Afvalcontainer Niet Geleegd Tilburg ➡️ 8 OPVALLENDE FEITJES

Snel en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afval ook scheidt, er zal altijd restafval blijven bestaan. Probeer het stroom van afval zo minimaal mogelijk te behouden en je zal merken dat het economisch voordeelgevend is. Door vuil heel veel eventueel te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er dus min toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Niet Geleegd Tilburg

Kies uit de ruimste aanbod afvalcontainers en bestel de beste afvalcontainer voor je restafval. In de restafvalcontainer gooi je al het niet niet-recyclebare afval welke je niet verder kan verdelen. Papier/karton, swill, en glas passen niet thuis binnen de container. Tevens voor PMD verdelen beschikken we de juiste afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming aangaande ieder afvalstromingen welke bij bedrijven ontstaan. Dit stromen zouden meestal gescheiden verzameld geraken. Het is goed aangaande het milieu natuur en het portemonnee.

Wat mag wel er in de ondernemingsafval?

Hoe goed je je afval ook scheidt, er zal er steeds overblijvend afval blijven zijn. Probeer deze afvalstroompje heel beperkt mogelijk te houden en je zal zien dat dit financieel voordelig is. Met vuil heel mogelijk mogelijk te scheiden, zoals documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, overblijft er zo zo weinig eventueel restafval over. In de de container gooi je al het de onrecyclebare afval dat je geen verder kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, PMD en vensterglas thuishoren niet thuis in de afvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van bedrijfsafval gedwongen?

Je bent verplicht afvalstromingen mogelijk toevallig te scheiden. In het Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het de doel omschreven goederen opnieuw te gebruiken als het mag.

Wat kost een container een container voor rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten van afvalcontainers afhankelijk hangt af van de afvalstroompje, de grootte grootte van container alsook hoe vaak de de container container ontleegd moet geraken. U vindt je ieder kosten op de tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je documenten, glas, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In iedere onderneming komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons bestel je eenvoudig en vlug een van de vele soorten rolcontainers. Wij brengen hem kosteloos binnen een dag in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze scherpe tarieven zie je direct in het bestelproces. Handig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Gemengd afval is door zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes apart in te zamelen, verminder je de massa restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Lees dan even voort. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd passende inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook opteren voor een stalen vuilcontainer. Een metalen afvalcontainer is hufterproof en brandveilig, praktisch als de container op een algemene plaats staat. Je kiest uit meerdere inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geleegd moeten worden. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de dozijn grote actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de opwekking van groene kracht. Restafval klinkt dan eventueel waardeloos, dat is het echter niet! De afvalbranche produceert maar zowaar een vijfde van de groene energieopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de overgebleven metalen er geëxtraheerd die hun route voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een functionele doel. Deze donkere korrelige assen worden gebruikt voor het verhogen of creëren van straten. Spijtig genoeg komen er ook allerlei gevaarlijke stoffen los tijdens de verbranden die in minstens of geringere mate echter in het leefomgeving terecht komen. Dus moeten we doorgaan met zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainer Niet Geleegd Tilburg:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, hét adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons praktische overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien huur je door ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde voordelige container en komen deze conform een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te voeren. Praktisch voor jouw werknemers, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig plastic of metaalmateriaal. De containers dichten adequaat af zodat er geen plagen bij het vuilnis kan. Ook kan stank niet ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit zal worden geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té ruime container.

Je betaald alleen voor een leging die echt nodig is
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de container wanneer dit maar halfvol is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren via ons?

Redenen een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien we bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een passende oplossing voor elk type vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Afvalcontainer Niet Geleegd Tilburg

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit 6 niveaus.

Naarmate je hoger op de ladder, des te ecologischer de verwerking. Zo trachten wij samen met jou de hoeveelheid afval in jouw gemengd afval container te verminderen, etappe 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over scheiden bij de afkomst. Want zuiver gescheiden afvalsoorten worden zoveel mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het milieu en draagt niet bij aan een kringloop maatschappij.

Typen en kosten bedrijfsafval en gemengd afval verwerking

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je mag opteren voor een betaalbare synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om in te ramen die omvang het perfect bij je past? Haal dan snel contact op met één van onze specialisten. Door onze vele jaren kennis met afvalsoorten weten wij precies wat je vereist hebt. En wens je een keer een meer legen of gewoonlijk een formaat groter? Dan is dit natuurlijk ook geen issue!

