Afvalcontainer Gieten ✔️ 13 MAKKELIJKE ZAKEN

Snel en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook scheidt, er zal steeds restafval aanwezig bestaan. Tracht dit afvalstroompje heel beperkt eventueel te bewaren en je zal zien dat deze geldelijk voordelig is. Via vuil zo zoveel toevallig te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, glas, en swill, blijft er heel zo weinig eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Gieten

Kies uit van de meest uitgebreide gamma afvalcontainers en koop de ideale afvalcontainer geschikt voor je restafval. Binnen het afvalcontainer gooi je je al het niet te recyclen vuil dat je niet verder kan sorteren. Documenten/karton, swill, en glas horen niet thuis binnen de restafvalcontainer. Tevens betreffende PMD sorteren bezitten we de juiste geschikte afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de naam aangaande ieder afvalstromen die bij bedrijven vrijkomen. Die afvalstromen zouden vaak apart opgehaald worden. Dat is goed betreffende de milieu en het portemonnee.

Wat mag wel er in zakelijk afval?

Hoe prima je je vuil eveneens sorteert, er zal steeds overblijvend afval aanwezig voorkomen. Poog het afvalstroom heel klein eventueel te behouden en je zal opmerken dat het economisch voordeelgevend is. Via afvalstoffen heel zoveel toevallig te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er dus minimaal toevallig restvuil over. Binnen de rest afvalcontainer gooi je je reeds de onrecyclebare afvalstoffen dat je niet extra kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, PMD en vensterglas horen geen in de de container.

Is het verdelen van ondernemingsafval verplicht?

Je blijft noodzakelijk afvalstromingen zoveel toevallig te verdelen. In de Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel de streefdoel beschreven producten nogmaals te benutten als dat mag.

Wat kost een container voor?

De tarieven voor tarieven van containers zijn afhankelijk hangt af van de de afvalstroom stroom van afval, de grootte van omvang van afvalcontainer alsook hoe vaak de afvalcontainer geledigd dient geraken. Je vindt je alle tarieven op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk type bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je documenten, vensters, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In iedere organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons bestel je gemakkelijk en snel een van de talloze soorten rolcontainers. Wij brengen hem zonder kosten gedurende een etmaal in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende prijzen zie je direct in het bestelproces. Nuttig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te ophalen, verminder je de massa algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Doorlees dan even verder. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je altijd geschikte ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook gaan voor een stalen rolcontainer. Een ijzeren rolcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, handig als de container op een publieke locatie staat. Je gaat uit diverse volumematen. De selectie is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geledigd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf omvangrijke actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de opwekking van groene stroom. Gemengd afval lijkt dan misschien waardeloos, dat is het echter niet! De afvalsector voorbrengt maar zowaar twintig procent van de groene energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de resterende metaalresten er geëxtraheerd die hun route vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een nuttige toepassing. Deze donkere korrelvormige slakken worden toegepast voor het ophogen of aanleggen van wegen. Helaas komen er ook verschillende gevaarlijke stoffen uit in de verbranden die in bepaalde of kleinere mate toch in het milieu terecht komen. Dus moeten we volhouden met zoeken naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainer Gieten:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om voor de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons handige overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Daarnaast verhuur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plaats, in óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig kunststof of metaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank geen ontkomen uit de bak.

De kosten van een container op wielen verhuren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het installeren van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té grote container.

Je betaald alleen voor een leging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container wanneer deze maar halfgevuld is. Met onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is geschikt voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst plek voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren bij ons? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een geschikte uitkomst voor ieder type afval en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan doen wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afvalcontainer Gieten

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zes treden.

Hoger op de orde, hoe ecologischer de afhandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid afval in jouw algemeen afval container te verlagen, fase 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over sorteren bij de bron. Want ongemengd aparte afvalmaterialen worden zoveel als kan gerecycled, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een kringloop systeem.

Typen en prijzen ondernemingsafval en restafval verwijdering

De capaciteit voor een restafvalcontainer schommelt van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar ertussen. Je mag selecteren voor een voordelige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om in te ramen welke grootte het perfect bij je past? Neem dan even aansluiting op met een van onze specialisten. Dankzij onze langdurige ervaring met afvalstromen begrijpen wij precies wat je vereist hebt. En wil je eenmalig een meer legen of standaard een formaat grotere? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen kwestie!

