Afvalcontainer Hurem ✔️ 14 OPZIENBARENDE TIPS

Gauw en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Poog deze stroom van afval dus beperkt eventueel te behouden en je zal opmerken dat dit economisch gunstig is. Met afvalstoffen zo zoveel toevallig te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er dus minimaal toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Hurem

Selecteer uit het ruimste gamma containers en koop het meest geschikte afvalcontainer geschikt voor je restvuil. In de de rest afvalcontainer gooi je je al de niet-recyclebare vuil die je geen extra kan scheiden. Karton/karton, swill, en glas thuishoren geen in de het afvalcontainer. Eveneens omtrent PMD sorteren hebben wij het geschikte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam aangaande alle afvalstromen welke binnen bedrijven voortkomen. Dit stromen zouden vaak apart opgehaald zijn. Dit is goed aangaande het milieu leefomgeving en het geldtas.

Wat mag wel er binnen ondernemingsafval?

Hoezo prima je je vuil tevens sorteert, er zal steeds restvuil blijven bestaan. Tracht deze stroom van afval dus beperkt toevallig te houden en je zult zien dat deze geldelijk voordeelgevend is. Met afvalstoffen dus veel toevallig te verdelen, zoals karton/karton, PMD, glas, en swill, blijft er heel minimaal toevallig overblijvend afval over. In het afvalcontainer werp je al het de onrecyclebare afval welke je geen verder kan scheiden. Documenten/karton, swill, PMD en glas passen niet thuis in de de rest container.

Is het scheiden sorteren van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je wordt noodzakelijk afvalstromingen zoveel eventueel te sorteren. In het landelijk Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel streefdoel beschreven artikelen weer te gebruiken indien dat het mag.

Wat kost een een container afvalcontainer voor?

De prijzen voor de containers zijn afhankelijk van de afvalstroompje, de grootte van de rolcontainer en hoevaak hoe vaak de de container geledigd afvalcontainer geledigd moet geraken. Jij vindt je ieder tarieven op de tarievenpagina de.

Welk soort afval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je documenten, ruiten, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In ieder onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en vlug een van de talloze typen afvalcontainers. Wij brengen hem zonder kosten in een dag in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende kosten zie je gelijk in het bestelproces. Praktisch, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te ophalen, verminder je de massa algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even voort. Of bestel direct jouw restafval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos juiste verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container huren, maar ook opteren voor een metalen afvalcontainer. Een stalen vuilcontainer is hufterproof en brandveilig, praktisch als de bak op een publieke plek staat. Je kiest uit meerdere inhoudsmaten. De keuze is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geleegd moeten geraken. Een gemengd afval container wordt gratis bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de twaalf grote actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de opwekking van duurzame kracht. Gemengd afval lijkt dan eventueel waardeloos, dat is het dus niet! De afvalbranche produceert maar minstens 20% van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de resterende metalen er verwijderd die hun pad voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een nuttige toepassing. Deze donkere korrelige slakken worden toegepast voor het aanvullen of bouwen van straten. Jammer genoeg komen er ook allerlei giftige materialen uit gedurende de verbranding die in meer of kleinere mate toch in het milieu belanden. Om die reden moeten we doorgaan met proberen naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Afvalcontainer Hurem:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. Wij leveren de mogelijkheid om voor de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij ons praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor gratis installatie van de gewenste goedkope container en arriveren deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten goed af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan stank geen ontkomen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze zal worden geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een te ruime bak.

Je betaalt enkel voor een leging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het legen van de bak als dit slechts halfgevuld is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per week. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs plek voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte manier verwerkt

Bij ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer huren via ons?

Redenen een rolcontainer huren bij ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij leveren een geschikte oplossing voor elk type afval en voor ieder onderneming. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Afvalcontainer Hurem

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is gevormd uit zes niveaus.

Hoe hoger op de hiërarchie, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo proberen wij samen met jou de massa afval in jouw gemengd afval container te verminderen, fase 1. Dit bereiken wij door te adviseren over verdelen bij de oorsprong. Want ongemengd afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te vermijden, want dit is nadelig voor het milieu en draagt niet bij aan een circulaire economie.

Categorieën en kosten bedrijfsafval en algemeen afval beheer

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot wel 2500 liter en elk daar ertussen. Je mag opteren voor een voordelige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om in te schatten die omvang het goed bij je past? Haal dan gauw aansluiting op met één van onze deskundigen. Met onze jarenlange deskundigheid met afvalmaterialen kennen wij exact wat je nodig hebt. En wens je eenmalig een extra legen of regulier een grootte groter? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de rolcontainers variëren per afvalcategorie, materiaal en literinhoud. Je least bij ons steeds tegen de scherpste kosten. Algemeen afval is een van de duurdere afvalcategorieën. Dit ontstaat, zoals we bedoelden, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons exact voor wat je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelsysteem is aangegeven duidelijk wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een bepaalde verschillende bak neerlegt. Wij achten het cruciaal dat dit transparant is. Hierdoor kom je later geen voor nare ontdekkingen te liggen.

