Afvalcontainer Huren Boels ✔️ 15 VERRASSENDE TIPS

Gauw en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afval ook verdeelt, er zal altijd restvuil blijven bestaan. Probeer dit stroom van afval dus minimaal mogelijk te behouden en je zal zien dat dit economisch gunstig is. Via vuil dus mogelijk eventueel te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er dus min toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Huren Boels

Selecteer van het grootste gamma containers en bestel het meest geschikte container geschikt voor je restvuil. In het afvalcontainer werp je reeds het niet niet-recyclebare afval dat je geen meer kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, en glas thuishoren geen in de de rest restafvalcontainer. Ook voor PMD verdelen hebben wij de juiste correcte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming betreffende elke afvalstromen welke bij firma’s vrijkomen. Deze afvalstromen kunnen vaak gescheiden verzameld zijn. Dit is verbeterd voor het milieu milieu en het geldtas.

Wat moet er in de ondernemingsafval?

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook scheidt, er zal er steeds overblijvend afval aanwezig voorkomen. Probeer het afvalstroompje zo klein mogelijk te bewaren en je zult zien dat deze geldelijk gunstig is. Via afvalstoffen zo mogelijk toevallig te scheiden, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er dus zo weinig eventueel restafval over. In de de afvalcontainer gooi je je al de niet te recyclen vuil die je geen meer kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, PMD en glas thuishoren niet thuis in de het afvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van zakelijk afval noodzakelijk?

Je blijft noodzakelijk afvalstromingen zoveel mogelijk te scheiden. In het Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het bedoeling beschreven producten nogmaals te benutten als dat mag.

Wat kost een een container rolcontainer voor bedrijfsafval?

De prijzen voor containers afhankelijk afhangend van de afvalstroom stroom van afval, de grootte van afmeting van afvalcontainer alsook hoe vaak de de container geledigd container geleegd moet worden geraken. Je vindt je alle kosten op de.

Welk type bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je karton, vensters, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In iedere onderneming komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons neem je eenvoudig en snel een van de vele soorten afvalcontainers. Wij brengen hem zonder kosten in een etmaal in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze scherpe tarieven zie je gelijk tijdens het aankoopproces. Handig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te zamelen, reduceer je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even voort. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je altijd geschikte inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container huren, maar ook gaan voor een metalen afvalcontainer. Een stalen afvalcontainer is hufterproof en brandbestendig, handig als de bak op een algemene plek staat. Je selecteert uit verschillende inhoudsmaten. De keuze is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) geleegd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn ruime hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de generatie van groene energie. Restafval klinkt dan eventueel nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalsector voorbrengt maar liefst een vijfde van de duurzame energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metalen er verwijderd die hun route voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een functionele bestemming. Deze zwarte korrelachtige resten worden toegepast voor het aanvullen of aanleggen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei schadelijke substanties los tijdens de verbranden die in bepaalde of mindere mate toch in het leefomgeving komen. Daarom moeten we doorgaan met zoeken naar zo minimaal afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Afvalcontainer Huren Boels:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Bovendien verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buiten. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De bakken sluiten goed af waardoor er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te grote container.

Je betaald enkel voor een lediging die echt nodig is
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer deze slechts halfvol is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze minimaalste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per week. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer huren bij ons?

Waarom een container op wielen huren bij ons? Aangezien wij bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een geschikte oplossing voor ieder type vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast werken wij heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra container op wielen te installeren, dan doen we dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Afvalcontainer Huren Boels

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het gebied van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zes niveaus.

Naarmate je hoger op de ladder, des te milieuvriendelijker de afhandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid rommel in jouw gemengd afval container terug te dringen, fase 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over verdelen bij de bron. Want zuiver gescheiden afvalsoorten worden zo veel als mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het milieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Typen en tarieven bedrijfsafval en restafval verwijdering

De volume voor een restafvalcontainer schommelt van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je kunt opteren voor een betaalbare kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om in te ramen welke maat het goed bij je aansluit? Pak dan gauw verbinding op met één van onze deskundigen. Door onze vele jaren ervaring met afvalmaterialen kennen wij juist wat je benodigd hebt. En verlang je één keer een meer leegmaken of standaard een maatje grotere? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen issue!

De prijzen van de containers variëren per afvalcategorie, stof en volume. Je verhuurt bij ons telkens tegen de scherpste tarieven. Restafval is een van de duurdere afvalcategorieën. Dit komt, als we noemden, door zijn milieubelasting. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons precies waarvoor je aan toe. In ons eenvoudige bestelmethode staat vermeld duidelijk wat je voor een algemeen afval container of een andere alternatieve bak neerlegt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit aspect duidelijk is. Hierdoor raak je achteraf geen voor nare ontdekkingen te liggen.

