Afvalcontainer Brandveiligheid 🔥 14 VERRASSENDE GEHEIMEN

Gauw en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook verdeelt, er zal steeds restvuil aanwezig bestaan. Probeer deze afvalstroom heel klein mogelijk te houden en je gaat merken dat dit geldelijk voordelig is. Via afvalstoffen zo mogelijk eventueel te sorteren, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, blijft er zo min mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Brandveiligheid

Kies uit uit de ruimste assortiment rolcontainers en bestel het ideale container geschikt voor je restvuil. In de de afvalcontainer werp je al het niet niet-recyclebare vuil die je geen verder kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, en glas thuishoren niet in de rest restafvalcontainer. Eveneens omtrent PMD verdelen bezitten ons de correcte afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam betreffende alle afvalstromen welke bij bedrijven ontstaan. Dit stromen kunnen meestal gescheiden ingezameld geraken. Dat is beter betreffende de natuur en het geldbeugel.

Wat kan er in de zakelijk afval?

Hoe uitstekend je je vuil tevens scheidt, er zal steeds restvuil aanwezig zijn. Probeer deze afvalstroom dus beperkt mogelijk te bewaren en je zult zien dat deze geldelijk gunstig is. Door afval dus veel eventueel te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er dus min toevallig overblijvend afval over. In de de rest afvalcontainer gooi je je al het niet niet te recyclen vuil die je niet verder verder kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, PMD en glas thuishoren niet thuis in de het afvalcontainer.

Is het scheiden van ondernemingsafval gedwongen?

Je bent noodzakelijk afvalstromen zoveel mogelijk te verdelen. Binnen het Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel beschreven producten opnieuw te benutten waar dat lukt.

Wat kost een container een container voor bedrijfsafval?

De kosten van afvalcontainers afhankelijk afhankelijk van de stroom van afval, de grootte grootte van de container en hoe vaak de container rolcontainer ontleegd moet worden. Jij ontdekt ieder tarieven op de.

Welk aard bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je documenten, ruiten, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In elke organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons koop je snel en snel een van de talloze typen rolcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos gedurende 24 uur in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze lage prijzen zie je meteen gedurende het orderproces. Praktisch, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te ophalen, verminder je de massa restafval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Bekijk dan even verder. Of bestel direct jouw restafval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je altijd juiste verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook opteren voor een stalen vuilcontainer. Een stalen vuilcontainer is hufterproof en brandveilig, nuttig als de vat op een openbare plaats staat. Je selecteert uit verschillende volumematen. De beslissing is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geledigd moeten worden. Een algemeen afval container wordt gratis bij neergezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de 12 ruime moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de opwekking van groene energie. Restafval lijkt dan wellicht zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalbranche voorbrengt maar zowaar een vijfde van de duurzame energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaaldeeltjes er verwijderd die hun weg voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een bruikbare doel. Deze donkere korrelige resten worden toegepast voor het ophogen of creëren van wegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke substanties los in de verbranden die in bepaalde of kleinere mate desondanks in het natuur komen. Om die reden moeten we volhouden met streven naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Afvalcontainer Brandveiligheid:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door onze handige lijst ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor kosteloze plaatsing van de verlangde voordelige container en arriveren deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaal. De containers dichten goed af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank niet ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een té ruime container.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig is
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de bak als deze maar halfgevuld is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de container zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze maximale containers op wielen verschaffen zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime documenten op de correcte manier worden afgebroken.

Redenen een container op wielen huren bij ons?

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We leveren een geschikte oplossing voor elk soort vuilnis en voor elk bedrijf. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan doen we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afvalcontainer Brandveiligheid

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit 6 niveaus.

Hoe hoger op de hiërarchie, des te ecologischer de behandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de volume vuilnis in jouw gemengd afval container terug te dringen, fase 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over scheiden bij de bron. Want puur aparte afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Soorten en prijzen zakelijk afval en restafval verwijdering

De capaciteit voor een restafvalcontainer schommelt van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en elk daar tussenin. Je kan selecteren voor een voordelige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om naar te ramen welke grootte het perfect bij je past? Haal dan even aansluiting op met een van onze deskundigen. Dankzij onze vele jaren deskundigheid met afvalsoorten kennen wij exact wat je nodig hebt. En wil je een keer een aanvullend leegmaken of gewoonlijk een grootte ruimer? Dan is deze uiteraard ook geen kwestie!

De kosten van de rolcontainers variëren per afvalstroom, stof en literinhoud. Je huurt bij ons steeds tegen de scherpste kosten. Restafval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit komt, als we noemden, door haar milieubelasting. Gelukkig ervaar je bij ons precies waarvoor je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelproces is aangegeven overtuigend wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een bepaalde verschillende rolcontainer aftikt. Wij achten het belangrijk dat dit aspect helder is. Op deze manier raak je later geen voor vervelende ontdekkingen te liggen.

