Afvalcontainer Niet Opgehaald Moet De Gemeentw Dit Alsnog Doen ☑️ 15 VERBAZENDE ZAKEN

Snel en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook verdeelt, er zal steeds restafval voortdurend bestaan. Probeer het afvalstroom heel minimaal mogelijk te behouden en je gaat merken dat het geldelijk gunstig is. Door afval zo zoveel mogelijk te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er heel zo weinig eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Niet Opgehaald Moet De Gemeentw Dit Alsnog Doen

Selecteer van de ruimste gamma rolcontainers en bestel de beste ideale container voor je je restvuil. Binnen de rest restafvalcontainer gooi je al het niet niet te recyclen afvalstoffen dat je geen verder kan verdelen. Karton/karton, swill, en glas passen niet thuis binnen het restafvalcontainer. Ook voor PMD verdelen hebben ons het geschikte afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de naam aangaande elke afvalstromen die binnen ondernemingen ontstaan. Dit stromen zouden meestal apart ingezameld geraken. Het is beter voor het milieu natuur en de portemonnee.

Wat moet er binnen ondernemingsafval?

Hoe prima je je vuil tevens sorteert, er zal er altijd overblijvend afval aanwezig zijn. Probeer dit stroom van afval zo klein toevallig te behouden en je zal zien dat het geldelijk gunstig is. Met afval heel veel toevallig te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er heel min mogelijk restafval over. Binnen het container gooi je al het niet te recyclen vuil die je niet verder meer kan sorteren. Papier/karton, swill, PMD en glas passen niet thuis in de de restafvalcontainer.

Is het sorteren van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je bent gedwongen afvalstromen zoveel toevallig te scheiden. In de Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat de streefdoel beschreven goederen nogmaals te aanwenden waar het kan.

Wat kost een container voor container voor bedrijfsafval?

De tarieven voor de afvalcontainers zijn afhangend van de afvalstroom het afvalstroompje, de grootte van afvalcontainer en hoevaak hoe vaak de de afvalcontainer geledigd dient zijn. Jij vindt je alle tarieven op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je karton, ruiten, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met restafval containers

In elke organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons neem je eenvoudig en snel een van de talloze typen afvalcontainers. Wij brengen hem kosteloos gedurende een dag in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe tarieven zie je direct in het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Restafval is door zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te verzamelen, verminder je de massa algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Lees dan even verder. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je steeds passende ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook opteren voor een ijzeren afvalcontainer. Een metalen vuilcontainer is solide en brandveilig, nuttig als de vat op een algemene plaats staat. Je gaat uit diverse inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geleegd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de 12 omvangrijke moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de opwekking van hernieuwbare kracht. Algemeen afval schijnt dan wellicht nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche produceert maar zowaar twintig procent van de groene energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metalen er uitgehaald die hun weg vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een bruikbare toepassing. Deze donkere korrelvormige assen worden toegepast voor het ophogen of creëren van straten. Helaas komen er ook allerlei schadelijke materialen uit tijdens de verbranding die in meer of geringere mate desondanks in het natuur belanden. Dus moeten we volhouden met streven naar zo minimaal verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Afvalcontainer Niet Opgehaald Moet De Gemeentw Dit Alsnog Doen:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We leveren de kans om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische overzicht vind je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De bakken dichten goed af zodat er niet plagen bij het afval kan. Tevens kan stank niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee deze zal worden geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een te ruime container.

Je betaald alleen voor een lediging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak als deze maar halfvol is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste container is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze maximale containers op wielen bieden zelfs ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren via ons? Omdat we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een passende oplossing voor ieder type afval en voor elk bedrijf. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering in 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afvalcontainer Niet Opgehaald Moet De Gemeentw Dit Alsnog Doen

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zestal stappen.

Naarmate je hoger op de ladder, des te ecologischer de afhandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid afval in jouw restafvalcontainer te verlagen, stap 1. Dit doen wij door te aanbevelen over scheiden bij de afkomst. Want puur gescheiden afvalmaterialen worden zoveel mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Fase 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Soorten en tarieven ondernemingsafval en algemeen afval beheer

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en alles daar ertussen. Je kunt selecteren voor een voordelige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om in te ramen welke omvang het goed bij je aansluit? Neem dan snel contact op met een van onze experts. Dankzij onze vele jaren deskundigheid met afvalstromen weten wij precies wat je vereist hebt. En verlang je eenmalig een extra lediging of regulier een maatje grotere? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel issue!

