Afvalcontainer 80 L ☑️ 3 MAKKELIJKE FEITJES

Snel en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook scheidt, er zal steeds restafval voortdurend bestaan. Poog het stroom van afval heel minimaal toevallig te houden en je zult zien dat het economisch voordelig is. Via vuil heel zoveel eventueel te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er zo zo weinig toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer 80 L

Kies van de ruimste aanbod rolcontainers en koop de beste meest geschikte rolcontainer voor je restafval. In de de container gooi je je al de niet te recyclen afval die je geen meer kan sorteren. Karton/karton, swill, en ruiten thuishoren niet in de de rest container. Eveneens voor PMD verdelen beschikken wij de juiste juiste afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de naam betreffende elke afvalstromen die bij bedrijven ontstaan. Dit stromingen kunnen meestal gescheiden ingezameld zijn. Dat is beter voor het milieu natuur en de geldbeugel.

Wat kan er binnen zakelijk afval?

Hoe goed je je afval tevens sorteert, er zal er steeds restafval voortdurend bestaan. Probeer het stroom van afval dus minimaal mogelijk te behouden en je gaat merken dat deze financieel gunstig is. Via afvalstoffen dus mogelijk mogelijk te sorteren, zoals papier/karton, PMD, glas, en swill, rest er zo min toevallig overblijvend afval over. In de de afvalcontainer gooi je je al het het niet onrecyclebare vuil welke je niet verder kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, PMD en glas thuishoren niet in het afvalcontainer.

Is het scheiden van ondernemingsafval gedwongen?

Je blijft verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te sorteren. Binnen het Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het de bedoeling vermeld producten opnieuw te benutten indien dat het kan.

Wat kost een een container voor container bedrijfsafval?

De prijzen van containers zijn afhankelijk van de het afvalstroompje, de grootte van omvang van rolcontainer en hoevaak hoevaak de afvalcontainer ontleegd dient zijn. U ontdekt alle prijzen op de de.

Welk soort bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je documenten, vensters, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In iedere onderneming komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons koop je snel en vlug een van de vele soorten rolcontainers. Wij leveren hem gratis in 24 uur in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze scherpe prijzen zie je gelijk in het bestelproces. Praktisch, want dan kun je direct zien of je nog kunt economiseren met een restafval container. Algemeen afval is door zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes apart in te ophalen, reduceer je de aantal algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Lees dan even voort. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds juiste verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container huren, maar ook opteren voor een ijzeren vuilcontainer. Een stalen rolcontainer is hufterproof en brandbestendig, praktisch als de container op een algemene plek staat. Je selecteert uit diverse volumematen. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) ontdaan moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij neergezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de dozijn ruime hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de generatie van hernieuwbare kracht. Algemeen afval lijkt dan wellicht waardeloos, dat is het echter niet! De afvalsector produceert maar liefst een vijfde van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metalen er verwijderd die hun route voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een functionele doel. Deze zwarte korrelachtige resten worden toegepast voor het ophogen of bouwen van wegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke materialen uit in de verbranding die in minstens of mindere mate desondanks in het milieu terecht komen. Daarom moeten we doorgaan met zoeken naar zo minimaal verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Afvalcontainer 80 L:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische lijst ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je door ons heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de verlangde voordelige container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plaats, in óf buiten. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te verwijderen. Handig voor je personeel, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De bakken dichten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het afval kan. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een te grote container.

Je betaald alleen voor een leging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container wanneer deze maar halfvol is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor vier afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen zelfs plek voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren bij ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor ieder type afval en voor ieder onderneming. Daarnaast functioneren wij heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan doen we dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Afvalcontainer 80 L

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het terrein van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is gevormd uit 6 treden.

Hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de behandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid afval in jouw gemengd afval container te verminderen, etappe 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over verdelen bij de oorsprong. Want puur aparte afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een circulaire maatschappij.

Typen en prijzen ondernemingsafval en algemeen afval verwerking

De volume voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussenin. Je kunt opteren voor een gunstige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om in te schatten wat maat het goed bij je aansluit? Haal dan snel verbinding op met een van onze specialisten. Door onze vele jaren ervaring met afvalmaterialen begrijpen wij precies wat je vereist hebt. En verlang je één keer een extra lediging of gewoonlijk een maatje ruimer? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen issue!

