Afvalcontainer Goes ᐅ 11 OPZIENBARENDE FEITEN

Gauw en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook sorteert, er zal steeds restafval voortdurend bestaan. Probeer deze afvalstroompje dus beperkt eventueel te behouden en je zult opmerken dat deze geldelijk voordeelgevend is. Via vuil zo mogelijk toevallig te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er dus minimaal mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Goes

Selecteer uit het ruimste assortiment containers en bestel de het ideale container voor je je restafval. Binnen de afvalcontainer gooi je al het het niet niet-recyclebare afvalstoffen dat je geen extra kan verdelen. Karton/karton, swill, en vensterglas horen geen in de de restafvalcontainer. Eveneens omtrent PMD sorteren hebben we de juiste geschikte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam voor elke afvalstromen die bij ondernemingen ontstaan. Deze stromen mogen dikwijls afzonderlijk ingezameld worden. Het is verbeterd voor het milieu milieu en het portemonnee.

Wat mag er in zakelijk afval?

Op welke manier prima je je afvalstoffen eveneens verdeelt, er zal altijd restafval aanwezig voorkomen. Poog dit afvalstroompje heel minimaal toevallig te behouden en je gaat opmerken dat dit geldelijk gunstig is. Door afval dus zoveel eventueel te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en swill, blijft er zo minimaal mogelijk restafval over. In de afvalcontainer gooi je al het niet niet-recyclebare vuil die je niet verder extra kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, PMD en vensterglas passen niet in de de rest container.

Is het sorteren van ondernemingsafval gedwongen?

Je blijft noodzakelijk afvalstromingen zoveel eventueel te verdelen. In de het landelijk Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het het bedoeling vermeld artikelen opnieuw te benutten als dat het mag.

Wat kost een container voor rolcontainer bedrijfsafval?

De kosten voor containers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroom, de afmeting van de afvalcontainer alsook hoe vaak de rolcontainer geledigd moet geraken. Je vindt elke tarieven op de de tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je papier, ruiten, swill en PMD scheiden. Ook dragen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In iedere onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons koop je eenvoudig en vlug een van de talloze typen rolcontainers. Wij brengen hem zonder kosten in een etmaal in heel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende tarieven zie je direct gedurende het bestelproces. Nuttig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt economiseren met een restafval container. Gemengd afval is door zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes apart in te ophalen, verminder je de massa algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Doorlees dan even verder. Of neem direct jouw restafval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos geschikte verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container huren, maar ook gaan voor een ijzeren vuilcontainer. Een stalen vuilcontainer is solide en brandbestendig, handig als de container op een algemene locatie staat. Je selecteert uit verschillende inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) ontdaan moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt gratis bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn grote hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de opwekking van groene kracht. Algemeen afval schijnt dan misschien zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalbranche produceert maar zowaar een vijfde van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun pad verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een bruikbare bestemming. Deze zwarte korrelvormige resten worden ingezet voor het verhogen of aanleggen van wegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse gevaarlijke substanties los in de verbranden die in minstens of kleinere mate desondanks in het natuur terecht komen. Daarom moeten we volhouden met streven naar zo min mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Afvalcontainer Goes:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. Wij leveren de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze handige lijst ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust kunststof of metaal. De bakken dichten adequaat af zodat er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een té grote bak.

Je betaald alleen voor een leging die echt nodig is
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak als dit maar halfvol is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste container is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer verhuren bij ons?

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij leveren een passende oplossing voor elk type afval en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Afvalcontainer Goes

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is gevormd uit 6 niveaus.

Naarmate je hoger op de orde, hoe duurzamer de afhandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de volume vuilnis in jouw restafvalcontainer te verlagen, fase 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over verdelen bij de afkomst. Want ongemengd afzonderlijke afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Soorten en tarieven zakelijk afval en restafval verwerking

De volume voor een gemengd afval container schommelt van 240 liter tot wel 2500 liter en elk daar tussendoor. Je kunt kiezen voor een betaalbare synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om bij te bepalen wat omvang het beste bij je aansluit? Pak dan snel contact op met een van onze experts. Dankzij onze langdurige ervaring met afvalstromen begrijpen wij exact wat je nodig hebt. En wens je een keer een aanvullend leegmaken of standaard een maatje groter? Dan is deze uiteraard ook geen kwestie!

