Afvalcontainer Huren Hendrik Ido Ambacht ➡️ 15 SNELLE TIPS

Snel en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook verdeelt, er zal altijd overblijvend afval voortdurend bestaan. Tracht dit afvalstroompje heel beperkt mogelijk te behouden en je gaat zien dat het economisch voordelig is. Door afvalstoffen zo veel eventueel te verdelen, waaronder papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er zo min mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Huren Hendrik Ido Ambacht

Kies uit uit de grootste assortiment afvalcontainers en koop de meest geschikte container voor je restafval. Binnen de rest container gooi je je al het de onrecyclebare vuil dat je niet extra kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, en ruiten thuishoren geen binnen de afvalcontainer. Eveneens betreffende PMD scheiden bezitten we het juiste container.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming aangaande ieder afvalstromingen dat binnen firma’s voortkomen. Deze afvalstromen mogen dikwijls gescheiden opgehaald zijn. Het is goed aangaande het leefomgeving en de geldbeugel.

Wat mag er in de ondernemingsafval?

Hoe prima je je afvalstoffen ook sorteert, er zal er steeds overblijvend afval blijven bestaan. Poog deze afvalstroom heel beperkt eventueel te behouden en je zal zien dat dit financieel gunstig is. Door afvalstoffen dus mogelijk toevallig te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er dus min mogelijk overblijvend afval over. Binnen het afvalcontainer gooi je je al de onrecyclebare afvalstoffen die je niet meer kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, PMD en vensterglas passen geen binnen de container.

Is scheiden scheiden van bedrijfsafval verplicht?

Je wordt verplicht afvalstromingen zoveel mogelijk te sorteren. In de de Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat de doel vermeld goederen weer te benutten indien dat het kan.

Wat kost een container voor rolcontainer voor?

De kosten voor de afvalcontainers zijn hangt af van de afvalstroom de afvalstroom, de grootte van de rolcontainer alsook hoe vaak de de container geledigd afvalcontainer ontleegd dient zijn. Jij vindt je elke kosten op de tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je documenten, ruiten, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In elke organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons neem je gemakkelijk en rap een van de talloze soorten rolcontainers. Wij brengen hem zonder kosten binnen een etmaal in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende kosten zie je gelijk tijdens het orderproces. Praktisch, want dan kun je direct observeren of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Gemengd afval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te zamelen, verklein je de aantal restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even voort. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds passende verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook opteren voor een metalen vuilcontainer. Een metalen afvalcontainer is hufterproof en brandbestendig, nuttig als de vat op een publieke plek staat. Je kiest uit verschillende inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw container(s) ontdaan moeten zijn. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de 12 grote moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de productie van duurzame energie. Restafval lijkt dan wellicht nutteloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie voorbrengt maar minstens 20% van de duurzame energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metalen er verwijderd die hun weg verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een bruikbare bestemming. Deze zwarte korrelige resten worden toegepast voor het verhogen of bouwen van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende schadelijke substanties vrij gedurende de verbrandingsproces die in meer of mindere mate echter in het leefomgeving terecht komen. Dus moeten we volhouden met streven naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainer Huren Hendrik Ido Ambacht:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door onze praktische overzicht ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast verhuur je via ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de verlangde voordelige container en arriveren deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plaats, in óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaal. De bakken dichten adequaat af zodat er geen plagen bij het afval kunnen. Ook kan stank geen ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit zal worden geleegd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te ruime container.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de container als deze maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste container is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen zelfs ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte manier verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons?

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We bieden een passende uitkomst voor elk type afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Bezorging in 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afvalcontainer Huren Hendrik Ido Ambacht

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is samengesteld uit 6 niveaus.

Hoe hoger op de ladder, hoe milieuvriendelijker de afhandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de massa afval in jouw restafvalcontainer terug te dringen, fase 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over verdelen bij de bron. Want ongemengd afzonderlijke afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Stap 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een circulaire maatschappij.

Categorieën en tarieven bedrijfsafval en gemengd afval verwerking

De capaciteit voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussendoor. Je kan selecteren voor een gunstige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om bij te bepalen die omvang het beste bij je past? Haal dan snel verbinding op met één van onze experts. Door onze langdurige deskundigheid met afvalsoorten kennen wij juist wat je nodig hebt. En verlang je één keer een meer legen of gewoonlijk een maatje grotere? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen enkel kwestie!

