Afvalcontainer Foutmelding 04 ☑️ 11 ONGEBRUIKELIJKE FEITEN

Gauw en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afval ook verdeelt, er zal telkens restvuil aanwezig bestaan. Poog het stroom van afval zo minimaal mogelijk te houden en je zult merken dat deze financieel gunstig is. Via afval heel veel toevallig te scheiden, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en swill, blijft er zo min toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Foutmelding 04

Kies bij het grootste assortiment rolcontainers en koop het meest geschikte afvalcontainer geschikt voor je restvuil. In het afvalcontainer gooi je al het het onrecyclebare vuil welke je geen verder kan sorteren. Karton/karton, swill, en ruiten horen niet thuis binnen de restafvalcontainer. Ook betreffende PMD verdelen hebben wij de juiste rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de algemene benaming betreffende ieder afvalstromen die bij bedrijven ontstaan. Die stromingen mogen meestal afzonderlijk opgehaald geraken. Dit is goed voor het leefomgeving en de geldtas.

Wat moet er in bedrijfsafval?

Hoe prima je je vuil eveneens scheidt, er zal altijd overblijvend afval blijven voorkomen. Probeer dit afvalstroompje heel klein toevallig te behouden en je zult opmerken dat deze geldelijk voordeelgevend is. Met vuil dus veel mogelijk te verdelen, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er zo zo weinig toevallig restafval over. In de de restafvalcontainer gooi je je reeds de onrecyclebare afval die je niet meer kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, PMD en vensterglas passen niet binnen de rest restafvalcontainer.

Is scheiden scheiden van zakelijk afval noodzakelijk?

Je blijft gedwongen afvalstromen mogelijk mogelijk te sorteren. Binnen de Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het de streefdoel omschreven goederen opnieuw te gebruiken waar dat het kan.

Wat kost een een container voor rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven tarieven voor de afvalcontainers zijn hangt af van de de afvalstroompje, de grootte omvang van de rolcontainer en hoe vaak de de rolcontainer geleegd moet geraken. Jij ontdekt alle tarieven op de tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je documenten, glas, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met restafval containers

In ieder onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons koop je snel en snel een van de vele varianten vuilcontainers. Wij leveren hem kosteloos in een etmaal in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze scherpe prijzen zie je meteen gedurende het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Restafval is vanwege zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te verzamelen, verklein je de aantal restafval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Lees dan even voort. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je steeds geschikte ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook gaan voor een ijzeren vuilcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is hufterproof en brandbestendig, handig als de bak op een openbare locatie staat. Je selecteert uit verschillende groottes. De selectie is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geledigd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt gratis bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de twaalf omvangrijke hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de opwekking van groene kracht. Gemengd afval schijnt dan misschien waardeloos, dat is het dus niet! De afvalsector voorbrengt maar minstens 20% van de groene stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaalresten er verwijderd die hun weg verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een functionele doel. Deze donkere korrelvormige assen worden gebruikt voor het ophogen of creëren van verkeerswegen. Helaas komen er ook verschillende gevaarlijke materialen los in de verbranding die in minstens of kleinere mate echter in het leefomgeving komen. Om die reden moeten we doorgaan met streven naar zo min mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Afvalcontainer Foutmelding 04:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om tegen de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de gewenste voordelige container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor je personeel, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een té ruime bak.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de container wanneer dit slechts halfgevuld is. Met onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de container wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren bij ons?

Waarom een container op wielen huren via onze dienstverlening? Omdat wij bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor ieder type vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien werken wij heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering in 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Afvalcontainer Foutmelding 04

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het gebied van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zestal stappen.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe duurzamer de afhandeling. Zo proberen wij samen met jou de massa rommel in jouw algemeen afval container te verlagen, stap 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over sorteren bij de afkomst. Want ongemengd afzonderlijke afvalstromen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een kringloop economie.

Typen en kosten ondernemingsafval en algemeen afval verwerking

De volume voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en alles daar ertussen. Je kan selecteren voor een voordelige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om naar te ramen die grootte het goed bij je past? Pak dan gauw aansluiting op met een van onze experts. Door onze langdurige kennis met afvalmaterialen weten wij juist wat je benodigd hebt. En wens je een keer een aanvullend leegmaken of standaard een formaat ruimer? Dan is dit uiteraard ook geen probleem!

