ons werkt met flexibele contracten waardoor jij het nummer containers makkelijk verandert.

De juiste bak voor glasafval

Koop de beste bakken voor het jouw glasverval bij ons. Jij heeft de keuze uit een container van 240 liters en met negenhonderd liter. Er is is reeds één container voor glas startend bij €13 per maand en deze worden gratis geplaatst. Op basis van de hoeveelheid afval kies je hoe vaak wij de container zullen komen ledigen. ons leveren de meest voordelige service.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het kost heel veel kracht voor het het glas te produceren uit verse grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen een prima basis. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oud glas binnen nieuwe glazen. Bij de verwerken doen wij onderscheid tussen blank, bruin, groen en bont glas. Daarnaast worden kurken en ook deksels verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kunnen er zijn op één heel veel kleinere warmte glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heb jij vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen of verbinding .

Wat mag er zijn bij het glasafval?

Wel:

Leeg glasafval dat gefungeerd had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallend kruikjes, borden, kopjes, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallend onder vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet beschermd en ook op veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging kan jij daarom beter uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainers van onze dienst helpen tijdens een beschermd proces voor inzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft je honderd procent zekerheid dat je archief beschermd vernietigt is. Na vernietiging worden de restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je jij je dossiers niet wil in de papierbak wilt gooien. Sommige documenten bevatten geheime gegevens en dus best vernielt . Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft je regelmatig veel afval in de het vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat een spleet waarin het document precies erin . Wanneer de papieren eenmaal in het bak zijn, krijgt niemand zij nog bij handen. Onze chauffeur komt eens in tijd bij om het container te ledigen en het papier plekke te vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een afgesloten systeem waarin de bak door het vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. De content wordt vervolgens direct vernietigd.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop jij jouw geheime documenten veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klepje in de deksel kan je de documenten in het container gooien. Je hebt de keuze van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kiest je de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier niet op transport gaat, loopt je geen risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is zeer te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden verzameld en verwoest.