Hoe houd je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalcontainer Brandveiligheid

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig vervuild document kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Laat een rolcontainer zetten, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes apart verzamelen. Je krijgt de keuze uit een zeer uitgebreid assortiment met containers tussen 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je krijgt een brede keuze tussen kunststof en metalen containers. Een ijzeren container is gepast als de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling op de loer ligt. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton verwerkt

Papier kan wel 7 keer hergebruikt worden. Tevens in je beurs scheelt het beduidend wanneer je deze afvalsoort apart inzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat je papier- en papier in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verwijderd en ingezet voor basis voor nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij piepers, broden, pasta, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecazaken komen deze afvalsoorten beschikbaar, echter ook op kantoren mag je jouw organisch afval scheiden. Je bespaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit meer recyclebaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalsoorten in verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Bovendien is het scheiden van uw afval ook beter voor de milieu. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden voor verse producten te maken, jouw PMD is namelijk één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Afvalcontainer Brandveiligheid

{service1)

Bij ontdek je altijd een passende rolcontainer voor je PMD. We bieden verschillende plastic afvalcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis bezorging en nationale bereik, heb je binnen 24 uur jouw afvalcontainer bij de verlangde plek geplaatst. Je bepaalt zelf de verlangde capaciteit en op welke manier vaak het container geledigd dient te zijn. Zo weet je daarom zeker waar je jouw vuilnis steeds kwijt kan en dat je bijdraagt aan een verbeterde milieu door je afval te scheiden. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, omdat we belasten het omgeving minder minder indien we afval recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna gerecycled te worden. Het resterende kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminium laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en gomballen) (Stevig) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek etc.)
 • Shopper draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (deodorant, lak etc)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin ander stof is gestopt Afzonderlijk karton ofwel ander papier
 • Pakket met van chemische materialen
 • Glasafval

Des te veel vuilnis je sorteert, des te goed dat is ten behoeve van de milieu en je portemonnee. Glas is een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te scheiden zijn. Glasverval bestaat uit flessen, potjes en glasscherven. Zonder het te scheiden pakt het vanwege de ruimte en gewicht heel veel ruimte in het bedrijfsafval op. Je kunt dus heel uit besparen op jouw kosten voor afval. Het glas is bovendien compleet om te hergebruiken. Ook verbruikt het veel kleiner energie in vergelijking met glazen te produceren van nieuwe materialen.

Komt daar op jouw onderneming heel veel glas los, zoals in de horecabedrijven, dan is een glascontainer onmisbaar. Heb je variërende periodes met betrekking tot bezigheden? ons functioneert met aanpasbare contracten waardoor jij het aantal containers makkelijk aanpast.

Het geschikte bak voor het glasafval

Koop de meest geschikte containers voor het jouw glasafval bij onze dienst. Jij hebt de keuze van een bak met 240 liter en ook met 900 liters. Er is reeds één glascontainer vanaf €13 elke maand en ook deze worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid afval kies jij hoe frequent ons het bak komen legen. ons leveren de voordeligste service.

Zo wordt glas bewerkt

Het kost veel energie voor het glas te produceren uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter echter één goede basis. Er zit meestal ongeveer 50% oudere glas in nieuw glas. Bij de bewerken maken wij onderscheid onder wit, bruine, groene en ook bont glas. Ook zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via glas te hergebruiken, kan er bij een heel veel kleinere warmte glas gemaakt worden. Een minder milieubelastend en duurzaam proces dus. Heeft jij vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem verbinding .

Wat is mag wel er zijn bij het glasverval?

Wel:

Lege glasverval die gefungeerd had zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallen jenever kruiken, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glas, labo glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend binnen glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief dienen beschermd en ook op veilige wijze vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou je dus beter goed organiseren. De afgesloten rolcontainers van onze dienst helpen bij een beschermd proces van verzameling en vernietiging van archief. Discreet en beschermd. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heb je 100% zekerheid dat je je archief veilig vernietigd is. Na de vernieling zullen de restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je je je archief niet wil in de de papiercontainer wil gooien. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen kunnen dus beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is heel tijdrovend en omslachtig. Heeft jij frequent een grote hoeveelheid vuil in de het vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één spleet waarin het papier exact doorheen . Als het papieren al in de container zitten, krijgen zij nog in handen. Onze bestuurder komt eenmaal tijdstip langs voor het container legen en het papier plaats vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarbij de bak via het vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. De inhoud wordt daarna meteen vernietigd.

De juiste container voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij jouw geheime documenten veilig in het afgesloten rolcontainers van ons. Door het klep in het deksel kun jij het papieren in het container gooien. Jij heeft de selectie van diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw behoefte kiest je de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat je dossier niet op het transport gaat, loopt jij geen risico dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor jouw dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden ingezameld en verwoest.