Afvalcontainer Knokke ᐅ 4 SCHOKKENDE HACKS

Snel en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal telkens restvuil aanwezig bestaan. Tracht deze afvalstroom zo beperkt toevallig te houden en je zal zien dat deze financieel voordelig is. Met vuil dus veel mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er zo zo weinig eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Knokke

Selecteer uit het grootste grootste aanbod afvalcontainers en bestel de beste beste rolcontainer voor je je overblijvend afval. In de rest container gooi je al het de niet te recyclen vuil die je niet verder verder kan verdelen. Documenten/karton, swill, en vensterglas thuishoren geen in de de afvalcontainer. Ook betreffende PMD sorteren hebben wij de juiste rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming voor elke afvalstromen welke binnen ondernemingen vrijkomen. Dit afvalstromen kunnen vaak afzonderlijk opgehaald geraken. Het is verbeterd voor de leefomgeving en het geldtas.

Wat kan er in de ondernemingsafval?

Hoezo uitstekend je je afval tevens verdeelt, er gaat telkens restvuil blijven bestaan. Probeer dit afvalstroom heel klein toevallig te bewaren en je zal zien dat het financieel gunstig is. Met vuil zo veel toevallig te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er dus min eventueel restafval over. In de het restafvalcontainer gooi je reeds het niet niet-recyclebare afval die je geen meer kan scheiden. Documenten/karton, swill, PMD en ruiten thuishoren niet thuis in de afvalcontainer.

Is scheiden scheiden van ondernemingsafval verplicht?

Je wordt gedwongen afvalstromingen zoveel eventueel te sorteren. Binnen het Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het doel bedoeling vermeld artikelen weer te aanwenden waar dat het mag.

Wat kost een container bedrijfsafval?

De tarieven tarieven voor afvalcontainers zijn hangt af van de stroom van afval, de grootte van omvang van rolcontainer en hoevaak de container afvalcontainer geledigd moet worden zijn. Jij vindt je ieder tarieven op de.

Welk type afval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je documenten, vensters, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In elke organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons bestel je snel en snel een van de talloze typen afvalcontainers. Wij brengen hem gratis in een dag in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende tarieven zie je meteen tijdens het orderproces. Praktisch, want dan kun je direct observeren of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Restafval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te ophalen, verklein je de massa gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Doorlees dan even verder. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos passende ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook kiezen voor een ijzeren rolcontainer. Een stalen vuilcontainer is solide en brandwerend, handig als de container op een algemene plek staat. Je gaat uit meerdere volumematen. De keuze is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw container(s) ontdaan moeten zijn. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 omvangrijke hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de productie van hernieuwbare stroom. Algemeen afval lijkt dan wellicht zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalsector produceert maar liefst een vijfde van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metalen er verwijderd die hun pad verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een nuttige doel. Deze donkere korrelvormige resten worden toegepast voor het aanvullen of aanleggen van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook allerlei schadelijke substanties uit in de verbranding die in meer of mindere mate echter in het leefomgeving belanden. Daarom moeten we doorgaan met proberen naar zo minimaal verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Afvalcontainer Knokke:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. We leveren de kans om voor de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige lijst ontdek je snel de container die je nodig hebt. Bovendien verhuur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor gratis installatie van de gewenste voordelige container en arriveren deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te voeren. Praktisch voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kunnen. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te grote bak.

Je betaald enkel voor een lediging die echt nodig hebt is
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de container als dit maar halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte manier verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime documenten op de juiste manier worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren bij ons?

Redenen een rolcontainer huren via onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij bieden een passende oplossing voor elk soort afval en voor elk onderneming. Daarnaast functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan doen we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afvalcontainer Knokke

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zestal stappen.

Hoe hoger op de ladder, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo proberen wij samen met jou de hoeveelheid afval in jouw restafvalcontainer te verminderen, stap 1. Dit realiseren wij door te adviseren over verdelen bij de oorsprong. Want ongemengd gescheiden afvalsoorten worden zoveel mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een circulaire economie.

Soorten en kosten ondernemingsafval en gemengd afval beheer

De volume voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je kan selecteren voor een gunstige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om naar te schatten welke omvang het beste bij je past? Pak dan gauw contact op met een van onze deskundigen. Door onze jarenlange deskundigheid met afvalstromen weten wij exact wat je vereist hebt. En wens je een keer een meer leegmaken of gewoonlijk een grootte groter? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen issue!

De prijzen van de bakken verschillen per afvalsoort, stof en volume. Je least bij ons steeds tegen de scherpste prijzen. Gemengd afval is één van de prijzigere afvalsoorten. Dit ontstaat, gelijk we noemden, door haar effect op het milieu. Gelukkig vind je bij ons juist voor wat je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelproces staat vermeld duidelijk wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een andere verschillende container betaalt. Wij achten het belangrijk dat dit aspect transparant is. Zo kom je later geen voor vervelende verrassingen te liggen.

