Afvalcontainer Huren Prijs Dordrecht 🔥 13 MAKKELIJKE WEETJES

Gauw en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook verdeelt, er zal altijd overblijvend afval voortdurend bestaan. Poog deze stroom van afval zo klein mogelijk te houden en je zult zien dat dit economisch voordelig is. Met afvalstoffen heel zoveel toevallig te sorteren, zoals papier/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er dus zo weinig mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Huren Prijs Dordrecht

Kies uit uit het ruimste gamma afvalcontainers en bestel de ideale afvalcontainer voor je je overblijvend afval. In de de restafvalcontainer gooi je je al de niet-recyclebare afvalstoffen welke je niet verder verder kan scheiden. Papier/karton, swill, en ruiten horen niet in het afvalcontainer. Tevens omtrent PMD scheiden bezitten wij de juiste juiste rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de algemene benaming betreffende ieder afvalstromingen die bij firma’s voortkomen. Die afvalstromen kunnen vaak afzonderlijk verzameld worden. Het is verbeterd betreffende de milieu en het geldtas.

Wat mag er in bedrijfsafval?

Hoe prima je je vuil ook scheidt, er gaat altijd restvuil voortdurend zijn. Tracht deze afvalstroom zo klein mogelijk te houden en je zult opmerken dat het economisch gunstig is. Door vuil heel zoveel toevallig te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er dus zo weinig mogelijk restvuil over. Binnen de restafvalcontainer gooi je reeds het niet niet-recyclebare afvalstoffen dat je geen meer kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, PMD en glas horen niet binnen het afvalcontainer.

Is scheiden sorteren van zakelijk afval verplicht?

Je wordt verplicht afvalstromen zoveel eventueel te verdelen. Binnen het landelijk Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het de doel omschreven goederen nogmaals te gebruiken waar dat het lukt.

Wat kost een container container voor bedrijfsafval?

De kosten van rolcontainers afhankelijk hangt af van de afvalstroompje, de grootte van grootte van container alsook hoe vaak de de container rolcontainer ontleegd moet zijn. Jij ontdekt ieder tarieven op de tarievenpagina de.

Welk aard restafval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je documenten, ruiten, swill en PMD scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In elke bedrijf komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons neem je snel en rap een van de vele typen rolcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten gedurende 24 uur in heel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende kosten zie je meteen gedurende het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je direct zien of je nog kunt economiseren met een restafval container. Restafval is vanwege zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te zamelen, verklein je de aantal algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Doorlees dan even verder. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je steeds geschikte ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container huren, maar ook gaan voor een ijzeren vuilcontainer. Een metalen rolcontainer is solide en brandbestendig, handig als de vat op een algemene plaats staat. Je selecteert uit verschillende inhoudsmaten. De keuze is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geleegd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de dozijn ruime actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de opwekking van duurzame energie. Restafval klinkt dan wellicht zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalbranche voorbrengt maar zowaar een vijfde van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de resterende metalen er geëxtraheerd die hun pad vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een nuttige doel. Deze zwarte korrelvormige assen worden ingezet voor het ophogen of bouwen van wegen. Jammer genoeg komen er ook diverse schadelijke materialen los gedurende de verbranding die in meer of geringere mate echter in het leefomgeving belanden. Daarom moeten we blijven proberen naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainer Huren Prijs Dordrecht:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien huur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We zorgen voor gratis installatie van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te verwijderen. Handig voor je personeel, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af waardoor er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank geen ontkomen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit zal worden geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té grote container.

Je betaald alleen voor een lediging die écht nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak wanneer deze maar halfvol is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de correcte manier worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren bij ons?

Waarom een container op wielen huren bij ons? Omdat we gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor ieder type afval en voor ieder onderneming. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Afvalcontainer Huren Prijs Dordrecht

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het gebied van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zes treden.

Naarmate je hoger op de orde, hoe ecologischer de afhandeling. Zo trachten wij samen met jou de massa vuilnis in jouw algemeen afval container terug te dringen, stap 1. Dit doen wij door te aanbevelen over sorteren bij de bron. Want puur gescheiden afvalmaterialen worden zoveel als kan gerecycled, stap 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Typen en prijzen zakelijk afval en restafval verwijdering

De volume voor een restafvalcontainer varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussenin. Je kan opteren voor een gunstige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om bij te bepalen wat grootte het goed bij je aansluit? Neem dan snel aansluiting op met een van onze specialisten. Dankzij onze vele jaren ervaring met afvalsoorten begrijpen wij precies wat je benodigd hebt. En wil je eenmalig een extra legen of standaard een grootte grotere? Dan is deze natuurlijk ook geen enkel probleem!