De prijzen van de bakken wisselen per afvalcategorie, grondstof en capaciteit. Je least bij ons telkens tegen de meest voordelige kosten. Restafval is een van de prijzigere afvalstromen. Dit komt, gelijk we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkig vind je bij ons precies voor wat je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelmethode is aangegeven helder wat je voor een specifieke gemengd afval container of een andere container neerlegt. Wij vinden het belangrijk dat dit helder is. Zo kom je naderhand geen voor onaangename ontdekkingen te zitten.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalcontainer Huren Hendrik Ido Ambacht

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de bron. Slechts een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, want we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en geheim archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papierafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een rolcontainer zetten, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes apart verzamelen. Je hebt de keuze uit een heel gevarieerd aanbod met containers van 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte rolcontainer voor je document en papier ontdek je op ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een ruime keuze tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is gepast wanneer de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vernieling aan de loer staat. Selecteer, afhankelijk van je nood, de meest geschikte grootte. Daarna beslis je hoe frequent je container(s) geledigd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier behandeld

Document kan zelfs 7 maal gerecycled worden. Tevens in je beurs scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat jouw papier- en papier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en gebruikt als basis voor nieuwe artikelen. Wil je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaande uit biologisch vuilnis, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, broden, pasta, dranken, eierschalen, patat, gebak, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecazaken komen deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar tevens op kantoor mag je je organisch vuilnis scheiden. Je bespaart beduidend op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van extra recyclebaar afval dan je denkt! Onopgemerkt bestaat één groot deel uit bedrijfsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen stuk voor stuk bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden van je overige afvalsoorten in verzamelen, zitten je containers minder snel snel vol. Bovendien ligt het apart houden uit uw afval ook goed voor de omgeving. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen vers materialen ontgonnen te worden voor nieuwe artikelen te produceren, je PMD is namelijk één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Afvalcontainer Huren Hendrik Ido Ambacht

{service1)

Bij ons vind je altijd een passende rolcontainer voor je PMD. We bieden diverse kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze bezorging en nationale bereik, heeft je binnen 24 uur jouw container op de gewenste plek staan. Je bepaalt zelf de verlangde inhoudsmaat en hoe frequent het afvalcontainer geledigd moet te worden. Op deze manier ken je dus zeker dat je jouw afval altijd kwijt kan en waar je bijdraagt aan een verbeterde milieu via je vuilnis te splitsen. Bestel snel je goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dit is belangrijk, omdat we belasten het omgeving minder minder als we afvalstoffen recycleren. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. Het overgebleven plastic wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Polystyreenschuim Pakketten met aluminium laag binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en ook gomballen) (Hard) plastic waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Shopper draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemisch symbool (deodorant, lak enzovoort)
 • Pakketten inclusief vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal zit geplaatst Los karton of ander papier
 • Verpakking inclusief chemische stoffen
 • Glasscherven

Hoe veel vuilnis jezelf scheidt, des te goed dat het zal zijn voor het milieubescherming en ook je geldbeurs. Glaswerk is één van de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om splitsen is. Glasafval bestaat uit flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder te scheiden pakt het glasafval vanwege de ruimte en massa heel veel plaats in de bedrijfsafval op. Jij kunt dus heel uit besparen in je kosten voor afval. Het is tevens compleet om te recyclen. Ook verbruikt het recyclen veel kleiner kracht dan glazen te maken uit nieuwe grondstoffen.

Komt er op jouw onderneming heel veel glas los, zoals in de horecabedrijven, dan is één container voor glas essentieel. Bezit je wisselende periodes met betrekking tot drukte? ons functioneert samen met flexibele overeenkomsten waardoor je de aantal containers makkelijk verandert.

Het juiste bak voor glasafval

Koop het meest geschikte bakken voor je glasafval op onze dienst. Je hebt de selectie van een container met tweehonderdveertig liters en ook van negenhonderd liters. Er is is al één container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en deze worden gratis geplaatst. Afhankelijk van hoeveelheid glasafval kiest je hoe frequent wij de bak komen legen. ons leveren het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden glas verwerkt

Het kost heel veel kracht voor het glas te produceren uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter echter één prima grondslag. Er zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen binnen nieuw glazen. Bij het verwerken maken we onderscheid tussen wit, bruine, groene en gemengd glazen. Ook zijn kurk en deksels verwijderd. Via het glas te hergebruiken, kunnen er op een heel veel kleinere warmte glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces dus. Heb jij vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of neem neem contact op.

Wat mag wel er zijn bij het het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gefungeerd heeft zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallen jenever kruiken, bordjes, koppen, aardewerk etc. Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend onder glazen oppervlak

Medische of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers dienen veilig en in een veilige wijze vernietigd te worden. Archiefvernietiging kan jij daarom beter uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainer van ons helpen tijdens een veilig proces voor verzameling en vernietiging van jouw jouw archief. Discreet en ook veilig. Documenten zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heb je 100% garantie dat je je dossiers veilig vernietigt zijn. Na vernieling worden de restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je je jouw archief niet wil in het papierbak wil werpen. Enkele papieren bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen dus best vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij regelmatig veel afval in de het vorm van geheim document? Kies dan dan voor het archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak bevat een spleet waarin het document exact doorheen past. Wanneer de papieren eenmaal in het bak zijn, krijgt niemand ze meer in . Onze bestuurder arriveert eenmaal in zoveel tijd bij om de bak ledigen en het documenten ter plaats te vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten systeem waarin de container via de vrachtwagen zelf wordt opgetild en opengemaakt. Het content wordt daarna direct vernietigd.

De geschikte bak voor dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging stop jij je geheime papieren veilig in de afgesloten containers op wielen van ons. Door de klep in het deksel kun jij het papieren in de bak werpen. Jij hebt de selectie uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je noden kies je de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat jouw archief geen op het transport is, loop je geen risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat je dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden ingezameld en verwoest.