Afvalcontainer Huren Evenement ☑️ 7 OPZIENBARENDE GEHEIMEN

Snel en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal telkens overblijvend afval voortdurend bestaan. Tracht dit stroom van afval dus minimaal mogelijk te houden en je zal merken dat deze geldelijk voordeelgevend is. Via afval zo zoveel eventueel te scheiden, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er dus minimaal eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Huren Evenement

Kies uit bij de ruimste aanbod containers en bestel de de ideale rolcontainer voor je overblijvend afval. In de restafvalcontainer gooi je je al het niet niet te recyclen vuil welke je geen extra kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, en vensterglas passen niet in de de rest afvalcontainer. Tevens omtrent PMD verdelen hebben we de juiste correcte afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam betreffende elke afvalstromen welke binnen bedrijven voortkomen. Deze stromen kunnen dikwijls afzonderlijk verzameld geraken. Dit is beter betreffende het natuur en de portemonnee.

Wat moet er in de zakelijk afval?

Hoe uitstekend je je afval tevens sorteert, er gaat altijd restvuil blijven bestaan. Probeer dit afvalstroom heel minimaal toevallig te houden en je zult merken dat deze geldelijk voordeelgevend is. Via vuil dus mogelijk toevallig te scheiden, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er heel zo weinig mogelijk restafval over. Binnen de afvalcontainer werp je reeds het niet-recyclebare afvalstoffen die je niet extra kan verdelen. Documenten/karton, swill, PMD en ruiten thuishoren niet thuis binnen de rest restafvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van zakelijk afval gedwongen?

Je wordt gedwongen afvalstromingen zoveel toevallig te verdelen. In het Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat de bedoeling omschreven producten weer te benutten waar het lukt.

Wat kost een container een container rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor de containers zijn afhangend van de afvalstroom de stroom van afval, de grootte omvang van rolcontainer alsook hoevaak de container geledigd afvalcontainer geleegd dient geraken. U vindt alle prijzen op tarievenpagina.

Welk type bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je karton, ruiten, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met restafval containers

In iedere bedrijf komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons neem je gemakkelijk en rap een van de verschillende soorten rolcontainers. Wij leveren hem gratis in 24 uur in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe kosten zie je gelijk tijdens het bestelproces. Handig, want dan kun je direct zien of je nog kunt besparen met een restafval container. Algemeen afval is door zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te verzamelen, verminder je de aantal algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Doorlees dan even verder. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je steeds juiste verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook opteren voor een ijzeren rolcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is solide en brandbestendig, handig als de bak op een algemene locatie staat. Je kiest uit meerdere groottes. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geleegd moeten worden. Een algemeen afval container wordt gratis bij neergezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 grote hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de opwekking van duurzame kracht. Gemengd afval lijkt dan misschien zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalbranche produceert maar minstens 20% van de groene stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metalen er geëxtraheerd die hun route vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een bruikbare toepassing. Deze gitzwarte korrelige assen worden gebruikt voor het verhogen of aanleggen van wegen. Helaas komen er ook verschillende giftige materialen uit tijdens de verbranden die in minstens of kleinere mate echter in het milieu belanden. Om die reden moeten we doorgaan met streven naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainer Huren Evenement:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We bieden de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door onze handige overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Bovendien verhuur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te voeren. Handig voor je werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaalmateriaal. De containers dichten goed af waardoor er niet ongedierte bij het afval kunnen. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een te grote container.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak als deze maar halfvol is. Met ons besluit je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden afgebroken.

Redenen een container op wielen huren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren via onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een passende oplossing voor ieder soort vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast functioneren wij heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Afvalcontainer Huren Evenement

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit 6 stappen.

Hoger op de hiërarchie, hoe milieuvriendelijker de afhandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de volume afval in jouw gemengd afval container te verminderen, etappe 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over verdelen bij de afkomst. Want zuiver gescheiden afvalsoorten worden zo veel als mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te vermijden, want dit is slecht voor het milieu en neemt deel niet bij aan een kringloop maatschappij.

Soorten en tarieven ondernemingsafval en gemengd afval beheer

De capaciteit voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en ieder daar tussenin. Je kunt opteren voor een gunstige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om bij te ramen wat omvang het goed bij je aansluit? Neem dan even aansluiting op met een van onze deskundigen. Met onze vele jaren kennis met afvalmaterialen weten wij exact wat je vereist hebt. En wens je eenmalig een meer leegmaken of regulier een maatje ruimer? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De kosten van de bakken variëren per afvalsoort, stof en volume. Je huurt bij ons steeds tegen de laagste tarieven. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalsoorten. Dit komt, als we noemden, door haar milieubelasting. Gelukkig genoeg zie je bij ons exact waarvoor je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelmethode staat overtuigend wat je voor een algemeen afval container of een bepaalde andere bak aftikt. Wij vinden het cruciaal dat dit aspect transparant is. Zo ben je naderhand geen voor vervelende onthullingen te zitten.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalcontainer Huren Evenement

