Afvalcontainer Nispen 🔥 7 ONTHULLENDE FEITEN

Gauw en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook sorteert, er zal altijd restafval voortdurend bestaan. Poog het stroom van afval dus beperkt eventueel te houden en je zult zien dat dit geldelijk voordeelgevend is. Door vuil heel zoveel eventueel te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er dus min mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Nispen

Selecteer uit de grootste gamma afvalcontainers en bestel de beste meest geschikte rolcontainer voor je overblijvend afval. Binnen de afvalcontainer werp je reeds de niet te recyclen afval die je niet verder meer kan sorteren. Documenten/karton, voedselafval, en vensterglas thuishoren niet thuis in het afvalcontainer. Ook betreffende PMD sorteren beschikken ons de geschikte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de naam voor alle afvalstromingen dat in bedrijven ontstaan. Dit afvalstromen zouden dikwijls gescheiden ingezameld worden. Dat is verbeterd aangaande het milieu natuur en het portemonnee.

Wat is toegestaan er in ondernemingsafval?

Hoe goed je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal er altijd restafval voortdurend zijn. Probeer het stroom van afval zo beperkt eventueel te bewaren en je zal zien dat dit economisch voordelig is. Via vuil heel zoveel eventueel te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, glas, en swill, blijft er dus min toevallig restvuil over. Binnen de restafvalcontainer gooi je al het het niet niet te recyclen afvalstoffen welke je niet extra kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, PMD en vensterglas passen geen in de rest restafvalcontainer.

Is scheiden verdelen van bedrijfsafval verplicht?

Je blijft gedwongen afvalstromen mogelijk mogelijk te scheiden. In het landelijk Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het de bedoeling beschreven goederen opnieuw te aanwenden als dat het mag.

Wat kost een container een container bedrijfsafval?

De kosten van containers afhankelijk afhankelijk van de de afvalstroompje, de grootte afmeting van de container en hoevaak de container geledigd container geledigd dient geraken. Jij vindt alle prijzen op de tarievenpagina.

Welk type afval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je documenten, glas, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met restafval containers

In ieder onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons neem je snel en vlug een van de verschillende typen vuilcontainers. Wij brengen hem zonder kosten binnen een dag in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze lage kosten zie je direct gedurende het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Algemeen afval is wegens zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te zamelen, reduceer je de aantal gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even voort. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos geschikte inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container huren, maar ook kiezen voor een metalen afvalcontainer. Een ijzeren rolcontainer is hufterproof en brandbestendig, praktisch als de bak op een publieke plek staat. Je selecteert uit diverse volumematen. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geleegd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt gratis bij neergezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de 12 ruime hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de productie van groene energie. Restafval schijnt dan eventueel nutteloos, dat is het dus niet! De afvalbranche levert maar liefst 20% van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de laatste metaaldeeltjes er uitgehaald die hun route verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een bruikbare doel. Deze donkere korrelige resten worden gebruikt voor het verhogen of bouwen van straten. Spijtig genoeg komen er ook verschillende schadelijke materialen los in de verbranden die in meer of geringere mate desondanks in het natuur belanden. Dus moeten we doorgaan met zoeken naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Afvalcontainer Nispen:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de kans om voor de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Bovendien huur je via ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste voordelige container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te voeren. Handig voor jouw werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De containers sluiten goed af zodat er niet ongedierte bij het afval kan. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit zal worden geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een te ruime container.

Je betaald alleen voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak als deze slechts halfvol is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de bak zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte wijze verwerkt

Bij ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer verhuren via ons?

Waarom een rolcontainer verhuren via ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een geschikte uitkomst voor ieder type vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijv. vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan doen wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afvalcontainer Nispen

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zestal niveaus.

Hoe hoger op de hiërarchie, hoe duurzamer de verwerking. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid afval in jouw restafvalcontainer te verminderen, etappe 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over verdelen bij de afkomst. Want zuiver aparte afvalsoorten worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het natuur en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Soorten en tarieven zakelijk afval en restafval verwijdering

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar ertussen. Je mag kiezen voor een gunstige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om in te schatten wat omvang het goed bij je past? Haal dan snel aansluiting op met één van onze experts. Dankzij onze jarenlange kennis met afvalstromen kennen wij exact wat je vereist hebt. En wil je een keer een meer leegmaken of gewoonlijk een maatje grotere? Dan is dit uiteraard ook geen enkel kwestie!

