Afvalcontainer Kopen Den Haag ✔️ 14 VERBIJSTERENDE TRUCS

Gauw en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook scheidt, er zal steeds restvuil blijven bestaan. Probeer deze afvalstroompje dus klein toevallig te behouden en je zal opmerken dat deze economisch gunstig is. Door afvalstoffen heel zoveel mogelijk te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er heel minimaal toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Kopen Den Haag

Selecteer bij het ruimste gamma containers en koop de ideale rolcontainer geschikt voor je overblijvend afval. In de de rest container gooi je al het de onrecyclebare afval die je geen meer kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, en ruiten thuishoren niet thuis in de de afvalcontainer. Eveneens voor PMD sorteren beschikken ons de juiste geschikte container.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de naam aangaande alle afvalstromen dat in ondernemingen vrijkomen. Dit stromingen mogen vaak gescheiden verzameld zijn. Het is goed voor het milieu leefomgeving en de portemonnee portemonnee.

Wat kan er binnen bedrijfsafval?

Hoezo uitstekend je je afval ook verdeelt, er gaat altijd overblijvend afval blijven voorkomen. Tracht het afvalstroom dus beperkt toevallig te bewaren en je zult opmerken dat het geldelijk voordelig is. Via vuil zo veel toevallig te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er dus min mogelijk restafval over. In het container werp je reeds de onrecyclebare vuil welke je geen extra kan verdelen. Papier/karton, swill, PMD en glas passen niet thuis in de het afvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van ondernemingsafval gedwongen?

Je bent noodzakelijk afvalstromingen zoveel toevallig te sorteren. In de het Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel doel omschreven goederen opnieuw te benutten als dat het mag.

Wat kost een container rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor containers afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom de afvalstroom, de grootte afmeting van rolcontainer en hoevaak hoevaak de container container geleegd moet zijn. Jij vindt je alle prijzen op de tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je documenten, ruiten, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In elke bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons bestel je snel en vlug een van de talloze soorten afvalcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos gedurende 24 uur in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende prijzen zie je meteen gedurende het orderproces. Handig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Restafval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te zamelen, reduceer je de aantal restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Doorlees dan even voort. Of neem direct jouw restafval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds geschikte verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook opteren voor een metalen afvalcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is solide en brandwerend, nuttig als de vat op een openbare locatie staat. Je kiest uit meerdere volumematen. De keuze is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) ontdaan moeten geraken. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de dozijn omvangrijke actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de opwekking van hernieuwbare energie. Gemengd afval lijkt dan misschien zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalsector voorbrengt maar zowaar een vijfde van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaalresten er geëxtraheerd die hun pad verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een bruikbare toepassing. Deze donkere korrelachtige assen worden toegepast voor het ophogen of bouwen van wegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei schadelijke materialen los tijdens de verbranden die in minstens of kleinere mate toch in het milieu komen. Dus moeten we volhouden met zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainer Kopen Den Haag:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om tegen de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Door ons handige overzicht vind je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast verhuur je via ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de ideale partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Handig voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De bakken sluiten goed af zodat er niet plagen bij het afval kan. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze wordt geledigd. Het installeren van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een té grote bak.

Je betaald alleen voor een leging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer dit maar halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier afgevoerd

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen huren bij ons?

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We leveren een geschikte oplossing voor elk soort afval en voor elk bedrijf. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afvalcontainer Kopen Den Haag

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het gebied van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit 6 treden.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe ecologischer de verwerking. Zo trachten wij in samenwerking met jou de hoeveelheid afval in jouw algemeen afval container terug te dringen, stap 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over sorteren bij de oorsprong. Want zuiver afzonderlijke afvalstromen worden zoveel mogelijk hergebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een kringloop systeem.

Categorieën en prijzen ondernemingsafval en algemeen afval verwerking

De volume voor een algemeen afval container schommelt van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je kunt selecteren voor een betaalbare kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om bij te schatten welke omvang het perfect bij je aansluit? Pak dan snel aansluiting op met één van onze experts. Met onze langdurige ervaring met afvalmaterialen weten wij exact wat je benodigd hebt. En wens je één keer een extra leegmaken of regulier een maatje grotere? Dan is dat natuurlijk ook geen issue!

