Afvalcontainer Lift ✔️ 11 ONGEBRUIKELIJKE ZAKEN

Snel en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal steeds overblijvend afval blijven bestaan. Tracht het afvalstroom zo klein mogelijk te houden en je gaat zien dat dit financieel voordelig is. Via vuil zo mogelijk eventueel te sorteren, zoals karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er heel min toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Lift

Selecteer bij het meest uitgebreide gamma containers en koop de ideale afvalcontainer voor je je restvuil. In de de restafvalcontainer gooi je je al de niet-recyclebare afval welke je geen meer kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, en vensterglas passen geen in het restafvalcontainer. Ook voor PMD scheiden hebben ons het juiste container.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de naam betreffende elke afvalstromen dat in firma’s ontstaan. Die stromen mogen meestal afzonderlijk ingezameld zijn. Dit is goed voor het milieu natuur en de portemonnee geldbeugel.

Wat moet er in bedrijfsafval?

Hoezo uitstekend je je vuil tevens sorteert, er zal er altijd restafval voortdurend bestaan. Probeer het stroom van afval zo klein toevallig te houden en je zal merken dat het geldelijk voordelig is. Door vuil zo veel toevallig te scheiden, zoals papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er dus zo weinig toevallig restafval over. Binnen de afvalcontainer gooi je je al het onrecyclebare afval dat je niet verder meer kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, PMD en glas passen niet binnen het container.

Is scheiden scheiden van bedrijfsafval verplicht?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen zoveel eventueel te scheiden. Binnen het Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat de bedoeling vermeld producten nogmaals te aanwenden waar dat het kan.

Wat kost een container een rolcontainer voor?

De tarieven prijzen van containers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroom het stroom van afval, de grootte van afmeting van container en hoevaak de rolcontainer ontleegd moet geraken. Je vindt je elke tarieven op de tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je papier, ruiten, swill en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In ieder bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons bestel je snel en rap een van de vele typen afvalcontainers. Wij brengen hem gratis gedurende een dag in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze lage kosten zie je gelijk gedurende het bestelproces. Handig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Restafval is door zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen apart in te verzamelen, verminder je de aantal algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even verder. Of neem direct jouw restafval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je altijd passende inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook gaan voor een ijzeren afvalcontainer. Een metalen vuilcontainer is hufterproof en brandveilig, praktisch als de container op een publieke plaats staat. Je selecteert uit meerdere inhoudsmaten. De selectie is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geledigd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij neergezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf ruime moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de opwekking van hernieuwbare kracht. Gemengd afval schijnt dan eventueel nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalsector levert maar zowaar een vijfde van de groene energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metalen er uitgehaald die hun pad verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een functionele doel. Deze zwarte korrelvormige assen worden ingezet voor het verhogen of creëren van straten. Helaas komen er ook allerlei gevaarlijke substanties vrij in de verbranding die in minstens of mindere mate toch in het milieu belanden. Dus moeten we doorgaan met proberen naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Afvalcontainer Lift:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij ons praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor je personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig kunststof of metaal. De containers sluiten goed af waardoor er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak dit zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een té ruime container.

Je betaald enkel voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak wanneer dit maar halfgevuld is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer huren bij ons?

Redenen een rolcontainer verhuren via ons? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor ieder soort afval en voor ieder onderneming. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen we dat. Ook extra ophalingstijden zijn niet issue.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Afvalcontainer Lift

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het terrein van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zestal stappen.

Naarmate je hoger op de orde, des te duurzamer de verwerking. Zo pogen wij samen met jou de volume vuilnis in jouw algemeen afval container te verminderen, etappe 1. Dit realiseren wij door te adviseren over verdelen bij de oorsprong. Want zuiver gescheiden afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Stap 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het milieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Typen en tarieven ondernemingsafval en restafval beheer

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar ertussen. Je mag selecteren voor een voordelige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om in te ramen wat omvang het beste bij je aansluit? Neem dan gauw aansluiting op met één van onze experts. Met onze langdurige ervaring met afvalstromen begrijpen wij exact wat je nodig hebt. En wens je een keer een extra lediging of standaard een maatje ruimer? Dan is deze natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de bakken variëren per afvalcategorie, materiaal en capaciteit. Je verhuurt bij ons altijd tegen de meest voordelige tarieven. Restafval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit ontstaat, gelijk we noemden, door haar milieu-impact. Gelukkig genoeg vind je bij ons precies waarvoor je aan toe. In ons eenvoudige bestelmethode is aangegeven helder wat je voor een gemengd afval container of een bepaalde alternatieve rolcontainer betaalt. Wij vinden het cruciaal dat dit transparant is. Hierdoor kom je later nooit voor onaangename ontdekkingen te staan.

