Afvalcontainer.N 🔴 9 VREEMDE WEETJES

Gauw en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook sorteert, er zal steeds restafval voortdurend bestaan. Poog dit stroom van afval zo minimaal eventueel te houden en je zult merken dat dit geldelijk gunstig is. Door vuil dus mogelijk eventueel te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er dus minimaal toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer.N

Kies uit uit het meest uitgebreide assortiment containers en bestel het meest geschikte afvalcontainer voor je je restafval. In de de rest afvalcontainer gooi je je al het onrecyclebare afvalstoffen dat je niet verder extra kan sorteren. Karton/karton, voedselafval, en ruiten horen niet thuis in de afvalcontainer. Eveneens omtrent PMD sorteren hebben ons het geschikte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de naam aangaande elke afvalstromen welke binnen ondernemingen vrijkomen. Dit afvalstromen zouden vaak apart ingezameld zijn. Dit is goed betreffende het milieu natuur en de portemonnee geldtas.

Wat is toegestaan er in ondernemingsafval?

Hoe prima je je afval eveneens sorteert, er zal er altijd restvuil voortdurend voorkomen. Probeer dit afvalstroom heel minimaal toevallig te houden en je zult zien dat het geldelijk voordelig is. Via afval heel veel toevallig te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, overblijft er zo zo weinig mogelijk restafval over. Binnen het container gooi je al het het niet niet-recyclebare afval die je niet extra kan scheiden. Papier/karton, swill, PMD en ruiten passen geen in de de rest restafvalcontainer.

Is het scheiden van zakelijk afval noodzakelijk?

Je blijft verplicht afvalstromingen zoveel toevallig te verdelen. In het Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het streefdoel omschreven producten nogmaals te gebruiken indien dat mag.

Wat kost een container een container container bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten van containers afhankelijk afhankelijk van de de afvalstroom afvalstroom, de grootte grootte van afvalcontainer alsook hoe vaak de de rolcontainer geledigd moet worden. Je vindt je elke tarieven op de.

Welk type restafval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je documenten, glas, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In iedere bedrijf komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons koop je gemakkelijk en rap een van de vele varianten rolcontainers. Wij bezorgen hem gratis in 24 uur in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe tarieven zie je direct tijdens het orderproces. Praktisch, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Algemeen afval is door zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te ophalen, verklein je de aantal algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even door. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos geschikte ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook opteren voor een ijzeren rolcontainer. Een metalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, praktisch als de container op een publieke locatie staat. Je gaat uit meerdere inhoudsmaten. De keuze is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geledigd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 omvangrijke moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de opwekking van hernieuwbare energie. Restafval lijkt dan misschien zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalsector levert maar minstens 20% van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metaalresten er uitgehaald die hun pad voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een nuttige bestemming. Deze donkere korrelvormige resten worden gebruikt voor het aanvullen of creëren van verkeerswegen. Helaas komen er ook allerlei gevaarlijke stoffen vrij gedurende de verbranden die in meer of mindere mate toch in het leefomgeving terecht komen. Daarom moeten we blijven proberen naar zo min mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainer.N:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien huur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste voordelige container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Praktisch voor je personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De bakken dichten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak dit wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te grote container.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de bak als dit maar halfvol is. Met ons besluit je zelf hoe vaak de container zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de juiste manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut zeker dat geheime papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren bij ons?

Redenen een rolcontainer huren via onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een passende uitkomst voor elk type afval en voor ieder bedrijf. Bovendien werken wij heel soepel. Als het bijv. nodig is om een extra container op wielen te plaatsen, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afvalcontainer.N

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit 6 treden.

Naarmate je hoger op de ladder, des te milieuvriendelijker de behandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de hoeveelheid afval in jouw restafvalcontainer terug te dringen, stap 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over scheiden bij de afkomst. Want puur afzonderlijke afvalsoorten worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een circulaire maatschappij.

Soorten en prijzen zakelijk afval en gemengd afval verwijdering

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer schommelt van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je kan selecteren voor een betaalbare plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om in te bepalen welke grootte het goed bij je past? Pak dan snel aansluiting op met één van onze deskundigen. Met onze vele jaren deskundigheid met afvalstromen weten wij exact wat je vereist hebt. En wil je een keer een meer leegmaken of regulier een maatje groter? Dan is dat uiteraard ook geen probleem!

