Afvalcontainer Noordwijkerhout ᐅ 6 VREEMDE TIPS

Snel en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal altijd restvuil blijven bestaan. Probeer deze afvalstroom zo beperkt eventueel te houden en je zult opmerken dat deze economisch voordeelgevend is. Door afvalstoffen zo veel toevallig te sorteren, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er zo min toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Noordwijkerhout

Kies bij de grootste gamma rolcontainers en bestel de beste beste afvalcontainer geschikt voor je overblijvend afval. In de rest restafvalcontainer gooi je reeds het niet niet-recyclebare vuil die je niet verder verder kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, en ruiten horen geen in de rest afvalcontainer. Tevens betreffende PMD verdelen beschikken ons de juiste geschikte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam aangaande alle afvalstromen welke in bedrijven ontstaan. Die afvalstromen kunnen meestal gescheiden verzameld zijn. Het is beter voor de natuur en het geldtas.

Wat mag wel er in de zakelijk afval?

Op welke manier prima je je vuil eveneens scheidt, er zal steeds restvuil voortdurend bestaan. Probeer deze afvalstroompje zo klein eventueel te houden en je gaat zien dat het geldelijk voordelig is. Via vuil dus veel mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er zo minimaal eventueel overblijvend afval over. In de het afvalcontainer werp je al het het niet-recyclebare afvalstoffen welke je niet verder extra kan sorteren. Karton/karton, voedselafval, PMD en ruiten thuishoren niet thuis in de afvalcontainer.

Is het sorteren van zakelijk afval verplicht?

Je wordt gedwongen afvalstromen mogelijk eventueel te scheiden. Binnen het landelijk Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het doel beschreven goederen opnieuw te gebruiken waar dat mag.

Wat kost een een container afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven prijzen van containers afhankelijk afhangend van de afvalstroom de stroom van afval, de afmeting van de afvalcontainer en hoevaak de afvalcontainer geledigd moet geraken. U vindt elke tarieven op de de tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je documenten, ruiten, organisch afval en PMD scheiden. Ook dragen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In iedere bedrijf komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons koop je eenvoudig en rap een van de verschillende typen afvalcontainers. Wij leveren hem gratis binnen een dag in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe kosten zie je meteen tijdens het orderproces. Handig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te zamelen, verminder je de massa restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Lees dan even verder. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je steeds passende verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook opteren voor een metalen rolcontainer. Een stalen rolcontainer is solide en brandwerend, praktisch als de bak op een openbare locatie staat. Je gaat uit meerdere volumematen. De selectie is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) ontdaan moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt gratis bij neergezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf ruime actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de opwekking van hernieuwbare kracht. Gemengd afval klinkt dan misschien nutteloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie voorbrengt maar zowaar twintig procent van de groene energieproductie.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metaalresten er verwijderd die hun route voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een bruikbare doel. Deze gitzwarte korrelvormige resten worden ingezet voor het aanvullen of aanleggen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei schadelijke substanties los gedurende de verbranden die in minstens of geringere mate echter in het leefomgeving terecht komen. Om die reden moeten we volhouden met zoeken naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainer Noordwijkerhout:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige overzicht vind je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te verwijderen. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het afval kunnen. Ook kan afvalgeur geen ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een te ruime bak.

Je betaalt enkel voor een leging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de container wanneer deze maar halfvol is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per week. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte manier verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime documenten op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen verhuren bij ons?

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We bieden een geschikte uitkomst voor elk soort vuilnis en voor elk onderneming. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Afvalcontainer Noordwijkerhout

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zestal stappen.

Hoger op de hiërarchie, des te duurzamer de verwerking. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid rommel in jouw restafvalcontainer te verlagen, fase 1. Dit doen wij door te raadplegen over sorteren bij de oorsprong. Want ongemengd aparte afvalstromen worden zo veel als mogelijk hergebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het milieu en draagt niet bij aan een circulaire systeem.

Typen en prijzen ondernemingsafval en algemeen afval beheer

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en alles daar tussenin. Je kan kiezen voor een gunstige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om bij te ramen welke grootte het perfect bij je aansluit? Haal dan even verbinding op met één van onze experts. Door onze vele jaren deskundigheid met afvalmaterialen kennen wij juist wat je benodigd hebt. En verlang je eenmalig een aanvullend lediging of regulier een maatje ruimer? Dan is deze natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De kosten van de bakken verschillen per afvalcategorie, materiaal en volume. Je verhuurt bij ons altijd tegen de laagste prijzen. Algemeen afval is één van de prijzigere afvalsoorten. Dit komt, zoals we bespraken, door haar milieu-impact. Gelukkig vind je bij ons precies waar je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelproces staat vermeld duidelijk wat je voor een algemeen afval container of een alternatieve bak aftikt. Wij vinden het cruciaal dat deze informatie duidelijk is. Hierdoor raak je naderhand niet voor vervelende verrassingen te zitten.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalcontainer Noordwijkerhout

