Afvalcontainer Dongen 🔴 11 ONTHULLENDE ZAKEN

Snel en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook sorteert, er zal steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Probeer deze stroom van afval zo beperkt toevallig te behouden en je zal merken dat het economisch gunstig is. Via afval heel mogelijk eventueel te scheiden, zoals documenten/karton, PMD, glas, en swill, blijft er zo minimaal eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Dongen

Kies uit van het grootste ruimste assortiment rolcontainers en koop het ideale rolcontainer voor je je restafval. Binnen de restafvalcontainer werp je al het niet-recyclebare afvalstoffen dat je niet verder verder kan verdelen. Karton/karton, swill, en glas horen geen in de de rest afvalcontainer. Eveneens omtrent PMD sorteren bezitten we de juiste correcte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de naam aangaande elke afvalstromingen welke binnen firma’s voortkomen. Die stromen kunnen dikwijls gescheiden verzameld worden. Dit is verbeterd voor het milieu natuur en het geldbeugel.

Wat kan er in de zakelijk afval?

Hoezo goed je je afval tevens scheidt, er gaat steeds restafval blijven bestaan. Probeer het stroom van afval zo beperkt mogelijk te bewaren en je zal opmerken dat dit geldelijk voordelig is. Via afval heel veel mogelijk te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er heel minimaal toevallig restvuil over. In het afvalcontainer gooi je je al het het niet te recyclen afvalstoffen welke je geen verder kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, PMD en vensterglas horen niet thuis in de de rest container.

Is het scheiden verdelen van zakelijk afval verplicht?

Je bent verplicht afvalstromen mogelijk mogelijk te verdelen. In de het Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat de bedoeling omschreven artikelen weer te benutten indien het mag.

Wat kost een container afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven van containers afhankelijk hangt af van het afvalstroom, de grootte van afmeting van rolcontainer alsook hoe vaak de rolcontainer ontleegd dient worden. Je ontdekt elke kosten op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je papier, ruiten, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met restafval containers

In ieder onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons koop je gemakkelijk en rap een van de vele soorten vuilcontainers. Wij brengen hem zonder kosten in 24 uur in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze concurrerende tarieven zie je meteen tijdens het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je direct zien of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Algemeen afval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te zamelen, reduceer je de massa restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Doorlees dan even verder. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds passende inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook gaan voor een stalen rolcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, nuttig als de bak op een algemene plaats staat. Je selecteert uit meerdere inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geledigd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de 12 omvangrijke moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de opwekking van duurzame stroom. Gemengd afval lijkt dan misschien zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalsector levert maar zowaar twintig procent van de duurzame energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de overgebleven metalen er uitgehaald die hun pad voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een bruikbare bestemming. Deze donkere korrelvormige resten worden toegepast voor het ophogen of bouwen van verkeerswegen. Helaas komen er ook diverse gevaarlijke stoffen uit gedurende de verbranding die in meer of mindere mate desondanks in het leefomgeving belanden. Dus moeten we volhouden met proberen naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Afvalcontainer Dongen:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door onze handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast verhuur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De containers dichten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nooit voor een té ruime bak.

Je betaald alleen voor een leging die echt nodig is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container als deze maar halfvol is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste bak is geschikt voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren bij ons?

Redenen een container op wielen verhuren via ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij leveren een geschikte uitkomst voor elk type vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan doen wij dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Afvalcontainer Dongen

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zes treden.

Hoger op de hiërarchie, des te duurzamer de verwerking. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de massa vuilnis in jouw algemeen afval container terug te dringen, fase 1. Dit realiseren wij door te adviseren over verdelen bij de afkomst. Want puur afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Stap 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Categorieën en kosten zakelijk afval en algemeen afval verwijdering

De volume voor een restafvalcontainer schommelt van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussendoor. Je mag selecteren voor een voordelige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om bij te ramen wat grootte het perfect bij je past? Neem dan even contact op met een van onze specialisten. Met onze vele jaren kennis met afvalmaterialen begrijpen wij precies wat je benodigd hebt. En wil je één keer een extra legen of gewoonlijk een grootte ruimer? Dan is dit natuurlijk ook geen kwestie!