De kosten van de rolcontainers verschillen per afvalstroom, grondstof en literinhoud. Je least bij ons altijd tegen de meest voordelige tarieven. Gemengd afval is een van de prijzigere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, gelijk we bedoelden, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg vind je bij ons juist waar je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelproces staat vermeld helder wat je voor een specifieke algemeen afval container of een bepaalde verschillende rolcontainer neerlegt. Wij achten het essentieel dat dit transparant is. Zo ben je achteraf geen voor onaangename onthullingen te staan.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalcontainer.N

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, want we schreven al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zand en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk apart verzamelen. Je hebt de optie uit een erg uitgebreid assortiment met containers tussen 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke dekking en je krijgt een brede selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is geschikt als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling op de loer ligt. Selecteer, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte geschikte grootte. Daarna bepaal je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan wel 7 keer gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het beduidend als je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je kunt er bij ons op rekenen dat jouw document- en karton op de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en ingezet voor basis voor nieuw producten. Wil je je een afvalcontainer huren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk aan aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groenten en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze soorten afvalstromen vrij, maar ook in kantoren mag je je biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart beduidend op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk van extra herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaande een omvangrijk gedeelte van bedrijfsafval vaak van kunststof verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen behoren stuk voor stuk bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je overige afvalsoorten in te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vol. Bovendien is het apart houden van uw vuilnis tevens goed voor het de milieu. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Daardoor moeten er geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe producten te produceren, jouw PMD is immers een basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Afvalcontainer.N

{service1)

Bij ontdek je altijd een passende afvalcontainer voor jouw PMD. Wij bieden diverse plastic rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze levering en nationale dekking, heeft je binnen 24 uur je afvalcontainer op de gewenste plek staan. Je beslist zelf de verlangde capaciteit en op welke manier frequent de afvalcontainer geledigd moet te worden. Op deze manier weet je daarom vast dat je je vuilnis steeds kwijt kunt en waar je meewerkt voor een verbeterde milieu door je vuilnis te splitsen. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te verzamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, omdat we belasten het milieu veel minder indien wij afvalstoffen hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en gomballen) (Stevig) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemisch teken (deodorant, lak etc)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend stof zit gestopt Los doosjes of ander document
 • Verpakking inclusief gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Hoe veel afval jezelf scheidt, des te goed dat het zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en jouw portemonnee. Glaswerk blijkt één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te splitsen is. Glasscherven bestaat van flesjes, potten en scherven. Zonder te splitsen neemt het vanwege de volume en ook massa heel veel plaats bij het bedrijfsafval op. Je kunt dus flink besparen op jouw kosten voor afval. Het is tevens volledig te hergebruiken. Ook verbruikt het heel veel kleiner kracht in vergelijking met glazen om te maken uit verse grondstoffen.

Ontstaat daar bij jouw onderneming heel veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is een container voor glas onmisbaar. Bezit jij variërende periodes met betrekking tot drukte? wij werkt samen met aanpasbare overeenkomsten omdat jij het aantal bakken makkelijk verandert.

Het geschikte bak voor glas restafval

Koop het beste bakken voor je glasafval op ons. Jij heeft de keuze uit keuze van één container met 240 liter en ook met negenhonderd liters. Er al een container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en dit wordt gratis geplaatst. Op basis van de de afval kies je hoe frequent wij het container zullen komen legen. ons biedt de voordeligste service.

Zo wordt glas bewerkt

Het kost veel kracht om het glas om te maken uit verse materialen. Glasafval is daarentegen één goede basis. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuwe glas. Bij het verwerken maken we onderscheid tussen blank, bruine, groene en ook gemengd glas. Ook worden kurken en dekseltjes verwijderd. Door glas om te recyclen, kan er op één veel kleinere warmte glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heb je vraagstukken? Bekijk dan de veelgestelde vragenlijst of neem verbinding .

Wat is mag er bij het de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gefungeerd had als verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek etc. n Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen veilig en ook op veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging zou je dus beter goed organiseren. De afgesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces van verzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Discreet en beschermd. Papieren worden vertrouwelijk vervoerd. Zo heb je 100% zekerheid dat je je archief beschermd vernietigd zijn. Na vernietiging zullen het restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je jij jouw archief niet in de de papiercontainer wilt werpen. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van hoge hoeveelheden dossiers is echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heb je frequent veel afval in de de vorm van geheim document? Kies dan voor archiefvernietiging van ons U. U krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze bak bevat een spleet waarin het document exact doorheen past. Als het papieren eenmaal binnen de bak zitten, krijgt niemand ze nog bij . Onze chauffeur arriveert eenmaal in de tijd bij om de bak te ledigen en het papier plaats vernietigen binnen onze truck. Eveneens dit werkt middels een afgesloten mechanisme waarbij het bak via het truck zelf wordt opgetild en geopend. Het content zal daarna direct vernielt.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor archiefvernietiging deponeer jij je vertrouwelijke documenten veilig in de gesloten containers op wielen van onze dienst. Via de klep in het deksel kun je de documenten in de bak werpen. Je heeft de keuze uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw behoefte kies je de gewenste frequentie van lediging. Omdat je dossier niet op transport gaat, loopt je niet gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor jouw dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De verzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel goed te recyclen en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde manier wordt ingezameld en vernietigd.