Afvalcontainer Huren Limburg Prijs ᐅ 8 MAKKELIJKE WEETJES

Gauw en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook verdeelt, er zal altijd restvuil aanwezig bestaan. Probeer dit afvalstroom heel beperkt toevallig te houden en je zal merken dat deze economisch gunstig is. Via afval dus mogelijk mogelijk te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er dus minimaal mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Huren Limburg Prijs

Kies uit het grootste meest uitgebreide aanbod afvalcontainers en bestel de het ideale container geschikt voor je restvuil. In het restafvalcontainer gooi je je al het niet-recyclebare afval dat je niet extra kan sorteren. Documenten/karton, swill, en ruiten horen niet thuis in de de restafvalcontainer. Tevens betreffende PMD verdelen bezitten we het juiste rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam betreffende ieder afvalstromen die binnen ondernemingen ontstaan. Die afvalstromen kunnen meestal gescheiden verzameld worden. Het is goed aangaande het milieu leefomgeving en de portemonnee.

Wat moet er in ondernemingsafval?

Op welke manier prima je je vuil eveneens sorteert, er gaat altijd overblijvend afval aanwezig zijn. Probeer dit afvalstroom zo klein toevallig te houden en je gaat merken dat het geldelijk voordelig is. Via afval zo zoveel toevallig te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er heel min mogelijk overblijvend afval over. In de container gooi je reeds de niet te recyclen vuil die je geen verder kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, PMD en ruiten thuishoren niet thuis in de de rest restafvalcontainer.

Is scheiden scheiden van ondernemingsafval gedwongen?

Je wordt gedwongen afvalstromen zoveel toevallig te verdelen. In de Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het doel omschreven goederen weer te benutten indien dat het kan.

Wat kost een rolcontainer voor?

De tarieven tarieven voor containers zijn afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroompje, de grootte van afmeting van de container alsook hoe vaak de afvalcontainer geledigd moet worden zijn. Je ontdekt elke tarieven op de tarievenpagina.

Welk type bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je karton, ruiten, swill en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In ieder organisatie komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons neem je snel en rap een van de talloze soorten afvalcontainers. Wij leveren hem zonder kosten binnen een etmaal in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze lage prijzen zie je direct tijdens het bestelproces. Nuttig, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt economiseren met een restafval container. Algemeen afval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te zamelen, reduceer je de massa restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Doorlees dan even door. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos passende ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container huren, maar ook opteren voor een stalen afvalcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is solide en brandveilig, praktisch als de vat op een openbare locatie staat. Je gaat uit meerdere inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geledigd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt gratis bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de dozijn ruime moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de opwekking van hernieuwbare kracht. Restafval lijkt dan eventueel zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalsector produceert maar zowaar 20% van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metalen er geëxtraheerd die hun weg vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een nuttige doel. Deze donkere korrelige resten worden ingezet voor het ophogen of creëren van wegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke stoffen vrij tijdens de verbranding die in minstens of geringere mate desondanks in het natuur komen. Om die reden moeten we blijven streven naar zo minimaal verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Afvalcontainer Huren Limburg Prijs:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons handige overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er geen plagen bij het afval kan. Ook kan stank geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te ruime bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container als deze maar halfvol is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de container zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste container is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen huren bij ons?

Waarom een container op wielen verhuren via ons? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We bieden een geschikte uitkomst voor elk soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afvalcontainer Huren Limburg Prijs

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is gevormd uit zestal treden.

Naarmate je hoger op de orde, des te duurzamer de verwerking. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de volume vuilnis in jouw restafvalcontainer terug te dringen, etappe 1. Dit realiseren wij door te adviseren over sorteren bij de bron. Want zuiver afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te vermijden, want dit is slecht voor het natuur en draagt niet bij aan een kringloop maatschappij.

Categorieën en kosten zakelijk afval en restafval verwerking

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer varieert van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je mag selecteren voor een voordelige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om in te schatten welke maat het perfect bij je past? Pak dan gauw contact op met één van onze specialisten. Dankzij onze langdurige ervaring met afvalstromen begrijpen wij exact wat je benodigd hebt. En wens je één keer een aanvullend leegmaken of regulier een maatje groter? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen enkel issue!

