Afvalcontainer Huren Zaterdag ➡️ 7 SCHOKKENDE FEITEN

Vlug en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook sorteert, er zal steeds restafval voortdurend bestaan. Poog dit afvalstroompje dus beperkt eventueel te bewaren en je zult zien dat deze economisch voordelig is. Via afvalstoffen dus zoveel toevallig te sorteren, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er heel zo weinig mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Huren Zaterdag

Selecteer van het grootste grootste assortiment containers en bestel de de meest geschikte rolcontainer voor je je restvuil. In de afvalcontainer gooi je al het het niet te recyclen afval die je niet verder verder kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, en ruiten horen geen binnen het restafvalcontainer. Ook betreffende PMD scheiden beschikken we de juiste container.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam betreffende elke afvalstromingen dat bij bedrijven voortkomen. Deze afvalstromen kunnen dikwijls gescheiden ingezameld geraken. Het is verbeterd voor de leefomgeving en het portemonnee.

Wat is toegestaan er binnen ondernemingsafval?

Hoezo prima je je vuil tevens scheidt, er zal er steeds overblijvend afval voortdurend voorkomen. Poog deze stroom van afval heel minimaal toevallig te houden en je gaat opmerken dat deze economisch gunstig is. Via afval zo veel toevallig te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er heel minimaal mogelijk restvuil over. In de rest container gooi je al het niet niet-recyclebare vuil dat je geen meer kan verdelen. Karton/karton, swill, PMD en vensterglas horen niet binnen de afvalcontainer.

Is het scheiden van zakelijk afval verplicht?

Je wordt noodzakelijk afvalstromingen zoveel mogelijk te verdelen. In de de Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat de streefdoel beschreven artikelen nogmaals te aanwenden indien dat het kan.

Wat kost een container voor afvalcontainer bedrijfsafval?

De prijzen voor rolcontainers afhankelijk afhangend van het afvalstroom, de grootte afmeting van container en hoe vaak de rolcontainer ontleegd moet worden. U vindt elke tarieven op tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je papier, ruiten, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In elke onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons neem je snel en vlug een van de verschillende soorten rolcontainers. Wij brengen hem zonder kosten gedurende 24 uur in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze concurrerende prijzen zie je gelijk gedurende het orderproces. Handig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te verzamelen, reduceer je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Lees dan even voort. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds geschikte inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook gaan voor een metalen vuilcontainer. Een metalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, handig als de bak op een publieke plek staat. Je gaat uit meerdere volumematen. De keuze is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geleegd moeten worden. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn ruime actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de opwekking van hernieuwbare energie. Restafval schijnt dan misschien waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalsector produceert maar zowaar 20% van de groene energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metalen er verwijderd die hun weg vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een nuttige bestemming. Deze donkere korrelvormige slakken worden toegepast voor het aanvullen of aanleggen van wegen. Helaas komen er ook verschillende gevaarlijke materialen los in de verbranden die in meer of geringere mate echter in het leefomgeving terecht komen. Om die reden moeten we volhouden met zoeken naar zo minimaal verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Afvalcontainer Huren Zaterdag:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. We bieden de kans om voor de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische lijst ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de ideale partner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af zodat er geen ongedierte bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het installeren van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te ruime bak.

Je betaald enkel voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer dit maar halfvol is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer huren via ons?

Redenen een rolcontainer huren bij ons? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een passende oplossing voor ieder soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering in 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afvalcontainer Huren Zaterdag

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zes stappen.

Hoger op de hiërarchie, des te duurzamer de afhandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de volume vuilnis in jouw algemeen afval container terug te dringen, fase 1. Dit doen wij door te aanbevelen over verdelen bij de bron. Want puur gescheiden afvalsoorten worden zoveel mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Fase 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een kringloop systeem.

Typen en kosten zakelijk afval en restafval verwerking

De capaciteit voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en alles daar ertussen. Je kunt selecteren voor een voordelige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om bij te bepalen die maat het goed bij je aansluit? Neem dan snel verbinding op met een van onze experts. Dankzij onze vele jaren kennis met afvalsoorten begrijpen wij juist wat je vereist hebt. En wens je eenmalig een meer legen of regulier een grootte ruimer? Dan is dat natuurlijk ook geen probleem!

De kosten van de bakken verschillen per afvalstroom, stof en capaciteit. Je verhuurt bij ons altijd tegen de laagste kosten. Restafval is één van de prijzigere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, als we bedoelden, door zijn milieu-impact. Gelukkigerwijs zie je bij ons precies waar je te maken hebt. In ons simpele bestelsysteem is aangegeven overtuigend wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een verschillende bak betaalt. Wij vinden het cruciaal dat dit aspect transparant is. Zo ben je achteraf geen voor onaangename ontdekkingen te liggen.

