Afvalcontainer Antwerpen ᐅ 6 OPVALLENDE HACKS

Vlug en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook verdeelt, er zal altijd restvuil aanwezig bestaan. Poog deze afvalstroom dus beperkt eventueel te bewaren en je zal merken dat dit financieel gunstig is. Via afvalstoffen dus zoveel toevallig te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er heel zo weinig eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Antwerpen

Kies uit bij de ruimste gamma afvalcontainers en bestel de meest geschikte rolcontainer voor je je restafval. In de rest afvalcontainer werp je al het het onrecyclebare afvalstoffen die je geen extra kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, en ruiten horen niet thuis in de het afvalcontainer. Eveneens betreffende PMD scheiden beschikken we de juiste juiste container.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de naam aangaande elke afvalstromen die bij ondernemingen vrijkomen. Die stromingen mogen vaak gescheiden verzameld worden. Dit is beter betreffende het milieu natuur en de geldbeugel.

Wat moet er binnen ondernemingsafval?

Hoezo goed je je afvalstoffen tevens sorteert, er gaat steeds restvuil aanwezig bestaan. Tracht het afvalstroompje zo minimaal toevallig te houden en je gaat opmerken dat deze economisch gunstig is. Via vuil zo veel eventueel te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er heel zo weinig toevallig restafval over. Binnen het container werp je al het niet-recyclebare afval dat je niet extra kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, PMD en ruiten passen geen in de container.

Is scheiden verdelen van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je bent gedwongen afvalstromen mogelijk toevallig te scheiden. Binnen het landelijk Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het het doel streefdoel omschreven producten nogmaals te aanwenden indien het mag.

Wat kost een container een container rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven kosten voor afvalcontainers afhankelijk afhangend van het stroom van afval, de grootte van omvang van rolcontainer en hoevaak hoe vaak de de container geledigd afvalcontainer geledigd moet worden. U ontdekt alle prijzen op de de tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je documenten, glas, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In ieder onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons neem je gemakkelijk en rap een van de vele varianten afvalcontainers. Wij brengen hem kosteloos in een dag in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze lage tarieven zie je gelijk tijdens het aankoopproces. Handig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Algemeen afval is wegens zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te ophalen, verklein je de massa algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Doorlees dan even door. Of bestel direct jouw restafval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je steeds passende ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook kiezen voor een ijzeren vuilcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is solide en brandwerend, nuttig als de vat op een publieke locatie staat. Je kiest uit verschillende groottes. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) ontdaan moeten worden. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf grote actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de generatie van groene energie. Restafval lijkt dan misschien nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche produceert maar minstens een vijfde van de groene energieproductie.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaaldeeltjes er uitgehaald die hun route vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een nuttige toepassing. Deze gitzwarte korrelvormige resten worden ingezet voor het aanvullen of creëren van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook allerlei giftige materialen los in de verbrandingsproces die in meer of kleinere mate desondanks in het natuur komen. Om die reden moeten we volhouden met streven naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Afvalcontainer Antwerpen:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij ons praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. We dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en arriveren deze conform een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor jouw personeel, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig kunststof of metaal. De containers dichten adequaat af waardoor er niet ongedierte bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur niet ontsnappen uit de bak.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een té ruime bak.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de container wanneer deze slechts halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de juiste wijze afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij leveren een geschikte oplossing voor ieder soort afval en voor elk bedrijf. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een extra rolcontainer te installeren, dan doen we dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Afvalcontainer Antwerpen

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit 6 treden.

Hoger op de ladder, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo trachten wij samen met jou de massa vuilnis in jouw gemengd afval container terug te dringen, etappe 1. Dit realiseren wij door te adviseren over verdelen bij de oorsprong. Want zuiver gescheiden afvalmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Fase 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een circulaire systeem.

Typen en kosten ondernemingsafval en restafval beheer

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussendoor. Je mag selecteren voor een gunstige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om bij te schatten die maat het beste bij je past? Neem dan gauw contact op met een van onze specialisten. Dankzij onze langdurige ervaring met afvalsoorten kennen wij juist wat je nodig hebt. En wil je eenmalig een extra lediging of standaard een formaat groter? Dan is dit uiteraard ook geen enkel issue!

