Afvalcontainer Hellendoorn ☑️ 15 VERBIJSTERENDE ZAKEN

Snel en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook scheidt, er zal steeds overblijvend afval aanwezig bestaan. Tracht deze afvalstroom dus beperkt mogelijk te bewaren en je zult zien dat het financieel voordeelgevend is. Via afvalstoffen heel veel toevallig te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er zo zo weinig eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Hellendoorn

Selecteer uit de grootste assortiment containers en bestel de beste beste afvalcontainer geschikt voor je restafval. In de de restafvalcontainer gooi je al het de niet-recyclebare afval die je niet meer kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, en ruiten horen geen binnen het container. Eveneens omtrent PMD sorteren bezitten wij de juiste juiste container.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de naam voor alle afvalstromen welke in firma’s ontstaan. Deze stromen zouden dikwijls apart verzameld geraken. Dit is goed aangaande het natuur en het portemonnee.

Wat kan er binnen bedrijfsafval?

Op welke manier prima je je afval eveneens scheidt, er zal steeds overblijvend afval blijven zijn. Probeer het stroom van afval dus minimaal mogelijk te bewaren en je zal opmerken dat het geldelijk gunstig is. Met afval dus veel toevallig te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er heel zo weinig mogelijk restafval over. In de de afvalcontainer gooi je je reeds het niet onrecyclebare afval welke je niet meer kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, PMD en glas passen niet thuis in de de rest restafvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van ondernemingsafval verplicht?

Je wordt gedwongen afvalstromen zoveel mogelijk te verdelen. In de de Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het bedoeling omschreven artikelen nogmaals te benutten indien dat het kan.

Wat kost een een container bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven voor de rolcontainers afhankelijk afhankelijk van het afvalstroompje, de grootte van grootte van de container alsook hoe vaak de container geledigd container geleegd moet geraken. U vindt ieder prijzen op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je papier, ruiten, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In ieder organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons bestel je eenvoudig en snel een van de vele soorten rolcontainers. Wij brengen hem gratis in een etmaal in heel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze scherpe kosten zie je direct tijdens het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Restafval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te zamelen, verklein je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even voort. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos geschikte inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook gaan voor een metalen rolcontainer. Een stalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, handig als de bak op een publieke plaats staat. Je gaat uit meerdere inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, op basis van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geleegd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de 12 ruime moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de opwekking van duurzame energie. Algemeen afval klinkt dan misschien zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalsector produceert maar minstens twintig procent van de groene stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de overgebleven metalen er geëxtraheerd die hun pad voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een bruikbare doel. Deze gitzwarte korrelvormige resten worden gebruikt voor het verhogen of aanleggen van straten. Helaas komen er ook allerlei gevaarlijke stoffen vrij in de verbranding die in minstens of geringere mate desondanks in het milieu terecht komen. Daarom moeten we volhouden met streven naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainer Hellendoorn:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons praktische overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor gratis installatie van de gewenste goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Handig voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust kunststof of metaal. De bakken dichten goed af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een té ruime container.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig is
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak als dit slechts halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen zeker dat geheime papieren op de correcte manier worden afgebroken.

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We leveren een geschikte oplossing voor ieder soort vuilnis en voor elk bedrijf. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijv. nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 u
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afvalcontainer Hellendoorn

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het gebied van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit 6 stappen.

Hoe hoger op de ladder, des te ecologischer de verwerking. Zo trachten wij samen met jou de massa rommel in jouw algemeen afval container te verminderen, fase 1. Dit realiseren wij door te adviseren over sorteren bij de oorsprong. Want zuiver aparte afvalmaterialen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een circulaire maatschappij.

Soorten en prijzen zakelijk afval en gemengd afval beheer

De volume voor een algemeen afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je mag selecteren voor een voordelige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om naar te ramen die omvang het perfect bij je past? Neem dan snel aansluiting op met één van onze deskundigen. Door onze langdurige kennis met afvalstromen begrijpen wij juist wat je vereist hebt. En wil je eenmalig een aanvullend lediging of standaard een maatje groter? Dan is dit uiteraard ook geen enkel issue!

De prijzen van de bakken verschillen per afvalsoort, materiaal en volume. Je verhuurt bij ons altijd tegen de scherpste tarieven. Algemeen afval is één van de prijzigere afvalsoorten. Dit voortvloeit, gelijk we noemden, door zijn milieubelasting. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons juist waar je aan toe bent. In ons simpele bestelsysteem staat overtuigend wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een bepaalde verschillende container aftikt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit aspect transparant is. Op deze manier kom je later niet voor vervelende onthullingen te staan.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalcontainer Hellendoorn