De tarieven van de containers wisselen per afvalsoort, materiaal en capaciteit. Je huurt bij ons telkens tegen de laagste kosten. Gemengd afval is één van de kostbaardere afvalsoorten. Dit ontstaat, als we bedoelden, door zijn milieubelasting. Gelukkig zie je bij ons exact waarvoor je aan toe. In ons eenvoudige bestelproces is aangegeven overtuigend wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een andere bak aftikt. Wij achten het belangrijk dat deze informatie transparant is. Op deze manier raak je naderhand niet voor vervelende verrassingen te liggen.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalcontainer Foutmelding 04

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder effectief dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk gescheiden verzamelen. Je krijgt de keuze uit een zeer uitgebreid aanbod met containers tussen 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en papier vind je op ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een ruime keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is geschikt als de afvalcontainers buitenshuis staan, of vernieling op de loer staat. Kies, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte geschikte grootte. Daarna bepaal je hoe vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Document kan wel zeven maal hergebruikt worden. Ook in jouw beurs bespaart het beduidend als je deze afvalsoort apart verzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat je papier- en papier in de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en gebruikt voor basis tot nieuw producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog vragen? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaande van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschalen, patat, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, echter tevens in kantoren kunt je je biologisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van extra recyclebaar afval dan je denkt! Onopgemerkt bestaat één groot deel uit bedrijfsafval vaak van kunststof verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen horen stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalsoorten te te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Daarnaast is het apart houden van uw afval tevens goed voor het het milieu. PMD kan immers hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen vers materialen ontgonnen te worden om verse artikelen te maken, je PMD is namelijk een basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en Afvalcontainer Foutmelding 04

{service1)

Bij ons vind je steeds een passende rolcontainer voor jouw PMD. Wij bieden verschillende kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis levering en nationale dekking, heeft je binnen 24 uren jouw afvalcontainer bij de verlangde locatie geplaatst. U beslist zelf de verlangde capaciteit en hoe frequent het container geleegd moet te worden. Op deze manier weet je dus vast waar je jouw vuilnis steeds kwijt kunt en waar je meewerkt aan een verbeterde omgeving via je afval te scheiden. Bestel vlug je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD container, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is essentieel, omdat we belasten het omgeving minder minder als we afvalstoffen recycleren. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te zijn. De resterende kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminiumfolie laagje binnenin (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en ook gomballen) (Stijf) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemisch symbool (deodorant, verf enzovoort)
 • Pakketten met vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin ander materiaal zit gestopt Los karton ofwel ander papier
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Hoe veel vuilnis je sorteert, hoe goed dat is voor het milieu en je geldbeurs. Glas is één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om scheiden is. Glasscherven bestaan van flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder om scheiden pakt het glasafval door het ruimte en ook massa veel ruimte in het afval van het bedrijf in. Jij kan dus flink besparen op je afvalkosten. Het is tevens compleet om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het veel kleiner kracht dan glazen om te produceren uit nieuwe materialen.

Komt er op jouw bedrijf veel glas los, zoals bij de sector van de horecabedrijven, dan is één glascontainer essentieel. Heb je wisselende tijdsperioden qua bezigheden? wij functioneert samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij het nummer containers makkelijk verandert.

De juiste container voor het glasafval

Koop het beste containers voor je glasverval bij onze dienst. Jij heeft de keuze uit één container met tweehonderdveertig liter en met negenhonderd liters. Er is reeds een glascontainer startend bij €13 per maand en dit worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kies jij op welke manier vaak ons het bak zullen komen ledigen. ons biedt de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het kost heel veel kracht om glas om te maken van nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen één goede grondslag. Er zit meestal ongeveer 50% oud glas in nieuwe glas. Tijdens het bewerken maken we onderscheid onder blank, bruine, groen en gemengd glazen. Ook worden kurk en deksels verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kan er op een heel veel kleinere warmte glas geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces dus. Heeft je vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of neem verbinding .

Wat mag wel er zijn bij het de glasverval?

Wel:

Leeg glasafval die gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallend jenever kruiken, borden, koppen, aardewerk en dergelijke. Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen binnen vlakglas

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief dienen veilig en in veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging kan jij dus beter uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces van inzameling en vernietiging van archief. Discreet en ook veilig. Papieren zullen vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heb je honderd procent zekerheid dat je jouw archief beschermd vernietigt zijn. Na vernieling worden de restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat jij je dossiers niet wil in de het papiercontainer wilt werpen. Sommige documenten bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen archief is echter echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heb jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in de vorm van geheim document? Kies voor archiefvernietiging van ons U. U krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze bak heeft een spleet waarin het document precies doorheen past. Als de papieren al in het bak zijn, krijgen zij meer bij . Onze chauffeur komt eens tijd bij om het container legen en het documenten plaats te vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt door middel van een gesloten systeem waarin het container door het truck zelf wordt opgetild en opengemaakt. Het content zal daarna direct vernielt.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je je geheime documenten veilig in het afgesloten rolcontainers van ons. Door het klepje in het deksel kan je de papieren in het container werpen. Je heeft de keuze uit verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief niet op vervoer is, loop jij niet risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De verzameling van je archief verloopt veilig en secuur dankzij een gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verzameld en vernietigd.