De tarieven van de bakken verschillen per afvalsoort, stof en literinhoud. Je least bij ons altijd tegen de scherpste kosten. Algemeen afval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit voortvloeit, zoals we noemden, door zijn milieu-impact. Gelukkig zie je bij ons exact waarvoor je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelproces staat duidelijk wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een bepaalde alternatieve container betaalt. Wij vinden het belangrijk dat deze informatie helder is. Zo kom je naderhand geen voor vervelende ontdekkingen te zitten.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalcontainer 80 L

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig besmet papier kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes afzonderlijk inzamelen. Je hebt de keuze tussen een erg gevarieerd aanbod met containers tussen 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papier en Karton

De meest gepaste afvalcontainer voor je document en karton ontdek je bij ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vandalisme aan de horizon ligt. Kies, afhankelijk van je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier vaak je container(s) geledigd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton verwerkt

Papier kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je mag er op ons aan rekenen dat jouw document- en karton op de aller doelmatige, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en ingezet als basis tot nieuwe artikelen. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan piepers, brood, pasta, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groenten en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecazaken komen deze afvalstromen vrij, maar ook in kantoren kunt je jouw organisch vuilnis apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit meer recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalsoorten in verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vol. Bovendien is het scheiden uit uw vuilnis tevens beter voor het het omgeving. PMD kan immers hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om verse artikelen te maken, jouw PMD is namelijk één grondstof!

De juiste container voor PMD en Afvalcontainer 80 L

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. We leveren verschillende plastic rolcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze bezorging en nationale dekking, heeft je in 24 uur jouw afvalcontainer bij het verlangde plek staan. Je beslist zelf de gewenste inhoudsmaat en hoe vaak het afvalcontainer geledigd dient te zijn. Zo weet je dus zeker waar je je afval altijd weg kunt en waar je meewerkt aan een verbeterde milieu door jouw vuilnis te splitsen. Bestel snel je goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is belangrijk, want we belasten het omgeving veel indien we afval recycleren. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te zijn. De resterende kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en ook gomballen) (Hard) kunststof zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek etc.)
 • Draagtas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemische symbool (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof zit geplaatst Los doosjes of verschillend document
 • Pakket inclusief van gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Des te veel afval je sorteert, hoe beter dat zal zijn ten behoeve van het milieu en ook je portemonnee. Glaswerk is 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om splitsen zijn. Glasscherven bestaan uit flessen, potten en ook glasscherven. Zonder om splitsen neemt het door het ruimte en ook gewicht heel veel plaats in het afval van het bedrijf in. Jij kunt daarom flink uit besparen op jouw afvalkosten. Het glas is ook bovendien compleet te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel minder energie in vergelijking met glazen om te produceren uit verse grondstoffen.

Ontstaat er op jouw onderneming heel veel glas los, bijvoorbeeld bij de horeca, dan is één glascontainer essentieel. Heb jij variërende periodes qua bezigheden? wij werkt met aanpasbare contracten waardoor jij de nummer containers eenvoudig verandert.

De juiste container voor glasafval

Koop het meest geschikte bakken voor het je glasafval bij onze dienst. Jij heeft de keuze uit keuze uit één bak met tweehonderdveertig liter en van negenhonderd liters. Er is is al één container voor glas vanaf €13 elke maandelijkse periode en dit worden gratis geplaatst. Op basis van de hoeveelheid glasafval kiest jij op welke manier vaak wij de bak zullen komen legen. ons biedt het meest voordelige service.

Op deze manier wordt glas verwerkt

Het heel veel kracht om het glas om te produceren uit verse materialen. Glasverval is echter daarentegen één prima basis. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oud glas in nieuwe glazen. Tijdens de verwerken maken wij onderscheid tussen blank, bruine, groene en ook gemengd glas. Daarnaast zijn kurken en ook deksels verwijderd. Door glas te hergebruiken, kan er op één veel lagere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heb je vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of neem contact op.

Wat is mag er bij het het glasverval?

Wel:

Lege glasafval die gefungeerd had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, steen, porseleinen. Daaronder vallend kruiken, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank etc. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Je archief moet beschermd en ook op een veilige wijze vernietigd te worden. Archiefvernietiging kan jij dus best uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen tijdens een beschermd proces voor inzameling en vernieling van jouw dossiers. Discreet en ook beschermd. Papieren worden discreet vervoerd. Zo heb jij honderd procent garantie dat je dossiers veilig vernietigd is. Na vernieling zullen het restanten hergebruikt.

Het te begrijpen dat jij jouw archief niet wil in het papiercontainer wil gooien. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen kunnen dus beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is zeer tijd consumerend en omslachtig. Heb jij frequent veel vuil in de vorm van geheim papier? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft een gleuf waarin het document precies erin past. Als het documenten eenmaal binnen de bak zijn, krijgen niemand ze meer bij handen. Onze bestuurder komt eenmaal de tijdstip langs om de bak ledigen en de documenten plekke vernielen binnen onze truck. Ook dit functioneert middels een afgesloten mechanisme waarin het container via het vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. De content zal vervolgens direct vernietigd.

De geschikte bak voor dossiervernietiging Voor archiefvernietiging deponeer jij je vertrouwelijke papieren veilig in de afgesloten rolcontainers van onze dienst. Door de klepje in de deksel kan je de documenten in het container werpen. Jij hebt de keuze uit verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je behoefte kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat je dossier niet op het vervoer gaat, loopt je niet gevaar dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier worden ingezameld en verwoest.