De kosten van de bakken wisselen per afvalstroom, grondstof en volume. Je verhuurt bij ons steeds tegen de laagste kosten. Gemengd afval is een van de prijzigere afvalcategorieën. Dit komt, als we noemden, door zijn milieubelasting. Gelukkig genoeg vind je bij ons juist waarvoor je aan toe. In ons eenvoudige bestelsysteem staat helder wat je voor een specifieke algemeen afval container of een bepaalde verschillende bak betaalt. Wij beschouwen het essentieel dat dit aspect helder is. Op deze manier raak je naderhand nooit voor onaangename onthullingen te liggen.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalcontainer Dongen

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen kartonafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de keuze uit een zeer gevarieerd aanbod van containers tussen 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Dozen

De meest gepaste afvalcontainer voor je document en karton vind je op ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren container is gepast wanneer de containers buitenshuis staan, of vernieling op de horizon ligt. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Ook in je beurs bespaart het aanzienlijk als je deze afvalsoort apart inzamelt. Je kunt er bij ons op rekenen dat jouw document- en papier op de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet voor basis tot nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, taart, groenten en fruit en melkproducten. Met name bij horecazaken komen deze afvalstromen beschikbaar, maar ook op kantoor kunt je jouw organisch afval scheiden. Je spaart beduidend op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk uit meer herbruikbaar vuilnis als je denkt! Ongemerkt bestaande één omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden van je overige afvalstromen te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Bovendien ligt het scheiden uit je afval ook goed voor het de omgeving. PMD mag immers gerecycled worden. Daardoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe producten te maken, je PMD wordt namelijk één basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Afvalcontainer Dongen

{service1)

Bij vind je altijd een passende afvalcontainer voor het je PMD. Wij leveren verschillende plastic afvalcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, gratis bezorging en landelijke bereik, heeft je in 24 uren jouw afvalcontainer bij de verlangde plek geplaatst. U beslist zelfstandig de verlangde capaciteit en hoe frequent de container geleegd dient te zijn. Op deze manier ken je daarom zeker dat je je afval steeds weg kan en dat je bijdraagt aan een verbeterde milieu via je vuilnis te splitsen. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, mag het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, want wij belasten het milieu veel minder als wij afvalstoffen recycleren. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale methoden worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. De overgebleven kunststof wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Pakketten met aluminium laag binnenin (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en kauwgom) (Hard) plastic zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Shopper tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemisch symbool (antitranspirant, verf etc)
 • Pakketten inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander stof is geplaatst Los doosjes of ander document
 • Pakket met chemische stoffen
 • Glasscherven

Des te veel afval je scheidt, des te goed dat zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en je geldbeurs. Glaswerk blijkt 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te scheiden zijn. Glasverval bestaat van flesjes, potjes en glasscherven. Zonder het om scheiden pakt het glasafval door het ruimte en massa heel veel ruimte in de afval van het bedrijf op. Je kunt daarom flink uit besparen op je afvalkosten. Het glas is tevens volledig om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel kleiner kracht in vergelijking met glazen om te produceren uit nieuwe materialen.

Ontstaat er bij jouw bedrijf veel glasafval vrij, zoals in de sector van de horeca, dan een container voor glas essentieel. Bezit je wisselende tijdsperioden qua drukte? ons functioneert met flexibele overeenkomsten omdat je het aantal containers makkelijk aanpast.

De geschikte container voor glas restafval

Bestel de beste bakken voor jouw glasverval op ons. Je heeft de keuze uit selectie van een bak met 240 liter en met negenhonderd liters. Er is is al een glascontainer startend bij €13 per maand en ook dit wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van hoeveelheid glasafval kies jij op welke manier frequent ons het container komen ledigen. wij leveren het meest voordelige dienstverlening.

Zo worden het glas bewerkt

Het kost heel veel energie om glas te produceren van verse grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen één goede grondslag. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen in nieuwe glazen. Tijdens het bewerken maken wij onderscheid onder blank, bruin, groen en bont glas. Daarnaast zijn kurken en ook deksels verwijderd. Door glas te hergebruiken, kunnen er bij een veel lagere temperatuur glazen geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heeft jij vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact .

Wat mag er bij de glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasafval die gediend had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Hieronder vallen jenever kruiken, bordjes, kopjes, keramiek etc. n Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend binnen vlakglas

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet veilig en op veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging kan je daarom beter uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces voor inzameling en ook vernietiging van jouw jouw dossiers. Discreet en veilig. Documenten zullen discreet getransporteerd. Zo heb jij 100% zekerheid dat je jouw dossiers beschermd vernietigd zijn. Na de vernietiging worden de restanten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je jij je dossiers niet in de papiercontainer wil werpen. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is echter echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij regelmatig veel afval in het vorm van geheim papier? Kies dan voor archiefvernietiging van ons U. Je krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft één spleet waarin het papier precies doorheen . Wanneer het documenten eenmaal binnen de bak zitten, krijgt ze meer bij . Onze chauffeur arriveert eens zoveel tijd langs voor de container te ledigen en het papier plekke te vernielen binnen onze truck. Ook dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarin het container via de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. Het inhoud wordt vervolgens meteen vernietigd.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop je jouw vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Door het klepje in de deksel kun jij het papieren in de container werpen. Je hebt de keuze van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Omdat je archief geen op transport is, loop jij niet risico dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De verzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer goed te recyclen en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt ingezameld en verwoest.