Hoe houd je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalcontainer Huren Boels

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer zetten, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk apart inzamelen. Je krijgt de optie tussen een erg divers aanbod met afvalcontainers tussen 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je papier en papier ontdek je op ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is geschikt als de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vernieling aan de loer staat. Selecteer, naargelang van je nood, de meest geschikte gepaste grootte. Vervolgens beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan wel 7 keer hergebruikt worden. Ook in je portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat je document- en papier op de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt als basis voor nieuw producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, echter tevens in kantoor mag je jouw biologisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk uit extra recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaat een groot deel van bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalstromen te zamelen, zitten je containers minder snel gevuld. Daarnaast is het apart houden van uw vuilnis ook beter voor het omgeving. PMD mag namelijk hergebruikt worden. Daardoor hoeven er geen nieuwe materialen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te maken, je PMD is namelijk één basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Afvalcontainer Huren Boels

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor je PMD. Wij leveren verschillende plastic afvalcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis bezorging en nationale bereik, heb je binnen 24 uren jouw container op de verlangde plek geplaatst. Je bepaalt zelf het verlangde inhoudsmaat en op welke manier vaak de container geledigd dient te worden. Zo ken je dus vast waar je je afval steeds weg kunt en waar je bijdraagt aan een verbeterde milieu door je afval te splitsen. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD apart in te zamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, want we belasten het omgeving minder minder indien wij afval recycleren. Uit je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om daarna hergebruikt te worden. Het resterende kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminium laag binnenin (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en kauwgom) (Stevig) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek etc.)
 • Boodschappentas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen inclusief chemische symbool (deodorant, lak etc)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin ander stof zit geplaatst Los karton of verschillend document
 • Pakket met van gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Hoe meer afval je scheidt, des te beter dat is voor de milieubescherming en jouw geldbeurs. Glas blijkt 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te scheiden zijn. Glasscherven bestaan van flessen, potjes en glasscherven. Zonder om scheiden neemt het glasafval vanwege het volume en massa heel veel ruimte bij het afval van het bedrijf in. Jij kunt dus flink besparen op jouw afvalkosten. Het is tevens volledig om te recyclen. Ook kost het heel veel minder energie in vergelijking met glaswerk om te maken van verse materialen.

Ontstaat daar op je bedrijf veel glas los, zoals bij de horecabedrijven, dan is een glascontainer essentieel. Heb je wisselende tijdsperioden qua bezigheden? wij functioneert met flexibele contracten waardoor jij het aantal containers eenvoudig verandert.

Het juiste bak voor het glas restafval

Koop de meest geschikte containers voor je glasverval bij ons. Jij heeft de keuze uit selectie uit één bak van 240 liter en van negenhonderd liters. Er is is reeds één container voor glas vanaf €13 per maand en deze worden gratis geplaatst. Op basis van de de afval kies je op welke manier vaak wij het container zullen komen legen. wij biedt de meest voordelige service.

Zo worden het glas bewerkt

Het kost heel veel energie om het glas om te produceren uit verse grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen een prima basis. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuwe glazen. Bij de verwerken doen we onderscheid tussen wit, bruine, groene en gemengd glas. Daarnaast worden kurk en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kan er zijn bij één heel veel lagere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heb je vraagstukken? Bekijk de frequent gestelde vragen of neem contact .

Wat mag wel er zijn bij het de glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasafval dat gediend had als verpakking

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallen jenever kruikjes, bordjes, koppen, keramiek etc. n Hittebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen onder vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief dienen beschermd en op een veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou jij daarom beter goed organiseren. Het afgesloten rolcontainers van onze dienst helpen bij een veilig proces voor inzameling en ook vernieling van archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Papieren worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heb je honderd procent garantie dat je jouw dossiers veilig vernietigd is. Na vernieling zullen het restanten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je jouw dossiers niet in de de papierbak wil gooien. Enkele documenten bevatten geheime gegevens en kunnen daarom beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft jij regelmatig veel vuil in het gedaante van geheim document? Kies dan voor het dossiervernietiging van ons U. Je krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat een gleuf waarin het papier exact doorheen past. Wanneer het documenten eenmaal binnen de container zijn, krijgen niemand zij meer in . Onze chauffeur komt eenmaal zoveel tijdstip langs om de container te ledigen en het documenten plekke vernietigen in onze truck. Ook dit werkt middels een afgesloten systeem waarbij het container door de truck zelf wordt opgeheven en opengemaakt. De content zal vervolgens meteen vernietigd.

De geschikte container voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in de afgesloten rolcontainers van onze dienst. Door de klep in het deksel kun jij het documenten in het container gooien. Je heeft de selectie van diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kies je de gewenste frequentie van lediging. Omdat jouw archief niet op het transport is, loopt je niet risico dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier worden ingezameld en vernietigd.