Afvalcontainer Huren Gieten ᐅ 15 VREEMDE TRUCS

Vlug en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook verdeelt, er zal telkens overblijvend afval aanwezig bestaan. Tracht dit stroom van afval dus beperkt mogelijk te bewaren en je gaat opmerken dat deze geldelijk gunstig is. Door vuil zo zoveel mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er zo min mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Huren Gieten

Kies bij het grootste grootste gamma containers en koop de ideale rolcontainer geschikt voor je restafval. In de container gooi je je al het het niet niet te recyclen afvalstoffen die je niet extra kan scheiden. Documenten/karton, swill, en vensterglas thuishoren geen in de rest container. Tevens voor PMD sorteren beschikken wij de juiste geschikte afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming voor elke afvalstromen dat bij ondernemingen vrijkomen. Dit stromen kunnen vaak afzonderlijk opgehaald geraken. Het is verbeterd betreffende het leefomgeving en de portemonnee portemonnee.

Wat mag wel er in de zakelijk afval?

Hoezo uitstekend je je afvalstoffen tevens scheidt, er zal telkens overblijvend afval blijven bestaan. Tracht deze afvalstroompje heel minimaal mogelijk te behouden en je zult merken dat deze geldelijk voordeelgevend is. Met afvalstoffen heel zoveel mogelijk te verdelen, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er dus min eventueel restvuil over. In de het container gooi je al het het niet-recyclebare vuil die je geen extra kan verdelen. Karton/karton, swill, PMD en glas passen geen in het container.

Is het scheiden verdelen van ondernemingsafval verplicht?

Je wordt noodzakelijk afvalstromingen zoveel toevallig te sorteren. In de het landelijk Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het het doel bedoeling vermeld goederen nogmaals te benutten indien dat het lukt.

Wat kost een container een rolcontainer voor?

De tarieven voor prijzen van rolcontainers afhankelijk afhankelijk van het stroom van afval, de grootte grootte van de rolcontainer en hoe vaak de de container afvalcontainer geleegd moet worden worden. Je ontdekt alle tarieven op de tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je documenten, glas, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met restafval containers

In ieder bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons neem je eenvoudig en rap een van de talloze soorten afvalcontainers. Wij leveren hem kosteloos in 24 uur in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe kosten zie je gelijk in het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Restafval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te verzamelen, reduceer je de aantal restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Lees dan even verder. Of bestel direct jouw restafval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd juiste ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook gaan voor een stalen afvalcontainer. Een metalen rolcontainer is hufterproof en brandveilig, handig als de bak op een algemene locatie staat. Je gaat uit diverse inhoudsmaten. De keuze is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) ontdaan moeten zijn. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de dozijn grote hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de productie van hernieuwbare stroom. Restafval schijnt dan wellicht nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalsector produceert maar minstens twintig procent van de groene energieproductie.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metalen er geëxtraheerd die hun weg voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een nuttige doel. Deze donkere korrelvormige resten worden ingezet voor het verhogen of creëren van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke substanties los tijdens de verbranding die in bepaalde of kleinere mate desondanks in het leefomgeving belanden. Dus moeten we doorgaan met proberen naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainer Huren Gieten:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons bedrijf, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door ons praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor je werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af zodat er niet plagen bij het afval kunnen. Tevens kan stank niet ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit zal worden geleegd. Het installeren van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een té grote container.

Je betaald alleen voor een leging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container wanneer deze maar halfvol is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale containers op wielen bieden zelfs ruimte voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte manier afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We leveren een passende uitkomst voor elk soort afval en voor elk onderneming. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan doen wij dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering in 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Afvalcontainer Huren Gieten

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is gevormd uit 6 niveaus.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, hoe ecologischer de verwerking. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid afval in jouw gemengd afval container te verminderen, stap 1. Dit doen wij door te adviseren over sorteren bij de bron. Want zuiver afzonderlijke afvalstromen worden zoveel mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een circulaire economie.

Soorten en tarieven ondernemingsafval en restafval beheer

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussenin. Je kan kiezen voor een gunstige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om naar te schatten wat grootte het beste bij je aansluit? Pak dan gauw aansluiting op met een van onze deskundigen. Dankzij onze vele jaren deskundigheid met afvalstromen weten wij exact wat je vereist hebt. En wil je een keer een extra leegmaken of standaard een grootte groter? Dan is deze uiteraard ook geen kwestie!

De kosten van de bakken wisselen per afvalcategorie, materiaal en literinhoud. Je huurt bij ons steeds tegen de scherpste prijzen. Gemengd afval is een van de prijzigere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, gelijk we noemden, door haar effect op het milieu. Gelukkig genoeg zie je bij ons precies voor wat je te maken hebt. In ons simpele bestelproces staat vermeld helder wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een verschillende rolcontainer neerlegt. Wij achten het cruciaal dat deze informatie duidelijk is. Zo raak je achteraf niet voor vervelende verrassingen te liggen.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalcontainer Huren Gieten

