Afvalcontainer Brecht ☑️ 15 LUCRATIEVE TRUCS

Vlug en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook verdeelt, er zal steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Poog deze stroom van afval heel klein toevallig te behouden en je zal merken dat het geldelijk voordeelgevend is. Door afvalstoffen zo mogelijk mogelijk te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er heel zo weinig mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Brecht

Kies van het grootste ruimste assortiment rolcontainers en koop het ideale container geschikt voor je restvuil. Binnen het container gooi je al het het niet niet te recyclen vuil dat je niet extra kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, en vensterglas horen niet thuis in de de container. Tevens omtrent PMD verdelen beschikken we de juiste correcte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de naam betreffende ieder afvalstromen welke in firma’s voortkomen. Dit stromen kunnen dikwijls apart verzameld zijn. Dat is verbeterd aangaande het milieu en de portemonnee geldtas.

Wat kan er in ondernemingsafval?

Op welke manier uitstekend je je vuil tevens sorteert, er gaat steeds restvuil voortdurend zijn. Poog dit afvalstroompje dus klein eventueel te houden en je zult zien dat het geldelijk gunstig is. Via afval zo mogelijk eventueel te sorteren, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er heel min eventueel overblijvend afval over. In de de rest afvalcontainer werp je reeds het onrecyclebare afval welke je niet meer kan scheiden. Karton/karton, swill, PMD en ruiten passen niet in de de restafvalcontainer.

Is scheiden scheiden van ondernemingsafval verplicht?

Je bent gedwongen afvalstromen mogelijk mogelijk te sorteren. Binnen het Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het het doel omschreven goederen opnieuw te aanwenden als dat kan.

Wat kost een container een container voor bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor de containers zijn afhankelijk hangt af van de de afvalstroom stroom van afval, de omvang van de rolcontainer en hoevaak hoe vaak de container rolcontainer geleegd moet zijn. Jij vindt alle tarieven op tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je papier, ruiten, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met restafval containers

In elke organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons bestel je gemakkelijk en vlug een van de verschillende typen afvalcontainers. Wij leveren hem kosteloos gedurende een dag in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze scherpe tarieven zie je meteen in het orderproces. Nuttig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te ophalen, verminder je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even verder. Of neem direct jouw restafval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd passende verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook opteren voor een ijzeren vuilcontainer. Een stalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, nuttig als de bak op een algemene plek staat. Je selecteert uit meerdere groottes. De selectie is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geledigd moeten worden. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de 12 grote moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de opwekking van groene stroom. Restafval klinkt dan misschien waardeloos, dat is het dus niet! De afvalsector produceert maar liefst een vijfde van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de laatste metalen er verwijderd die hun pad voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een nuttige toepassing. Deze zwarte korrelvormige resten worden gebruikt voor het aanvullen of creëren van straten. Helaas komen er ook allerlei gevaarlijke substanties uit gedurende de verbrandingsproces die in bepaalde of geringere mate echter in het milieu belanden. Om die reden moeten we blijven zoeken naar zo minimaal verbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Afvalcontainer Brecht:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze handige lijst vind je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaal. De bakken sluiten adequaat af zodat er niet plagen bij het vuilnis kan. Ook kan stank geen ontkomen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een té grote bak.

Je betaald alleen voor een lediging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de bak wanneer deze slechts halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor vier vuilniszakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut zeker dat geheime papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een container op wielen verhuren via ons?

Redenen een rolcontainer huren bij ons? Aangezien we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij leveren een geschikte uitkomst voor elk type vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijv. nodig is om een extra rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Afvalcontainer Brecht

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zes niveaus.

Hoe hoger op de ladder, hoe duurzamer de behandeling. Zo pogen wij samen met jou de volume afval in jouw algemeen afval container terug te dringen, fase 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over sorteren bij de afkomst. Want ongemengd aparte afvalsoorten worden zoveel mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het natuur en neemt deel niet bij aan een circulaire economie.

Soorten en prijzen zakelijk afval en restafval beheer

De volume voor een gemengd afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussenin. Je kan selecteren voor een gunstige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om bij te bepalen die omvang het goed bij je past? Neem dan gauw verbinding op met een van onze experts. Met onze jarenlange kennis met afvalsoorten begrijpen wij precies wat je nodig hebt. En wens je één keer een aanvullend legen of standaard een formaat grotere? Dan is dat uiteraard ook geen enkel kwestie!

De prijzen van de rolcontainers variëren per afvalcategorie, grondstof en literinhoud. Je huurt bij ons steeds tegen de meest voordelige prijzen. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit ontstaat, zoals we noemden, door haar milieubelasting. Gelukkig ervaar je bij ons exact waar je aan toe bent. In ons simpele bestelproces is aangegeven duidelijk wat je voor een restafvalcontainer of een andere andere container aftikt. Wij beschouwen het belangrijk dat deze informatie duidelijk is. Zo ben je naderhand nooit voor vervelende ontdekkingen te staan.