Hoe houd je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalcontainer Knokke

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen zitten. Na verdeling is immers veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim dossier. Zoals je ziet zijn er dus flink wat opties om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk gescheiden verzamelen. Je krijgt de keuze uit een erg gevarieerd aanbod met containers van 240 tot 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Karton

De meest gepaste afvalcontainer voor je document en papier vind je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je hebt een ruime keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is gepast wanneer de containers buiten staan, of wanneer vandalisme aan de horizon staat. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest gepaste grootte. Vervolgens bepaal je hoe frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat jouw document- en karton op de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet als basis voor nieuwe producten. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschalen, frites, gebak, groentes en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter ook in kantoor kunt je jouw organisch afval scheiden. Je spaart beduidend op afvalkosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit meer recyclebaar vuilnis als je denkt! Ongemerkt bestaande een groot gedeelte uit bedrijfsafval vaak van plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen horen allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je overige afvalsoorten te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vlug vol. Bovendien ligt het apart houden uit uw afval tevens beter voor de omgeving. PMD mag namelijk gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen enkele vers materialen ontgonnen te worden voor verse producten te produceren, jouw PMD wordt immers een basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Afvalcontainer Knokke

{service1)

Bij ons vind je steeds een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden verschillende kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de vlugge, gratis bezorging en landelijke dekking, heb je in 24 uur jouw afvalcontainer bij het gewenste locatie staan. Je beslist zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en hoe frequent het afvalcontainer geledigd moet te worden. Zo weet je dus vast waar je je vuilnis altijd kwijt kan en dat je meewerkt voor een beter omgeving via je afval te splitsen. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD container, mag het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, omdat wij belasten het omgeving veel als wij afvalstoffen recycleren. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te worden. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Stevig) plastic waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, druiprek etc.)
 • Draagtas tassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemische teken (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Pakketten inclusief of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal is geplaatst Afzonderlijk karton ofwel ander document
 • Verpakking met van gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Hoe meer vuilnis je scheidt, hoe beter dat is voor de milieu en ook jouw geldbeurs. Glas blijkt een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om scheiden is. Glasafval bestaan van flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder het te splitsen neemt het glasafval door het ruimte en ook massa veel ruimte in het bedrijfsafval op. Je kunt dus heel uit besparen op je kosten voor afval. Het is ook bovendien volledig te hergebruiken. Ook verbruikt het veel minder kracht dan glaswerk te produceren van nieuwe materialen.

Komt er op jouw onderneming heel veel glas vrij, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan één container voor glas essentieel. Heb je variërende periodes qua drukte? ons functioneert met flexibele overeenkomsten omdat jij de nummer bakken makkelijk aanpast.

De geschikte bak voor het glas restafval

Koop het beste containers voor je glasafval bij onze dienst. Jij heeft de keuze uit selectie van een container met tweehonderdveertig liters en met 900 liter. Er is is al een container voor glas vanaf €13 per maand en ook deze wordt kosteloos neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid glasafval kiest jij hoe frequent ons de bak komen legen. wij leveren het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden glas bewerkt

Het kost veel kracht om glas om te produceren uit verse materialen. Glasverval is echter een goede grondslag. Er zit gewoonlijk circa 50% oudere glas in nieuwe glazen. Bij het verwerken maken wij onderscheid tussen blank, bruine, groen en gemengd glazen. Ook worden kurken en dekseltjes verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kan er zijn bij een veel kleinere warmte glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en duurzaam proces . Heeft jij vraagstukken? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of neem contact .

Wat mag wel er zijn bij de glasverval?

Wel:

Lege glasafval die gefungeerd had zoals verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porseleinen. Daaronder vallend kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplanken etc. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet beschermd en ook in een veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan je dus best goed organiseren. De gesloten rolcontainer van ons helpen bij een beschermd proces voor verzameling en ook vernietiging van jouw jouw dossiers. Discreet en beschermd. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heb je honderd procent garantie dat jouw archief beschermd vernietigd is. Na de vernieling zullen de restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je je jouw archief niet in de de papierbak wilt gooien. Enkele documenten bezitten geheime gegevens en kunnen kunnen daarom best vernielt worden. Vermoedelijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is echter echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft jij frequent een grote hoeveelheid vuil in het vorm van geheim papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons . Je krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat een spleet waarin het document exact doorheen past. Wanneer het papieren al binnen het container zijn, krijgen niemand ze meer in . Onze bestuurder komt eens tijdstip bij om de container te ledigen en het papier ter plekke vernielen binnen onze truck. Ook dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarbij het container door het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. Het inhoud zal vervolgens meteen vernielt.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor archiefvernietiging deponeer jij je vertrouwelijke papieren veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klepje in de deksel kan je het documenten in de bak werpen. Jij heeft de keuze van diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je behoefte kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat je archief niet op vervoer gaat, loop je geen gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor jouw dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde wijze worden verzameld en verwoest.