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is immers veel minder effectief dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim dossier. Zoals je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk gescheiden inzamelen. Je krijgt de keuze tussen een heel divers aanbod met containers van 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papier en Karton

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We hebben een nationale bereik en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren container is geschikt wanneer de containers buiten staan, of vernieling aan de horizon staat. Selecteer, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je hoe vaak je container(s) geledigd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier verwerkt

Document kan zelfs 7 maal hergebruikt worden. Ook in je portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je kunt er bij ons op rekenen dat jouw papier- en papier op de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt voor grondstof tot nieuw producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschalen, patat, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Met name op horecazaken ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, echter tevens in kantoor mag je jouw biologisch afval apart houden. Je spaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit extra recyclebaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaat één groot gedeelte van ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen horen stuk voor stuk tot hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten in verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel snel vol. Daarnaast is het apart houden uit uw afval ook beter voor het de omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen enkele nieuwe materialen gewonnen te worden voor nieuwe artikelen te maken, je PMD wordt immers een grondstof!

De juiste container voor het PMD en Afvalcontainer Noordwijkerhout

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een passende rolcontainer voor het jouw PMD. We leveren diverse kunststof afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze vlugge, kosteloze bezorging en nationale bereik, heb je binnen 24 uren je container op het verlangde plek staan. Je bepaalt zelf het gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent het afvalcontainer geledigd dient te worden. Zo weet je dus vast waar je jouw afval steeds weg kunt en waar je bijdraagt voor een verbeterde milieu via jouw vuilnis te splitsen. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD apart in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is belangrijk, omdat wij belasten het milieu veel minder indien wij afvalstoffen recycleren. Van jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. Het resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en gomballen) (Hard) plastic waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek etc.)
 • Shopper draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemische teken (antitranspirant, lak enz.)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander stof zit geplaatst Los karton ofwel verschillend document
 • Verpakking inclusief gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Des te meer vuilnis jezelf scheidt, hoe goed dat het is ten behoeve van het milieu en je geldbeurs. Glas blijkt een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te scheiden zijn. Glasverval bestaat van flesjes, potten en ook scherven. Zonder te splitsen neemt het glasafval vanwege het ruimte en massa heel veel plaats in het bedrijfsafval in. Jij kan daarom flink besparen in je kosten voor afval. Het is bovendien volledig om te hergebruiken. Daarnaast kost het veel minder kracht dan glaswerk om te produceren uit verse grondstoffen.

Ontstaat er bij jouw bedrijf veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan een glascontainer onmisbaar. Heb je wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? wij werkt samen met flexibele overeenkomsten waardoor je de aantal containers makkelijk aanpast.

De juiste bak voor het glas restafval

Bestel het meest geschikte containers voor het jouw glasafval op ons. Jij heeft de keuze uit keuze uit een bak met 240 liter en ook van 900 liters. Er reeds één container voor glas startend bij €13 per maand en deze worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van de glasafval kies je hoe vaak ons de bak komen legen. ons biedt het voordeligste dienstverlening.

Zo worden het glas bewerkt

Het kost veel kracht om glas om te produceren van nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter daarentegen een prima basis. Er zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glas in nieuw glazen. Bij de bewerken maken wij onderscheid tussen blank, bruine, groen en ook bont glazen. Ook zijn kurk en ook deksels verwijderd. Via het glas om te recyclen, kan er zijn op een veel lagere temperatuur glazen gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en duurzaam proces dus. Heeft je vraagstukken? Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem contact .

Wat mag wel er bij het het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gefungeerd heeft zoals verpakking

NIET:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallend jenever kruikjes, borden, koppen, keramiek etc. n Warmtebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet beschermd en in veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan jij daarom beter goed organiseren. De gesloten rolcontainer van ons helpen tijdens een veilig proces van inzameling en ook vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten worden discreet vervoerd. Zo heeft je honderd procent zekerheid dat jouw archief beschermd vernietigt is. Na de vernietiging zullen de restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat jij je dossiers niet in de papierbak wil werpen. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen dus beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is echter echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig veel vuil in de vorm van vertrouwelijk papier? Kies voor het archiefvernietiging van ons . Je krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze container bevat een gleuf waar het document precies doorheen . Wanneer het documenten al in het container zijn, krijgen niemand ze nog bij handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal in zoveel tijdstip bij om het bak te legen en het papier plekke te vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een afgesloten systeem waarin de container via het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. Het content wordt vervolgens direct vernietigd.

De juiste container voor dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij je geheime papieren veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Door de klep in de deksel kun je de documenten in het bak gooien. Je heeft de keuze uit diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je behoefte kiest je de gewenst frequentie van lediging. Doordat jouw dossier niet op transport is, loop jij niet gevaar dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor jouw dossiervernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij een gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden ingezameld en verwoest.