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier goed recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, want we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk apart verzamelen. Je krijgt de optie tussen een zeer gevarieerd assortiment met afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Karton

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een brede selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of vandalisme aan de loer ligt. Kies, naargelang uit je behoefte, de meest gepaste grootte. Vervolgens beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton behandeld

Papier kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je mag er op ons op vertrouwen dat jouw papier- en karton in de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt als basis voor nieuwe artikelen. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, broden, pasta, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, echter ook op kantoor mag je jouw organisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalkosten als je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk van extra recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaat één groot deel uit ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen horen allemaal bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalsoorten in te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Daarnaast ligt het apart houden van je vuilnis tevens beter voor de milieu. PMD mag namelijk hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden voor nieuwe artikelen te maken, je PMD wordt namelijk één grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Afvalcontainer Huren Evenement

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte rolcontainer voor je PMD. We bieden diverse kunststof afvalcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis levering en nationale dekking, heeft je binnen 24 uur jouw afvalcontainer op de verlangde plek geplaatst. U beslist zelf het gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak de afvalcontainer geledigd dient te worden. Zo ken je daarom vast dat je jouw vuilnis steeds weg kan en dat je bijdraagt aan een beter milieu via jouw vuilnis te splitsen. Bestel snel je voordelige container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, want wij belasten het omgeving minder als we afvalstoffen hergebruiken. Uit jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna gerecycled te worden. Het resterende plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminium laag aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en kauwgom) (Hard) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Shopper tassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemisch teken (antitranspirant, lak enz.)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin ander stof is gestopt Los doosjes ofwel verschillend document
 • Verpakking inclusief gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Hoe veel vuilnis je sorteert, hoe goed dat het zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en ook je geldbeurs. Glaswerk is één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te scheiden is. Glasafval bestaan uit flessen, potten en glasscherven. Zonder het om scheiden pakt het glasafval door het volume en massa heel veel plaats bij de afval van het bedrijf in. Je kan daarom flink uit besparen op je kosten voor afval. Het is tevens volledig te hergebruiken. Ook kost het recyclen veel minder kracht in vergelijking met glaswerk om te maken uit nieuwe materialen.

Ontstaat er op je bedrijf heel veel glas vrij, zoals in de sector van de horecabedrijven, dan is is een glascontainer onmisbaar. Heb je wisselende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? ons functioneert samen met flexibele contracten omdat je de aantal containers eenvoudig aanpast.

Het juiste container voor het glas restafval

Koop het beste containers voor je glasverval bij ons. Jij hebt de keuze van één container met 240 liters en ook met negenhonderd liter. Er al een glascontainer vanaf €13 elke maand en ook deze worden gratis neergezet. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kies jij op welke manier vaak ons de bak komen ledigen. ons biedt het voordeligste dienstverlening.

Zo wordt het glas bewerkt

Het veel energie voor het het glas te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen één goede basis. Er zitten gewoonlijk ongeveer 50% oudere glas binnen nieuwe glas. Tijdens de bewerken doen wij onderscheid onder wit, bruine, groen en ook gemengd glazen. Ook worden kurken en dekseltjes verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kunnen er zijn bij een heel veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces dus. Heb jij vragen? Bekijk de frequent gestelde vragenlijst of neem neem contact op.

Wat is mag wel er zijn bij het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gediend heeft als verpakking

NIET:

Aardewerk, steen, porseleinen. Daaronder vallen kruikjes, borden, kopjes, aardewerk etc. Hittebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medische of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je archief moet beschermd en ook in een veilige wijze vernietigt worden. Archiefvernietiging kan je daarom best uitstekend organiseren. De afgesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen tijdens een beschermd proces van verzameling en vernieling van jouw archief. Discreet en beschermd. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heb jij 100% garantie dat je je archief beschermd vernietigd is. Na de vernietiging zullen de restanten hergebruikt.

Het te begrijpen dat jij jouw archief niet in het papiercontainer wil werpen. Sommige papieren bezitten geheime informatie en kunnen dus best vernielt . Vermoedelijk gebruik voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig veel vuil in het vorm van geheim papier? Kies dan voor het dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft een gleuf waar het papier exact doorheen past. Als de papieren al in de bak zijn, krijgt zij meer in handen. Onze bestuurder arriveert eens tijd bij voor het container legen en de papier plaats vernielen binnen onze truck. Eveneens dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarin het bak door de vrachtwagen zelf is opgetild en opengemaakt. Het inhoud wordt daarna direct vernietigd.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop je je vertrouwelijke documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Door het klepje in het deksel kan jij het papieren in het container werpen. Je hebt de keuze van verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kiest je de gewenst frequentie van lediging. Doordat jouw archief niet op transport gaat, loopt jij niet risico dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kunt voor jouw dossiervernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is zeer te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier worden verzameld en verwoest.