Afvalcontainer Openen Zijkant ᐅ 12 ONGEBRUIKELIJKE FEITEN

Vlug en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook scheidt, er zal steeds restafval voortdurend bestaan. Probeer dit afvalstroom heel beperkt mogelijk te bewaren en je zult merken dat dit geldelijk gunstig is. Door vuil zo mogelijk toevallig te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er dus minimaal eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Openen Zijkant

Kies uit de grootste assortiment containers en bestel de de ideale container voor je restafval. In de de rest restafvalcontainer gooi je je reeds het niet-recyclebare afvalstoffen die je niet verder extra kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, en vensterglas passen geen binnen de restafvalcontainer. Ook voor PMD verdelen beschikken ons de juiste afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de naam voor ieder afvalstromingen die bij ondernemingen voortkomen. Deze stromingen kunnen meestal afzonderlijk ingezameld worden. Dat is verbeterd betreffende het milieu milieu en de portemonnee geldbeugel.

Wat moet er in de bedrijfsafval?

Op welke manier prima je je afval eveneens sorteert, er zal telkens restvuil voortdurend voorkomen. Poog het afvalstroompje dus beperkt toevallig te behouden en je gaat zien dat dit economisch voordeelgevend is. Met afval zo mogelijk eventueel te sorteren, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er heel minimaal eventueel restvuil over. In de het afvalcontainer gooi je je reeds het niet-recyclebare afvalstoffen welke je niet verder kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, PMD en glas horen geen in de het restafvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je blijft noodzakelijk afvalstromingen zoveel mogelijk te sorteren. Binnen de Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat de doel beschreven goederen opnieuw te benutten waar dat het lukt.

Wat kost een container voor?

De kosten voor afvalcontainers zijn afhankelijk van de afvalstroom de afvalstroom stroom van afval, de grootte afmeting van afvalcontainer alsook hoe vaak de rolcontainer ontleegd moet worden worden. Jij ontdekt alle kosten op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je documenten, glas, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In iedere onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons bestel je gemakkelijk en vlug een van de vele typen vuilcontainers. Wij brengen hem kosteloos in een etmaal in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze lage kosten zie je direct gedurende het orderproces. Praktisch, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt besparen met een restafval container. Algemeen afval is wegens zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te ophalen, reduceer je de aantal algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even door. Of bestel direct jouw restafval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds juiste verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook kiezen voor een ijzeren rolcontainer. Een stalen rolcontainer is hufterproof en brandbestendig, praktisch als de vat op een openbare plaats staat. Je gaat uit diverse inhoudsmaten. De keuze is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geleegd moeten geraken. Een gemengd afval container wordt gratis bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de 12 grote moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de generatie van hernieuwbare stroom. Gemengd afval schijnt dan misschien nutteloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie levert maar liefst een vijfde van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metalen er verwijderd die hun weg verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een nuttige toepassing. Deze donkere korrelachtige resten worden toegepast voor het verhogen of aanleggen van straten. Spijtig genoeg komen er ook diverse giftige substanties uit tijdens de verbrandingsproces die in bepaalde of mindere mate toch in het natuur terecht komen. Dus moeten we volhouden met zoeken naar zo min mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Afvalcontainer Openen Zijkant:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons praktische overzicht vind je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis plaatsing van de verlangde voordelige container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Handig voor je personeel, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af waardoor er niet ongedierte bij het afval kan. Ook kan stank niet ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een te ruime bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer dit maar halfvol is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut zeker dat geheime documenten op de correcte manier worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren bij ons?

Waarom een rolcontainer verhuren via ons? Omdat we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We leveren een geschikte oplossing voor ieder type afval en voor elk bedrijf. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Afvalcontainer Openen Zijkant

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het vlak van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zes niveaus.

Naarmate je hoger op de orde, hoe ecologischer de afhandeling. Zo proberen wij samen met jou de massa afval in jouw gemengd afval container te verminderen, stap 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over verdelen bij de afkomst. Want zuiver aparte afvalmaterialen worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Typen en prijzen ondernemingsafval en algemeen afval verwijdering

De volume voor een restafvalcontainer varieerd van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en ieder daar tussendoor. Je mag kiezen voor een gunstige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om bij te bepalen die grootte het beste bij je past? Pak dan even contact op met een van onze specialisten. Door onze vele jaren kennis met afvalsoorten kennen wij exact wat je nodig hebt. En wil je een keer een aanvullend leegmaken of regulier een formaat groter? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel issue!

