Afvalcontainer Bennekom ✔️ 5 BEWEZEN GEHEIMEN

Gauw en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afval ook verdeelt, er zal steeds restafval voortdurend bestaan. Probeer dit afvalstroom heel beperkt eventueel te bewaren en je gaat merken dat deze economisch gunstig is. Via afval heel veel toevallig te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er heel zo weinig mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Bennekom

Kies bij het grootste ruimste aanbod containers en koop de beste ideale container voor je restafval. In het afvalcontainer gooi je je reeds de niet te recyclen afvalstoffen die je niet extra kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, en vensterglas thuishoren niet thuis in het restafvalcontainer. Eveneens betreffende PMD verdelen hebben wij de correcte afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam betreffende alle afvalstromingen dat bij firma’s vrijkomen. Die stromingen zouden dikwijls gescheiden verzameld geraken. Dit is verbeterd voor de leefomgeving en het geldtas.

Wat mag er in bedrijfsafval?

Op welke manier prima je je afval ook verdeelt, er gaat altijd overblijvend afval aanwezig bestaan. Tracht dit stroom van afval zo klein mogelijk te houden en je gaat zien dat dit economisch voordeelgevend is. Via afval zo zoveel toevallig te verdelen, zoals karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er heel zo weinig eventueel overblijvend afval over. Binnen de afvalcontainer gooi je al de niet-recyclebare vuil die je niet verder extra kan verdelen. Karton/karton, swill, PMD en vensterglas horen niet in de rest afvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je bent noodzakelijk afvalstromen mogelijk toevallig te sorteren. Binnen de Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het doel de doel omschreven goederen opnieuw te benutten als het mag.

Wat kost een een container afvalcontainer voor?

De tarieven voor kosten voor afvalcontainers afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom het afvalstroom, de grootte van omvang van de container alsook hoe vaak de container rolcontainer geleegd moet worden geraken. Jij vindt alle tarieven op de tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je documenten, ruiten, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In ieder onderneming komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons koop je snel en snel een van de talloze soorten afvalcontainers. Wij brengen hem gratis gedurende een etmaal in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze concurrerende kosten zie je gelijk in het orderproces. Handig, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te verzamelen, reduceer je de massa restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Doorlees dan even verder. Of bestel direct jouw restafval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos juiste ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container huren, maar ook kiezen voor een metalen rolcontainer. Een metalen afvalcontainer is solide en brandbestendig, nuttig als de vat op een publieke locatie staat. Je gaat uit meerdere groottes. De keuze is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geleegd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt gratis bij uitgezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de 12 ruime moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de productie van hernieuwbare stroom. Algemeen afval klinkt dan misschien waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie produceert maar liefst 20% van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaalresten er uitgehaald die hun route vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een functionele doel. Deze zwarte korrelige resten worden gebruikt voor het verhogen of bouwen van wegen. Helaas komen er ook verschillende giftige stoffen uit in de verbranden die in bepaalde of mindere mate echter in het milieu belanden. Om die reden moeten we volhouden met streven naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Afvalcontainer Bennekom:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. We leveren de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische lijst vind je snel de container die je vereist hebt. Bovendien verhuur je via ons heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en arriveren deze conform een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buiten. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te voeren. Praktisch voor je personeel, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De containers dichten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het afval kan. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze zal worden geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een te grote container.

Je betaald enkel voor een leging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer deze maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor vier vuilniszakken per week. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime papieren op de juiste manier worden afgebroken.

Waarom een container op wielen verhuren via ons?

Redenen een rolcontainer huren via ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij leveren een geschikte oplossing voor elk type vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Afvalcontainer Bennekom

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is samengesteld uit 6 niveaus.

Hoe hoger op de orde, hoe ecologischer de behandeling. Zo pogen wij samen met jou de volume vuilnis in jouw gemengd afval container terug te dringen, fase 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over scheiden bij de afkomst. Want zuiver afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel als kan hergebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Stap 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het natuur en draagt niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Categorieën en prijzen bedrijfsafval en gemengd afval beheer

De capaciteit voor een algemeen afval container varieert van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussenin. Je kunt selecteren voor een gunstige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om naar te ramen wat omvang het perfect bij je past? Neem dan even verbinding op met een van onze specialisten. Door onze jarenlange ervaring met afvalmaterialen weten wij juist wat je vereist hebt. En wil je een keer een extra legen of gewoonlijk een maatje grotere? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen issue!