De prijzen van de containers variëren per afvalstroom, materiaal en literinhoud. Je verhuurt bij ons altijd tegen de scherpste prijzen. Restafval is één van de kostbaardere afvalstromen. Dit voortvloeit, gelijk we noemden, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg zie je bij ons exact waar je aan toe. In ons eenvoudige bestelmethode staat helder wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere container aftikt. Wij achten het essentieel dat dit helder is. Hierdoor raak je naderhand geen voor onaangename ontdekkingen te staan.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalcontainer Huren Prijs Dordrecht

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, want we schreven al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele typen papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Plaats een rolcontainer zetten, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk apart inzamelen. Je hebt de optie uit een zeer gevarieerd assortiment van afvalcontainers van 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Karton

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een brede keuze tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast wanneer de containers buitenshuis staan, of vernieling aan de loer ligt. Kies, naargelang van je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je op welke manier frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee bespaart het aanzienlijk als je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je mag er bij ons aan rekenen dat jouw papier- en karton in de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en gebruikt als grondstof tot nieuwe producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk aan piepers, broden, pasta, dranken, eierschalen, frites, gebak, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, echter tevens in kantoren kunt je jouw biologisch afval apart houden. Je bespaart beduidend op afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van extra recyclebaar vuilnis als je denkt! Onopgemerkt bestaande één omvangrijk deel uit ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten in te zamelen, zitten je containers minder vlug gevuld. Daarnaast is het scheiden van uw afval tevens beter voor de milieu. PMD mag namelijk hergebruikt zijn. Hierdoor moeten er geen nieuwe materialen ontgonnen te worden voor verse artikelen te maken, je PMD is namelijk een basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Afvalcontainer Huren Prijs Dordrecht

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. Wij leveren verschillende kunststof afvalcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis bezorging en nationale dekking, heeft je binnen 24 uur je container bij het gewenste locatie geplaatst. U beslist zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en hoe vaak de container geledigd dient te worden. Op deze manier ken je dus zeker dat je jouw afval altijd weg kan en dat je bijdraagt voor een verbeterde omgeving via jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, omdat wij belasten het omgeving minder als we afvalstoffen recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te worden. Het resterende kunststof wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en gomballen) (Stijf) kunststof waaronder speelgoed
 • Huisraad en gebruiksartikelen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemisch teken (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander materiaal is geplaatst Los karton of verschillend papier
 • Pakket inclusief van gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Des te meer vuilnis jezelf sorteert, des te beter dat het zal zijn voor het milieubescherming en je portemonnee. Glas is een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te scheiden is. Glasscherven bestaan uit flessen, potten en scherven. Zonder te splitsen pakt het glasafval door het ruimte en gewicht heel veel plaats bij de afval van het bedrijf in. Jij kunt dus heel uit besparen in jouw kosten voor afval. Het is ook tevens compleet te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel minder energie in vergelijking met glaswerk te maken van verse grondstoffen.

Komt er bij jouw bedrijf veel glasafval los, zoals bij de horecabedrijven, dan is is een container voor glas onmisbaar. Heb jij wisselende tijdsperioden qua drukte? ons functioneert samen met flexibele overeenkomsten omdat jij het aantal bakken eenvoudig verandert.

Het juiste container voor het glas restafval

Bestel de beste containers voor het jouw glasverval bij ons. Jij heeft de keuze van een container van tweehonderdveertig liter en van 900 liter. Er is is al een glascontainer vanaf €13 per maand en deze worden kosteloos geplaatst. Op basis van de afval kies je hoe vaak wij het bak komen legen. wij leveren de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier wordt glas verwerkt

Het kost kost heel veel kracht voor het het glas om te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter een goede grondslag. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glas in nieuw glazen. Tijdens het bewerken doen wij verschil tussen blank, bruin, groene en gemengd glas. Daarnaast zijn kurk en ook deksels verwijderd. Door het glas om te recyclen, kunnen er zijn bij één heel veel lagere warmte glazen gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en verantwoord proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk de frequent gestelde vragenlijst of neem contact .

Wat is mag er bij de glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gediend heeft zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Daaronder vallen jenever kruikjes, bordjes, koppen, keramiek etc. n Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend binnen vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief moet veilig en ook in veilige manier vernietigt worden. Dossiervernietiging kan jij dus beter uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainer van ons helpen tijdens een veilig proces voor verzameling en ook vernieling van dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Documenten worden discreet vervoerd. Op deze manier heb jij honderd procent garantie dat je je dossiers veilig vernietigd is. Na vernieling worden de restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je jij je archief niet wil in het papierbak wilt gooien. Sommige documenten bevatten geheime informatie en kunnen dus beter vernielt . Vermoedelijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge aantallen dossiers is echter echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heb jij regelmatig veel afval in de vorm van vertrouwelijk papier? Kies voor het archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze container bevat één gleuf waar het papier exact erin . Wanneer het documenten eenmaal in de container zijn, krijgen niemand zij nog in . Onze chauffeur komt eenmaal zoveel tijdstip bij om de bak legen en het papier ter plekke te vernielen binnen onze truck. Eveneens dit werkt middels een afgesloten mechanisme waarin het container door het truck zelf wordt opgeheven en opengemaakt. Het inhoud zal daarna direct vernielt.

De juiste bak voor dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging stop jij je vertrouwelijke papieren veilig in de afgesloten containers op wielen van onze dienst. Door de klepje in de deksel kun jij de documenten in het bak werpen. Jij hebt de selectie van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kies jij de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat je dossier geen op het transport is, loopt jij niet gevaar dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel goed te recyclen en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt ingezameld en vernietigd.