De tarieven van de bakken verschillen per afvalstroom, stof en volume. Je huurt bij ons steeds tegen de scherpste kosten. Restafval is een van de kostbaardere afvalsoorten. Dit voortvloeit, gelijk we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkigerwijs zie je bij ons exact waar je aan toe. In ons simpele bestelsysteem staat helder wat je voor een specifieke gemengd afval container of een andere bak neerlegt. Wij achten het essentieel dat deze informatie transparant is. Zo raak je later geen voor vervelende ontdekkingen te liggen.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalcontainer Openen Zijkant

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim dossier. Gelijk je ziet zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar vervuild papier kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes gescheiden verzamelen. Je hebt de optie tussen een zeer uitgebreid assortiment van containers tussen 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een brede selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is geschikt wanneer de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vandalisme aan de horizon ligt. Kies, naargelang van je nood, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan wel zeven keer hergebruikt worden. Ook in jouw beurs scheelt het aanzienlijk als je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat jouw document- en karton in de meest efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaande van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalstromen vrij, maar tevens in kantoor kunt je je biologisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van meer recyclebaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaande een omvangrijk gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen behoren stuk voor stuk tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart van je overige afvalstromen in te zamelen, zitten je afvalcontainers minder vlug vol. Bovendien ligt het scheiden van je afval tevens goed voor het de milieu. PMD mag namelijk gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen vers materialen gewonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, jouw PMD is namelijk een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Afvalcontainer Openen Zijkant

{service1)

Bij vind je altijd een passende afvalcontainer voor jouw PMD. We leveren verschillende kunststof afvalcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis levering en landelijke dekking, heeft je in 24 uren je afvalcontainer op de gewenste locatie staan. Je bepaalt zelf de gewenste inhoudsmaat en hoe frequent de afvalcontainer geleegd moet te worden. Op deze manier ken je daarom vast dat je je vuilnis steeds weg kunt en dat je bijdraagt voor een verbeterde omgeving door je vuilnis te splitsen. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, want we belasten het milieu minder minder indien wij afvalstoffen hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en ook kauwgom) (Stevig) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Pakketten met of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander stof is gestopt Los doosjes ofwel ander document
 • Verpakking inclusief van chemische materialen
 • Glasafval

Des te veel afval jezelf scheidt, des te beter dat is ten behoeve van het milieu en ook je geldbeurs. Glas blijkt 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te scheiden zijn. Glasscherven bestaat uit flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder het te splitsen pakt het glasafval door de volume en massa veel ruimte bij de afval van het bedrijf op. Je kan dus flink besparen op je afvalkosten. Het is tevens volledig om te hergebruiken. Ook kost het recyclen heel veel kleiner energie dan glazen te maken van nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar op jouw onderneming heel veel glasafval vrij, zoals in de horeca, dan een container voor glas essentieel. Heb je wisselende periodes met betrekking tot drukte? wij werkt met flexibele overeenkomsten waardoor je de aantal bakken eenvoudig aanpast.

Het geschikte container voor het glas restafval

Bestel het beste bakken voor het jouw glasafval op ons. Jij hebt de keuze van een bak met tweehonderdveertig liters en van negenhonderd liter. Er reeds een glascontainer startend bij €13 per maandelijkse periode en dit worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid glasafval kies jij op welke manier vaak ons de bak zullen komen legen. ons biedt het meest voordelige service.

Zo wordt glas verwerkt

Het kost heel veel kracht voor het glas om te maken van verse grondstoffen. Glasafval is echter echter een goede grondslag. Er zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glas in nieuw glazen. Bij de verwerken doen wij onderscheid tussen blank, bruin, groene en gemengd glas. Daarnaast worden kurken en deksels verwijderd. Via het glas om te hergebruiken, kan er zijn op één heel veel lagere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces dus. Heeft jij vraagstukken? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of neem contact .

Wat is mag er zijn bij het het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gediend heeft als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Daaronder vallend kruiken, bordjes, koppen, aardewerk etc. n Warmtebestendig glas, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw archief dienen veilig en ook in een veilige manier vernietigd worden. Dossiervernietiging kan je daarom best goed regelen. De afgesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen bij een veilig proces van inzameling en ook vernietiging van dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten worden discreet vervoerd. Op deze manier heeft jij honderd procent zekerheid dat jouw archief veilig vernietigt zijn. Na de vernietiging zullen de restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je je dossiers niet wil in de papierbak wilt gooien. Sommige documenten bevatten geheime informatie en daarom beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen archief is echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heb jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt dan dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak heeft een spleet waar het papier exact erin past. Als het papieren al binnen de container zijn, krijgt ze meer in . Onze bestuurder arriveert eenmaal in de tijd bij voor de bak ledigen en de papier ter plekke te vernietigen binnen onze truck. Ook dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarbij het container via de truck zelf is opgetild en opengemaakt. Het inhoud zal vervolgens direct vernielt.

De juiste container voor dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten containers op wielen van onze dienst. Via het klepje in het deksel kun jij de papieren in de bak gooien. Je heeft de keuze van verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je behoefte kies je de gewenst frequentie van lediging. Omdat je archief niet op het vervoer gaat, loop je geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor je archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De verzameling van je archief verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verzameld en vernietigd.