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier goed herbruikbare materialen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder effectief dan op voorhand verdelen bij de bron. Enkel een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten kartonafval, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een afvalcontainer zetten, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes afzonderlijk inzamelen. Je hebt de keuze uit een heel uitgebreid aanbod van containers tussen 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je papier en karton vind je op ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een brede selectie tussen kunststof en metalen containers. Een metalen container is gepast wanneer de containers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de loer ligt. Kies, naargelang van je behoefte, de meest geschikte grootte. Daarna beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Papier kan zelfs 7 maal hergebruikt worden. Ook in je beurs bespaart het beduidend als je deze afvalstroom apart verzamelt. Je kunt er bij ons op vertrouwen dat jouw papier- en papier op de meest doelmatige, ecologische en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof tot nieuw producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, zoals (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschalen, patat, taart, groenten en vruchten en zuivelproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalstromen vrij, echter tevens op kantoor kunt je je organisch vuilnis apart houden. Je spaart beduidend op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit meer herbruikbaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaande één groot gedeelte van bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen horen allemaal tot hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalstromen in verzamelen, geraken je afvalcontainers minder vlug vol. Bovendien is het apart houden uit uw afval ook beter voor het milieu. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden om verse artikelen te produceren, jouw PMD is immers een basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en Afvalcontainer Huren Gieten

{service1)

Bij vind je altijd een passende rolcontainer voor jouw PMD. Wij leveren diverse kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis bezorging en nationale dekking, heb je in 24 uren je container bij de gewenste locatie staan. Je beslist zelf het gewenste inhoudsmaat en hoe frequent het container geleegd dient te worden. Zo weet je dus vast waar je jouw afval altijd weg kan en dat je meewerkt voor een beter omgeving via je afval te splitsen. Bestel vlug je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Door jouw PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD container, mag het optimaal gerecycled zijn. Dit is essentieel, want we belasten het milieu veel minder indien we afvalstoffen recycleren. Uit jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om daarna gerecycled te worden. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje binnenin (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stevig) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Shopper boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (deodorant, verf etc)
 • Pakketten inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar ander materiaal zit geplaatst Los doosjes ofwel verschillend document
 • Pakket met van chemische materialen
 • Glasscherven

Hoe meer afval je sorteert, des te goed dat zal zijn ten behoeve van de milieu en jouw geldbeurs. Glas blijkt 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om scheiden zijn. Glasscherven bestaan van flesjes, potjes en ook glasscherven. Zonder het te scheiden neemt het glasafval vanwege het ruimte en massa heel veel ruimte bij het afval van het bedrijf in. Je kan dus heel besparen op jouw kosten voor afval. Het is bovendien volledig om te hergebruiken. Daarnaast kost het heel veel minder kracht in vergelijking met glaswerk om te maken van verse grondstoffen.

Komt daar bij je bedrijf veel glas vrij, bijvoorbeeld in de horeca, dan is een container voor glas essentieel. Bezit jij variërende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? ons functioneert samen met aanpasbare contracten waardoor je de nummer bakken eenvoudig verandert.

Het juiste container voor het glasafval

Bestel de meest geschikte bakken voor jouw glasafval op onze dienst. Jij heeft de keuze van een bak van tweehonderdveertig liter en ook met negenhonderd liters. Er is al een container voor glas startend bij €13 elke maand en ook deze worden gratis neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid glasafval kiest je hoe vaak wij het container komen legen. wij biedt het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het kost heel veel energie om glas om te maken van verse materialen. Glasafval is daarentegen een prima grondslag. Er zit meestal ongeveer 50% oudere glazen in nieuw glas. Bij het verwerken maken wij verschil onder wit, bruin, groene en ook gemengd glazen. Daarnaast worden kurken en dekseltjes verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kan er op een heel veel kleinere warmte glas geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk dan het frequent gestelde vragen of neem neem verbinding op.

Wat is mag wel er bij het het glasafval?

Wel:

Leeg glasverval die gediend heeft als verpakking

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Daaronder vallend jenever kruiken, borden, koppen, keramiek etc. Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallend binnen glazen oppervlak

Medische of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en op een veilige wijze vernietigt worden. Archiefvernietiging zou jij daarom best uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces voor inzameling en ook vernietiging van jouw dossiers. Discreet en ook beschermd. Papieren worden discreet getransporteerd. Op deze manier heb je honderd procent garantie dat je je archief veilig vernietigd is. Na vernietiging zullen de restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je jouw dossiers niet in het papiercontainer wil gooien. Enkele documenten bezitten geheime informatie en kunnen daarom best vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge hoeveelheden dossiers is echter echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je frequent veel vuil in de vorm van vertrouwelijk document? Kies dan voor archiefvernietiging van ons . Je krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat een gleuf waarin het document exact doorheen past. Als het papieren al binnen het container zitten, krijgt zij nog bij . Onze bestuurder komt eenmaal de zoveel tijd bij voor de container ledigen en het documenten ter plekke te vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een afgesloten systeem waarbij de container door het vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. Het inhoud zal vervolgens meteen vernietigd.

De geschikte container voor dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging stop je je geheime documenten veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Door de klep in het deksel kan je het papieren in het container werpen. Je hebt de selectie van diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kies je de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief geen op het transport is, loop jij geen risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij een gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is heel goed te recyclen en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde wijze worden ingezameld en verwoest.