Afvalcontainer Nijverdal 🔴 7 OPZIENBARENDE WEETJES

Vlug en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook scheidt, er zal steeds restafval aanwezig bestaan. Poog het afvalstroompje zo klein mogelijk te behouden en je zal merken dat het economisch voordelig is. Met afvalstoffen dus veel eventueel te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er heel zo weinig mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Nijverdal

Kies uit het grootste meest uitgebreide gamma afvalcontainers en koop het beste rolcontainer voor je overblijvend afval. Binnen de rest container gooi je je al het het niet niet-recyclebare afvalstoffen die je niet verder extra kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, en vensterglas thuishoren niet in het afvalcontainer. Tevens omtrent PMD sorteren beschikken ons het correcte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de naam aangaande elke afvalstromen die in ondernemingen voortkomen. Deze stromingen kunnen dikwijls apart ingezameld geraken. Dit is goed aangaande het milieu milieu en het portemonnee.

Wat kan er in de bedrijfsafval?

Op welke manier uitstekend je je afval eveneens scheidt, er gaat steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Poog het stroom van afval dus minimaal toevallig te bewaren en je zal opmerken dat het financieel voordeelgevend is. Met vuil dus zoveel toevallig te scheiden, zoals documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er dus min toevallig restafval over. In de de afvalcontainer werp je al het het niet niet te recyclen afvalstoffen die je niet verder meer kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, PMD en vensterglas horen geen binnen de container.

Is scheiden verdelen van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je wordt verplicht afvalstromen zoveel toevallig te scheiden. In de de Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat de doel omschreven producten weer te aanwenden als dat het kan.

Wat kost een container een container container voor?

De prijzen voor de rolcontainers zijn afhangend van de de afvalstroom, de afmeting van de container alsook hoe vaak de container geledigd container ontleegd moet zijn. U ontdekt alle prijzen op de tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je karton, glas, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In elke bedrijf komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons neem je snel en vlug een van de vele varianten afvalcontainers. Wij brengen hem kosteloos gedurende 24 uur in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende tarieven zie je gelijk gedurende het orderproces. Praktisch, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Restafval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te zamelen, reduceer je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even door. Of neem direct jouw restafval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd geschikte ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook kiezen voor een metalen vuilcontainer. Een stalen vuilcontainer is hufterproof en brandveilig, handig als de vat op een publieke plek staat. Je gaat uit diverse inhoudsmaten. De keuze is aan jou, op basis van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geleegd moeten worden. Een algemeen afval container wordt gratis bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn grote actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de generatie van groene stroom. Algemeen afval klinkt dan wellicht waardeloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie produceert maar zowaar 20% van de duurzame energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaalresten er verwijderd die hun route verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een nuttige doel. Deze zwarte korrelige slakken worden toegepast voor het ophogen of aanleggen van wegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse schadelijke materialen vrij in de verbrandingsproces die in minstens of kleinere mate desondanks in het natuur komen. Om die reden moeten we doorgaan met streven naar zo min mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Afvalcontainer Nijverdal:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, het adres voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. Wij leveren de mogelijkheid om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige lijst ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Bovendien huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor jouw werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De containers sluiten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak dit wordt geleegd. Het installeren van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té grote container.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container wanneer dit maar halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte manier afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer huren via ons? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor ieder soort afval en voor elk onderneming. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Ook extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Afvalcontainer Nijverdal

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is gevormd uit zes stappen.

Naarmate je hoger op de orde, hoe duurzamer de behandeling. Zo pogen wij samen met jou de massa vuilnis in jouw algemeen afval container te verlagen, fase 1. Dit doen wij door te adviseren over sorteren bij de bron. Want puur gescheiden afvalmaterialen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een kringloop economie.

Soorten en kosten bedrijfsafval en algemeen afval verwerking

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer schommelt van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je mag selecteren voor een voordelige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om naar te bepalen die grootte het goed bij je past? Neem dan gauw contact op met één van onze specialisten. Door onze langdurige ervaring met afvalmaterialen begrijpen wij juist wat je vereist hebt. En wil je een keer een aanvullend leegmaken of standaard een formaat ruimer? Dan is deze natuurlijk ook geen enkel probleem!