De prijzen van de bakken variëren per afvalstroom, materiaal en literinhoud. Je least bij ons telkens tegen de meest voordelige tarieven. Gemengd afval is een van de prijzigere afvalsoorten. Dit ontstaat, als we bedoelden, door haar milieubelasting. Gelukkig ervaar je bij ons juist waar je aan toe. In ons gemakkelijke bestelproces is aangegeven overtuigend wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere verschillende bak betaalt. Wij achten het belangrijk dat dit aspect helder is. Hierdoor ben je later nooit voor onaangename verrassingen te staan.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalcontainer Huren Limburg Prijs

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder effectief dan vooraf verdelen bij de bron. Slechts een klein percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een rolcontainer zetten, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de optie uit een erg gevarieerd assortiment van containers van 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je krijgt een brede keuze tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buitenshuis staan, of vandalisme op de horizon staat. Kies, naargelang van je nood, de meest geschikte grootte. Daarna bepaal je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Document kan zelfs 7 maal hergebruikt worden. Ook in jouw portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je kunt er op ons aan rekenen dat je document- en karton in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan piepers, broden, deegwaren, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groenten en fruit en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalstromen vrij, echter tevens op kantoor kunt je je biologisch afval scheiden. Je bespaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit extra herbruikbaar afval dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaande een groot gedeelte van bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal tot dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalsoorten te zamelen, geraken je containers minder snel gevuld. Daarnaast is het apart houden uit uw vuilnis tevens goed voor de omgeving. PMD mag immers hergebruikt worden. Hierdoor moeten er geen vers grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, je PMD is immers één grondstof!

De juiste container voor PMD en Afvalcontainer Huren Limburg Prijs

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor jouw PMD. Wij leveren verschillende kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze levering en landelijke bereik, heb je in 24 uren jouw container op de verlangde locatie geplaatst. U bepaalt zelfstandig de verlangde capaciteit en op welke manier vaak het afvalcontainer geledigd moet te zijn. Zo weet je daarom zeker dat je jouw vuilnis altijd kwijt kunt en waar je bijdraagt voor een verbeterde milieu via je afval te scheiden. Bestel snel je goedkope container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is belangrijk, want wij belasten het milieu minder indien wij afvalstoffen recycleren. Van jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om daarna hergebruikt te zijn. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Pakketten met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en ook kauwgom) (Hard) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Draagtas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemische teken (deodorant, verf enz.)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal is gestopt Los doosjes of ander papier
 • Pakket met chemische stoffen
 • Glasscherven

Hoe veel vuilnis jezelf scheidt, hoe goed dat het is ten behoeve van de milieu en je geldbeurs. Glaswerk blijkt een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om splitsen is. Glasafval bestaat uit flesjes, potten en ook scherven. Zonder het te scheiden pakt het glasafval door de ruimte en massa veel ruimte in het bedrijfsafval op. Jij kan dus flink besparen in je kosten voor afval. Het is ook tevens compleet te recyclen. Ook verbruikt het veel kleiner kracht dan glazen om te produceren van nieuwe grondstoffen.

Komt er op jouw onderneming heel veel glas los, bijvoorbeeld in de sector van de horecabedrijven, dan is een container voor glas onmisbaar. Bezit je variërende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij functioneert samen met flexibele contracten omdat jij de nummer containers makkelijk aanpast.

De geschikte bak voor glas restafval

Bestel de meest geschikte containers voor het je glasverval op onze dienst. Jij hebt de keuze van een bak van 240 liter en van 900 liters. Er is reeds een glascontainer vanaf €13 elke maand en ook dit wordt kosteloos neergezet. Op basis van hoeveelheid afval kies jij hoe vaak wij de bak zullen komen legen. ons biedt het meest voordelige service.

Zo wordt glas bewerkt

Het kost heel veel kracht voor het glas te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter echter een goede grondslag. Daar zitten meestal ongeveer 50% oud glas in nieuwe glas. Bij het verwerken doen wij verschil onder wit, bruine, groene en ook gemengd glazen. Daarnaast zijn kurk en deksels verwijderd. Via het glas te hergebruiken, kan er zijn bij één heel veel lagere temperatuur glazen gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces . Heb jij vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragen of neem verbinding .

Wat mag er bij de glasafval?

Wel:

Leeg glasverval die gediend had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallen kruiken, bordjes, kopjes, aardewerk etc. Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken etc. vallen onder glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief dienen beschermd en in een veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging kan jij daarom beter goed organiseren. Het gesloten rolcontainer van ons onze dienst helpen bij een veilig proces voor inzameling en ook vernieling van dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Papieren worden discreet getransporteerd. Op deze manier heeft je 100% zekerheid dat je jouw dossiers beschermd vernietigt zijn. Na de vernieling worden het restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat jij jouw archief niet in het papierbak wilt werpen. Sommige papieren bevatten geheime gegevens en kunnen daarom beter vernielt . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge aantallen dossiers is echter echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heb jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan dan voor het archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze container heeft een spleet waarin het document precies erin past. Als het papieren al binnen de bak zijn, krijgen niemand ze meer in . Onze bestuurder komt eens in tijd langs voor de container legen en het documenten plaats te vernietigen in onze truck. Ook dit werkt door middel van een gesloten systeem waarin het bak via het vrachtwagen zelf wordt opgetild en opengemaakt. Het inhoud wordt vervolgens direct vernielt.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging deponeer jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Door het klep in het deksel kun je het papieren in het bak werpen. Jij heeft de selectie uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat je archief niet op het transport is, loopt jij geen gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke wijze worden verzameld en vernietigd.