Afvalcontainer Huren Drunen ➡️ 8 LUCRATIEVE ZAKEN

Gauw en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook sorteert, er zal steeds restvuil blijven bestaan. Probeer het afvalstroom heel minimaal eventueel te behouden en je zal opmerken dat dit economisch gunstig is. Via afval heel veel eventueel te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en swill, rest er dus minimaal eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Huren Drunen

Selecteer van het meest uitgebreide gamma rolcontainers en bestel de beste beste rolcontainer voor je je overblijvend afval. Binnen de restafvalcontainer gooi je je al het niet te recyclen afvalstoffen welke je niet meer kan sorteren. Documenten/karton, voedselafval, en glas thuishoren niet binnen de restafvalcontainer. Tevens omtrent PMD scheiden hebben wij de geschikte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam aangaande ieder afvalstromen welke bij bedrijven vrijkomen. Die afvalstromen zouden meestal afzonderlijk verzameld geraken. Dit is verbeterd aangaande het leefomgeving en de geldtas.

Wat mag er in zakelijk afval?

Hoezo goed je je afval eveneens verdeelt, er gaat telkens restvuil blijven zijn. Tracht het afvalstroom heel minimaal eventueel te behouden en je zult zien dat deze financieel voordeelgevend is. Door afvalstoffen heel veel toevallig te scheiden, zoals papier/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er zo min toevallig restafval over. In de rest restafvalcontainer gooi je je al het niet te recyclen vuil die je niet verder verder kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, PMD en glas horen niet in de container.

Is het scheiden scheiden van bedrijfsafval gedwongen?

Je wordt noodzakelijk afvalstromen zoveel eventueel te scheiden. Binnen de Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het doel omschreven goederen weer te gebruiken als het mag.

Wat kost een container een container rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen van afvalcontainers zijn afhankelijk hangt af van het afvalstroompje, de grootte van afmeting van container en hoe vaak de de container geledigd rolcontainer ontleegd dient zijn. Jij vindt elke tarieven op de tarievenpagina de.

Welk aard bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je documenten, ruiten, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In elke bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en vlug een van de vele typen rolcontainers. Wij brengen hem kosteloos in 24 uur in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze scherpe prijzen zie je meteen tijdens het bestelproces. Praktisch, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt economiseren met een restafval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te ophalen, verklein je de massa gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Doorlees dan even voort. Of bestel direct jouw restafval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd geschikte ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook opteren voor een stalen rolcontainer. Een metalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, nuttig als de vat op een openbare plaats staat. Je gaat uit verschillende groottes. De selectie is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geleegd moeten geraken. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn ruime actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de opwekking van hernieuwbare energie. Algemeen afval schijnt dan eventueel zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalbranche produceert maar zowaar twintig procent van de duurzame energieproductie.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metaalresten er geëxtraheerd die hun route vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een functionele bestemming. Deze donkere korrelige slakken worden ingezet voor het aanvullen of creëren van straten. Helaas komen er ook diverse giftige stoffen los gedurende de verbrandingsproces die in bepaalde of kleinere mate echter in het leefomgeving terecht komen. Daarom moeten we doorgaan met streven naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainer Huren Drunen:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om voor de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je door ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor jouw personeel, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af zodat er geen plagen bij het afval kunnen. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak dit wordt geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een té grote container.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de container als deze slechts halfgevuld is. Met onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor vier vuilniszakken per week. En onze maximale containers op wielen bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime papieren op de juiste manier worden afgebroken.

Redenen een container op wielen huren via ons?

Redenen een container op wielen huren via ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een geschikte uitkomst voor elk soort afval en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te installeren, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Afvalcontainer Huren Drunen

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zes stappen.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, hoe duurzamer de afhandeling. Zo proberen wij samen met jou de massa afval in jouw restafvalcontainer terug te dringen, etappe 1. Dit realiseren wij door te adviseren over scheiden bij de afkomst. Want puur aparte afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Fase 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een kringloop maatschappij.

Soorten en kosten ondernemingsafval en restafval beheer

De capaciteit voor een restafvalcontainer schommelt van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar ertussen. Je kunt selecteren voor een betaalbare kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om bij te bepalen welke grootte het goed bij je past? Haal dan gauw contact op met één van onze deskundigen. Dankzij onze vele jaren kennis met afvalstromen weten wij precies wat je nodig hebt. En wil je een keer een meer legen of gewoonlijk een maatje groter? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen probleem!

De prijzen van de bakken wisselen per afvalsoort, materiaal en volume. Je huurt bij ons altijd tegen de laagste tarieven. Algemeen afval is een van de duurdere afvalsoorten. Dit voortvloeit, als we noemden, door haar milieubelasting. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons precies waar je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelproces staat vermeld duidelijk wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een bepaalde alternatieve rolcontainer aftikt. Wij achten het cruciaal dat dit duidelijk is. Op deze manier kom je later nooit voor nare onthullingen te staan.