De tarieven van de rolcontainers wisselen per afvalcategorie, materiaal en capaciteit. Je least bij ons steeds tegen de scherpste kosten. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalsoorten. Dit ontstaat, gelijk we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkig ervaar je bij ons precies waarvoor je te maken hebt. In ons simpele bestelmethode staat vermeld overtuigend wat je voor een algemeen afval container of een bepaalde alternatieve container neerlegt. Wij vinden het cruciaal dat dit helder is. Zo kom je naderhand niet voor nare ontdekkingen te staan.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalcontainer Goes

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, want we schreven al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim archief. Zoals je ziet zijn er daarom flink wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Ja:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes afzonderlijk inzamelen. Je hebt de optie uit een erg divers assortiment van afvalcontainers tussen 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Dozen

De meest gepaste rolcontainer voor je document en karton ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt wanneer de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vandalisme aan de horizon ligt. Selecteer, afhankelijk uit je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je op welke manier frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton verwerkt

Document kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Tevens in je beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je kunt er bij ons op rekenen dat jouw papier- en papier op de meest doelmatige, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof tot nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecazaken komen deze afvalsoorten vrij, maar ook op kantoor kunt je jouw organisch vuilnis apart houden. Je spaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk van extra recyclebaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk deel uit bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen horen allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalstromen in verzamelen, geraken je containers minder snel vlug gevuld. Bovendien is het scheiden uit uw vuilnis ook beter voor het de milieu. PMD kan namelijk hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden voor verse producten te maken, je PMD wordt immers een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Afvalcontainer Goes

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor het je PMD. Wij bieden diverse kunststof afvalcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis bezorging en nationale bereik, heb je in 24 uur je container bij de verlangde locatie staan. U bepaalt zelf het gewenste capaciteit en hoe frequent het container geledigd dient te worden. Op deze manier weet je dus vast waar je jouw vuilnis steeds weg kan en dat je bijdraagt voor een beter milieu via je vuilnis te splitsen. Bestel snel je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, want wij belasten het omgeving veel indien wij afvalstoffen hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te worden. Het overgebleven plastic wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en kauwgom) (Hard) plastic waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek etc.)
 • Draagtas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, lak etc)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar ander stof is geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel verschillend papier
 • Pakket inclusief van chemische materialen
 • Glasscherven

Hoe meer vuilnis jezelf scheidt, des te goed dat zal zijn ten behoeve van de milieu en ook je portemonnee. Glas is één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om scheiden is. Glasscherven bestaan uit flessen, potjes en scherven. Zonder het om scheiden pakt het glasafval vanwege het volume en gewicht heel veel ruimte bij de bedrijfsafval op. Jij kunt daarom flink uit besparen op jouw afvalkosten. Het glas is tevens volledig te recyclen. Ook kost het recyclen veel minder kracht in vergelijking met glaswerk om te produceren van nieuwe materialen.

Komt daar op je onderneming heel veel glas vrij, bijvoorbeeld in de sector van de horecabedrijven, dan is is een container voor glas onmisbaar. Bezit je wisselende periodes qua bezigheden? wij functioneert met aanpasbare overeenkomsten omdat jij het aantal bakken eenvoudig verandert.

Het geschikte bak voor het glas restafval

Koop de beste containers voor het jouw glasverval bij ons. Jij heeft de keuze uit keuze uit een bak van tweehonderdveertig liters en met 900 liters. Er is reeds één glascontainer vanaf €13 per maandelijkse periode en ook deze worden gratis geplaatst. Afhankelijk van hoeveelheid glasafval kiest jij op welke manier frequent wij de bak zullen komen ledigen. wij biedt het voordeligste dienstverlening.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het veel energie voor het glas te maken van nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen een prima grondslag. Daar zitten meestal ongeveer 50% oudere glazen in nieuwe glazen. Tijdens het bewerken maken wij onderscheid onder blank, bruine, groene en ook gemengd glazen. Daarnaast zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Via glas om te recyclen, kunnen er bij één heel veel lagere temperatuur glas geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk dan de frequent gestelde vragenlijst of contact .

Wat mag wel er zijn bij het het glasverval?

Wel:

Lege glasafval die gediend had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallend jenever kruikjes, borden, kopjes, aardewerk etc. n Hittebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Je archief moet beschermd en ook op een veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan je daarom beter uitstekend organiseren. De afgesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen bij een veilig proces van verzameling en ook vernieling van jouw archief. Discreet en veilig. Documenten zullen vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heb jij 100% zekerheid dat je je archief veilig vernietigd zijn. Na de vernietiging worden het restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je jij jouw archief niet in de de papierbak wil gooien. Sommige documenten bevatten geheime gegevens en kunnen kunnen daarom beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heb je regelmatig veel vuil in het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies voor het archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze bak bevat een gleuf waarin het document exact erin . Als de papieren al binnen het bak zijn, krijgt niemand ze meer bij . Onze bestuurder komt eenmaal in de zoveel tijd langs voor de container legen en het papier plekke vernielen in onze truck. Eveneens dit werkt middels een afgesloten mechanisme waarbij de bak door het vrachtwagen zelf is opgeheven en opengemaakt. Het content zal daarna meteen vernielt.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer je je geheime papieren veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Via de klepje in het deksel kun jij het papieren in het container werpen. Jij heeft de selectie van verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Doordat je archief niet op het vervoer is, loop jij niet gevaar dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is zeer te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier worden ingezameld en vernietigd.