De kosten van de containers wisselen per afvalstroom, materiaal en literinhoud. Je verhuurt bij ons altijd tegen de scherpste kosten. Gemengd afval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit ontstaat, gelijk we bespraken, door zijn effect op het milieu. Gelukkig zie je bij ons juist waarvoor je aan toe. In ons eenvoudige bestelmethode staat overtuigend wat je voor een algemeen afval container of een bepaalde alternatieve container neerlegt. Wij beschouwen het essentieel dat deze informatie helder is. Hierdoor ben je naderhand geen voor vervelende onthullingen te staan.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalcontainer Bennekom

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, want we schreven al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Gelijk je ziet zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer zetten, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes gescheiden verzamelen. Je krijgt de optie uit een heel uitgebreid aanbod van containers tussen 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest gepaste rolcontainer voor je papier en papier vind je bij ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling aan de horizon ligt. Kies, afhankelijk van je nood, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je hoe vaak je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Papier kan zelfs 7 maal hergebruikt worden. Tevens in jouw beurs scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom apart verzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat jouw papier- en karton in de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof voor nieuw producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heb u nog vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, taart, groentes en fruit en melkproducten. Vooral bij horecazaken komen deze afvalsoorten vrij, maar tevens in kantoor kunt je jouw biologisch afval apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk uit meer herbruikbaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaande één omvangrijk gedeelte uit bedrijfsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen horen allemaal bij dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten te te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel snel vol. Daarnaast is het apart houden uit je afval tevens goed voor de omgeving. PMD mag immers gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen enkele vers materialen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, jouw PMD wordt immers een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Afvalcontainer Bennekom

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een passende rolcontainer voor het je PMD. We leveren diverse kunststof rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heb je binnen 24 uur jouw afvalcontainer bij het verlangde plek geplaatst. Je bepaalt zelf de gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak het container geleegd dient te zijn. Zo weet je daarom zeker waar je jouw afval altijd kwijt kunt en dat je meewerkt aan een verbeterde omgeving door jouw vuilnis te scheiden. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, omdat we belasten het milieu minder indien we afval recycleren. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stijf) kunststof zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemische symbool (deodorant, lak etc)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander stof zit gestopt Afzonderlijk doosjes of verschillend document
 • Pakket met van chemische materialen
 • Glasscherven

Hoe meer vuilnis jezelf sorteert, des te goed dat het zal zijn voor het milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glaswerk is 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om scheiden is. Glasafval bestaat uit flesjes, potten en glasscherven. Zonder te scheiden pakt het vanwege de ruimte en ook massa veel plaats in het bedrijfsafval op. Je kunt dus flink besparen op je kosten voor afval. Het glas is ook bovendien volledig om te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen heel veel minder kracht in vergelijking met glazen om te maken uit nieuwe materialen.

Komt er op je onderneming veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de horeca, dan is één glascontainer essentieel. Heb je variërende tijdsperioden met betrekking tot drukte? wij functioneert met aanpasbare contracten omdat je het aantal bakken eenvoudig aanpast.

Het juiste bak voor glasafval

Bestel het meest geschikte bakken voor het je glasafval bij onze dienst. Jij hebt de keuze uit één container van tweehonderdveertig liters en ook met 900 liters. Er is is al één container voor glas startend bij €13 per maand en ook deze wordt kosteloos neergezet. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kiest je hoe vaak wij het bak komen ledigen. ons leveren de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het veel kracht voor het glas te maken van verse grondstoffen. Glasafval is echter echter een prima basis. Er zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glas binnen nieuw glazen. Bij de bewerken maken we verschil tussen wit, bruine, groene en gemengd glazen. Daarnaast zijn kurk en deksels verwijderd. Via het glas te recyclen, kunnen er bij één heel veel lagere temperatuur glazen gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces . Heb je vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of neem contact .

Wat is mag er zijn bij de glasverval?

Wel:

Leeg glasverval die gefungeerd heeft zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallen kruiken, bordjes, kopjes, keramiek etc. n Warmtebestendig glas, labo glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplanken etc. vallen onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief dienen veilig en ook op veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging zou jij daarom beter uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainer van ons onze dienst helpen tijdens een veilig proces voor inzameling en ook vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Papieren zullen discreet getransporteerd. Zo heb je honderd procent zekerheid dat je jouw dossiers beschermd vernietigt zijn. Na vernietiging zullen de restanten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat jij jouw dossiers niet in het papiercontainer wilt gooien. Enkele papieren bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen dus best vernielt worden. Vermoedelijk gebruik voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is echter echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid vuil in het gedaante van geheim document? Kies dan voor dossiervernietiging van ons . Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één gleuf waar het document exact erin past. Als de documenten eenmaal in het bak zijn, krijgen niemand zij meer bij handen. Onze bestuurder komt eens zoveel tijd langs voor het container te ledigen en het documenten ter plaats vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een gesloten systeem waarbij de container via de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. Het content zal daarna direct vernietigd.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging stop jij jouw geheime papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Door de klep in de deksel kun jij de papieren in het bak werpen. Jij heeft de selectie van verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kiest je de gewenste frequentie van lediging. Doordat je archief geen op het vervoer is, loop je geen risico dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kunt voor jouw dossiervernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De verzameling van jouw dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde manier worden ingezameld en vernietigd.