Hoe hou je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalcontainer Huren Drunen

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de bron. Slechts een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, want we schreven al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Ja:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papier, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Ernstig vervuild papier kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes gescheiden verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een zeer uitgebreid aanbod met afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en metalen containers. Een metalen container is geschikt wanneer de containers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vandalisme aan de loer ligt. Selecteer, naargelang uit je nood, de meest gepaste grootte. Daarna beslis je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Document kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Tevens in jouw beurs bespaart het aanzienlijk als je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je mag er bij ons aan vertrouwen dat je papier- en papier in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en ingezet als basis voor nieuw producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog vragen? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschelpen, patat, gebak, groentes en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, maar tevens in kantoren kunt je jouw biologisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk van extra herbruikbaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaat een groot gedeelte uit ondernemingsafval dikwijls van plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen horen allemaal bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je andere afvalstromen in te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Bovendien ligt het scheiden uit je afval ook goed voor het milieu. PMD mag namelijk gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, jouw PMD wordt namelijk een basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Afvalcontainer Huren Drunen

{service1)

Bij ontdek je altijd een passende rolcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden diverse kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze snelle, gratis bezorging en landelijke dekking, heb je binnen 24 uur jouw afvalcontainer op de gewenste locatie staan. U beslist zelf de verlangde capaciteit en op welke manier frequent het container geledigd moet te worden. Op deze manier weet je dus zeker dat je je afval altijd kwijt kunt en waar je bijdraagt aan een verbeterde milieu via je afval te scheiden. Bestel snel je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is essentieel, want we belasten het omgeving minder indien we afval hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te worden. Het overgebleven plastic wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Pakketten inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en gomballen) (Stijf) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek etc.)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemisch symbool (deodorant, verf enz.)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander materiaal is gestopt Los karton ofwel verschillend papier
 • Pakket inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Hoe meer vuilnis je sorteert, hoe beter dat zal zijn ten behoeve van het milieu en jouw geldbeurs. Glaswerk is één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te splitsen zijn. Glasafval bestaan van flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder te scheiden neemt het glasafval door het ruimte en ook gewicht heel veel ruimte bij de bedrijfsafval op. Je kunt daarom heel uit besparen in jouw afvalkosten. Het is bovendien compleet om te recyclen. Ook kost het veel minder kracht dan glaswerk om te maken van nieuwe materialen.

Ontstaat daar bij je bedrijf heel veel glasafval los, zoals bij de horecabedrijven, dan is is een glascontainer onmisbaar. Heb je variërende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons werkt samen met aanpasbare contracten waardoor jij het nummer containers eenvoudig verandert.

De geschikte bak voor het glas restafval

Koop de meest geschikte bakken voor jouw glasverval op onze dienst. Je heeft de keuze uit één container met 240 liter en ook met negenhonderd liters. Er reeds een container voor glas vanaf €13 per maand en ook dit wordt gratis neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid glasafval kies je hoe frequent wij het bak komen ledigen. ons biedt de voordeligste dienstverlening.

Zo worden het glas verwerkt

Het kost kost heel veel kracht voor het het glas om te produceren van nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter echter een prima grondslag. Er zit meestal ongeveer 50% oudere glas in nieuwe glas. Bij het verwerken maken we verschil onder blank, bruin, groene en bont glas. Ook worden kurken en ook deksels verwijderd. Door het glas te recyclen, kunnen er op een heel veel kleinere warmte glazen geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heb je vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat mag wel er zijn bij het glasafval?

Wel:

Lege glasafval dat gediend had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, steen, porseleinen. Hieronder vallen kruiken, borden, koppen, aardewerk etc. Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend binnen glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers moet veilig en ook in een veilige manier vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou je dus beter goed organiseren. De gesloten rolcontainers van ons ondersteunen tijdens een beschermd proces voor inzameling en vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en veilig. Documenten worden discreet getransporteerd. Op deze manier heeft jij honderd procent garantie dat je jouw archief veilig vernietigt zijn. Na vernietiging worden de restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je je dossiers niet in de papierbak wilt werpen. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke informatie en daarom best vernietigd . Vermoedelijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is echter echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft je regelmatig veel vuil in de de gedaante van geheim papier? Kies dan dan voor dossiervernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een gleuf waarin het papier precies erin past. Als het documenten eenmaal binnen het bak zitten, krijgt ze nog bij handen. Onze chauffeur komt eenmaal in zoveel tijdstip bij om het container legen en het papier ter plaats te vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een afgesloten systeem waarbij het container via de truck zelf wordt opgeheven en opengemaakt. Het inhoud wordt daarna direct vernielt.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging deponeer je jouw vertrouwelijke documenten veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Door het klepje in de deksel kun je het papieren in de bak gooien. Jij hebt de selectie van verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier geen op het vervoer gaat, loop je niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kan voor je archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De verzameling van jouw dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel goed te recyclen en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze wordt ingezameld en vernietigd.