Hoe hou je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalcontainer Lift

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je beurs, want we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar vervuild papier kan je beter niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes afzonderlijk inzamelen. Je hebt de optie tussen een zeer uitgebreid assortiment met afvalcontainers tussen 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Dozen

De meest gepaste afvalcontainer voor je document en karton vind je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je hebt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen container is gepast wanneer de containers buiten staan, of vernieling op de loer ligt. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Document kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Ook in je portemonnee bespaart het aanzienlijk als je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je kunt er op ons op vertrouwen dat je papier- en papier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet als grondstof voor nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aan piepers, broden, pasta, dranken, eierschalen, frites, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Met name op horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter tevens in kantoren kunt je jouw biologisch afval apart houden. Je spaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit meer recyclebaar vuilnis dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaande een groot deel van ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart uit je overige afvalstromen in te zamelen, zitten je afvalcontainers minder vlug vol. Bovendien ligt het scheiden uit uw vuilnis ook beter voor het het milieu. PMD kan immers gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden voor verse producten te produceren, jouw PMD wordt immers een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Afvalcontainer Lift

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. We bieden verschillende kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heb je in 24 uur je container bij het gewenste locatie staan. Je beslist zelf de gewenste inhoudsmaat en hoe vaak het afvalcontainer geleegd dient te worden. Op deze manier ken je dus zeker waar je jouw vuilnis steeds kwijt kan en dat je meewerkt voor een verbeterde omgeving door je vuilnis te splitsen. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD container, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, want we belasten het milieu minder minder als we afval recycleren. Van je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te worden. De resterende plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminium laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en kauwgom) (Stevig) plastic waaronder speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Shopper tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (deodorant, lak etc)
 • Pakketten met ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal is geplaatst Los karton ofwel verschillend document
 • Pakket inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Des te meer vuilnis jezelf sorteert, des te goed dat het zal zijn voor het milieubescherming en je portemonnee. Glas is 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te scheiden zijn. Glasverval bestaan uit flesjes, potjes en scherven. Zonder het te splitsen pakt het vanwege het ruimte en massa heel veel plaats bij het afval van het bedrijf in. Jij kunt daarom heel besparen in jouw kosten voor afval. Het glas is bovendien compleet te hergebruiken. Ook kost het recyclen heel veel minder energie dan glaswerk te maken van verse grondstoffen.

Komt er bij jouw onderneming heel veel glasafval los, bijvoorbeeld in de sector van de horeca, dan één glascontainer onmisbaar. Bezit jij variërende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? ons werkt met aanpasbare overeenkomsten waardoor je het nummer bakken eenvoudig aanpast.

De juiste container voor glas restafval

Bestel de meest geschikte containers voor het jouw glasverval bij onze dienst. Je heeft de keuze uit selectie van één bak van 240 liters en ook van negenhonderd liters. Er reeds één container voor glas vanaf €13 per maand en deze worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van de hoeveelheid afval kies je op welke manier frequent wij het bak zullen komen ledigen. ons leveren de voordeligste service.

Zo worden het glas bewerkt

Het veel energie voor het het glas om te produceren van nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter echter één prima grondslag. Er zitten meestal ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuwe glas. Tijdens de verwerken doen wij verschil tussen blank, bruin, groene en ook gemengd glazen. Daarnaast worden kurken en deksels verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kunnen er bij een veel kleinere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heeft je vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat is mag er zijn bij de glasverval?

Wel:

Lege glasafval dat gediend had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallend kruikjes, borden, kopjes, keramiek etc. n Hittebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief dienen beschermd en op veilige manier vernietigt worden. Dossiervernietiging kan je dus best goed organiseren. Het afgesloten rolcontainer van ons ondersteunen bij een veilig proces van inzameling en ook vernieling van jouw archief. Discreet en beschermd. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heeft jij 100% zekerheid dat je je dossiers beschermd vernietigt zijn. Na de vernieling zullen het restanten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je jij je dossiers niet in de het papierbak wilt gooien. Enkele papieren bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom best vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote aantallen archief is heel tijd consumerend en omslachtig. Heb je regelmatig veel afval in de de gedaante van vertrouwelijk papier? Kies voor archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak heeft één spleet waarin het papier precies erin . Wanneer het documenten eenmaal in de container zijn, krijgen niemand ze meer in handen. Onze bestuurder komt eenmaal de tijd langs voor de bak te ledigen en de documenten plekke vernielen binnen onze truck. Eveneens dit functioneert middels een afgesloten mechanisme waarbij de bak via de vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. Het inhoud wordt vervolgens meteen vernietigd.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging stop je je geheime papieren veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klep in de deksel kan je het papieren in de bak werpen. Je heeft de selectie uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kies je de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief niet op het transport gaat, loop jij geen risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat je archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden ingezameld en vernietigd.