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier goed recyclebare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de bron. Slechts een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we schreven al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele typen papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je hebt de keuze uit een erg uitgebreid assortiment van containers van 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We beschikken over een landelijke bereik en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een metalen afvalcontainer is gepast wanneer de afvalcontainers buitenshuis staan, of vernieling op de horizon staat. Selecteer, afhankelijk van je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan wel 7 maal hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je kunt er op ons aan rekenen dat je document- en karton op de meest doelmatige, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof tot nieuw artikelen. Wil je je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, broden, deegwaren, drankjes, eierschelpen, patat, gebak, groenten en fruit en zuivelproducten. Met name op horecazaken komen deze soorten afvalstromen beschikbaar, echter ook op kantoren kunt je je biologisch vuilnis apart houden. Je spaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit meer recyclebaar afval als je vermoedt! Ongemerkt bestaat een groot deel van bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren stuk voor stuk tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalstromen te te verzamelen, geraken je containers minder snel snel gevuld. Daarnaast ligt het apart houden van je vuilnis ook goed voor het de milieu. PMD mag immers gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen nieuwe materialen gewonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, jouw PMD is immers een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Afvalcontainer Hellendoorn

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. We bieden diverse kunststof rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze vlugge, kosteloze levering en landelijke dekking, heb je binnen 24 uren je afvalcontainer bij het verlangde plek geplaatst. Je bepaalt zelf de verlangde capaciteit en op welke manier frequent het container geleegd dient te zijn. Zo weet je dus zeker dat je je afval altijd kwijt kunt en waar je meewerkt voor een verbeterde milieu via je afval te splitsen. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, want we belasten het omgeving minder indien we afvalstoffen recycleren. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om daarna hergebruikt te zijn. De overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en kauwgom) (Stevig) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek etc.)
 • Boodschappentas tassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemische teken (deodorant, verf enzovoort)
 • Pakketten met of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin verschillend stof zit gestopt Los doosjes ofwel ander papier
 • Verpakking inclusief gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Des te veel afval jezelf sorteert, hoe goed dat is ten behoeve van het milieu en ook je geldbeurs. Glaswerk is één van de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te scheiden is. Glasverval bestaat uit flesjes, potjes en ook scherven. Zonder het te scheiden neemt het vanwege de volume en ook massa veel plaats bij de afval van het bedrijf op. Je kan dus flink uit besparen in je afvalkosten. Het glas is tevens compleet om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het recyclen veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk om te maken uit verse materialen.

Ontstaat daar op je onderneming heel veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de horeca, dan een glascontainer essentieel. Heb je wisselende tijdsperioden qua drukte? ons functioneert met flexibele contracten waardoor jij de nummer containers eenvoudig verandert.

Het juiste bak voor het glasafval

Koop de beste containers voor je glasafval bij ons. Je hebt de keuze uit selectie uit een bak met tweehonderdveertig liter en ook van negenhonderd liters. Er is al een glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en ook dit wordt gratis neergezet. Op basis van hoeveelheid glasafval kiest jij op welke manier frequent wij het container komen ledigen. wij leveren het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden glas verwerkt

Het kost veel kracht om het glas te maken uit verse materialen. Glasafval is echter daarentegen één goede grondslag. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oudere glas in nieuw glas. Tijdens de bewerken maken we verschil onder blank, bruine, groene en ook gemengd glazen. Ook worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via het glas om te recyclen, kunnen er bij één heel veel lagere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heeft jij vraagstukken? Bekijk de frequent gestelde vragenlijst of neem verbinding .

Wat mag er bij het glasverval?

Wel:

Leeg glasverval dat gediend had als verpakking

NIET:

Aardewerk, steen, porselein. Hieronder vallend jenever kruiken, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Je archief dienen veilig en ook op veilige wijze vernietigt worden. Dossiervernietiging zou je daarom beter uitstekend organiseren. De afgesloten rolcontainers van ons ons helpen bij een veilig proces voor inzameling en vernietiging van jouw jouw dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Documenten worden discreet getransporteerd. Zo heeft je 100% garantie dat jouw dossiers beschermd vernietigt zijn. Na de vernietiging zullen de restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je jouw dossiers niet in de papiercontainer wilt gooien. Sommige documenten bevatten vertrouwelijke informatie en dus beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge hoeveelheden dossiers is echter echter heel tijdrovend en omslachtig. Heeft jij frequent veel vuil in de de vorm van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat een gleuf waarin het papier precies erin past. Wanneer de papieren al in de bak zitten, krijgen ze meer bij handen. Onze bestuurder komt eenmaal in zoveel tijdstip langs om de bak ledigen en het papier ter plaats te vernielen in onze truck. Eveneens dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarbij het bak door het vrachtwagen zelf is opgeheven en opengemaakt. De inhoud wordt vervolgens direct vernietigd.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging deponeer je je vertrouwelijke documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Door de klepje in het deksel kun jij het documenten in de bak gooien. Jij heeft de selectie van diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je noden kies jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief niet op het transport is, loop je niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kan voor jouw archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij een gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt ingezameld en vernietigd.