Hoe hou je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalcontainer Brecht

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Toegestaan:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, kranten en magazines. Zwaar besmet document kan je beter niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de keuze tussen een heel gevarieerd assortiment van containers van 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en karton ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een ruime keuze tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de containers buiten geplaatst zijn, of wanneer vernieling aan de loer ligt. Selecteer, afhankelijk van je nood, de meest geschikte gepaste grootte. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan zelfs 7 maal hergebruikt worden. Ook in jouw beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat jouw document- en karton in de meest efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof voor nieuwe artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, pasta, dranken, eierschelpen, patat, taart, groenten en fruit en zuivelproducten. Met name op horecazaken komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar ook in kantoren mag je jouw organisch afval apart houden. Je bespaart beduidend aan afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk uit meer herbruikbaar afval dan je denkt! Ongemerkt bestaande één omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk tot hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten in te zamelen, zitten je containers minder snel vlug gevuld. Daarnaast is het apart houden uit uw vuilnis tevens goed voor het de omgeving. PMD kan immers hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen nieuwe materialen gewonnen te worden om nieuwe producten te maken, je PMD wordt immers één grondstof!

De juiste container voor PMD en Afvalcontainer Brecht

{service1)

Bij ons vind je steeds een passende rolcontainer voor jouw PMD. Wij bieden verschillende kunststof afvalcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heeft je binnen 24 uren jouw afvalcontainer bij het verlangde plek staan. Je bepaalt zelf het gewenste capaciteit en op welke manier frequent het afvalcontainer geledigd dient te worden. Zo weet je dus vast dat je je afval steeds kwijt kunt en waar je bijdraagt voor een verbeterde omgeving door je vuilnis te scheiden. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te zamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dat is essentieel, want we belasten het milieu veel minder als we afvalstoffen recycleren. Van je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. De resterende kunststof wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stijf) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemisch teken (deodorant, verf etc)
 • Pakketten inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal zit geplaatst Afzonderlijk doosjes of verschillend papier
 • Pakket inclusief chemische stoffen
 • Glasverval

Des te meer vuilnis je scheidt, hoe goed dat het zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en jouw geldbeurs. Glaswerk blijkt één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te splitsen is. Glasverval bestaan van flesjes, potten en ook scherven. Zonder om scheiden pakt het door het volume en massa veel ruimte bij het afval van het bedrijf op. Je kan dus flink uit besparen in je kosten voor afval. Het is tevens compleet om te recyclen. Ook verbruikt het heel veel minder energie dan glaswerk om te maken uit nieuwe materialen.

Ontstaat er op je bedrijf heel veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is is één container voor glas onmisbaar. Heb je wisselende periodes qua bezigheden? ons werkt met flexibele overeenkomsten waardoor je de nummer containers makkelijk verandert.

De juiste container voor het glas restafval

Koop het beste containers voor het je glasafval op ons. Jij heeft de keuze uit een bak van tweehonderdveertig liter en met negenhonderd liter. Er is reeds één container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en ook deze worden gratis neergezet. Op basis van de hoeveelheid glasafval kies je op welke manier frequent ons het bak zullen komen legen. ons biedt de meest voordelige service.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het kost kost heel veel energie voor het het glas om te maken uit nieuwe materialen. Glasafval is echter één goede basis. Er zit meestal circa 50% oud glas binnen nieuw glas. Bij de bewerken maken wij onderscheid tussen wit, bruin, groen en ook gemengd glas. Daarnaast worden kurk en deksels verwijderd. Door glas te recyclen, kan er bij één heel veel kleinere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heeft jij vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragen of neem neem verbinding op.

Wat mag wel er zijn bij het de glasverval?

Wel:

Lege glasafval dat gefungeerd heeft als verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruiken, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. Warmtebestendig glazen, labo glas, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Je dossiers dienen beschermd en op veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging zou je dus beter uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces van verzameling en vernieling van archief. Vertrouwelijk en veilig. Documenten zullen vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft jij honderd procent zekerheid dat je jouw archief veilig vernietigt zijn. Na vernietiging worden de restanten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je jij je dossiers niet wil in het papiercontainer wil gooien. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen kunnen dus beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig veel afval in de gedaante van geheim papier? Kies voor archiefvernietiging van ons U. U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze container heeft één spleet waarin het papier exact doorheen . Wanneer het papieren eenmaal binnen het container zijn, krijgen niemand zij meer in . Onze chauffeur arriveert eenmaal in de zoveel tijd bij om het bak legen en het papier ter plekke vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een gesloten mechanisme waarin de container door de vrachtwagen zelf is opgetild en opengemaakt. De inhoud zal daarna meteen vernietigd.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop je je vertrouwelijke documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van onze dienst. Door het klep in het deksel kun je de papieren in de container gooien. Je heeft de keuze uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je behoefte kiest je de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier geen op vervoer is, loopt je geen risico dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor jouw dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en secuur dankzij een gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is zeer te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden ingezameld en vernietigd.