De kosten van de rolcontainers wisselen per afvalstroom, stof en capaciteit. Je least bij ons altijd tegen de laagste kosten. Algemeen afval is een van de duurdere afvalstromen. Dit voortvloeit, gelijk we noemden, door haar milieubelasting. Gelukkig zie je bij ons juist voor wat je aan toe. In ons eenvoudige bestelmethode staat duidelijk wat je voor een specifieke gemengd afval container of een bepaalde verschillende bak aftikt. Wij achten het essentieel dat dit transparant is. Hierdoor raak je naderhand geen voor onaangename verrassingen te zitten.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalcontainer Nispen

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele typen papierafval, denk aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild papier kan je beter niet in de papierbak gooien. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes apart verzamelen. Je krijgt de optie uit een zeer uitgebreid aanbod met containers tussen 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een brede selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een metalen container is geschikt als de containers buiten staan, of wanneer vandalisme op de horizon ligt. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je hoe frequent je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Document kan wel 7 maal gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom apart verzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat je papier- en karton in de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en gebruikt voor basis voor nieuw producten. Wil je je een afvalcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan piepers, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, taart, groentes en fruit en melkproducten. Vooral bij horecazaken komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter ook in kantoor kunt je je organisch afval apart houden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk uit meer herbruikbaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat één groot deel van bedrijfsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal tot hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je andere afvalstromen te te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vol. Bovendien is het scheiden uit uw vuilnis ook goed voor het het milieu. PMD mag immers gerecycled worden. Daardoor moeten er geen vers materialen gewonnen te worden voor verse producten te produceren, je PMD wordt namelijk één grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Afvalcontainer Nispen

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor het je PMD. We bieden diverse plastic rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze snelle, gratis bezorging en nationale dekking, heb je binnen 24 uur je container bij de gewenste plek geplaatst. Je bepaalt zelf het gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent het afvalcontainer geleegd dient te worden. Zo ken je dus vast waar je je vuilnis steeds weg kunt en waar je bijdraagt aan een beter omgeving door je afval te scheiden. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te zamelen in een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, want we belasten het omgeving minder minder indien wij afval recycleren. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om daarna hergebruikt te zijn. Het resterende plastic wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en kauwgom) (Hard) kunststof waaronder speeltjes
 • Huisraad en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek etc.)
 • Draagtas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemische symbool (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin ander materiaal zit geplaatst Afzonderlijk doosjes of verschillend papier
 • Pakket inclusief van chemische stoffen
 • Glasafval

Des te veel vuilnis je sorteert, hoe goed dat het zal zijn voor het milieubescherming en je geldbeurs. Glas is één van de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te scheiden is. Glasafval bestaat van flessen, potjes en ook scherven. Zonder om scheiden pakt het glasafval door de ruimte en massa veel ruimte in de bedrijfsafval op. Je kan dus flink uit besparen in je kosten voor afval. Het is ook tevens volledig te recyclen. Ook kost het heel veel minder energie dan glaswerk om te maken uit verse grondstoffen.

Ontstaat er op je onderneming veel glasafval los, zoals in de horecabedrijven, dan is is één container voor glas essentieel. Heb je wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons functioneert samen met aanpasbare overeenkomsten omdat jij de nummer bakken eenvoudig verandert.

De juiste container voor het glasafval

Bestel het meest geschikte bakken voor het jouw glasafval op onze dienst. Jij heeft de keuze uit een container van 240 liters en ook met 900 liter. Er al een container voor glas vanaf €13 elke maandelijkse periode en dit wordt gratis geplaatst. Op basis van hoeveelheid afval kies jij hoe vaak wij de container zullen komen ledigen. wij leveren de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het veel energie voor het glas te produceren van verse materialen. Glasverval is daarentegen één prima basis. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen binnen nieuw glazen. Bij de bewerken maken we onderscheid onder wit, bruin, groen en ook gemengd glazen. Ook worden kurk en dekseltjes verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kan er zijn bij een heel veel lagere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heb je vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragenlijst of neem neem contact .

Wat is mag er bij het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gediend had als verpakking

NIET:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallend jenever kruikjes, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. n Warmtebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplank etc. vallend binnen vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en ook in een veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging kan jij dus best uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainer van ons ondersteunen tijdens een beschermd proces voor inzameling en vernieling van jouw jouw archief. Discreet en ook veilig. Documenten worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heb jij honderd procent garantie dat je archief veilig vernietigd zijn. Na vernieling zullen het restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je je archief niet wil in het papiercontainer wilt gooien. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen dus beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge aantallen dossiers is echter echter heel tijdrovend en omslachtig. Heb je frequent veel vuil in de het vorm van geheim document? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van ons U. U krijgt een afgesloten container op wielen.

Deze container bevat één spleet waarin het papier precies doorheen . Wanneer de papieren al in het bak zitten, krijgen zij meer bij handen. Onze chauffeur komt eens de tijdstip langs om de container te ledigen en het documenten ter plaats te vernielen in onze truck. Ook dit werkt door middel van een gesloten systeem waarbij de bak door het truck zelf is opgeheven en geopend. De inhoud zal daarna direct vernietigd.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten rolcontainers van ons. Via het klepje in het deksel kun je het documenten in de bak gooien. Je heeft de selectie uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kies je de gewenste frequentie van lediging. Doordat je dossier geen op het vervoer gaat, loopt jij niet gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel goed te recyclen en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verzameld en vernietigd.