De prijzen van de rolcontainers verschillen per afvalcategorie, grondstof en volume. Je verhuurt bij ons altijd tegen de laagste prijzen. Algemeen afval is één van de prijzigere afvalstromen. Dit voortvloeit, gelijk we bedoelden, door haar milieu-impact. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons exact voor wat je te maken hebt. In ons simpele bestelmethode is aangegeven duidelijk wat je voor een gemengd afval container of een alternatieve bak neerlegt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit aspect transparant is. Zo kom je naderhand geen voor nare verrassingen te zitten.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalcontainer Gieten

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder effectief dan vooraf verdelen bij de bron. Slechts een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk gescheiden inzamelen. Je hebt de optie uit een heel uitgebreid aanbod van afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De correcte container voor Papier en Karton

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en karton vind je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een brede keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen container is geschikt wanneer de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vandalisme op de loer staat. Kies, naargelang uit je nood, de meest geschikte grootte. Daarna beslis je hoe frequent je container(s) geledigd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Tevens in je portemonnee bespaart het aanzienlijk als je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat je papier- en karton op de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof tot nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer huren maar heeft u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem contact contact.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, zoals (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, brood, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, taart, groentes en vruchten en melkproducten. Vooral op horecagelegenheden ontstaan deze afvalsoorten beschikbaar, maar tevens op kantoor kunt je jouw biologisch afval apart houden. Je bespaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk van meer recyclebaar afval als je vermoedt! Ongemerkt bestaat één omvangrijk deel uit bedrijfsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen horen stuk voor stuk tot hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten te te zamelen, geraken je afvalcontainers minder vlug gevuld. Bovendien is het scheiden van uw afval ook goed voor het milieu. PMD kan namelijk gerecycled worden. Hierdoor hoeven er geen enkele nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om verse producten te produceren, jouw PMD is immers een basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Afvalcontainer Gieten

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een passende afvalcontainer voor je PMD. We bieden verschillende plastic afvalcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze vlugge, kosteloze levering en landelijke dekking, heeft je in 24 uren jouw afvalcontainer bij het gewenste plek geplaatst. Je beslist zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en hoe frequent het container geledigd moet te worden. Zo weet je daarom vast dat je je afval steeds kwijt kan en waar je meewerkt aan een verbeterde milieu door jouw vuilnis te splitsen. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, omdat we belasten het omgeving minder minder als we afval hergebruiken. Van je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en gomballen) (Stijf) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek etc.)
 • Shopper boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemisch teken (antitranspirant, lak etc)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin verschillend stof is gestopt Los doosjes of ander document
 • Verpakking inclusief chemische stoffen
 • Glasafval

Des te veel vuilnis je scheidt, des te beter dat zal zijn ten behoeve van het milieu en jouw portemonnee. Glas blijkt één van de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om splitsen zijn. Glasscherven bestaat uit flessen, potjes en scherven. Zonder het om scheiden neemt het door de volume en gewicht heel veel ruimte bij de afval van het bedrijf op. Je kan dus flink uit besparen in je kosten voor afval. Het is ook bovendien volledig om te recyclen. Daarnaast verbruikt het recyclen veel minder energie dan glaswerk om te produceren van nieuwe materialen.

Ontstaat er op jouw onderneming veel glasafval los, bijvoorbeeld in de sector van de horecabedrijven, dan een glascontainer essentieel. Heb je wisselende periodes qua bezigheden? ons werkt met aanpasbare contracten omdat jij het aantal bakken makkelijk aanpast.

De juiste bak voor het glas restafval

Koop het beste bakken voor het je glasverval bij onze dienst. Jij heeft de keuze van één bak met 240 liters en van negenhonderd liter. Er reeds een glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en dit worden kosteloos geplaatst. Op basis van hoeveelheid glasafval kiest jij hoe frequent wij de container zullen komen legen. wij leveren de meest voordelige service.

Zo wordt glas bewerkt

Het kost veel kracht om het glas om te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter één goede basis. Er zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glas in nieuwe glas. Bij het verwerken maken we onderscheid onder blank, bruine, groene en gemengd glazen. Daarnaast zijn kurk en ook dekseltjes verwijderd. Via het glas om te recyclen, kan er op een heel veel kleinere temperatuur glazen gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en duurzaam proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of contact op.

Wat mag er bij het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gediend had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallend jenever kruikjes, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. n Warmtebestendig glas, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallend binnen glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en ook op veilige manier vernietigt te worden. Archiefvernietiging kan jij daarom beter goed regelen. Het gesloten rolcontainers van onze dienst helpen tijdens een beschermd proces voor verzameling en ook vernietiging van jouw archief. Discreet en beschermd. Papieren worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heeft jij honderd procent zekerheid dat je jouw archief beschermd vernietigd is. Na vernieling zullen het restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat jij jouw archief niet wil in de de papierbak wilt gooien. Sommige papieren bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom best vernielt . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is echter echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb jij frequent veel vuil in de de vorm van vertrouwelijk document? Kies voor dossiervernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één gleuf waarin het document precies doorheen . Als het papieren eenmaal binnen het bak zijn, krijgen niemand ze nog in handen. Onze bestuurder arriveert eens in zoveel tijd bij om het bak legen en de papier plekke te vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten systeem waarin de container via het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. Het content zal vervolgens meteen vernielt.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging stop je jouw vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Door het klep in de deksel kan jij het papieren in de bak gooien. Jij hebt de selectie van verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kiest je de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief geen op het vervoer gaat, loop je geen gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kan voor je archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van jouw dossier gebeurt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier worden ingezameld en vernietigd.