De prijzen van de rolcontainers variëren per afvalstroom, stof en capaciteit. Je verhuurt bij ons steeds tegen de meest voordelige tarieven. Algemeen afval is een van de duurdere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, zoals we bespraken, door haar effect op het milieu. Gelukkig ervaar je bij ons exact waar je aan toe. In ons simpele bestelmethode staat overtuigend wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een andere andere container betaalt. Wij vinden het belangrijk dat deze informatie transparant is. Hierdoor raak je achteraf niet voor vervelende ontdekkingen te staan.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalcontainer Niet Opgehaald Moet De Gemeentw Dit Alsnog Doen

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder effectief dan op voorhand verdelen bij de bron. Enkel een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we schreven al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je hebt de keuze uit een zeer divers aanbod van afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een brede selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een metalen afvalcontainer is gepast wanneer de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of vandalisme aan de loer staat. Selecteer, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte gepaste grootte. Daarna beslis je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan wel 7 maal gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je kunt er op ons op vertrouwen dat je document- en papier op de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof voor nieuw producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact op.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschelpen, frites, gebak, groentes en fruit en melkproducten. Met name op horecazaken ontstaan deze soorten afvalstromen vrij, maar ook in kantoor kunt je je organisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer voor restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk uit meer herbruikbaar vuilnis als je vermoedt! Onopgemerkt bestaande een omvangrijk deel van ondernemingsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je andere afvalstromen te verzamelen, zitten je containers minder snel vol. Bovendien is het apart houden van uw vuilnis ook beter voor het omgeving. PMD kan namelijk gerecycled worden. Daardoor hoeven er geen enkele nieuwe materialen gewonnen te worden voor nieuwe artikelen te produceren, jouw PMD wordt namelijk één basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Afvalcontainer Niet Opgehaald Moet De Gemeentw Dit Alsnog Doen

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een passende rolcontainer voor jouw PMD. We bieden verschillende plastic afvalcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heeft je binnen 24 uur jouw afvalcontainer op de gewenste locatie staan. Je beslist zelfstandig de gewenste capaciteit en op welke manier vaak de afvalcontainer geledigd moet te zijn. Zo weet je dus zeker waar je jouw afval steeds weg kunt en dat je meewerkt voor een beter milieu door je vuilnis te splitsen. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, want we belasten het milieu minder minder als we afvalstoffen recycleren. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna gerecycled te zijn. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminium laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en kauwgom) (Hard) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Boodschappentas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, lak enz.)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar ander materiaal is geplaatst Afzonderlijk karton ofwel verschillend papier
 • Pakket met van gevaarlijke stoffen
 • Glasafval

Hoe meer afval je sorteert, des te beter dat is ten behoeve van de milieubescherming en je portemonnee. Glaswerk is één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om scheiden zijn. Glasscherven bestaat van flesjes, potjes en ook scherven. Zonder het te splitsen neemt het door het ruimte en ook gewicht veel plaats bij de bedrijfsafval in. Je kunt daarom heel uit besparen op je afvalkosten. Het glas is ook bovendien volledig te recyclen. Ook verbruikt het heel veel kleiner kracht in vergelijking met glazen om te produceren uit verse materialen.

Ontstaat er bij je onderneming veel glas vrij, zoals in de horeca, dan één container voor glas essentieel. Heb je wisselende periodes qua drukte? ons functioneert met flexibele overeenkomsten waardoor je het aantal containers eenvoudig aanpast.

Het geschikte bak voor glas restafval

Bestel het meest geschikte bakken voor het jouw glasverval bij ons. Jij hebt de selectie uit een container van tweehonderdveertig liters en ook met negenhonderd liter. Er is al een container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en ook deze worden gratis geplaatst. Afhankelijk van de afval kiest je hoe vaak wij het container zullen komen legen. ons leveren het voordeligste service.

Op deze manier worden glas verwerkt

Het kost heel veel kracht om glas te produceren van nieuwe materialen. Glasafval is echter daarentegen één prima basis. Er zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glas binnen nieuw glazen. Bij de verwerken maken we verschil tussen wit, bruine, groen en ook gemengd glazen. Ook zijn kurk en deksels verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kan er zijn op een heel veel lagere warmte glazen gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en duurzaam proces . Heb je vraagstukken? Bekijk het frequent gestelde vragenlijst of neem neem contact op.

Wat is mag er zijn bij het het glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gediend heeft zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallend jenever kruikjes, bordjes, kopjes, aardewerk etc. Hittebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je dossiers dienen beschermd en ook in een veilige manier vernietigt te worden. Archiefvernietiging kan jij daarom best uitstekend organiseren. De afgesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen bij een beschermd proces van verzameling en vernieling van jouw archief. Discreet en ook veilig. Papieren worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heb je 100% zekerheid dat je archief veilig vernietigd zijn. Na de vernieling zullen de restproducten gerecycled.

Het te begrijpen dat je je je archief niet wil in de de papierbak wil werpen. Sommige documenten bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen kunnen daarom best vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge aantallen dossiers is echter echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heb jij frequent een grote hoeveelheid afval in de het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft een spleet waarin het document precies doorheen . Wanneer het documenten al in het bak zitten, krijgen niemand ze nog bij . Onze bestuurder arriveert eens in zoveel tijd langs om de container ledigen en de documenten plekke te vernietigen binnen onze truck. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten systeem waarbij het bak door de truck zelf wordt opgetild en geopend. Het content zal daarna meteen vernielt.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij je vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Via de klepje in de deksel kun jij het documenten in het bak werpen. Jij hebt de selectie uit verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je noden kies je de gewenst frequentie van lediging. Omdat je archief niet op het transport is, loopt je geen gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is heel goed te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde wijze wordt ingezameld en vernietigd.