Hoe hou je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalcontainer Huren Zaterdag

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, want we schreven al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er daarom flink wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Ja:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papierbak werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de optie uit een zeer uitgebreid aanbod met afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Karton

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en karton vind je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast wanneer de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling op de horizon staat. Selecteer, afhankelijk van je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je hoe vaak je container(s) geleegd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Papier kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Tevens in jouw beurs bespaart het aanzienlijk als je deze afvalstroom apart inzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat je document- en karton op de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en gebruikt als grondstof voor nieuw artikelen. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog vragen? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem contact contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschelpen, frites, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden ontstaan deze afvalsoorten beschikbaar, maar ook op kantoor mag je jouw biologisch afval apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk uit extra herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaande één groot deel van ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen stuk voor stuk tot hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart uit je overige afvalsoorten te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder vlug vol. Daarnaast is het apart houden uit uw afval ook beter voor het omgeving. PMD mag immers gerecycled worden. Daardoor hoeven er geen vers grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, je PMD is immers één grondstof!

De geschikte container voor het PMD en Afvalcontainer Huren Zaterdag

{service1)

Bij ons vind je altijd een geschikte afvalcontainer voor je PMD. Wij leveren verschillende plastic afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de vlugge, gratis levering en landelijke dekking, heeft je in 24 uren jouw afvalcontainer bij de gewenste plek geplaatst. U beslist zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en hoe vaak het afvalcontainer geledigd dient te zijn. Zo ken je dus zeker dat je jouw afval steeds kwijt kan en waar je bijdraagt aan een beter omgeving via je vuilnis te splitsen. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via jouw PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, want wij belasten het omgeving veel als we afval hergebruiken. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om daarna gerecycled te zijn. De overgebleven plastic wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminium laagje binnenin (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en ook gomballen) (Stijf) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Shopper tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemisch teken (antitranspirant, verf etc)
 • Verpakkingen met of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander materiaal is gestopt Los doosjes ofwel verschillend document
 • Verpakking met van gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Hoe meer vuilnis je scheidt, hoe beter dat het is ten behoeve van de milieubescherming en je portemonnee. Glas is 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te splitsen is. Glasafval bestaat uit flesjes, potten en scherven. Zonder het om splitsen neemt het vanwege het volume en ook massa veel ruimte bij de bedrijfsafval op. Jij kunt daarom heel uit besparen op jouw afvalkosten. Het is ook tevens volledig om te recyclen. Daarnaast verbruikt het veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk te maken uit verse materialen.

Komt daar bij jouw onderneming heel veel glasafval vrij, zoals bij de horecabedrijven, dan is is een container voor glas essentieel. Heb je variërende periodes met betrekking tot drukte? wij werkt met flexibele contracten omdat je het aantal bakken makkelijk aanpast.

Het juiste bak voor het glasafval

Koop het meest geschikte containers voor het je glasverval op onze dienst. Je hebt de keuze uit keuze uit een container van tweehonderdveertig liters en met 900 liter. Er is reeds een glascontainer startend bij €13 per maand en deze wordt kosteloos neergezet. Op basis van hoeveelheid afval kies jij hoe vaak ons het container komen ledigen. ons biedt de voordeligste service.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het kost veel kracht voor het glas om te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter echter één goede basis. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glas binnen nieuwe glazen. Tijdens het bewerken doen wij verschil onder wit, bruine, groen en gemengd glas. Daarnaast worden kurk en deksels verwijderd. Via het glas om te recyclen, kan er op een veel lagere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces dus. Heeft je vragen? Bekijk de frequent gestelde vragenlijst of neem contact op.

Wat is mag er bij het glasverval?

Wel:

Leeg glasafval die gediend heeft als verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porseleinen. Daaronder vallend jenever kruiken, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen binnen vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Je archief moet veilig en ook in een veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging zou jij dus beter uitstekend regelen. De gesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen tijdens een veilig proces van inzameling en vernietiging van jouw archief. Discreet en ook beschermd. Documenten zullen discreet getransporteerd. Zo heeft jij honderd procent zekerheid dat je archief beschermd vernietigd is. Na de vernieling zullen de restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat jij jouw archief niet wil in het papiercontainer wilt gooien. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen kunnen dus best vernielt . Vermoedelijk gebruik je je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid afval in het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt een afgesloten container op wielen.

Deze container heeft één spleet waarin het papier exact erin . Als de documenten eenmaal in de container zijn, krijgen niemand zij nog in handen. Onze bestuurder komt eens de tijdstip bij voor het bak ledigen en het papier plaats vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een gesloten systeem waarin het bak via het truck zelf is opgeheven en geopend. De content zal daarna meteen vernietigd.

De geschikte container voor dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop jij jouw geheime papieren veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Via het klepje in het deksel kun jij het papieren in het container gooien. Je heeft de selectie uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kies jij de gewenste frequentie van lediging. Omdat je archief niet op transport gaat, loop jij niet risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is zeer goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier worden verzameld en vernietigd.