Afvalcontainer Eigendom ☑️ 11 SIMPELE FEITEN

Vlug en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook scheidt, er zal telkens restvuil voortdurend bestaan. Tracht dit stroom van afval zo minimaal eventueel te behouden en je gaat zien dat dit economisch voordelig is. Door vuil dus veel eventueel te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er zo minimaal mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Eigendom

Kies uit het grootste ruimste gamma afvalcontainers en bestel de meest geschikte afvalcontainer voor je restvuil. In het container gooi je reeds het onrecyclebare vuil welke je geen verder kan scheiden. Documenten/karton, voedselafval, en ruiten horen niet binnen het restafvalcontainer. Eveneens betreffende PMD scheiden beschikken we het juiste container.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de naam voor alle afvalstromen welke bij bedrijven vrijkomen. Deze stromingen kunnen vaak apart opgehaald geraken. Het is goed betreffende het milieu en de geldbeugel.

Wat moet er in de zakelijk afval?

Op welke manier uitstekend je je vuil ook sorteert, er zal altijd overblijvend afval blijven bestaan. Poog het stroom van afval zo klein eventueel te bewaren en je gaat zien dat het economisch gunstig is. Via afval heel zoveel mogelijk te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er dus zo weinig mogelijk overblijvend afval over. Binnen de container werp je al het het onrecyclebare vuil welke je geen verder kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, PMD en vensterglas horen geen in de het restafvalcontainer.

Is het verdelen van zakelijk afval gedwongen?

Je blijft verplicht afvalstromen zoveel toevallig te verdelen. In het landelijk Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel de bedoeling omschreven goederen nogmaals te aanwenden indien het lukt.

Wat kost een een afvalcontainer voor?

De tarieven voor kosten voor de containers afhankelijk hangt af van de afvalstroom stroom van afval, de grootte grootte van afvalcontainer en hoe vaak de de container rolcontainer geleegd moet worden geraken. Jij ontdekt elke prijzen op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je karton, vensters, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In ieder organisatie komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons koop je gemakkelijk en rap een van de talloze typen afvalcontainers. Wij leveren hem kosteloos gedurende een etmaal in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze lage kosten zie je gelijk tijdens het bestelproces. Nuttig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Restafval is wegens zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te verzamelen, verklein je de aantal restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even voort. Of bestel direct jouw restafval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos juiste inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook opteren voor een ijzeren vuilcontainer. Een stalen vuilcontainer is hufterproof en brandbestendig, handig als de bak op een openbare locatie staat. Je kiest uit meerdere groottes. De selectie is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geleegd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn grote moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de generatie van duurzame energie. Restafval klinkt dan wellicht zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalindustrie produceert maar liefst 20% van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun weg vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een nuttige toepassing. Deze gitzwarte korrelige resten worden gebruikt voor het ophogen of aanleggen van wegen. Helaas komen er ook allerlei gevaarlijke substanties uit gedurende de verbrandingsproces die in bepaalde of kleinere mate desondanks in het milieu terecht komen. Daarom moeten we volhouden met zoeken naar zo minimaal afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Afvalcontainer Eigendom:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij bieden de kans om tegen de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige overzicht vind je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste voordelige container en arriveren deze conform een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De containers dichten adequaat af zodat er niet plagen bij het afval kan. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te grote container.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het legen van de container als deze slechts halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs plek voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat geheime documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een passende oplossing voor ieder soort vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen we dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Afvalcontainer Eigendom

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit 6 stappen.

Hoger op de hiërarchie, hoe ecologischer de verwerking. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de volume rommel in jouw gemengd afval container terug te dringen, stap 1. Dit doen wij door te aanbevelen over scheiden bij de oorsprong. Want zuiver aparte afvalmaterialen worden zoveel als kan gerecycled, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Fase 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een circulaire maatschappij.

Categorieën en kosten zakelijk afval en gemengd afval verwerking

De volume voor een algemeen afval container varieert van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en elk daar ertussen. Je kunt selecteren voor een gunstige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om in te schatten welke omvang het perfect bij je aansluit? Haal dan snel aansluiting op met één van onze experts. Met onze langdurige ervaring met afvalmaterialen kennen wij juist wat je nodig hebt. En wens je een keer een aanvullend leegmaken of standaard een formaat grotere? Dan is dat uiteraard ook geen enkel kwestie!