De prijzen van de bakken wisselen per afvalstroom, stof en capaciteit. Je least bij ons telkens tegen de scherpste prijzen. Algemeen afval is een van de duurdere afvalstromen. Dit ontstaat, zoals we bedoelden, door haar milieubelasting. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons precies waar je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelmethode staat duidelijk wat je voor een specifieke gemengd afval container of een verschillende bak aftikt. Wij vinden het belangrijk dat deze informatie helder is. Op deze manier ben je achteraf geen voor onaangename verrassingen te liggen.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalcontainer Nijverdal

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we schreven al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papier, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig vervuild papier kan je beter niet in de papierbak werpen. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk apart verzamelen. Je krijgt de keuze uit een heel divers aanbod van containers tussen 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en karton vind je op ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een ruime selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is geschikt als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de horizon staat. Selecteer, naargelang van je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je hoe vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Ook in je beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort apart inzamelt. Je mag er op ons aan rekenen dat jouw document- en papier op de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet voor basis tot nieuw artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groenten en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, echter ook in kantoren kunt je je biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer met overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk uit meer herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één groot gedeelte uit ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder vlug vol. Bovendien ligt het apart houden van je afval tevens goed voor het omgeving. PMD mag namelijk gerecycled worden. Daardoor hoeven er geen nieuwe materialen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, jouw PMD wordt immers een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Afvalcontainer Nijverdal

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. Wij leveren diverse plastic afvalcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, gratis levering en nationale bereik, heeft je in 24 uur jouw afvalcontainer bij het gewenste plek geplaatst. U beslist zelf de verlangde capaciteit en op welke manier frequent het container geleegd dient te worden. Op deze manier weet je dus zeker dat je jouw afval altijd weg kan en dat je meewerkt voor een beter omgeving door jouw afval te scheiden. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is belangrijk, want wij belasten het milieu veel indien wij afval hergebruiken. Uit jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale methoden worden de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te zijn. De resterende plastic wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en ook gomballen) (Stevig) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemisch symbool (antitranspirant, lak etc)
 • Pakketten inclusief of yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend stof zit gestopt Los doosjes ofwel verschillend document
 • Verpakking inclusief gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Hoe veel vuilnis je sorteert, hoe goed dat het zal zijn ten behoeve van het milieu en ook je geldbeurs. Glas blijkt een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te scheiden is. Glasverval bestaan uit flesjes, potjes en scherven. Zonder om scheiden neemt het glasafval door de volume en gewicht veel plaats in het bedrijfsafval in. Jij kunt daarom flink uit besparen in jouw afvalkosten. Het is ook tevens compleet te hergebruiken. Daarnaast kost het veel kleiner energie in vergelijking met glazen te produceren uit verse materialen.

Komt er op je onderneming veel glas los, zoals in de horeca, dan is is één container voor glas essentieel. Bezit je variërende tijdsperioden qua drukte? ons functioneert met flexibele contracten omdat jij het aantal bakken eenvoudig verandert.

Het juiste bak voor glasafval

Koop het meest geschikte bakken voor jouw glasafval bij ons. Je heeft de keuze van een bak van tweehonderdveertig liter en ook van 900 liters. Er is al één container voor glas vanaf €13 elke maand en deze wordt kosteloos neergezet. Afhankelijk van de de afval kiest jij hoe frequent ons het container komen ledigen. wij leveren de voordeligste dienstverlening.

Zo worden het glas bewerkt

Het veel energie om glas te maken uit verse materialen. Glasafval is echter echter één prima grondslag. Daar zit gewoonlijk circa 50% oud glazen binnen nieuwe glazen. Bij het bewerken doen wij onderscheid onder blank, bruine, groene en gemengd glazen. Daarnaast zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Via het glas om te recyclen, kan er zijn op een heel veel lagere warmte glas gemaakt worden. Een minder milieubelastend en verantwoord proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragen of verbinding .

Wat mag er bij de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gediend had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallen kruiken, bordjes, kopjes, aardewerk etc. Warmtebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen onder vlakglas

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Jouw archief dienen veilig en op een veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging kan jij dus best uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainers van onze dienst helpen tijdens een veilig proces voor verzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Vertrouwelijk en beschermd. Documenten zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heb je 100% zekerheid dat jouw dossiers veilig vernietigd is. Na vernietiging worden het restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je jij jouw dossiers niet wil in het papierbak wil gooien. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen kunnen daarom beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is zeer tijdrovend en omslachtig. Heb jij regelmatig veel vuil in de het vorm van vertrouwelijk document? Kies dan voor het dossiervernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een gleuf waarin het document exact doorheen . Als het papieren al in het bak zitten, krijgen ze meer bij . Onze chauffeur arriveert eens tijdstip bij voor het container te legen en het papier ter plaats vernietigen binnen onze truck. Eveneens dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarbij het container door de vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. De content wordt daarna meteen vernielt.

De juiste container voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop je je geheime papieren veilig in het gesloten rolcontainers van ons. Via de klep in de deksel kun je het papieren in de bak werpen. Jij hebt de selectie uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je noden kiest je de gewenst frequentie van lediging. Omdat je dossier niet op het vervoer gaat, loop je geen risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer te recyclen en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde wijze wordt ingezameld en verwoest.