De kosten van de bakken wisselen per afvalcategorie, stof en literinhoud. Je least bij ons altijd tegen de meest voordelige kosten. Gemengd afval is een van de duurdere afvalstromen. Dit ontstaat, als we noemden, door haar effect op het milieu. Gelukkig ervaar je bij ons exact voor wat je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelsysteem is aangegeven overtuigend wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een alternatieve rolcontainer aftikt. Wij beschouwen het essentieel dat deze informatie helder is. Hierdoor kom je achteraf geen voor vervelende ontdekkingen te staan.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalcontainer Kopen Den Haag

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een klein percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Gelijk je ziet zijn er daarom flink wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papierafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes apart inzamelen. Je krijgt de optie tussen een zeer gevarieerd aanbod van containers van 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een brede keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren container is gepast als de afvalcontainers buitenshuis staan, of vernieling op de horizon ligt. Kies, naargelang van je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Papier kan zelfs zeven keer hergebruikt worden. Ook in je beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je mag er bij ons aan vertrouwen dat jouw papier- en papier in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt voor grondstof voor nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groentes en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze afvalsoorten vrij, echter ook op kantoren mag je jouw organisch afval scheiden. Je spaart beduidend op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk uit extra herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk deel uit ondernemingsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten in te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Bovendien is het apart houden van je afval ook goed voor het de omgeving. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden voor verse artikelen te produceren, je PMD is namelijk een basisgrondstof!

De juiste container voor PMD en Afvalcontainer Kopen Den Haag

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. We leveren verschillende kunststof rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze levering en landelijke bereik, heb je binnen 24 uren jouw container op het verlangde plek geplaatst. U bepaalt zelf het gewenste inhoudsmaat en hoe vaak de container geledigd moet te zijn. Zo ken je daarom zeker dat je jouw vuilnis altijd weg kan en dat je meewerkt aan een beter milieu via jouw afval te splitsen. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via jouw PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is belangrijk, omdat wij belasten het omgeving veel indien we afvalstoffen recycleren. Uit je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het resterende plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminiumfolie laagje binnenin (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) kunststof waaronder speelgoed
 • Huisraad en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemische symbool (antitranspirant, verf etc)
 • Verpakkingen met ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend stof zit gestopt Los doosjes of ander papier
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Hoe veel vuilnis jezelf sorteert, des te beter dat het zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en ook je portemonnee. Glas blijkt een van de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om scheiden zijn. Glasafval bestaan van flessen, potten en ook scherven. Zonder het te splitsen pakt het door de volume en massa heel veel ruimte bij het afval van het bedrijf in. Jij kunt dus heel besparen op jouw afvalkosten. Het glas is ook tevens volledig om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel minder energie in vergelijking met glazen om te maken van nieuwe materialen.

Komt daar bij jouw onderneming veel glasafval los, zoals in de sector van de horecabedrijven, dan is één glascontainer onmisbaar. Heb je wisselende periodes met betrekking tot drukte? wij functioneert samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor je de aantal bakken eenvoudig verandert.

De juiste bak voor het glas restafval

Bestel het meest geschikte containers voor jouw glasafval op onze dienst. Jij heeft de selectie van een bak van 240 liter en ook van negenhonderd liters. Er is reeds één container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en ook dit worden gratis geplaatst. Op basis van de hoeveelheid afval kies jij hoe vaak wij de bak komen ledigen. ons biedt het voordeligste dienstverlening.

Op deze manier worden glas verwerkt

Het veel kracht om glas om te maken uit nieuwe materialen. Glasafval is echter echter een prima grondslag. Er zitten meestal ongeveer 50% oudere glas binnen nieuw glazen. Tijdens het verwerken maken we verschil tussen wit, bruine, groen en ook bont glas. Ook zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kunnen er op een veel kleinere warmte glazen geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heeft je vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of neem contact op.

Wat mag wel er zijn bij het glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasafval dat gediend had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porseleinen. Daaronder vallend jenever kruikjes, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet beschermd en ook in veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging kan je daarom beter uitstekend organiseren. De afgesloten rolcontainer van ons helpen bij een veilig proces van verzameling en vernieling van archief. Discreet en beschermd. Papieren worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heeft je 100% zekerheid dat je archief veilig vernietigt zijn. Na de vernieling worden het restanten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je je je archief niet wil in de het papiercontainer wilt gooien. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en daarom beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig veel vuil in de het gedaante van geheim papier? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van onze dienst U. Je krijgt een gesloten container op wielen.

Deze container bevat één spleet waarin het document precies erin past. Als het documenten al in de bak zijn, krijgen niemand ze meer bij handen. Onze bestuurder komt eenmaal in tijdstip bij voor de bak legen en het documenten plekke te vernielen in onze truck. Ook dit functioneert middels een afgesloten mechanisme waarin het container door de vrachtwagen zelf is opgeheven en opengemaakt. Het content wordt daarna meteen vernietigd.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Via het klepje in de deksel kun je het documenten in het bak gooien. Jij heeft de keuze uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je noden kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat je dossier geen op transport is, loopt jij niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is zeer te recyclen en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt verzameld en vernietigd.