De tarieven van de containers verschillen per afvalsoort, grondstof en volume. Je verhuurt bij ons telkens tegen de scherpste tarieven. Gemengd afval is een van de duurdere afvalsoorten. Dit komt, gelijk we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkig vind je bij ons juist waar je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelsysteem staat overtuigend wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een alternatieve container neerlegt. Wij achten het cruciaal dat dit aspect transparant is. Hierdoor kom je achteraf nooit voor vervelende onthullingen te staan.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalcontainer Antwerpen

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder effectief dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen kartonafval, denk aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk apart inzamelen. Je hebt de optie uit een zeer gevarieerd assortiment van containers tussen 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papier en Dozen

De meest gepaste afvalcontainer voor je papier en papier vind je bij ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een metalen afvalcontainer is geschikt wanneer de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de horizon ligt. Kies, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte geschikte grootte. Vervolgens beslis je hoe vaak je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Document kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalsoort apart inzamelt. Je mag er op ons op vertrouwen dat jouw papier- en karton in de meest efficiënte, ecologische en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en gebruikt als basis tot nieuw producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, gebak, groenten en vruchten en zuivelproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, echter ook in kantoren kunt je jouw organisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit meer herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaande een groot gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren stuk voor stuk tot hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je overige afvalsoorten in te zamelen, geraken je containers minder snel vol. Bovendien ligt het apart houden uit je vuilnis ook beter voor het omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Daardoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om verse artikelen te maken, jouw PMD wordt namelijk een basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en Afvalcontainer Antwerpen

{service1)

Bij vind je altijd een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren verschillende plastic rolcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze levering en nationale dekking, heb je in 24 uur jouw container op het gewenste plek staan. U beslist zelfstandig het gewenste capaciteit en op welke manier vaak het afvalcontainer geleegd dient te zijn. Op deze manier weet je dus zeker dat je jouw afval steeds kwijt kan en waar je bijdraagt aan een beter omgeving via je vuilnis te scheiden. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is essentieel, omdat wij belasten het milieu minder minder als we afval hergebruiken. Van je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. Het overgebleven kunststof wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stijf) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek etc.)
 • Shopper tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemisch teken (deodorant, verf etc)
 • Pakketten inclusief vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal is geplaatst Los doosjes of verschillend document
 • Pakket met van gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Des te veel afval jezelf sorteert, des te beter dat zal zijn ten behoeve van de milieu en ook je geldbeurs. Glas blijkt een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te scheiden zijn. Glasverval bestaat van flessen, potten en glasscherven. Zonder het te scheiden neemt het door het ruimte en ook massa veel plaats in het afval van het bedrijf op. Jij kunt dus flink besparen op je kosten voor afval. Het glas is tevens volledig te recyclen. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel minder kracht in vergelijking met glazen te produceren van nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar bij je bedrijf veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de horecabedrijven, dan is één container voor glas onmisbaar. Heb je wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? wij werkt met flexibele contracten omdat jij de aantal bakken eenvoudig aanpast.

De juiste bak voor het glasafval

Bestel de beste bakken voor het je glasverval op ons. Je heeft de keuze uit selectie van één bak met 240 liter en met negenhonderd liters. Er reeds een container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en ook dit wordt gratis geplaatst. Op basis van hoeveelheid glasafval kies je hoe vaak wij de container zullen komen ledigen. wij biedt de meest voordelige service.

Op deze manier worden glas bewerkt

Het kost kost heel veel kracht voor het het glas te maken van verse materialen. Glasafval is daarentegen één prima grondslag. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen in nieuwe glas. Tijdens het verwerken doen we onderscheid tussen blank, bruine, groene en ook bont glas. Daarnaast zijn kurk en dekseltjes verwijderd. Via het glas om te recyclen, kunnen er bij één heel veel lagere warmte glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat mag er zijn bij de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval die gefungeerd had zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, steen, porseleinen. Hieronder vallen kruikjes, borden, koppen, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplank etc. vallend onder vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers dienen veilig en op veilige wijze vernietigt te worden. Dossiervernietiging zou je daarom best goed organiseren. De gesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen bij een veilig proces voor verzameling en ook vernieling van jouw jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten zullen discreet vervoerd. Zo heeft jij honderd procent garantie dat jouw dossiers beschermd vernietigd zijn. Na vernietiging worden het restanten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je je jouw archief niet in het papierbak wilt gooien. Enkele documenten bevatten geheime informatie en daarom beter vernielt . Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen archief is echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heb je frequent een grote hoeveelheid vuil in de de vorm van geheim document? Kies dan voor het dossiervernietiging van ons U. U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een gleuf waar het document precies doorheen . Als het papieren al binnen de bak zitten, krijgt niemand ze meer in handen. Onze chauffeur komt eens in zoveel tijdstip langs om de bak te legen en de papier plaats vernietigen in onze truck. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarin het bak via het truck zelf wordt opgetild en geopend. Het content wordt vervolgens direct vernietigd.

De geschikte bak voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop je je vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten rolcontainers van ons. Via het klepje in het deksel kan jij de documenten in het container gooien. Je heeft de selectie van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kiest je de gewenst frequentie van lediging. Doordat jouw dossier niet op transport gaat, loop jij geen risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel goed te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verzameld en vernietigd.