Afvalcontainer Auto ☑️ 13 SIMPELE TRUCS

Snel en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afval ook verdeelt, er zal altijd overblijvend afval voortdurend bestaan. Poog dit afvalstroom dus klein mogelijk te behouden en je gaat merken dat dit economisch gunstig is. Door afval dus veel mogelijk te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er heel minimaal mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Auto

Selecteer bij het grootste assortiment afvalcontainers en koop de beste ideale afvalcontainer geschikt voor je restafval. In de het container gooi je je al het niet niet te recyclen afval dat je niet verder meer kan sorteren. Papier/karton, voedselafval, en glas horen niet in het container. Ook betreffende PMD verdelen hebben ons de juiste juiste rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming aangaande alle afvalstromingen die bij ondernemingen vrijkomen. Die afvalstromen zouden vaak apart ingezameld geraken. Dit is goed voor het milieu en het geldbeugel.

Wat mag wel er in de ondernemingsafval?

Op welke manier goed je je afval tevens sorteert, er zal altijd restvuil aanwezig zijn. Poog het stroom van afval heel beperkt eventueel te behouden en je gaat zien dat deze geldelijk voordeelgevend is. Via afval zo mogelijk eventueel te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er heel min mogelijk restafval over. In de het afvalcontainer gooi je al het het niet niet te recyclen afval dat je niet verder extra kan sorteren. Papier/karton, voedselafval, PMD en glas passen niet in de rest afvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je blijft verplicht afvalstromen zoveel toevallig te sorteren. Binnen het landelijk Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel streefdoel beschreven artikelen nogmaals te aanwenden waar het mag.

Wat kost een container een container rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven van rolcontainers zijn afhankelijk hangt af van het afvalstroompje, de grootte grootte van de rolcontainer alsook hoe vaak de de afvalcontainer geledigd moet worden zijn. U vindt je alle prijzen op de tarievenpagina de.

Welk aard bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je papier, ruiten, swill en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met restafval containers

In elke bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons bestel je snel en vlug een van de verschillende soorten rolcontainers. Wij leveren hem gratis gedurende 24 uur in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe prijzen zie je gelijk in het orderproces. Nuttig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt economiseren met een restafval container. Restafval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te verzamelen, verklein je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Doorlees dan even verder. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos passende inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container huren, maar ook opteren voor een ijzeren afvalcontainer. Een metalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, handig als de vat op een publieke locatie staat. Je gaat uit verschillende volumematen. De selectie is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geledigd moeten geraken. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de dozijn ruime hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de generatie van groene energie. Restafval schijnt dan misschien waardeloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie voorbrengt maar zowaar een vijfde van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de resterende metaalresten er geëxtraheerd die hun weg vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een nuttige bestemming. Deze donkere korrelachtige assen worden gebruikt voor het aanvullen of aanleggen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei schadelijke materialen vrij tijdens de verbranding die in bepaalde of mindere mate desondanks in het leefomgeving belanden. Om die reden moeten we volhouden met proberen naar zo minimaal verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Afvalcontainer Auto:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We bieden de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Daarnaast verhuur je door ons heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maand op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor jouw personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De containers sluiten adequaat af zodat er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak dit wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te grote bak.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer deze maar halfvol is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs plek voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden afgebroken.

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een geschikte uitkomst voor ieder type vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan doen we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Afvalcontainer Auto

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zestal niveaus.

Hoe hoger op de ladder, hoe ecologischer de verwerking. Zo trachten wij in samenwerking met jou de volume afval in jouw algemeen afval container te verlagen, stap 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over sorteren bij de oorsprong. Want ongemengd afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te vermijden, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Categorieën en prijzen ondernemingsafval en restafval verwijdering

De volume voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussenin. Je kunt selecteren voor een betaalbare kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om naar te bepalen die maat het beste bij je past? Neem dan even verbinding op met één van onze experts. Met onze vele jaren deskundigheid met afvalsoorten begrijpen wij precies wat je nodig hebt. En verlang je één keer een meer leegmaken of standaard een maatje ruimer? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen probleem!

De prijzen van de containers variëren per afvalstroom, stof en literinhoud. Je verhuurt bij ons telkens tegen de laagste prijzen. Restafval is een van de kostbaardere afvalsoorten. Dit ontstaat, gelijk we bedoelden, door zijn milieubelasting. Gelukkig vind je bij ons exact voor wat je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelmethode staat overtuigend wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een andere bak betaalt. Wij achten het cruciaal dat dit transparant is. Hierdoor kom je achteraf niet voor vervelende ontdekkingen te zitten.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalcontainer Auto

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder effectief dan op voorhand verdelen bij de bron. Slechts een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we schreven al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Wel:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes afzonderlijk verzamelen. Je hebt de optie tussen een heel gevarieerd assortiment met afvalcontainers van 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Karton