De kosten van de bakken verschillen per afvalstroom, stof en volume. Je huurt bij ons telkens tegen de scherpste prijzen. Algemeen afval is een van de prijzigere afvalstromen. Dit voortvloeit, zoals we bespraken, door haar milieu-impact. Gelukkig zie je bij ons juist waar je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelmethode staat vermeld overtuigend wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een bepaalde andere bak neerlegt. Wij vinden het cruciaal dat dit duidelijk is. Op deze manier raak je later nooit voor onaangename onthullingen te zitten.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalcontainer Eigendom

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papierafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar besmet document kan je beter niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk gescheiden verzamelen. Je hebt de optie tussen een zeer gevarieerd assortiment met afvalcontainers van 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en karton vind je op ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een brede selectie tussen kunststof en metalen containers. Een ijzeren container is geschikt wanneer de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vernieling aan de loer staat. Kies, naargelang van je nood, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je hoe vaak je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier behandeld

Papier kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Ook in jouw beurs scheelt het beduidend als je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat je document- en karton op de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, zoals (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, pasta, drankjes, eierschalen, patat, taart, groenten en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecazaken komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter ook op kantoor kunt je je organisch vuilnis apart houden. Je spaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van extra recyclebaar afval dan je denkt! Onopgemerkt bestaande één groot gedeelte van bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk tot hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalstromen te te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder vlug gevuld. Bovendien ligt het scheiden uit je vuilnis ook beter voor het de milieu. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen vers materialen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, je PMD wordt namelijk een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Afvalcontainer Eigendom

{service1)

Bij ons vind je steeds een passende rolcontainer voor het je PMD. We leveren verschillende plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze vlugge, kosteloze bezorging en nationale dekking, heeft je in 24 uur je container op de verlangde locatie geplaatst. U beslist zelfstandig de verlangde capaciteit en hoe vaak de afvalcontainer geledigd dient te worden. Zo ken je daarom vast dat je je vuilnis steeds kwijt kunt en dat je meewerkt voor een verbeterde omgeving via je afval te scheiden. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het milieu veel minder als we afvalstoffen hergebruiken. Uit jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te worden. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Hard) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksartikelen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (deodorant, verf etc)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander stof is gestopt Los karton of verschillend papier
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Hoe meer afval je scheidt, des te beter dat het zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en jouw portemonnee. Glaswerk is 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om scheiden is. Glasafval bestaan uit flessen, potjes en ook scherven. Zonder het te splitsen pakt het vanwege het ruimte en ook massa heel veel plaats bij de afval van het bedrijf in. Jij kan daarom flink uit besparen op jouw kosten voor afval. Het glas is ook tevens volledig te recyclen. Ook kost het heel veel minder kracht dan glazen om te produceren van verse grondstoffen.

Komt er op jouw bedrijf veel glas vrij, zoals in de sector van de horecabedrijven, dan één container voor glas essentieel. Bezit je wisselende periodes qua bezigheden? ons werkt met flexibele contracten waardoor je het aantal containers eenvoudig verandert.

De juiste container voor glasafval

Bestel de beste bakken voor je glasverval op onze dienst. Jij heeft de selectie van een bak met 240 liters en ook met 900 liters. Er reeds één container voor glas startend bij €13 elke maand en ook dit wordt kosteloos geplaatst. Op basis van hoeveelheid afval kies je hoe vaak ons het bak komen legen. wij leveren het voordeligste dienstverlening.

Zo worden glas verwerkt

Het kost heel veel energie voor het glas te maken van verse materialen. Glasverval is echter een prima basis. Er zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glas binnen nieuwe glas. Tijdens de verwerken maken we onderscheid tussen wit, bruin, groene en ook bont glazen. Daarnaast worden kurken en dekseltjes verwijderd. Via het glas te recyclen, kan er op één veel lagere temperatuur glazen gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk het frequent gestelde vragenlijst of neem neem contact op.

Wat is mag er zijn bij de glasafval?

Wel:

Leeg glasafval die gediend heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Daaronder vallend kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek etc. Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallen binnen vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Je archief moet veilig en in een veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging kan je daarom best uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces voor inzameling en ook vernietiging van jouw jouw archief. Vertrouwelijk en veilig. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb jij 100% zekerheid dat je jouw dossiers beschermd vernietigd is. Na de vernietiging worden het restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je jij je dossiers niet wil in de papierbak wil werpen. Enkele papieren bezitten geheime gegevens en kunnen kunnen daarom beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen archief is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij regelmatig veel vuil in het vorm van geheim papier? Kies voor het dossiervernietiging van ons U. U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één gleuf waarin het papier exact erin past. Als de documenten al binnen de bak zijn, krijgen zij nog bij handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal tijd bij om de container te ledigen en de documenten plekke vernietigen binnen onze truck. Eveneens dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarbij het bak door de vrachtwagen zelf is opgeheven en opengemaakt. Het inhoud wordt daarna direct vernielt.

De geschikte container voor dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop je je vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten containers op wielen van onze dienst. Via de klep in de deksel kun jij het documenten in de bak werpen. Jij hebt de selectie van verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je noden kies jij de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat je dossier geen op het transport gaat, loopt jij geen gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke manier wordt verzameld en verwoest.