Hoe hou je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalcontainer Hurem

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes gescheiden inzamelen. Je hebt de optie tussen een erg divers assortiment van containers tussen 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papieren en Karton

De meest gepaste afvalcontainer voor je papier en papier vind je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een ruime selectie tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren container is gepast wanneer de containers buitenshuis staan, of vandalisme aan de horizon ligt. Selecteer, naargelang van je nood, de meest geschikte geschikte grootte. Vervolgens bepaal je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan wel zeven maal gerecycled worden. Tevens in je portemonnee bespaart het aanzienlijk als je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je kunt er bij ons op rekenen dat jouw papier- en karton in de meest doelmatige, ecologische en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en ingezet voor grondstof voor nieuw producten. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, brood, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral op horecazaken komen deze soorten afvalsoorten vrij, echter tevens in kantoren mag je je organisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit meer herbruikbaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaande één omvangrijk deel van ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je overige afvalstromen in te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vol. Daarnaast ligt het scheiden uit uw vuilnis ook goed voor de milieu. PMD mag immers hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, jouw PMD wordt namelijk een grondstof!

De juiste container voor het PMD en Afvalcontainer Hurem

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor je PMD. Wij bieden diverse kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de vlugge, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heb je in 24 uur jouw container bij het verlangde plek staan. Je beslist zelf het gewenste capaciteit en op welke manier frequent het container geleegd moet te zijn. Zo weet je dus vast waar je jouw afval steeds kwijt kunt en waar je meewerkt aan een verbeterde milieu door je vuilnis te splitsen. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, want wij belasten het omgeving veel minder als wij afval recycleren. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. Het resterende kunststof wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje binnenin (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en ook gomballen) (Hard) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (bakken, aftaprek etc.)
 • Boodschappentas tassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemische symbool (deodorant, lak enz.)
 • Pakketten met vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal zit gestopt Afzonderlijk karton ofwel ander papier
 • Pakket met gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Des te meer afval je scheidt, hoe beter dat het is voor de milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glaswerk blijkt één uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om scheiden zijn. Glasverval bestaat uit flessen, potjes en glasscherven. Zonder het om splitsen neemt het door het volume en ook massa veel ruimte in de bedrijfsafval op. Jij kunt daarom heel uit besparen op jouw afvalkosten. Het is tevens compleet te hergebruiken. Ook kost het heel veel minder kracht in vergelijking met glaswerk te produceren uit nieuwe materialen.

Komt er bij je onderneming heel veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de horecabedrijven, dan is een glascontainer onmisbaar. Heb je wisselende tijdsperioden qua drukte? ons werkt met aanpasbare contracten waardoor je de nummer bakken eenvoudig verandert.

De geschikte container voor het glas restafval

Koop de beste bakken voor het jouw glasafval op ons. Je heeft de keuze uit keuze uit één container met 240 liter en ook van negenhonderd liter. Er is al een glascontainer startend bij €13 per maandelijkse periode en ook deze worden gratis neergezet. Afhankelijk van de glasafval kiest je hoe vaak ons het container komen legen. ons leveren het voordeligste dienstverlening.

Zo wordt glas bewerkt

Het kost kost heel veel energie om glas te maken uit verse materialen. Glasverval is daarentegen één prima grondslag. Er zitten gewoonlijk ongeveer 50% oudere glas binnen nieuw glas. Bij de bewerken maken wij onderscheid tussen blank, bruine, groen en gemengd glazen. Daarnaast zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kunnen er op een veel lagere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk de frequent gestelde vragen of contact op.

Wat mag er bij het het glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gediend heeft zoals verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porseleinen. Hieronder vallen kruikjes, borden, koppen, aardewerk etc. n Warmtebestendig glas, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen binnen glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet beschermd en ook op veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging zou je daarom beter uitstekend regelen. Het gesloten rolcontainers van ons ons helpen tijdens een beschermd proces van inzameling en vernieling van dossiers. Discreet en beschermd. Documenten worden vertrouwelijk vervoerd. Zo heb jij honderd procent zekerheid dat jouw dossiers beschermd vernietigt zijn. Na de vernieling worden de restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat jij jouw archief niet wil in de de papiercontainer wil werpen. Sommige papieren bezitten vertrouwelijke gegevens en daarom beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge aantallen dossiers is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig veel vuil in het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst U. U krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze container bevat één gleuf waar het papier exact doorheen past. Wanneer de documenten eenmaal in de container zitten, krijgen niemand ze meer bij . Onze chauffeur arriveert eens tijdstip langs om het container te legen en de documenten plekke te vernielen in onze truck. Ook dit functioneert middels een gesloten systeem waarin de container via de vrachtwagen zelf is opgetild en opengemaakt. Het inhoud wordt vervolgens meteen vernielt.

De juiste container voor dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging stop jij je geheime papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via de klepje in de deksel kan jij de documenten in de container werpen. Je hebt de keuze van diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat je dossier niet op transport gaat, loop je geen gevaar dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor jouw dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt ingezameld en verwoest.