De meest gepaste rolcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je krijgt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is geschikt wanneer de containers buiten geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de horizon staat. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest gepaste grootte. Daarna beslis je hoe vaak je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Document kan wel zeven keer gerecycled worden. Tevens in je beurs scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat jouw document- en papier in de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en gebruikt als grondstof voor nieuw producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heb u nog vragen? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, taart, groentes en fruit en melkproducten. Met name op horecazaken komen deze afvalsoorten beschikbaar, maar tevens op kantoor mag je jouw organisch afval apart houden. Je spaart beduidend aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit meer herbruikbaar afval dan je denkt! Onopgemerkt bestaande een groot deel van ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen horen allemaal tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalstromen in te verzamelen, geraken je containers minder vlug vol. Daarnaast ligt het apart houden van je vuilnis tevens goed voor het omgeving. PMD kan immers hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om verse artikelen te produceren, je PMD is namelijk een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Afvalcontainer Auto

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor je PMD. We bieden diverse plastic afvalcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, kosteloze levering en nationale bereik, heb je binnen 24 uren jouw container op de verlangde locatie geplaatst. U bepaalt zelfstandig het gewenste capaciteit en hoe frequent de container geleegd moet te worden. Op deze manier weet je dus zeker dat je jouw vuilnis altijd weg kan en waar je bijdraagt aan een verbeterde omgeving door je afval te splitsen. Bestel vlug uw voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Door jouw PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, omdat wij belasten het omgeving minder indien we afval hergebruiken. Van je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. De resterende kunststof wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje binnenin (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Stevig) kunststof zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek etc.)
 • Shopper boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemisch symbool (antitranspirant, verf enz.)
 • Verpakkingen met ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend stof zit gestopt Afzonderlijk doosjes ofwel ander document
 • Pakket inclusief chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe meer vuilnis je sorteert, des te beter dat zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en ook jouw geldbeurs. Glas is een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te scheiden zijn. Glasscherven bestaan van flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder te splitsen pakt het glasafval vanwege het ruimte en massa veel ruimte bij het afval van het bedrijf in. Je kan daarom heel uit besparen op je afvalkosten. Het is tevens compleet om te hergebruiken. Ook kost het recyclen veel minder energie dan glazen om te maken van verse grondstoffen.

Komt daar op je bedrijf veel glasafval los, zoals bij de sector van de horecabedrijven, dan is een glascontainer essentieel. Heb je variërende periodes met betrekking tot drukte? wij werkt met aanpasbare overeenkomsten omdat jij het nummer containers makkelijk aanpast.

De juiste container voor glasafval

Koop het meest geschikte bakken voor je glasverval bij onze dienst. Jij hebt de keuze uit selectie uit één container van tweehonderdveertig liter en van 900 liter. Er reeds een glascontainer startend bij €13 elke maand en ook deze wordt kosteloos neergezet. Op basis van de hoeveelheid glasafval kiest jij hoe frequent ons het container komen ledigen. wij leveren de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier worden glas bewerkt

Het kost veel energie om glas om te produceren van verse grondstoffen. Glasafval is echter echter één goede grondslag. Er zit meestal ongeveer 50% oud glas in nieuw glas. Bij de verwerken doen wij onderscheid tussen wit, bruin, groen en ook bont glas. Ook worden kurken en ook deksels verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kunnen er zijn bij één heel veel lagere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heb je vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragenlijst of neem neem verbinding .

Wat is mag wel er bij het de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval die gediend had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallend jenever kruiken, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. Warmtebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet veilig en op een veilige manier vernietigt worden. Dossiervernietiging kan jij daarom beter goed organiseren. De gesloten rolcontainer van ons helpen tijdens een veilig proces voor verzameling en vernieling van jouw jouw dossiers. Discreet en ook beschermd. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heeft je 100% zekerheid dat je dossiers veilig vernietigd zijn. Na de vernieling zullen het restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je jouw dossiers niet in de het papierbak wilt gooien. Sommige documenten bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen dus beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van hoge hoeveelheden archief is zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heb je regelmatig een grote hoeveelheid afval in de gedaante van geheim document? Kies dan voor archiefvernietiging van ons U. Je krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft één gleuf waar het papier exact erin past. Als het documenten eenmaal binnen het container zitten, krijgen ze meer bij . Onze chauffeur arriveert eens de tijd bij voor het bak te ledigen en de papier plekke vernietigen in onze truck. Eveneens dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarin de container via de truck zelf is opgeheven en opengemaakt. Het content zal daarna direct vernielt.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor archiefvernietiging deponeer je jouw geheime papieren veilig in het gesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klep in het deksel kun jij de papieren in de bak werpen. Jij heeft de selectie uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw behoefte kies je de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw dossier niet op vervoer is, loop jij geen risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De verzameling van je dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden verzameld en verwoest.