De kosten van de bakken verschillen per afvalcategorie, stof en volume. Je verhuurt bij ons steeds tegen de meest voordelige prijzen. Gemengd afval is een van de duurdere afvalstromen. Dit ontstaat, gelijk we bespraken, door haar milieu-impact. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons juist voor wat je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelproces staat duidelijk wat je voor een specifieke algemeen afval container of een verschillende container aftikt. Wij achten het cruciaal dat deze informatie duidelijk is. Zo kom je achteraf geen voor vervelende onthullingen te liggen.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalcontainer Niet Geleegd Tilburg

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer zetten, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de optie uit een zeer gevarieerd aanbod met containers tussen 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papier en Dozen

De meest gepaste rolcontainer voor je document en karton ontdek je bij ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling aan de loer staat. Kies, naargelang uit je nood, de meest geschikte grootte. Daarna beslis je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Papier kan zelfs 7 maal hergebruikt worden. Ook in je portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je kunt er bij ons op rekenen dat je papier- en papier op de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en gebruikt als basis tot nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar tevens in kantoren kunt je jouw organisch afval apart houden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk van meer herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaat één omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval vaak van kunststof verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden van je andere afvalsoorten in te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Daarnaast ligt het scheiden uit uw vuilnis ook beter voor het het milieu. PMD kan namelijk gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden voor nieuwe artikelen te produceren, jouw PMD is namelijk één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Afvalcontainer Niet Geleegd Tilburg

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor je PMD. Wij leveren diverse kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis levering en nationale dekking, heeft je in 24 uren je container bij het verlangde locatie geplaatst. U bepaalt zelfstandig de gewenste capaciteit en hoe vaak het afvalcontainer geledigd dient te zijn. Zo weet je daarom zeker waar je je afval altijd weg kan en dat je meewerkt aan een beter milieu via je afval te scheiden. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled zijn. Dat is essentieel, omdat wij belasten het milieu minder minder indien we afval hergebruiken. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. De overgebleven plastic wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en ook gomballen) (Hard) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Draagtas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemische teken (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal zit geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel ander papier
 • Pakket inclusief gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Des te veel vuilnis jezelf scheidt, des te beter dat het is ten behoeve van de milieu en ook je portemonnee. Glaswerk blijkt een uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te splitsen zijn. Glasafval bestaan van flesjes, potjes en ook glasscherven. Zonder om scheiden pakt het glasafval door het ruimte en massa veel plaats bij het bedrijfsafval in. Jij kunt daarom heel besparen op jouw afvalkosten. Het glas is ook bovendien compleet te recyclen. Ook kost het recyclen veel minder energie in vergelijking met glazen om te maken van verse grondstoffen.

Komt er bij je onderneming heel veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de horeca, dan is één container voor glas essentieel. Heb jij wisselende periodes qua drukte? wij werkt met flexibele overeenkomsten omdat je het aantal bakken makkelijk verandert.

De geschikte container voor glasafval

Koop het beste bakken voor het jouw glasverval op onze dienst. Jij heeft de keuze uit keuze van één bak van tweehonderdveertig liter en ook met negenhonderd liter. Er is reeds een container voor glas startend bij €13 per maand en dit wordt kosteloos neergezet. Op basis van de hoeveelheid afval kiest je hoe frequent ons de bak zullen komen legen. ons leveren de meest voordelige dienstverlening.

Zo worden glas bewerkt

Het kost heel veel energie om het glas om te produceren uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter een goede basis. Er zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glas in nieuw glas. Tijdens de verwerken maken we verschil onder wit, bruine, groene en bont glas. Ook zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas om te recyclen, kunnen er op één heel veel kleinere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces dus. Heb jij vragen? Bekijk het veelgestelde vragen of neem verbinding op.

Wat mag er bij de glasafval?

Wel:

Leeg glasverval die gediend heeft zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallen jenever kruikjes, bordjes, kopjes, aardewerk etc. Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen onder vlakglas

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet veilig en ook in veilige manier vernietigt te worden. Archiefvernietiging kan je dus best goed organiseren. De afgesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen bij een veilig proces van verzameling en ook vernieling van archief. Discreet en veilig. Papieren worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heb jij 100% garantie dat je je dossiers veilig vernietigd zijn. Na de vernietiging zullen de restproducten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je je je dossiers niet wil in de de papiercontainer wilt werpen. Sommige documenten bevatten geheime informatie en kunnen daarom beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heb jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de vorm van geheim document? Kies dan voor archiefvernietiging van ons U. U krijgt een gesloten container op wielen.

Deze bak bevat een gleuf waarin het document exact erin . Wanneer het documenten al binnen het container zitten, krijgen niemand zij nog in handen. Onze bestuurder arriveert eens in tijdstip bij voor de container legen en het papier ter plaats te vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarbij het container door het truck zelf is opgeheven en opengemaakt. De inhoud wordt daarna direct vernielt.

De geschikte container voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop je jouw geheime papieren veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klepje in de deksel kan je het documenten in het container gooien. Jij hebt de keuze uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kies je de gewenst frequentie van lediging. Doordat je archief geen op transport gaat, loop jij geen gevaar dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze worden ingezameld en vernietigd.